شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

میزان ساخت و ساز

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

0.30 2019 10 1.8 -38.9 : 48.3 ٪

آلبانی

0 2019 06 3 -31.1 : 88.2 ٪

آرژانتین

-9.50 2019 10 -8.7 -24.6 : 27.8 ٪

استونی

0 2019 09 -1 -36 : 42.2 ٪

اسلواکی

-2.40 2019 10 2.5 -41.3 : 28.9 ٪

استرالیا

-0.40 2019 09 -2.8 -18.9 : 17.9 ٪

ارمنستان

5.10 2019 10 4.2 -32.2 : 25.1 ٪

ایتالیا

0.30 2019 09 2.1 -24.3 : 13.7 ٪

اسپانیا

-10.00 2019 09 2.3 -45.5 : 55.5 ٪

ایرلند

3.10 2019 09 5.3 -38.6 : 36.1 ٪

انگلستان

-2.10 2019 10 0.5 -19.2 : 24 ٪

اتحادیه اروپا

0.50 2018 12 2 -11.7 : 12.2 ٪

اتریش

0 2019 08 5 -13.1 : 25.4 ٪

اسلوونی

0 2019 09 -7.8 -36 : 77.2 ٪

بلژیک

0 2019 09 -6 -80.7 : 229 ٪

بلغارستان

3.10 2019 10 6.9 -26.7 : 49.8 ٪

پرتغال

1.60 2019 09 3 -20 : 10 ٪

تایوان

-15.27 2018 03 47.14 -60.24 : 96.65 ٪

جمهوری چک

-0.30 2019 10 -0.3 -26.4 : 36.9 ٪

دانمارک

0 2019 08 2 -18.4 : 25.7 ٪

روسیه

1.00 2019 10 0.8 -19.3 : 30.3 ٪

رومانی

0 2019 09 37.3 -27.1 : 53.8 ٪

سوئیس

0 2019 09 -2.6 -5.5 : 10.4 ٪

سوئد

0 2019 09 7.4 -10.8 : 19.5 ٪

فرانسه

-0.90 2019 10 -1.9 -15.6 : 16.4 ٪

فنلاند

0 2019 09 -1.2 -18.5 : 27 ٪

قزاقستان

20.50 2019 09 13.6 -37.3 : 106 ٪

قبرس

16.60 2019 06 13.5 -27.7 : 44.9 ٪

کاستاریکا

-12.90 2019 09 -14.5 -20.3 : 34.2 ٪

کالدونیای جدید

-0.30 2019 10 -1 -6.3 : 9.9 ٪

کره جنوبی

-4.30 2019 09 -7.4 -30.5 : 25.7 ٪

لوکزامبورگ

0 2019 08 2.4 -21.3 : 36.1 ٪

لتونی

0 2019 06 1.6 -23.4 : 23.2 ٪

لهستان

5.20 2019 09 5 -25.8 : 54.2 ٪

منطقه یورو

-0.70 2019 09 0.8 -22.6 : 18.4 ٪

مقدونیه

0 2019 08 7.8 -53.5 : 156 ٪

مونته نگرو

0 2019 09 12.3 -28.3 : 69.7 ٪

مصر

0 2019 08 -12 -46.6 : 199 ٪

مجارستان

17.80 2019 09 8.5 -34.6 : 67.5 ٪

مالزی

0.60 2019 09 0.8 -6 : 35.3 ٪

مکزیک

-8.30 2019 09 -3.5 -39.2 : 37.2 ٪

نیوزیلند

11.80 2019 06 15.7 -27.8 : 46.2 ٪

هلند

0 2019 09 3.5 -22.1 : 17.7 ٪

هند

-5.80 2019 10 -5.1 -5.8 : 11.66 ٪

یونان

0 2019 06 -18.4 -51.4 : 76.8 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آلمان

0.30 2019 10 2.2 2.1 1.9 2.3 ٪

آرژانتین

-9.50 2019 10 -1.8 0.5 1.8 -4 ٪

اسلواکی

-2.40 2019 10 2.4 2.4 2.4 2.4 ٪

استرالیا

-0.40 2019 09 1.1 0.6 0.2 1 ٪

ارمنستان

5.10 2019 10 1.7 1.7 1.7 1.7 ٪

ایتالیا

0.30 2019 09 2 1.8 1.7 1.9 ٪

اسپانیا

-10.00 2019 09 2.3 2.7 2.2 2.2 ٪

ایرلند

3.10 2019 09 7.6 8.3 6.9 9.1 ٪

انگلستان

-2.10 2019 10 1 1.4 1.1 0.5 ٪

اتحادیه اروپا

0.50 2018 12 1.9 2.1 1.8 1.7 ٪

بلغارستان

3.10 2019 10 3.6 4.2 4 5.3 ٪

پرتغال

1.60 2019 09 2 2 2.2 2.2 ٪

تایوان

-15.27 2018 03 -5.9 -5.9 -5.9 2.1 ٪

جمهوری چک

-0.30 2019 10 2.9 2.5 3 3.2 ٪

روسیه

1.00 2019 10 1.2 1.4 1.5 1 ٪

فرانسه

-0.90 2019 10 1.9 2 1.5 1.1 ٪

قزاقستان

20.50 2019 09 1.3 1.3 1.3 1.3 ٪

قبرس

16.60 2019 06 10.8 8.7 7.3 12.6 ٪

کاستاریکا

-12.90 2019 09 -0.4 5 7 -3 ٪

کالدونیای جدید

-0.30 2019 10 1 1 1 1 ٪

کره جنوبی

-4.30 2019 09 -1.2 0.5 1 -3 ٪

لهستان

5.20 2019 09 4 4.2 3.8 4.5 ٪

منطقه یورو

-0.70 2019 09 -0.7 1 0.9 -1.2 ٪

مجارستان

17.80 2019 09 5.1 4.8 4.5 6.4 ٪

مالزی

0.60 2019 09 4.3 5 3 2 ٪

مکزیک

-8.30 2019 09 0.5 1.1 1.8 -2.5 ٪

نیوزیلند

11.80 2019 06 4.3 4.9 4.5 3.6 ٪

هند

-5.80 2019 10 3.5 2.5 2.5 5.1 ٪