کالایاب
شاخص یاب

ضریب اطمینان مصرف کننده

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
FAROE 0 2019 01 10 -29 : 13 نقاط شاخص
آلمان 10.80 2019 03 10.8 -3.5 : 16.8 نقاط شاخص
آلبانی -12.30 2018 12 -12.9 -19 : -6.3 نقاط شاخص
آفریقای جنوبی 7.00 2018 12 7 -33 : 26 نقاط شاخص
آرژانتین 36.00 2019 02 33.1 28.44 : 60.97 نقاط شاخص
اسپانیا 96.10 2019 02 93.8 37.6 : 109 نقاط شاخص
امارات متحده عربی 110.00 2018 12 111 97 : 118 نقاط شاخص
ایرلند 86.50 2019 02 98.8 39.6 : 131 نقاط شاخص
استونی 0 2019 02 -0.7 -38 : 12.8 نقاط شاخص
اتریش -1.60 2019 02 -1.8 -23.1 : 4 نقاط شاخص
اسلواکی -5.00 2019 02 -7.9 -49.4 : 6.5 نقاط شاخص
اکوادور 0 2019 01 39.3 26.9 : 49 نقاط شاخص
اندونزی 125.10 2019 02 126 9.6 : 128 نقاط شاخص
اتحادیه اروپا -7.20 2019 02 -7.8 -23.7 : -1.7 نقاط شاخص
اوکراین 0 2019 01 62.2 41.1 : 107 نقاط شاخص
انگلستان -13.00 2019 02 -14 -39 : 10 نقاط شاخص
اسلوونی -5.00 2019 02 -3 -45 : 2 نقاط شاخص
ایسلند 0 2018 11 92.1 19.54 : 155 نقاط شاخص
ایتالیا 112.40 2019 02 114 82.4 : 121 نقاط شاخص
ایالات متحده 97.80 2019 03 93.8 51.7 : 111 نقاط شاخص
استرالیا 98.80 2019 03 104 64.61 : 124 نقاط شاخص
بلژیک -6.00 2019 03 -7 -28 : 16 Percentage Points
برزیل 114.30 2018 12 114 89.41 : 121 نقاط شاخص
بلغارستان -25.10 2019 03 -27 -54 : -17.7 نقاط شاخص
پرو 104.00 2019 02 93 80 : 121 نقاط شاخص
پرتغال -8.30 2019 02 -7.2 -46.8 : -0.8 نقاط شاخص
پاکستان 51.82 2019 01 51.82 29.05 : 55.97 نقاط شاخص
تایلند 82.00 2019 02 80.7 39.7 : 112 نقاط شاخص
تایوان 84.69 2019 02 83.63 48.42 : 97.52 نقاط شاخص
ترکیه 57.80 2019 02 58.2 55.66 : 98.68 نقاط شاخص
جمهوری چک 106.40 2019 02 109 66 : 114 نقاط شاخص
چین 123.00 2018 12 122 97 : 125 نقاط شاخص
دانمارک 3.30 2019 02 3.9 -22 : 15.5 نقاط شاخص
رومانی -14.30 2019 02 -14.8 -52.6 : -1.2 نقاط شاخص
روسیه -17.00 2018 12 -14 -59 : 1 نقاط شاخص
ژاپن 41.50 2019 02 41.9 27.5 : 50.8 نقاط شاخص
سوئد 92.50 2019 02 92.2 43.2 : 122 نقاط شاخص
سوئیس -4.00 2019 03 -6 -51 : 22 نقاط شاخص
شیلی 46.30 2019 02 47 31.5 : 59.3 نقاط شاخص
عربستان سعودی 109.00 2018 12 106 94 : 120 نقاط شاخص
فیلیپین -22.50 2018 12 -7.1 -52.8 : 13.1 نقاط شاخص
فنلاند 15.50 2019 02 17.2 -6.5 : 25.8 نقاط شاخص
فرانسه 95.00 2019 02 92 79 : 130 نقاط شاخص
قزاقستان 79.00 2018 09 84 73 : 84 نقاط شاخص
قرقیزستان 25.20 2018 12 27.4 -5.5 : 30.7 نقاط شاخص
قبرس -7.00 2019 02 -3.8 -59.4 : 3.8 نقاط شاخص
قطر 0 2018 09 184 182 : 186 نقاط شاخص
کره جنوبی 99.50 2019 02 97.5 68.5 : 121 نقاط شاخص
کلمبیا -5.60 2019 02 -2.8 -30.2 : 38.8 نقاط شاخص
کرواسی -7.60 2019 02 -7.3 -42.9 : -3.6 نقاط شاخص
کانادا 0 2019 03 54.12 46.8 : 57.05 نقاط شاخص
کیپ ورد 0 2018 12 11 4 : 24 نقاط شاخص
گرجستان -22.00 2018 11 -18 -40.4 : -1.4 نقاط شاخص
لتونی -7.00 2019 01 -8.3 -54.3 : 0.2 نقاط شاخص
لیتوانی 0 2019 02 5 -56 : 9 نقاط شاخص
لهستان 5.50 2019 02 5.4 -39.7 : 7.8 نقاط شاخص
لوکزامبورگ -0.70 2019 02 -0.3 -21.7 : 4 نقاط شاخص
مصر 82.00 2018 09 80 64 : 103 نقاط شاخص
منطقه یورو -7.40 2019 02 -7.9 -24.4 : -1.9 نقاط شاخص
مالت 6.40 2019 02 4.2 -35.4 : 17.8 نقاط شاخص
مراکش 0 2018 12 82.5 71.6 : 92.1 نقاط شاخص
مجارستان 0 2019 02 -12.1 -72.3 : 89.82 نقاط شاخص
مکزیک 119.88 2019 02 113 69.26 : 120 نقاط شاخص
مالزی 107.50 2018 09 133 63.8 : 133 نقاط شاخص
نیوزیلند 103.80 2019 03 109 79.1 : 131 نقاط شاخص
نروژ 12.70 2019 03 14.2 -17.4 : 34.9 نقاط شاخص
نیجریه 9.70 2018 12 1.5 -29.8 : 9.7 نقاط شاخص
ونزوئلا 72.00 2018 09 67 57 : 89 نقاط شاخص
ویتنام 129.00 2018 09 120 88 : 129 نقاط شاخص
هلند -2.00 2019 02 1 -41 : 36 نقاط شاخص
هند 97.00 2019 03 96.7 88 : 117 نقاط شاخص
هنگ کنگ 0 2018 09 105 70 : 118 نقاط شاخص
یونان -33.30 2019 02 -28.3 -80.8 : 3.2 نقاط شاخص
کشور فعلی زمان ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم واحد اندازه گیری
آلمان 10.80 2019 03 9.6 9.5 9.5 10.5 نقاط شاخص
آلبانی -12.30 2018 12 -11.5 -10.9 -11 -11.22 نقاط شاخص
آفریقای جنوبی 7.00 2018 12 18 18 18 14 نقاط شاخص
آرژانتین 36.00 2019 02 36.1 38 40 35 نقاط شاخص
اسپانیا 96.10 2019 02 91.5 91.4 92.5 90 نقاط شاخص
امارات متحده عربی 110.00 2018 12 106 107 108 109 نقاط شاخص
ایرلند 86.50 2019 02 91 94 97 88 نقاط شاخص
اتریش -1.60 2019 02 2 9.39 -1 3 نقاط شاخص
اسلواکی -5.00 2019 02 -7.2 -7.5 -8 -6.3 نقاط شاخص
اندونزی 125.10 2019 02 122 122 123 123 نقاط شاخص
اتحادیه اروپا -7.20 2019 02 -17.2 -12.8 -10.2 -22 نقاط شاخص
انگلستان -13.00 2019 02 -16 -17 -12 -12 نقاط شاخص
اسلوونی -5.00 2019 02 -12 -13 -14 -11 نقاط شاخص
ایتالیا 112.40 2019 02 109 110 111 112 نقاط شاخص
ایالات متحده 97.80 2019 03 96 97 92 97.8 نقاط شاخص
استرالیا 98.80 2019 03 100 102 100 102 نقاط شاخص
بلژیک -6.00 2019 03 -2 -1 -2 -5 Percentage Points
برزیل 114.30 2018 12 117 118 120 116 نقاط شاخص
بلغارستان -25.10 2019 03 -23.3 -22.7 -22.5 -22.9 نقاط شاخص
پرو 104.00 2019 02 93 95 95 93 نقاط شاخص
پرتغال -8.30 2019 02 -16.2 -10 -7 -12.4 نقاط شاخص
پاکستان 51.82 2019 01 47.2 46.1 46.3 46.5 نقاط شاخص
تایلند 82.00 2019 02 83.6 83.7 83.6 83.4 نقاط شاخص
تایوان 84.69 2019 02 82.9 83.2 83.2 82.8 نقاط شاخص
ترکیه 57.80 2019 02 59 57 65 55 نقاط شاخص
جمهوری چک 106.40 2019 02 108 107 107 109 نقاط شاخص
چین 123.00 2018 12 121 120 118 123 نقاط شاخص
دانمارک 3.30 2019 02 1 -2 -1 2.5 نقاط شاخص
رومانی -14.30 2019 02 -23.5 -23.8 -23 -23.2 نقاط شاخص
روسیه -17.00 2018 12 -17 -16 -12 -22 نقاط شاخص
ژاپن 41.50 2019 02 43.9 42.91 43.9 43.9 نقاط شاخص
سوئد 92.50 2019 02 92.5 94 99.1 91.2 نقاط شاخص
سوئیس -4.00 2019 03 10 9 7 5 نقاط شاخص
شیلی 46.30 2019 02 51 51.4 51 49 نقاط شاخص
عربستان سعودی 109.00 2018 12 106 106 105 110 نقاط شاخص
فیلیپین -22.50 2018 12 2.1 3.4 5.6 -5.8 نقاط شاخص
فنلاند 15.50 2019 02 19.6 18.5 20.5 18.8 نقاط شاخص
فرانسه 95.00 2019 02 94 92 91 95 نقاط شاخص
قزاقستان 79.00 2018 09 81 83 85 79 نقاط شاخص
قرقیزستان 25.20 2018 12 34.2 36.2 36.7 33.8 نقاط شاخص
قبرس -7.00 2019 02 -1.7 -1.5 -1.1 -2.1 نقاط شاخص
کره جنوبی 99.50 2019 02 101 102 102 101 نقاط شاخص
کلمبیا -5.60 2019 02 3 3 5 -3 نقاط شاخص
کرواسی -7.60 2019 02 -13.8 -14.3 -15 -13 نقاط شاخص
گرجستان -22.00 2018 11 -18.6 -18.8 -19.1 -18.5 نقاط شاخص
لتونی -7.00 2019 01 -8 -13 -11 -10 نقاط شاخص
لهستان 5.50 2019 02 3.2 3 2.5 3.6 نقاط شاخص
لوکزامبورگ -0.70 2019 02 15.2 15.7 16.1 14.6 نقاط شاخص
مصر 82.00 2018 09 84 83 83 85 نقاط شاخص
منطقه یورو -7.40 2019 02 -16.6 -12.4 -9.8 -10.8 نقاط شاخص
مالت 6.40 2019 02 21.4 21.1 21 21.8 نقاط شاخص
مکزیک 119.88 2019 02 118 110 100 120 نقاط شاخص
مالزی 107.50 2018 09 118 120 115 112 نقاط شاخص
نیوزیلند 103.80 2019 03 107 108 109 111 نقاط شاخص
نروژ 12.70 2019 03 9 5 8 12.7 نقاط شاخص
نیجریه 9.70 2018 12 -8 -6 -2 4.68 نقاط شاخص
ونزوئلا 72.00 2018 09 45 44 45 45 نقاط شاخص
ویتنام 129.00 2018 09 124 124 124 123 نقاط شاخص
هلند -2.00 2019 02 -10 -8 -4 -6 نقاط شاخص
هند 97.00 2019 03 96 98 100 100 نقاط شاخص
یونان -33.30 2019 02 -34 -28 -22 -32 نقاط شاخص