میزان ساخت و ساز

پیش بینی شاخص های اقتصادی
آخرین Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19
آلبانی 7.50 2017-12 12.64 12.01 11.73 11.55
ارمنستان 19.20 2018-04 10.38 5.5 0.9 2.05
استرالیا 0.20 2018-03 1.1 0.8 1.5 0.6
اتریش 7.60 2018-02 4.1 3.77 3.65 3.55
بلژیک 3.30 2018-03 4 2.76 2.57 2.72
بلغارستان -1.50 2018-03 10.12 9.18 0.9 7.63
قبرس 12.10 2017-12 4.8 3.6 3.2 2.9
جمهوری چک -0.70 2018-03 10.3 4.4 2.9 2.5
دانمارک 5.30 2018-02 3.82 4.09 4.04 4.04
استونی 22.00 2017-12 23.92 23.95 23.94 23.94
منطقه یورو 0.80 2018-03 4.5 3.6 1.5 2.6
اتحادیه اروپا -1.30 2018-03 1.55 1.42 1.46 1.45
فنلاند 1.20 2018-02 2.05 2.03 2.03 2.02
فرانسه -2.20 2018-03 1.9 2.2 2.4 2.6
آلمان -0.90 2018-03 2.5 1.9 4.2 3.6
مجارستان 1.40 2018-03 34.47 28.27 27.61 32.08
هند 4.10 2018-03 5 4.7 4.5 4.8
ایرلند 16.30 2017-12 12.2 10.5 8.9 7.5
ایتالیا -2.00 2018-02 4.5 3.2 2.5 2.4
قزاقستان 18.50 2018-03 8.7 7.64 8 7.62
لوکزامبورگ -7.70 2018-02 0.75 1.75 1.23 1.11
مقدونیه -36.00 2017-12 -26.98 -25.88 -26.14 -26.05
مالزی 5.90 2018-03 12.2 8.94 12 8.92
مکزیک -3.90 2018-03 -3.2 2.3 2.5 -1.4
مونته نگرو 46.80 2018-03 57.93 50.9 49.52 56.37
هلند 2.80 2018-03 3.43 3.04 2.59 2.22
کالدونیای جدید 1.00 2018-04 1.05 1.08 1.08 1.09
نیوزیلند 4.90 2017-06 4.9 4.9 4.9 4.9
لهستان 18.80 2018-03 11.1 9.5 7.8 6.2
پرتغال 2.80 2018-03 3.8 3.7 3.6 3.2
رومانی -10.80 2018-03 -1.04 -2.24 -1.71 -1.86
روسیه -9.70 2018-03 5 -1.52 5.8 -1.41
اسلواکی 0.60 2018-03 5.22 1.69 1.9 0.54
اسلوونی -2.00 2018-03 10.39 14.01 14.37 14.38
کره جنوبی -6.30 2018-03 7.4 1.46 13.4 3.24
اسپانیا 17.10 2018-03 9.5 4.4 2.5 1.9
سوئد -1.50 2018-03 2.79 2.83 2.85 2.86
سوئیس 7.10 2017-12 6.87 0.87 6.67 1.07
تایوان -15.27 2018-03 8.64 7.3 7.36 7.36
انگلستان -4.90 2018-03 0.5 1.2 1.7 2.2