میزان ساخت و ساز

پیش بینی شاخص های اقتصادی
آخرین Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18
آلبانی 18.60 2017-09 13.49 12.64 12.01 11.73
ارمنستان 10.40 2017-12 -3.11 -4.46 -4.48 0.9
استرالیا 15.70 2017-09 0.7 0.7 -0.19 1.5
اتریش 3.30 2017-11 3.67 3.59 3.46 3.4
بلژیک 7.30 2017-11 4.58 4.15 3.89 3.74
بلغارستان -4.10 2017-12 0.18 1.73 2.52 0.9
قبرس 12.80 2017-09 3 2.9 5.28 2.8
جمهوری چک -3.20 2017-12 -0.63 0.43 0.86 0.9
دانمارک 4.70 2017-10 3.34 2.83 2.49 2.27
استونی 27.30 2017-09 28.29 25.39 22.22 17.74
منطقه یورو 2.70 2017-11 2.4 2.5 2.6 2.4
اتحادیه اروپا 2.70 2017-11 1.95 1.53 1.22 0.99
فنلاند 2.80 2017-10 3.98 4.13 4.25 4.34
فرانسه 8.30 2017-12 2.6 2.5 2.2 2.4
آلمان 4.50 2017-12 2.3 2 1.9 4.2
مجارستان 35.00 2017-12 25.36 18.57 13.99 10.84
هند 4.00 2017-12 3.9 3.3 2.2 4.5
ایرلند 18.40 2017-09 15.1 12.2 10.5 8.9
ایتالیا 0.60 2017-11 3 2.8 2.5 2.3
قزاقستان 12.40 2017-12 6.9 8.7 7.64 8
لوکزامبورگ 4.90 2017-10 1.17 0.94 0.82 0.79
مقدونیه -38.40 2017-10 3.42 9.38 12.19 13.5
مالزی 7.70 2017-12 10.1 12.2 14.4 12
مکزیک 3.60 2017-12 -1.9 -3.2 3.13 2.5
مونته نگرو 40.40 2017-09 28.69 22.2 18.47 15.32
هلند 8.00 2017-11 4.56 3.59 2.91 2.4
کالدونیای جدید 1.00 2017-12 1.06 1.36 1.68 1.93
نیوزیلند 4.90 2017-06 0.78 2.1 3.73 5.8
لهستان 16.00 2017-11 3.2 3 7.85 2.8
پرتغال 2.60 2017-11 4.6 3.8 3.7 3.6
رومانی -4.10 2017-11 -3.26 -1.58 -0.22 0.8
روسیه 1.30 2017-12 2.9 5 2.24 5.8
اسلواکی 3.00 2017-12 3.22 2.45 1.63 1.9
اسلوونی 21.20 2017-11 14.69 11.34 8.66 6.64
کره جنوبی -2.90 2017-12 22 7.4 0.05 13.4
اسپانیا 0.40 2017-11 0.9 1 -0.4 1.5
سوئد 4.30 2017-11 3.22 3.04 2.95 2.91
سوئیس 0.50 2017-09 2.04 0.33 1.2 1
تایوان 6.77 2017-12 -1.08 0.54 0.94 1.16
ترکیه 0.50 2016-12 3.2 3 3 2.9
انگلستان -0.20 2017-12 1.7 1.5 1.4 1.5