کالایاب
شاخص یاب

ضریب اطمینان مصرف کننده

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
FAROE 0 2019 01 10 -29 : 13 نقاط شاخص
آلبانی -8.70 2019 03 -11.9 -19 : -6.3 نقاط شاخص
آلمان 10.40 2019 05 10.4 -3.5 : 16.8 نقاط شاخص
آرژانتین 34.40 2019 04 34.8 28.44 : 60.97 نقاط شاخص
آفریقای جنوبی 2.00 2019 03 7 -33 : 26 نقاط شاخص
ایتالیا 110.50 2019 04 111 82.4 : 121 نقاط شاخص
اتریش -3.40 2019 04 -1.4 -23.1 : 4 نقاط شاخص
استرالیا 101.30 2019 05 101 64.61 : 124 نقاط شاخص
اسلوونی -7.00 2019 04 -6 -45 : 2 نقاط شاخص
اکوادور 0 2019 03 38.9 26.9 : 49 نقاط شاخص
استونی 0 2019 04 0.8 -38 : 12.8 نقاط شاخص
اندونزی 128.10 2019 04 124 9.6 : 128 نقاط شاخص
اسپانیا 97.00 2019 04 93.9 37.6 : 109 نقاط شاخص
انگلستان -13.00 2019 04 -13 -39 : 10 نقاط شاخص
اوکراین 0 2019 03 67 41.1 : 107 نقاط شاخص
ایالات متحده 102.40 2019 05 97.2 51.7 : 111
اسلواکی -6.20 2019 04 -7 -49.4 : 6.5 نقاط شاخص
ایسلند 0 2018 11 92.1 19.54 : 155 نقاط شاخص
ایرلند 87.70 2019 04 93.1 39.6 : 131 نقاط شاخص
امارات متحده عربی 110.00 2018 12 111 97 : 118 نقاط شاخص
اتحادیه اروپا -7.10 2019 03 -7.2 -23.7 : -1.7 نقاط شاخص
بلغارستان -25.80 2019 06 -25.1 -54 : -17.7 نقاط شاخص
برزیل 48.40 2019 03 49.8 37.9 : 116 نقاط شاخص
بلژیک -5.00 2019 05 -7 -28 : 16 Percentage Points
پرتغال -9.30 2019 04 -9.5 -46.8 : -0.8 نقاط شاخص
پرو 94.00 2019 03 104 80 : 121 نقاط شاخص
پاکستان 53.16 2019 03 51.82 29.05 : 55.97 نقاط شاخص
تایلند 79.20 2019 04 80.6 39.7 : 112 نقاط شاخص
ترکیه 55.30 2019 05 63.5 55.3 : 98.68 نقاط شاخص
تایوان 85.33 2019 04 84.36 48.42 : 97.52 نقاط شاخص
جمهوری چک 103.80 2019 04 105 66 : 114 نقاط شاخص
چین 124.10 2019 03 126 97 : 126 نقاط شاخص
دانمارک 5.90 2019 05 3.7 -22 : 15.5 نقاط شاخص
روسیه -16.00 2019 03 -17 -59 : 1 نقاط شاخص
رومانی -12.60 2019 04 -13.7 -52.6 : -1.2 نقاط شاخص
ژاپن 40.40 2019 04 40.5 27.5 : 50.8 نقاط شاخص
سوئیس -6.00 2019 06 -4 -51 : 22 نقاط شاخص
سوئد 95.80 2019 04 94 43.1 : 122 نقاط شاخص
شیلی 42.30 2019 03 46.3 31.5 : 59.3 نقاط شاخص
عربستان سعودی 109.00 2018 12 106 94 : 120 نقاط شاخص
فیلیپین -0.50 2019 03 -22.5 -52.8 : 13.1 نقاط شاخص
فنلاند 15.70 2019 04 16.1 -6.5 : 25.8 نقاط شاخص
فرانسه 96.00 2019 04 96 79 : 130 نقاط شاخص
قبرس -7.30 2019 04 -7.6 -59.4 : 3.8 نقاط شاخص
قطر 0 2018 12 184 182 : 186 نقاط شاخص
قرقیزستان 25.20 2018 12 27.4 -5.5 : 30.7 نقاط شاخص
قزاقستان 79.00 2018 09 84 73 : 84 نقاط شاخص
کیپ ورد 0 2019 03 14 4 : 24 نقاط شاخص
کلمبیا -9.60 2019 04 1.2 -30.2 : 38.8 نقاط شاخص
کانادا 0 2019 05 50.76 46.8 : 57.05 نقاط شاخص
کرواسی -3.40 2019 04 -6.2 -42.9 : -3.4 نقاط شاخص
کره جنوبی 102.00 2019 04 99.8 69.4 : 121 نقاط شاخص
گرجستان -18.90 2019 03 -19.2 -40.4 : -1.4 نقاط شاخص
لتونی -4.50 2019 04 -5.9 -54.3 : 0.2 نقاط شاخص
لیتوانی 0 2019 04 6 -56 : 9 نقاط شاخص
لوکزامبورگ 1.20 2019 04 0.9 -21.7 : 4 نقاط شاخص
لهستان 7.20 2019 04 8.2 -39.7 : 8.2 نقاط شاخص
منطقه یورو -6.50 2019 05 -7.3 -24.4 : -1.9 نقاط شاخص
مراکش 0 2019 03 79.8 71.6 : 92.1 نقاط شاخص
مالزی 83.00 2019 03 102 63.8 : 133 نقاط شاخص
مکزیک 113.70 2019 04 116 69.12 : 120 نقاط شاخص
مالت 3.20 2019 04 -0.6 -35.4 : 17.8 نقاط شاخص
مصر 82.00 2018 09 80 64 : 103 نقاط شاخص
مجارستان -8.90 2019 04 -10.7 -72.3 : 89.82 نقاط شاخص
نروژ 12.70 2019 03 14.2 -17.4 : 34.9 نقاط شاخص
نیجریه 4.80 2019 03 9.7 -29.8 : 9.7 نقاط شاخص
نیوزیلند 103.80 2019 03 109 79.1 : 131 نقاط شاخص
ونزوئلا 72.00 2019 03 67 57 : 89 نقاط شاخص
ویتنام 129.00 2019 03 122 88 : 129 نقاط شاخص
هلند -3.00 2019 05 -3 -41 : 36 نقاط شاخص
هنگ کنگ 0 2019 03 99 70 : 118 نقاط شاخص
هند 105.00 2019 06 105 88 : 117 نقاط شاخص
یونان -30.90 2019 04 -31.6 -80.8 : 3.2 نقاط شاخص
کشور فعلی زمان ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم واحد اندازه گیری
آلبانی -8.70 2019 03 -10.9 -11 -11 -11.5 نقاط شاخص
آلمان 10.40 2019 05 10.1 9.8 9.4 10.5 نقاط شاخص
آرژانتین 34.40 2019 04 34 36 38 32 نقاط شاخص
آفریقای جنوبی 2.00 2019 03 -10 -7 5 -5 نقاط شاخص
ایتالیا 110.50 2019 04 110 111 112 109 نقاط شاخص
اتریش -3.40 2019 04 -2.2 -2.4 -2 -2.6 نقاط شاخص
استرالیا 101.30 2019 05 102 100 103 102 نقاط شاخص
اسلوونی -7.00 2019 04 -13 -14 -14 -12 نقاط شاخص
اندونزی 128.10 2019 04 122 123 125 122 نقاط شاخص
اسپانیا 97.00 2019 04 91.4 92.5 94 91.5 نقاط شاخص
انگلستان -13.00 2019 04 -17 -12 -10 -12 نقاط شاخص
ایالات متحده 102.40 2019 05 94 92 88 96
اسلواکی -6.20 2019 04 -7.5 -8 -9 -7.2 نقاط شاخص
ایرلند 87.70 2019 04 94 97 99 91 نقاط شاخص
امارات متحده عربی 110.00 2018 12 107 108 105 106 نقاط شاخص
اتحادیه اروپا -7.10 2019 03 -14.2 -12.8 -10.2 -7.1 نقاط شاخص
بلغارستان -25.80 2019 06 -22.7 -22.5 -22.5 -23.3 نقاط شاخص
برزیل 48.40 2019 03 49.5 52 124 49 نقاط شاخص
بلژیک -5.00 2019 05 -1 -2 -2 -2 Percentage Points
پرتغال -9.30 2019 04 -10 -7 -8 -16.2 نقاط شاخص
پرو 94.00 2019 03 95 95 95 93 نقاط شاخص
پاکستان 53.16 2019 03 46.1 46.3 48 47.2 نقاط شاخص
تایلند 79.20 2019 04 83.7 83.6 82.9 83.6 نقاط شاخص
ترکیه 55.30 2019 05 57 65 69 59 نقاط شاخص
تایوان 85.33 2019 04 83.2 83.2 83.2 82.9 نقاط شاخص
جمهوری چک 103.80 2019 04 107 107 109 108 نقاط شاخص
چین 124.10 2019 03 120 118 116 121 نقاط شاخص
دانمارک 5.90 2019 05 -2 -1 -3 1 نقاط شاخص
روسیه -16.00 2019 03 -16 -12 -8 -17 نقاط شاخص
رومانی -12.60 2019 04 -15.6 -15.4 -14 -16 نقاط شاخص
ژاپن 40.40 2019 04 42 40.9 45 41.8 نقاط شاخص
سوئیس -6.00 2019 06 -6 -2 -3 -2 نقاط شاخص
سوئد 95.80 2019 04 94 99.1 102 92.5 نقاط شاخص
شیلی 42.30 2019 03 48 51 50 46 نقاط شاخص
عربستان سعودی 109.00 2018 12 106 105 107 106 نقاط شاخص
فیلیپین -0.50 2019 03 3.4 7.5 10 2.1 نقاط شاخص
فنلاند 15.70 2019 04 18.5 20.5 16 19.6 نقاط شاخص
فرانسه 96.00 2019 04 92 91 92 94 نقاط شاخص
قبرس -7.30 2019 04 -8.2 -7.6 -7 -8.9 نقاط شاخص
قرقیزستان 25.20 2018 12 36.2 36.7 36.7 34.2 نقاط شاخص
قزاقستان 79.00 2018 09 83 85 85 81 نقاط شاخص
کلمبیا -9.60 2019 04 3 5 3 3 نقاط شاخص
کرواسی -3.40 2019 04 -12 -13 -14 -10 نقاط شاخص
کره جنوبی 102.00 2019 04 102 102 105 101 نقاط شاخص
گرجستان -18.90 2019 03 -18.8 -19.1 -19.1 -18.6 نقاط شاخص
لتونی -4.50 2019 04 -13 -11 -11 -8 نقاط شاخص
لوکزامبورگ 1.20 2019 04 -2.6 -3.2 -3.8 -3 نقاط شاخص
لهستان 7.20 2019 04 3 2.5 2 3.2 نقاط شاخص
منطقه یورو -6.50 2019 05 -12.4 -9.8 -7.8 -7.6 نقاط شاخص
مالزی 83.00 2019 03 120 115 110 118 نقاط شاخص
مکزیک 113.70 2019 04 110 108 105 118 نقاط شاخص
مالت 3.20 2019 04 5.1 5.5 6 4.5 نقاط شاخص
مصر 82.00 2018 09 83 83 84 84 نقاط شاخص
مجارستان -8.90 2019 04 -11 -8 -10 -12 نقاط شاخص
نروژ 12.70 2019 03 5 8 7 9 نقاط شاخص
نیجریه 4.80 2019 03 -6 -2 3 -8 نقاط شاخص
نیوزیلند 103.80 2019 03 108 109 108 107 نقاط شاخص
ونزوئلا 72.00 2019 03 50 45 40 55 نقاط شاخص
ویتنام 129.00 2019 03 110 114 116 115 نقاط شاخص
هلند -3.00 2019 05 -8 -4 -2 -4 نقاط شاخص
هند 105.00 2019 06 98 95 95 102 نقاط شاخص
یونان -30.90 2019 04 -28 -22 -20 -34 نقاط شاخص