شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

خانه های مسکونی نوساز

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

ایسلند

0 2018 12 2836 142 : 4446 واحد

اسپانیا

0.78 2019 06 0.89 0.18 : 80.11 هزار واحد

ایالات متحده

1314.00 2019 10 1266 478 : 2494 هزار واحد

انگلستان

37220.00 2019 06 36630 17120 : 69520 واحد

بلغارستان

0 2019 06 871 382 : 1281 واحد

تایلند

11869.00 2019 09 10845 1267 : 24699 واحد

ترکیه

2965.00 2019 09 2682 1250 : 39137 واحد

جمهوری چک

0 2019 09 9536 5062 : 12580 واحد

دانمارک

0 2019 09 2314 1003 : 5193

روسیه

6.50 2019 10 6.5 0.4 : 19.7 میلیون - متر مربع

ژاپن

0 2019 10 -4.9 -43.96 : 67.63 ٪

سوئد

0 2019 09 11.21 1.53 : 35 هزار واحد

فرانسه

37400.00 2019 10 35100 14000 : 50200 واحد

فنلاند

0 2019 09 4393 525 : 5553 واحد

قرقیزستان

1965.00 2019 09 637 131 : 1970 واحد

کانادا

0 2019 10 221 90.7 : 292 هزار واحد

نروژ

0 2019 10 2746 1137 : 4113 واحد
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

اسپانیا

0.78 2019 06 0.65 1.15 1.01 0.99 هزار واحد

ایالات متحده

1314.00 2019 10 1150 1240 1150 1120 هزار واحد

انگلستان

37220.00 2019 06 33260 30890 32460 32440 واحد

تایلند

11869.00 2019 09 7290 9310 13500 7290 واحد

ترکیه

2965.00 2019 09 3800 2100 2700 7500 واحد

روسیه

6.50 2019 10 5.9 6.2 6.2 18.2 میلیون - متر مربع

فرانسه

37400.00 2019 10 36800 32900 32900 33800 واحد

قرقیزستان

1965.00 2019 09 629 629 629 629 واحد