شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تولید الکتریسیته

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آفریقای جنوبی

0 2019 10 20751 10439 : 23801 گیگاوات ساعت

استونی

0 2019 09 476 341 : 1375 گیگاوات ساعت

اوکراین

0 2017 11 13106 11371 : 19300 گیگاوات ساعت

اسپانیا

0 2019 09 23843 20466 : 27405 گیگاوات ساعت

افغانستان

1098.10 2017 12 1076 827 : 1098 گیگاوات ساعت

اتریش

0 2019 09 5691 4275 : 6828 گیگاوات ساعت

اسلوونی

0 2019 09 1187 818 : 1569 گیگاوات ساعت

ایتالیا

0 2019 08 28964 21347 : 29587 گیگاوات ساعت

ایرلند

0 2019 09 2175 1747 : 2820 گیگاوات ساعت

انگلستان

24791.00 2019 08 25260 16152 : 38520 گیگاوات ساعت

اسلواکی

0 2019 09 2219 1695 : 3241 گیگاوات ساعت

بنگلادش

7063.00 2019 07 6662 2457 : 7063 گیگاوات ساعت

بلغارستان

0 2019 09 3659 2615 : 4961 گیگاوات ساعت

بوروندی

0 2019 06 23.92 11.74 : 23.92 گیگاوات ساعت

بلژیک

0 2019 09 8409 4047 : 8641 گیگاوات ساعت

پاکستان

13482.00 2019 06 13105 4195 : 15790 گیگاوات ساعت

پرتغال

0 2019 08 4396 2106 : 5942 گیگاوات ساعت

تیمور شرقی

0 2019 06 155 26.6 : 155 گیگاوات ساعت

ترکیه

0 2019 09 27496 14829 : 29183 گیگاوات ساعت

جمهوری چک

0 2019 09 6554 5516 : 8650 گیگاوات ساعت

چین

0 2019 09 668200 41760 : 668200 گیگاوات ساعت

دانمارک

0 2019 09 1477 1356 : 4364 گیگاوات ساعت

رومانی

0 2019 09 4493 4211 : 6455 گیگاوات ساعت

زامبیا

0 2017 12 3691 2601 : 3702 گیگاوات ساعت

سوئد

0 2019 09 10807 8753 : 16434 گیگاوات ساعت

عمان

0 2019 09 3997 832 : 4265 گیگاوات ساعت

فنلاند

0 2019 09 4421 4306 : 8710 گیگاوات ساعت

فرانسه

0 2019 09 39804 31896 : 61424 گیگاوات ساعت

قبرس

0 2019 09 561 278 : 619 گیگاوات ساعت

کرواسی

0 2019 09 877 513 : 1647 گیگاوات ساعت

کنیا

0 2019 09 968 442 : 996 گیگاوات ساعت

کوزوو

0 2019 09 1182 890 : 1802 گیگاوات ساعت

کره جنوبی

22699.20 2019 09 24255 13860 : 25106 گیگاوات ساعت

لوکزامبورگ

0 2019 09 32 28 : 381 گیگاوات ساعت

لتونی

0 2019 09 546 159 : 995 گیگاوات ساعت

لبنان

0 2019 08 1378 277 : 1528 گیگاوات ساعت

لهستان

0 2019 09 13157 11068 : 16381 گیگاوات ساعت

لیتوانی

0 2019 09 267 155 : 1406 گیگاوات ساعت

مجارستان

0 2019 09 2723 1974 : 3727 گیگاوات ساعت

مغولستان

464.90 2019 09 438 141 : 607 گیگاوات ساعت

ماکائو

55.90 2019 09 60.1 17.5 : 222 گیگاوات ساعت

موریتانی

0 2019 06 99.32 19.12 : 101 گیگاوات ساعت

مالت

0 2019 09 199 38 : 245 گیگاوات ساعت

ماداگاسکار

0 2019 08 165 106 : 165 گیگاوات ساعت

نروژ

0 2019 09 10102 6653 : 16376 گیگاوات ساعت

نیکاراگوئه

0 2019 01 401 202 : 480 گیگاوات ساعت

ویتنام

18800.00 2019 11 19600 671 : 21100 گیگاوات ساعت

هند

0 2017 12 241842 27666 : 266308 گیگاوات ساعت

هلند

0 2019 09 9080 6492 : 12625 گیگاوات ساعت

یونان

0 2019 09 4980 1976 : 5876 گیگاوات ساعت
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

افغانستان

1098.10 2017 12 1178 1178 1178 1147 گیگاوات ساعت

انگلستان

24791.00 2019 08 27200 25200 26400 30100 گیگاوات ساعت

بنگلادش

7063.00 2019 07 5700 6500 6800 4600 گیگاوات ساعت

پاکستان

13482.00 2019 06 10500 15500 14400 9000 گیگاوات ساعت

کره جنوبی

22699.20 2019 09 23850 23500 23500 24800 گیگاوات ساعت

مغولستان

464.90 2019 09 575 575 575 575 گیگاوات ساعت

ماکائو

55.90 2019 09 78 78 78 78 گیگاوات ساعت

ویتنام

18800.00 2019 11 19900 21000 19500 19900 گیگاوات ساعت