کالایاب
شاخص یاب

خانه های مسکونی نوساز

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
اسپانیا 0.54 2019 03 0.58 0.18 : 80.11 هزار واحد
انگلستان 35660.00 2018 12 46930 16420 : 69520 واحد
ایالات متحده 1235.00 2019 04 1168 478 : 2494 هزار واحد
ایسلند 0 2017 12 1133 142 : 4446 واحد
بلغارستان 0 2018 09 1128 382 : 1281 واحد
تایلند 8154.00 2019 03 8845 1267 : 24699 واحد
ترکیه 4365.00 2019 03 2799 1250 : 39137 واحد
جمهوری چک 0 2019 03 8379 5062 : 12580 واحد
روسیه 4.80 2019 04 5.6 0.4 : 19.7 میلیون - متر مربع
ژاپن 0 2019 04 10 -43.96 : 67.63 ٪
سوئد 0 2019 03 13.31 1.53 : 35 هزار واحد
فرانسه 30200.00 2019 04 33000 14000 : 50200 واحد
فنلاند 0 2019 03 2316 525 : 5571 واحد
قرقیزستان 776.00 2019 04 807 131 : 1970 واحد
کانادا 0 2019 05 233 90.7 : 292 هزار واحد
نروژ 0 2019 04 2482 1137 : 4113 واحد
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
اسپانیا 0.54 2019 03 1.15 1.25 1.25 1.09 هزار واحد
انگلستان 35660.00 2018 12 45100 41420 42500 43400 واحد
ایالات متحده 1235.00 2019 04 1215 1210 1150 1218 هزار واحد
تایلند 8154.00 2019 03 8310 8290 8290 8400 واحد
ترکیه 4365.00 2019 03 7300 8300 6200 8500 واحد
روسیه 4.80 2019 04 5.6 18.2 5.9 5.7 میلیون - متر مربع
فرانسه 30200.00 2019 04 37400 47800 47800 37100 واحد
قرقیزستان 776.00 2019 04 644 629 629 631 واحد