کالایاب
شاخص یاب

درآمد قابل تصرف شخص

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آفریقای جنوبی 0 2018 12 2965713 3393 : 2978037 ZAR - میلیون
آذربایجان 44983.30 2017 12 41459 3748 : 44983 AZN - میلیون
آلمان 502.12 2018 12 497 22.96 : 502 EUR - میلیارد
استرالیا 0 2018 12 303619 3106 : 306322 AUD - میلیون
اسلواکی 0 2018 12 13048 2435 : 14406 EUR - میلیون
انگلستان 344938.00 2018 12 342045 66638 : 344938 GBP - میلیون
ایتالیا 295366.00 2018 12 295698 198081 : 296399 EUR - میلیون
ایالات متحده 0 2019 03 15939 352 : 15948 USD - میلیارد
ایرلند 233013.00 2017 12 223150 84209 : 233013 EUR - میلیون
اسپانیا 234005.00 2018 12 201494 103970 : 234005 EUR - میلیون
ایسلند 0 2017 12 3678 818 : 3949 ISK هزار
بلژیک 0 2018 12 90637 50498 : 92059 EUR - میلیون
بنگلادش 65339.96 2018 12 60355 36448 : 65340 BDT امکانات
پرتغال 41778.90 2018 12 40724 19012 : 41779 EUR - میلیون
تایوان 8721300.00 2017 12 8400000 61500 : 8721300 TWD - میلیون
تایلند 8312890.00 2017 12 7925142 1445598 : 8312890 THB - میلیون
چین 0 2018 12 36396 343 : 39251 CNY
دانمارک 0 2017 12 1055765 368723 : 1095270 DKK - میلیون
روسیه 0.10 2018 12 -3.1 -26.6 : 21.5 ٪
ژاپن 392.51 2019 03 436 35.36 : 1080 JPY هزار
سوئد 0 2018 12 532412 71581 : 692759 SEK - میلیون
فرانسه 362599.00 2018 12 358295 2496 : 362599 EUR - میلیون
کره جنوبی 1770713.90 2018 12 1722493 2867 : 1770714 KRW - میلیارد
کانادا 0 2018 12 1227644 24872 : 1237732 CAD - میلیون
کنیا 0 2017 12 6591 1357 : 7129 KES - میلیارد
کامبوج 1947.00 2017 12 1766 736 : 1947 KHR هزار
ماکائو 41423.00 2012 12 30891 21110 : 41423 MOP
منطقه یورو 1787679.00 2018 12 1769770 1068215 : 1787679 EUR - میلیون
نروژ 0 2018 12 273694 172022 : 300591 NOK - میلیون
نیجریه 0 2018 06 16503258 117514 : 19990334 NGN - میلیون
نامیبیا 0 2017 12 129655 46026 : 136626 NAD - میلیون
هلند 0 2017 12 323061 85986 : 331011 EUR - میلیون
هند 0 2018 12 169623970 91540 : 192817450 INR - میلیون
کشور فعلی زمان ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم واحد اندازه گیری
آذربایجان 44983.30 2017 12 46558 46378 46108 46423 AZN - میلیون
آلمان 502.12 2018 12 498 506 508 495 EUR - میلیارد
انگلستان 344938.00 2018 12 343526 349077 349422 343216 GBP - میلیون
ایتالیا 295366.00 2018 12 295994 295957 296843 296598 EUR - میلیون
ایرلند 233013.00 2017 12 237091 244664 244431 236275 EUR - میلیون
اسپانیا 234005.00 2018 12 202904 238919 238685 233980 EUR - میلیون
بنگلادش 65339.96 2018 12 64640 69979 69914 64640 BDT امکانات
پرتغال 41778.90 2018 12 40968 42531 42531 41140 EUR - میلیون
تایوان 8721300.00 2017 12 8776506 8913169 8895726 8773628 TWD - میلیون
تایلند 8312890.00 2017 12 8474991 8628780 8603841 8487461 THB - میلیون
روسیه 0.10 2018 12 -0.6 -0.4 0.5 -1.2 ٪
ژاپن 392.51 2019 03 370 860 439 664 JPY هزار
فرانسه 362599.00 2018 12 363311 367313 368038 359980 EUR - میلیون
کره جنوبی 1770713.90 2018 12 1736273 1811440 1806128 1736273 KRW - میلیارد
کامبوج 1947.00 2017 12 2079 2079 2066 2079 KHR هزار
ماکائو 41423.00 2012 12 42541 42666 42749 42459 MOP
منطقه یورو 1787679.00 2018 12 1774637 1809131 1812707 1760694 EUR - میلیون