شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آفریقای جنوبی

0 2019 03 33.6 33.1 : 43.9 ٪

آلمان

53.60 2019 03 53.5 34.8 : 71.2 ٪

آرژانتین

0 2019 03 6.6 2.5 : 7.3 ٪

اتریش

0 2019 03 48.9 40.7 : 54.4 ٪

ایتالیا

0 2019 03 41 8.2 : 44 ٪

انگلستان

86.60 2019 03 87.1 28.7 : 95.9 ٪

استرالیا

0 2019 03 120 34.2 : 122 ٪

اسپانیا

58.30 2019 03 58.9 22.8 : 85.1 ٪

ایرلند

41.70 2019 03 42.4 41.7 : 116 ٪

ایالات متحده

75.00 2019 03 75.9 23.8 : 98.6 ٪

اندونزی

16.90 2019 03 17 6.2 : 17.1 ٪

بلژیک

0 2019 03 61.3 28.4 : 61.3 ٪

برزیل

0 2019 03 28.2 10.4 : 28.4 ٪

پرتغال

66.20 2019 03 66.9 7.6 : 92.1 ٪

تایلند

0 2019 03 68.8 25.4 : 70.9 ٪

ترکیه

0 2019 03 14.8 0.1 : 19.6 ٪

جمهوری چک

0 2019 03 32.1 6.7 : 32.1 ٪

چین

53.60 2019 03 52.6 10.8 : 53.6 ٪

دانمارک

0 2019 03 115 69.1 : 139 ٪

روسیه

0 2019 03 17.2 0.6 : 17.7 ٪

ژاپن

58.20 2019 03 58.1 20.3 : 72.2 ٪

سوئیس

0 2019 03 129 102 : 130 ٪

سوئد

0 2019 03 88.6 43.9 : 88.6 ٪

سنگاپور

53.60 2019 03 54.2 21.8 : 59.3 ٪

شیلی

45.60 2019 03 45.4 22.7 : 45.6 ٪

عربستان سعودی

11.40 2019 03 11.6 7.3 : 14.1 ٪

فرانسه

60.20 2019 03 60 18.6 : 60.2 ٪

فنلاند

0 2019 03 66.8 12.8 : 67.1 ٪

کره جنوبی

92.10 2019 03 91.9 1.4 : 92.1 ٪

کانادا

0 2019 06 101 52.46 : 101 ٪

کلمبیا

0 2019 03 26.91 9 : 26.97 ٪

لیتوانی

0 2019 06 22.68 1.39 : 32.6 ٪

لهستان

0 2019 03 35.2 2.2 : 36.7 ٪

لوکزامبورگ

0 2019 03 66.3 37.4 : 67.6 ٪

مکزیک

0 2019 03 16 7.7 : 16.3 ٪

منطقه یورو

57.60 2019 03 57.7 46.3 : 64.2 ٪

مجارستان

0 2019 03 17.9 3.9 : 40.7 ٪

مالزی

68.00 2019 03 68 48.7 : 69.8 ٪

نروژ

0 2019 03 100 40.4 : 102 ٪

نیوزیلند

0 2019 03 94 27.9 : 94.4 ٪

هنگ کنگ

0 2019 03 72.2 34.5 : 73.2 ٪

هلند

0 2019 03 103 50 : 120 ٪

هند

0 2019 03 11.3 8.7 : 11.7 ٪

یونان

51.80 2019 03 52.6 5.5 : 65.5 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آلمان

53.60 2019 03 49.5 49.5 49.5 50.4 ٪

انگلستان

86.60 2019 03 85 85 85 87 ٪

اسپانیا

58.30 2019 03 54.5 54.5 54.5 56.1 ٪

ایرلند

41.70 2019 03 42.5 41.5 41.5 42.5 ٪

ایالات متحده

75.00 2019 03 78 78 78 78 ٪

اندونزی

16.90 2019 03 16.9 16.9 17 17 ٪

پرتغال

66.20 2019 03 57.8 57.8 57.8 61.1 ٪

چین

53.60 2019 03 53 54 54 53 ٪

ژاپن

58.20 2019 03 58.8 59 59 58.6 ٪

سنگاپور

53.60 2019 03 55.5 56.5 58 54.6 ٪

شیلی

45.60 2019 03 47 47.4 47.4 46.6 ٪

عربستان سعودی

11.40 2019 03 13.1 13.1 13.1 13.3 ٪

فرانسه

60.20 2019 03 59 59 59 61 ٪

کره جنوبی

92.10 2019 03 93 93.1 93.6 92.8 ٪

منطقه یورو

57.60 2019 03 53.7 53.7 53.7 55 ٪

مالزی

68.00 2019 03 68 68.3 68.1 68 ٪

یونان

51.80 2019 03 51.9 51.9 51.9 52.5 ٪