شاخص یاب

میزان ساخت و ساز

پیش بینی شاخص های اقتصادی
آخرین Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19
آلبانی 6.10 2018-03 14.06 14.05 12.93 11.7
ارمنستان 4.20 2018-06 1.78 0.9 -0.26 -0.49
استرالیا 0.20 2018-03 0.8 1.5 0.6 0.66
اتریش 7.80 2018-04 6.62 6.63 6.63 6.63
بلژیک 1.90 2018-05 -0.14 0.32 0.51 0.47
بلغارستان -0.50 2018-05 9.18 0.9 -0.1 -0.1
قبرس 5.10 2018-03 3.6 3.2 2.9 2.8
جمهوری چک 10.10 2018-05 4.4 2.9 2.5 2.1
دانمارک -6.80 2018-04 1.82 2.31 2.41 2.43
استونی 28.80 2018-03 27.99 33.25 29.33 32.46
منطقه یورو 1.80 2018-05 3.6 1.5 2.6 2.8
اتحادیه اروپا 2.60 2018-05 2.18 2.22 2.22 2.22
فنلاند -3.30 2018-04 -1.98 -2.04 -2.05 -2.06
فرانسه -4.20 2018-05 2.2 2.4 2.6 2.5
آلمان 3.80 2018-05 1.9 4.2 3.6 3.2
مجارستان 15.10 2018-05 17.7 17.38 17.43 17.42
هند 3.60 2018-05 4.7 4.5 4.3 4.4
ایرلند 20.60 2018-03 10.5 8.9 7.5 6.8
ایتالیا 3.30 2018-04 3.2 2.5 2.4 2.3
قزاقستان 3.10 2018-05 9.53 8 6.39 5.46
لوکزامبورگ 2.70 2018-04 1.68 1.12 1 0.96
مقدونیه -15.10 2018-04 -0.02 5.29 8.29 9.99
مالزی 5.90 2018-03 8.17 12 10.57 10.51
مکزیک 0.30 2018-05 2.3 2.5 -1.4 -1.1
مونته نگرو 46.80 2018-03 50.9 49.52 56.37 48.63
هلند 9.50 2018-05 6.23 5.22 4.35 3.66
کالدونیای جدید 0.50 2018-06 0.22 0.09 0.05 0.03
نیوزیلند 7.00 2018-03 4.2 3.7 3.8 4
لهستان 23.30 2018-05 9.5 7.8 6.2 5.8
پرتغال 3.70 2018-05 3.7 3.6 3.2 3
رومانی 2.50 2018-05 0 0.44 0.32 0.31
روسیه 1.40 2018-04 0.16 5.8 0.23 0.26
اسلواکی 0.60 2018-05 3.5 1.9 3.08 3.05
اسلوونی 30.30 2018-05 22.45 22.67 22.76 22.78
کره جنوبی 0.00 2018-05 -1.3 13.4 -0.1 0.8
اسپانیا 4.20 2018-05 5.1 4.5 3.2 2.8
سوئد 3.30 2018-05 2.53 1.69 2.51 2.42
سوئیس 2.90 2018-03 1.91 0.31 0.88 0.87
تایوان -15.27 2018-03 7.3 7.36 7.36 7.36
انگلستان 1.60 2018-05 1.2 1.7 2.2 2.5