شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ضریب اطمینان مصرف کننده

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

FAROE

0 2019 06 11 -29 : 19 نقاط شاخص

آلمان

9.70 2019 12 9.6 -3.5 : 16.8 نقاط شاخص

آفریقای جنوبی

-7.00 2019 09 5 -33 : 26 نقاط شاخص

آرژانتین

41.40 2019 11 43.8 28.44 : 60.97 نقاط شاخص

آلبانی

-12.30 2019 09 -11.4 -19 : -6.3 نقاط شاخص

اتحادیه اروپا

-7.10 2019 03 -7.2 -23.7 : -1.7 نقاط شاخص

اوکراین

0 2019 10 97.5 41.1 : 107 نقاط شاخص

اسپانیا

77.40 2019 11 73.3 37.6 : 109 نقاط شاخص

اسلوونی

-15.00 2019 11 -13 -45 : 2 نقاط شاخص

استرالیا

97.00 2019 11 92.8 64.61 : 124 نقاط شاخص

اندونزی

124.20 2019 11 118 9.6 : 128 نقاط شاخص

ایتالیا

108.50 2019 11 112 82.4 : 121 نقاط شاخص

استونی

0 2019 11 -2.1 -38 : 12.8 نقاط شاخص

انگلستان

-14.00 2019 11 -14 -39 : 10 نقاط شاخص

ایرلند

69.50 2019 10 75.3 39.6 : 131 نقاط شاخص

اسلواکی

-9.00 2019 11 -7.7 -49.4 : 6.5 نقاط شاخص

اتریش

-4.30 2019 11 -2.9 -23.1 : 4 نقاط شاخص

اکوادور

0 2019 10 37 26.9 : 49 نقاط شاخص

ایالات متحده

96.80 2019 11 95.5 51.7 : 111 نقاط شاخص

ایسلند

0 2019 09 90.9 19.54 : 155 نقاط شاخص

امارات متحده عربی

113.00 2019 06 113 97 : 118 نقاط شاخص

بلژیک

-6.00 2019 11 -8 -28 : 16 Percentage Points

بلغارستان

-23.90 2019 12 -25 -54 : -17.7 نقاط شاخص

برزیل

47.30 2019 09 47 37.9 : 116 نقاط شاخص

پرتغال

-6.90 2019 11 -7.2 -46.8 : -0.8 نقاط شاخص

پاکستان

41.92 2019 11 44.27 29.05 : 55.97 نقاط شاخص

پرو

90.00 2019 08 95 80 : 121 نقاط شاخص

ترکیه

59.90 2019 11 57 55.3 : 98.68 نقاط شاخص

تایلند

69.10 2019 11 70.7 39.7 : 112 نقاط شاخص

تایوان

80.37 2019 11 80.97 48.42 : 97.52 نقاط شاخص

جمهوری چک

102.00 2019 11 104 66 : 114 نقاط شاخص

چین

124.10 2019 09 122 97 : 126 نقاط شاخص

دانمارک

1.40 2019 11 1.7 -22 : 15.5 نقاط شاخص

روسیه

-13.00 2019 09 -15 -59 : 1 نقاط شاخص

رومانی

-6.80 2019 11 -7.5 -52.6 : -1.2 نقاط شاخص

ژاپن

38.70 2019 11 36.2 27.5 : 50.8 نقاط شاخص

سوئد

91.90 2019 11 92.7 42.8 : 122 نقاط شاخص

سوئیس

-10.40 2019 12 -8 -36.6 : 19.9 نقاط شاخص

شیلی

36.70 2019 10 38.6 31.5 : 59.3 نقاط شاخص

عربستان سعودی

114.00 2019 06 112 94 : 120 نقاط شاخص

فرانسه

106.00 2019 11 104 79 : 130 نقاط شاخص

فنلاند

-5.00 2019 11 -6.6 -6.6 : 24.1 نقاط شاخص

فیلیپین

4.60 2019 09 -1.3 -52.8 : 13.1 نقاط شاخص

قطر

0 2019 03 184 182 : 186 نقاط شاخص

قزاقستان

83.00 2019 06 77 73 : 84 نقاط شاخص

قرقیزستان

26.50 2019 06 25.2 -5.5 : 30.7 نقاط شاخص

قبرس

-6.90 2019 11 -9 -59.4 : 3.8 نقاط شاخص

کیپ ورد

0 2019 09 18 4 : 24 نقاط شاخص

کره جنوبی

100.90 2019 11 98.6 69.4 : 121 نقاط شاخص

کلمبیا

-9.80 2019 10 -10.7 -30.2 : 38.8 نقاط شاخص

کانادا

0 2019 11 53.02 46.8 : 57.05 نقاط شاخص

کرواسی

-3.30 2019 11 -3.5 -42.9 : -1.8 نقاط شاخص

گرجستان

-19.30 2019 09 -18 -40.4 : -1.4 نقاط شاخص

لیتوانی

0 2019 11 1 -56 : 9 نقاط شاخص

لتونی

-7.30 2019 11 -7.3 -54.3 : 0.2 نقاط شاخص

لهستان

6.70 2019 11 9.3 -39.7 : 10.2 نقاط شاخص

لوکزامبورگ

-2.70 2019 11 -3.6 -21.7 : 4 نقاط شاخص

مصر

87.00 2019 06 85 64 : 103 نقاط شاخص

مجارستان

-9.20 2019 11 -9.8 -72.3 : 89.82 نقاط شاخص

مکزیک

43.50 2019 11 43.9 28.8 : 48.5 نقاط شاخص

منطقه یورو

-7.20 2019 11 -7.6 -23.9 : -1.4 نقاط شاخص

مراکش

0 2019 09 74.9 71.6 : 92.1 نقاط شاخص

مالزی

93.40 2019 06 86 63.8 : 133 نقاط شاخص

مالت

4.90 2019 11 2.4 -35.4 : 17.8 نقاط شاخص

نیجریه

3.80 2019 09 1.2 -29.8 : 9.7 نقاط شاخص

نیوزیلند

103.10 2019 09 104 79.1 : 131 نقاط شاخص

نروژ

13.40 2019 12 15 -17.4 : 34.9 نقاط شاخص

ونزوئلا

80.00 2019 06 72 57 : 89 نقاط شاخص

ویتنام

129.00 2019 03 122 88 : 129 نقاط شاخص

هنگ کنگ

0 2019 03 99 70 : 118 نقاط شاخص

هند

89.40 2019 09 97.3 88 : 117 نقاط شاخص

هلند

-2.00 2019 11 -1 -41 : 36 نقاط شاخص

یونان

-6.80 2019 11 -8.4 -80.8 : 3.2 نقاط شاخص
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آلمان

9.70 2019 12 9.4 9.1 9.2 9.7 نقاط شاخص

آفریقای جنوبی

-7.00 2019 09 -3 -5 4 3 نقاط شاخص

آرژانتین

41.40 2019 11 32 31 33 38 نقاط شاخص

آلبانی

-12.30 2019 09 -11.4 -11.6 -11.9 -11 نقاط شاخص

اتحادیه اروپا

-7.10 2019 03 -14.2 -12.8 -10.2 -7.1 نقاط شاخص

اسپانیا

77.40 2019 11 82 85 89 75 نقاط شاخص

اسلوونی

-15.00 2019 11 -12 -16 -16 -12 نقاط شاخص

استرالیا

97.00 2019 11 103 102 103 3.1 نقاط شاخص

اندونزی

124.20 2019 11 125 124 123 123 نقاط شاخص

ایتالیا

108.50 2019 11 112 112 112 111 نقاط شاخص

انگلستان

-14.00 2019 11 -17 -12 -8 -12 نقاط شاخص

ایرلند

69.50 2019 10 88 89 91 87 نقاط شاخص

اسلواکی

-9.00 2019 11 -6 -5.8 -5.9 -8 نقاط شاخص

اتریش

-4.30 2019 11 -4 -3.8 -3.6 -5.2 نقاط شاخص

ایالات متحده

96.80 2019 11 90 88 86 95.1 نقاط شاخص

امارات متحده عربی

113.00 2019 06 105 107 108 108 نقاط شاخص

بلژیک

-6.00 2019 11 -5 -7 -6 -6 Percentage Points

بلغارستان

-23.90 2019 12 -27 -25 -26 -25.8 نقاط شاخص

برزیل

47.30 2019 09 53 55 54 48 نقاط شاخص

پرتغال

-6.90 2019 11 -8 -9 -8 -7 نقاط شاخص

پاکستان

41.92 2019 11 48 45 48 45.9 نقاط شاخص

پرو

90.00 2019 08 95 98 97 95 نقاط شاخص

ترکیه

59.90 2019 11 59 62 64 61 نقاط شاخص

تایلند

69.10 2019 11 80.2 83 82.5 70.8 نقاط شاخص

تایوان

80.37 2019 11 79.2 85 83.6 80.5 نقاط شاخص

جمهوری چک

102.00 2019 11 109 110 110 107 نقاط شاخص

چین

124.10 2019 09 116 120 120 118 نقاط شاخص

دانمارک

1.40 2019 11 1 -2 -2.3 2.1 نقاط شاخص

روسیه

-13.00 2019 09 -8 -5 -6 -12 نقاط شاخص

رومانی

-6.80 2019 11 -7.5 -7 -7.2 -11.5 نقاط شاخص

ژاپن

38.70 2019 11 43 42 41 39 نقاط شاخص

سوئد

91.90 2019 11 95 92 96 92.5 نقاط شاخص

سوئیس

-10.40 2019 12 -6 -4 -7 -10 نقاط شاخص

شیلی

36.70 2019 10 36 38 9 34 نقاط شاخص

عربستان سعودی

114.00 2019 06 107 108 111 105 نقاط شاخص

فرانسه

106.00 2019 11 96 94 97 102 نقاط شاخص

فنلاند

-5.00 2019 11 -2.9 -2.3 -2.6 -5.7 نقاط شاخص

فیلیپین

4.60 2019 09 10 6 5.5 7.5 نقاط شاخص

قزاقستان

83.00 2019 06 85 85 85 85 نقاط شاخص

قرقیزستان

26.50 2019 06 36.7 36.7 36.7 36.7 نقاط شاخص

قبرس

-6.90 2019 11 -7.1 -6.9 -7 -8.8 نقاط شاخص

کره جنوبی

100.90 2019 11 92 95 94 100 نقاط شاخص

کلمبیا

-9.80 2019 10 3 4 5 5 نقاط شاخص

کرواسی

-3.30 2019 11 -5 -4.6 -4.8 -6.7 نقاط شاخص

گرجستان

-19.30 2019 09 -19.1 -19.1 -19.1 -19.1 نقاط شاخص

لتونی

-7.30 2019 11 -11 -11 -11 -11 نقاط شاخص

لهستان

6.70 2019 11 7.2 5.1 5.6 9.1 نقاط شاخص

لوکزامبورگ

-2.70 2019 11 -2.2 -1.6 -1.8 -3 نقاط شاخص

مصر

87.00 2019 06 87 83 86 88 نقاط شاخص

مجارستان

-9.20 2019 11 -10 -7 -9 -8 نقاط شاخص

مکزیک

43.50 2019 11 43.1 43.6 44 43.1 نقاط شاخص

منطقه یورو

-7.20 2019 11 -7.8 -7.2 -7.4 -7 نقاط شاخص

مالزی

93.40 2019 06 92 90 95 88 نقاط شاخص

مالت

4.90 2019 11 6 7.5 7 3 نقاط شاخص

نیجریه

3.80 2019 09 3 5 2.7 -2 نقاط شاخص

نیوزیلند

103.10 2019 09 105 107 106 104 نقاط شاخص

نروژ

13.40 2019 12 7 9 10.5 15 نقاط شاخص

ونزوئلا

80.00 2019 06 40 40 43 45 نقاط شاخص

ویتنام

129.00 2019 03 126 120 120 124 نقاط شاخص

هند

89.40 2019 09 95 98 98 95 نقاط شاخص

هلند

-2.00 2019 11 -2 -3 -7 -4 نقاط شاخص

یونان

-6.80 2019 11 -20 -23 -21 -22 نقاط شاخص