شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سود شرکت سهامی

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

174.78 2019 09 182 92.45 : 188 EUR - میلیارد

انگلستان

0 2019 09 111745 1024 : 115312 GBP - میلیون

ایالات متحده

1881.19 2019 09 1858 14.67 : 1881 USD - میلیارد

استرالیا

0 2019 09 98235 12032 : 98235 AUD - میلیون

استونی

0 2019 06 535523 149443 : 923826 EUR هزار

بلژیک

0 2016 12 24520 11553 : 40119 EUR - میلیون

جمهوری چک

0 2017 12 310627 -2717 : 328392 CZK - میلیون

چین

5015100.00 2019 10 4593350 1617 : 7518710 CNY - میلیون

دانمارک

0 2017 12 269838 45386 : 282297 DKK - میلیون

روسیه

0 2019 09 10277 -224 : 13797 RUB - میلیارد

ژاپن

0 2019 09 23232 43.24 : 26401 JPY - بیلیون

کانادا

0 2019 09 90428 -758 : 97553 CAD - میلیون

لهستان

0 2019 09 91888 8747 : 168721 PLN - میلیون
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آلمان

174.78 2019 09 186 189 191 187 EUR - میلیارد

ایالات متحده

1881.19 2019 09 1825 1790 1820 1830 USD - میلیارد

چین

5015100.00 2019 10 1200000 2850000 4400000 6400000 CNY - میلیون