شاخص یاب

میزان ساخت و ساز

پیش بینی شاخص های اقتصادی
آخرین Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19
آلبانی 6.10 2018-03 14.06 14.05 12.93 11.7
آرژانتین 0.70 2018-07 0.4 -0.1 -1 -1.4
ارمنستان 1.60 2018-08 -1.2 0.9 1.8 2.3
استرالیا 1.60 2018-06 0.8 1.5 0.6 0.55
اتریش 7.70 2018-06 6.88 6.78 6.77 6.78
بلژیک 4.30 2018-07 0.07 0.53 0.73 0.7
بلغارستان 0.90 2018-07 -0.3 -0.1 1.1 2.3
قبرس 5.10 2018-03 3.6 3.2 2.9 2.8
جمهوری چک 15.80 2018-07 4.4 2.9 2.5 3
دانمارک 9.00 2018-06 3.52 3.96 3.97 4.04
استونی 21.90 2018-06 23.85 24.23 21.33 24.26
منطقه یورو 2.60 2018-07 3.6 1.5 2.6 2.8
اتحادیه اروپا 3.90 2018-07 3.4 1.7 2.5 2.7
فنلاند 5.50 2018-06 -0.21 -0.27 -0.28 -0.28
فرانسه -0.10 2018-07 2.2 2.4 2.6 2.5
آلمان 4.00 2018-07 2.5 4.2 3.6 3.2
مجارستان 38.00 2018-07 17.7 17.38 17.43 17.42
هند 6.60 2018-07 4.7 4.5 6.2 4.4
ایرلند 13.90 2018-06 10.5 8.9 7.5 6.8
ایتالیا 0.00 2018-05 3.2 2.5 2.4 2.3
قزاقستان -6.90 2018-07 -9.5 2.5 -6.9 5.4
لوکزامبورگ 3.50 2018-06 1.69 1.21 1.03 0.97
مقدونیه 14.20 2018-06 8.38 10.7 11.64 12.11
مالزی 5.30 2018-06 8.2 12 11.3 10.7
مکزیک 4.50 2018-07 2.3 2.5 -1.4 -1.1
مونته نگرو 35.70 2018-06 50.9 49.52 56.37 48.63
هلند 7.40 2018-06 7.04 5.96 5 4.22
کالدونیای جدید 0.50 2018-06 0.22 0.09 0.05 0.03
نیوزیلند 8.10 2018-06 4.2 3.7 3.8 4
لهستان 16.60 2018-07 9.5 7.8 6.2 5.8
پرتغال 3.20 2018-07 3.7 3.6 3.2 3
رومانی -17.40 2018-07 1.18 1.81 1.73 1.69
روسیه -0.70 2018-07 0.38 5.8 0.28 0.28
اسلواکی 9.60 2018-07 3.5 1.9 3.08 3.05
اسلوونی 26.30 2018-07 14.35 14.89 15 14.99
کره جنوبی -7.00 2018-07 -1.3 13.4 -0.1 0.8
اسپانیا 1.80 2018-06 5.1 4.5 3.2 2.8
سوئد 2.70 2018-07 2.28 0.4 1.5 1.48
سوئیس 4.30 2018-06 3.08 2.7 3.32 2.35
تایوان -15.27 2018-03 7.3 9.4 5.7 3.5
انگلستان 3.50 2018-07 1.9 1.7 2.2 2.5