کالایاب
شاخص یاب

سود شرکت سهامی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آلمان 193.03 2018 12 192 91.05 : 202 EUR - میلیارد
انگلستان 112291.00 2018 12 114178 1024 : 114178 GBP - میلیون
استرالیا 0 2018 12 89305 12032 : 90060 AUD - میلیون
ایالات متحده 2076.82 2018 09 2008 14.7 : 2077 USD - میلیارد
استونی 0 2018 09 726446 149443 : 923826 EUR هزار
بلژیک 0 2016 12 24520 11553 : 40119 EUR - میلیون
جمهوری چک 0 2016 12 328392 -2717 : 328392 CZK - میلیون
چین 6635140.00 2018 12 6116880 1617 : 7518710 CNY - میلیون
دانمارک 0 2016 12 244507 45386 : 269838 DKK - میلیون
روسیه 13797.20 2018 12 12842 -224 : 13797 RUB - میلیارد
ژاپن 0 2018 12 18285 43.24 : 26401 JPY - بیلیون
کانادا 0 2018 12 85053 -758 : 85053 CAD - میلیون
لهستان 88642.50 2018 06 42970 8747 : 168721 PLN - میلیون
کشور فعلی زمان ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم واحد اندازه گیری
آلمان 193.03 2018 12 197 199 202 195 EUR - میلیارد
انگلستان 112291.00 2018 12 116000 116000 117000 115000 GBP - میلیون
ایالات متحده 2076.82 2018 09 2131 2145 2159 2114 USD - میلیارد
چین 6635140.00 2018 12 3800000 8200000 8200000 1720000 CNY - میلیون
روسیه 13797.20 2018 12 6500 10500 15100 2700 RUB - میلیارد
لهستان 88642.50 2018 06 99100 132400 172000 49100 PLN - میلیون