شاخص یاب

میزان ساخت و ساز

  • اطلاعات زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آرژانتین -20.50 2018 12 -15.9 -24.6 : 27.8 ٪
آلمان -4.10 2018 12 -0.7 -38.9 : 48.3 ٪
آلبانی 0 2018 09 -3 -31.2 : 88 ٪
اتحادیه اروپا 1.80 2018 11 2.3 -11.7 : 12.2 ٪
اتریش 0 2018 11 8.5 -13.1 : 25.4 ٪
اسلوونی 0 2018 11 18.4 -36 : 77.2 ٪
استونی 0 2018 09 21.9 -36 : 42.2 ٪
انگلستان -2.40 2018 12 1.8 -19.2 : 24 ٪
اسلواکی 7.90 2018 12 7.7 -41.3 : 28.9 ٪
اسپانیا 1.20 2018 11 -2 -45.5 : 55.5 ٪
ارمنستان 1.20 2018 12 0.2 -32.2 : 25.1 ٪
ایرلند 12.00 2018 09 17.6 -38.3 : 36.1 ٪
استرالیا -2.80 2018 09 1.8 -18.9 : 16.6 ٪
ایتالیا -0.10 2018 11 -0.8 -24.3 : 13.7 ٪
بلژیک 0 2018 11 -1.8 -80.7 : 229 ٪
بلغارستان -1.40 2018 12 -1.8 -26.7 : 49.8 ٪
پرتغال 3.00 2018 11 4.3 -20 : 10 ٪
تایوان -15.27 2018 03 47.14 -60.24 : 96.65 ٪
جمهوری چک 3.90 2018 12 0 -26.4 : 33.1 ٪
دانمارک 0 2018 10 5 -18.5 : 25.9 ٪
رومانی 0 2018 11 -4.1 -27.1 : 53.8 ٪
روسیه 2.60 2018 12 4.3 -19.3 : 30.3 ٪
سوئد 0 2018 12 -2.2 -16.8 : 21.7 ٪
سوئیس 0 2018 09 3.3 -5.5 : 10.4 ٪
فنلاند 0 2018 10 1.3 -18.4 : 27 ٪
فرانسه 0.50 2018 11 -1.5 -16.3 : 16.4 ٪
قزاقستان 2.40 2018 10 19.1 -37.3 : 106 ٪
قبرس 24.30 2018 09 13.3 -27.7 : 44.9 ٪
کره جنوبی -9.50 2018 12 -10.4 -30.5 : 25.7 ٪
کالدونیای جدید 0.30 2018 10 1.1 -6.3 : 9.9 ٪
کاستاریکا 5.70 2018 11 7.8 -20.5 : 38.2 ٪
لوکزامبورگ 0 2018 10 -2.3 -23.6 : 31.2 ٪
لهستان 11.40 2018 12 16 -25.6 : 55.4 ٪
لتونی 0 2018 09 2.7 -23.3 : 23.1 ٪
مجارستان 17.50 2018 12 27.7 -34.6 : 41.5 ٪
منطقه یورو 0.90 2018 11 0.6 -22.6 : 18.4 ٪
مالزی 4.10 2018 12 5.2 -6 : 35.3 ٪
مکزیک -4.32 2018 12 -3.3 -39.18 : 37.19 ٪
مقدونیه 0 2018 10 17 -53.5 : 156 ٪
مونته نگرو 0 2018 09 35.7 -28.3 : 69.7 ٪
نیوزیلند 6.10 2018 09 8.1 -27.8 : 46.2 ٪
هند 2.60 2018 12 3.4 -1 : 11.66 ٪
هلند 0 2018 11 7.3 -22.1 : 17.7 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم واحد اندازه گیری
آرژانتین -20.50 2018 12 -1.4 -2 -1.5 -1 ٪
آلمان -4.10 2018 12 3.2 2.7 2 3.6 ٪
اتحادیه اروپا 1.80 2018 11 2.7 2.4 2 2.5 ٪
انگلستان -2.40 2018 12 0.5 0.6 0.5 0.2 ٪
اسلواکی 7.90 2018 12 5.8 4.4 2.4 6.5 ٪
اسپانیا 1.20 2018 11 2.8 2.5 2.2 3.2 ٪
ارمنستان 1.20 2018 12 2.3 4.7 1.7 1.8 ٪
ایرلند 12.00 2018 09 6.8 5.1 4.5 7.5 ٪
استرالیا -2.80 2018 09 0.45 1.33 1 0.6 ٪
ایتالیا -0.10 2018 11 2.3 2.1 1.9 2.4 ٪
بلغارستان -1.40 2018 12 2.3 1.8 2.8 1.1 ٪
پرتغال 3.00 2018 11 3 2.6 2.2 3.2 ٪
تایوان -15.27 2018 03 3.5 2.1 -5.9 5.7 ٪
جمهوری چک 3.90 2018 12 4.2 2.4 2.2 8.3 ٪
روسیه 2.60 2018 12 1.5 1.1 1 0.9 ٪
فرانسه 0.50 2018 11 2.5 2.3 2.2 2.6 ٪
قزاقستان 2.40 2018 10 5.4 -0.8 1.3 -6.9 ٪
قبرس 24.30 2018 09 2.8 15.57 2.6 2.9 ٪
کره جنوبی -9.50 2018 12 0.8 0.5 8.7 -0.1 ٪
کالدونیای جدید 0.30 2018 10 0.9 0.8 1 1.2 ٪
کاستاریکا 5.70 2018 11 12.4 14 10 11.8 ٪
لهستان 11.40 2018 12 5.8 5.1 4.5 6.2 ٪
مجارستان 17.50 2018 12 17 9.5 6.4 25.5 ٪
منطقه یورو 0.90 2018 11 2.8 2.4 1.9 2.6 ٪
مالزی 4.10 2018 12 10.7 10.1 9.9 11.3 ٪
مکزیک -4.32 2018 12 -1.1 -1.83 2.3 -1.4 ٪
نیوزیلند 6.10 2018 09 4 3.6 4.3 3.8 ٪
هند 2.60 2018 12 4.4 5.02 5.1 5.01 ٪