کالایاب
شاخص یاب

سود شرکت سهامی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آلمان 192.10 2019 03 193 91.05 : 202 EUR - میلیارد
ایالات متحده 2012.30 2019 03 2076 14.7 : 2077 USD - میلیارد
انگلستان 0 2019 06 115312 1024 : 115312 GBP - میلیون
استرالیا 0 2019 03 91428 12032 : 93026 AUD - میلیون
استونی 0 2018 09 726446 149443 : 923826 EUR هزار
بلژیک 0 2016 12 24520 11553 : 40119 EUR - میلیون
جمهوری چک 0 2016 12 328392 -2717 : 328392 CZK - میلیون
چین 2984000.00 2019 05 1812940 1617 : 7518710 CNY - میلیون
دانمارک 0 2016 12 244507 45386 : 269838 DKK - میلیون
روسیه 0 2019 05 5454 -224 : 13797 RUB - میلیارد
ژاپن 0 2019 03 19476 43.24 : 26401 JPY - بیلیون
کانادا 0 2019 06 85116 -758 : 97553 CAD - میلیون
لهستان 0 2019 03 162745 8747 : 168721 PLN - میلیون
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
آلمان 192.10 2019 03 192 189 187 191 EUR - میلیارد
ایالات متحده 2012.30 2019 03 2060 1950 1960 2050 USD - میلیارد
چین 2984000.00 2019 05 6400000 1200000 3300000 4800000 CNY - میلیون