میزان ساخت و ساز

پیش بینی شاخص های اقتصادی
آخرین Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
آلبانی 24.20 2017-03   15.76 14.13 12.95 12.25 11.14
ارمنستان -5.10 2017-08   1.3 -5.56 -5.57 -5.57 2.5
استرالیا 9.30 2017-06   0.8 0.7 0.7 0.94 0.2
اتریش 5.10 2017-07   4.19 3.86 3.65 3.52 3.29
بلژیک -0.40 2017-08   1.57 2.34 2.79 3.06 3.45
بلغارستان 9.00 2017-08   -0.2 8.14 8.06 7.99 1.5
قبرس 32.60 2017-06   3.2 3 2.9 20.52 2.7
جمهوری چک 1.90 2017-08   0.6 1.56 1.43 1.38 1.5
دانمارک 4.50 2017-07   2.17 2.04 1.93 1.85 1.7
استونی 4.70 2016-12   6.63 7.91 8.18 8.23 6.83
منطقه یورو 1.60 2017-08   2.7 2.4 2.5 2.6 2.3
اتحادیه اروپا 3.10 2017-08   2.37 1.85 1.46 1.16 0.35
فنلاند 6.20 2017-07   5.04 4.98 4.93 4.89 4.76
فرانسه 0.90 2017-08   3.2 2.6 2.5 0.54 2.1
آلمان 4.00 2017-08   2.5 2.3 2 1.9 1.1
مجارستان 36.80 2017-08   19.18 13.81 10.08 7.6 2.97
هند 4.90 2017-08   3.4 3.9 3.3 2.2 3
ایرلند 13.50 2017-06   4.8 4.6 4.4 7.51 3.4
ایتالیا -0.40 2017-07   0.2 0.6 1 -0.33 2.2
قزاقستان -2.70 2017-08   3.6 6.9 8.7 7.07 10.1
لوکزامبورگ -2.00 2017-07   0.7 0.64 0.64 0.64 0.64
مقدونیه 3.80 2017-08   9.8 13.18 14.78 15.47 15.98
مالزی 11.20 2017-06   11.5 10.1 12.2 15.11 13
مکزیک -1.63 2017-08   2 -1.9 -3.2 1.94 2.6
مونته نگرو 37.50 2017-03   4.49 1.04 1.44 3.69 9.64
هلند 0.10 2017-08   1.53 1.3 1.11 0.97 0.53
کالدونیای جدید 1.90 2017-07   1.8 1.92 2.04 2.13 2.24
نیوزیلند 4.90 2017-06   0.34 0.78 2.1 3.73 9.04
لهستان 23.20 2017-08   4.4 3.2 3 7.31 2.6
پرتغال 3.40 2017-08   4.8 4.6 3.8 -0.63 2
رومانی -0.60 2017-08   0.8 1.72 2.38 2.87 4.14
روسیه 3.80 2017-05   0.8 2.9 5 3.63 6
اسلواکی 6.00 2017-08   1.1 3.76 2.57 1.66 2.2
اسلوونی 7.60 2017-08   6.9 4.8 3.46 2.53 0.28
کره جنوبی 8.10 2017-08   16.8 22 7.4 3.55 5.9
اسپانیا -0.40 2017-08   0.6 0.9 1 -0.18 2.1
سوئد 14.70 2017-08   8.57 6.02 4.67 3.96 3.17
سوئیس 6.10 2017-06   1.47 2.13 0.27 1.18 1.08
تایوان -21.11 2017-08   -4.63 -2.05 -0.72 0.05 1.28
ترکیه 0.50 2016-12   3.5 3.2 3 3.14 2.5
انگلستان 3.50 2017-08   1.2 1.7 1.5 1.4 1.8