کالایاب
شاخص یاب

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آلمان 52.70 2018 09 52.5 35 : 70.9 ٪
آرژانتین 7.10 2018 09 7.4 2.5 : 7.4 ٪
آفریقای جنوبی 0 2018 09 33 33 : 43.9 ٪
ایرلند 43.80 2018 09 44.3 43.8 : 117 ٪
اسپانیا 59.60 2018 09 60.7 22.8 : 85.1 ٪
استرالیا 0 2018 09 121 34.2 : 122 ٪
اتریش 0 2018 09 48.9 40.7 : 54.4 ٪
ایتالیا 40.90 2018 09 41 8.2 : 44 ٪
اندونزی 17.00 2018 09 16.9 6.2 : 17.1 ٪
ایالات متحده 76.40 2018 09 76.6 23.8 : 98.6 ٪
انگلستان 86.50 2018 09 86.3 28.7 : 95.9 ٪
بلژیک 0 2018 09 60.7 28.4 : 60.7 ٪
برزیل 0 2018 09 26.7 9.2 : 27.6 ٪
پرتغال 67.20 2018 09 67.7 7.6 : 92.1 ٪
ترکیه 15.60 2018 09 16.4 0.1 : 19.6 ٪
تایلند 68.30 2018 09 68.1 25.4 : 70.5 ٪
جمهوری چک 0 2018 09 31.8 6.7 : 32 ٪
چین 51.50 2018 09 50.3 10.8 : 51.5 ٪
دانمارک 0 2018 09 117 69.1 : 139 ٪
روسیه 0 2018 09 16.5 0.6 : 17.7 ٪
ژاپن 57.70 2018 09 57.4 20.3 : 72.2 ٪
سوئیس 0 2018 09 129 102 : 129 ٪
سوئد 0 2018 09 88.4 43.9 : 88.5 ٪
سنگاپور 54.90 2018 09 57.9 21.8 : 59.9 ٪
شیلی 44.70 2018 09 44.1 22.7 : 44.7 ٪
عربستان سعودی 12.10 2018 09 12.1 7.3 : 14.1 ٪
فنلاند 0 2018 09 67.1 12.8 : 67.2 ٪
فرانسه 59.50 2018 09 59.1 18.6 : 59.5 ٪
کره جنوبی 96.90 2018 09 96 1.4 : 96.9 ٪
کلمبیا 0 2018 09 26.47 9.11 : 26.47 ٪
کانادا 0 2018 09 100 32.1 : 101 ٪
لوکزامبورگ 0 2018 09 66.8 39.1 : 72.3 ٪
لیتوانی 0 2018 09 22.62 1.39 : 32.6 ٪
لهستان 0 2018 09 35.4 2.2 : 36.7 ٪
مجارستان 0 2018 09 18.4 3.9 : 40.8 ٪
منطقه یورو 57.60 2018 09 57.7 46.3 : 64.1 ٪
مکزیک 0 2018 09 16.1 7.7 : 16.3 ٪
مالزی 67.00 2018 09 67 48.6 : 70.9 ٪
نیوزیلند 0 2018 09 92.6 27.9 : 93.3 ٪
نروژ 0 2018 09 101 40.4 : 102 ٪
هلند 0 2018 09 104 50 : 120 ٪
هنگ کنگ 0 2018 09 71.4 34.5 : 71.4 ٪
هند 0 2018 09 11.2 8.7 : 11.4 ٪
یونان 53.60 2018 09 54.3 5.5 : 65.3 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم واحد اندازه گیری
آلمان 52.70 2018 09 50.4 50.4 50.4 50.4 ٪
آرژانتین 7.10 2018 09 8.49 8.53 8.72 8.25 ٪
ایرلند 43.80 2018 09 41.5 41.5 41.5 41.5 ٪
اسپانیا 59.60 2018 09 56.1 56.1 56.1 56.1 ٪
ایتالیا 40.90 2018 09 36.7 36.7 36.7 36.7 ٪
اندونزی 17.00 2018 09 16.8 16.8 16.8 16.8 ٪
ایالات متحده 76.40 2018 09 78 78 78 78 ٪
انگلستان 86.50 2018 09 87 87 87 87 ٪
پرتغال 67.20 2018 09 61.1 61.1 61.1 61.1 ٪
ترکیه 15.60 2018 09 22 22 22 22 ٪
تایلند 68.30 2018 09 67.8 67.6 67.5 68.2 ٪
چین 51.50 2018 09 51 51 53 50 ٪
ژاپن 57.70 2018 09 57.5 57.3 57.6 58 ٪
سنگاپور 54.90 2018 09 59.5 59.4 59.2 58.9 ٪
شیلی 44.70 2018 09 44.28 44.21 45.4 44.07 ٪
عربستان سعودی 12.10 2018 09 13.3 13.2 13.3 13.4 ٪
فرانسه 59.50 2018 09 56 56 56 56 ٪
کره جنوبی 96.90 2018 09 96.1 96.4 96.8 95.8 ٪
لهستان 0 2018 09 34.4 34.4 34.4 34.4 ٪
منطقه یورو 57.60 2018 09 55 55 55 55 ٪
مالزی 67.00 2018 09 66.4 66.3 66.1 66.6 ٪
یونان 53.60 2018 09 52.5 52.5 52.5 52.5 ٪