کالایاب
شاخص یاب

استفاده از ظرفیت

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آرژانتین 56.20 2019 01 56.6 48.16 : 84.1 ٪
آلمان 86.30 2019 03 87.1 70.2 : 88.7 ٪
آفریقای جنوبی 0 2018 09 81.1 76.9 : 86.3 ٪
اتریش 0 2019 03 88.5 75.9 : 88.9 ٪
اسلوونی 0 2019 03 85.6 68.9 : 86.2 ٪
اسلواکی 0 2019 03 87.6 46.8 : 88.2 ٪
استونی 0 2019 03 73 52.2 : 79.4 ٪
ایالات متحده 78.23 2019 02 78.26 66.71 : 89.39 ٪
استرالیا 0 2019 02 81.45 78.24 : 84.62 ٪
اسپانیا 80.59 2019 03 78.5 68.86 : 90 ٪
اتحادیه اروپا 83.20 2019 03 83.4 69.9 : 85.1 ٪
اندونزی 75.18 2018 12 75.33 62.43 : 79.78 ٪
ایتالیا 78.70 2018 12 77.9 64.9 : 81 ٪
انگلستان 81.30 2019 03 80.2 38 : 85.2 ٪
بورکینا فاسو 0 2018 09 70.4 29.4 : 90.5 ٪
برزیل 0 2019 01 77.5 75.9 : 84.6 ٪
بنین 0 2018 09 57 46.9 : 78.3 ٪
بلژیک 0 2019 03 81.1 69.7 : 85 ٪
بلغارستان 0 2019 03 78.3 52 : 78.5 ٪
پرتغال 77.32 2018 12 81.16 68.47 : 85.37 ٪
ترینیداد و توباگو 0 2018 06 67 62.7 : 75.4 ٪
ترکیه 74.00 2019 02 74.4 58.7 : 82 ٪
تایلند 67.82 2018 12 70.77 42.11 : 70.77 نقاط شاخص
توگو 0 2018 06 68.2 40.7 : 70 ٪
چین 76.00 2018 12 76.5 72.9 : 78 ٪
دانمارک 0 2019 03 80.8 70.9 : 88.9 ٪
روسیه 63.00 2019 02 62 38 : 66 ٪
رومانی 0 2019 03 75.1 71 : 86.4 ٪
ژاپن 0 2019 01 104 68.6 : 136 نقاط شاخص
سریلانکا 81.00 2017 12 78 69 : 82 ٪
سوئیس 0 2019 03 84.7 75.04 : 90 ٪
سنگال 0 2018 09 70.8 50 : 72.7 ٪
سوئد 0 2018 12 91 76 : 91.2 ٪
ساحل عاج 0 2018 09 73.9 50.8 : 78.6 ٪
فنلاند 0 2019 03 84.1 63.9 : 88.8 ٪
فیلیپین 84.25 2019 01 84.27 74.3 : 84.34 ٪
فرانسه 85.00 2019 03 85.2 71.4 : 90.3 ٪
کره جنوبی 103.10 2019 01 103 3.8 : 105 نقاط شاخص
کلمبیا 0 2018 12 81.06 63.9 : 85.3 ٪
کانادا 81.70 2018 12 82.8 72.7 : 87.3 ٪
گینه بیسائو 0 2018 09 48.2 40.4 : 97.7 ٪
لتونی 0 2019 03 75.9 43.7 : 77.4 ٪
لیتوانی 0 2019 03 77.4 44.1 : 77.8 ٪
لوکزامبورگ 0 2019 03 79.7 62.2 : 88.2 ٪
لهستان 81.10 2019 03 82.5 67.4 : 83.5 ٪
مالدیو 60.50 2018 11 62.3 41.5 : 89.4 ٪
منطقه یورو 83.60 2019 03 83.9 69.6 : 85.3 ٪
مالی 0 2018 06 99.9 36 : 99.9 ٪
مالت 0 2019 03 79.1 17 : 94.9 ٪
مکزیک 0 2018 12 81 74.1 : 82.5 ٪
نروژ 0 2018 12 79.2 76.2 : 85.5 ٪
نیجریه 0 2018 09 54.4 48.5 : 60.5 ٪
نیجر 0 2018 09 50.4 33.9 : 88.2 ٪
نیوزیلند 92.80 2018 12 93.2 86.33 : 93.6 ٪
هلند 0 2019 03 84.1 74.4 : 86.5 ٪
هند 0 2018 09 73.8 71 : 83.2 ٪
یونان 71.50 2018 12 70.9 61.3 : 83.8 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم واحد اندازه گیری
آرژانتین 56.20 2019 01 62 63 62 62 ٪
آلمان 86.30 2019 03 86.6 86.6 86.5 86.7 ٪
ایالات متحده 78.23 2019 02 78.6 78.82 79 78.5 ٪
اسپانیا 80.59 2019 03 80.7 80.8 81 80.6 ٪
اتحادیه اروپا 83.20 2019 03 83.7 83.7 84.5 83.8 ٪
اندونزی 75.18 2018 12 78.5 78.7 79 78.1 ٪
ایتالیا 78.70 2018 12 78.4 78.2 78.4 78.5 ٪
انگلستان 81.30 2019 03 79.9 79.5 79.6 80 ٪
پرتغال 77.32 2018 12 81.5 81.4 81.2 81 ٪
ترکیه 74.00 2019 02 74.5 74.6 74.4 74.4 ٪
تایلند 67.82 2018 12 69.3 69 68.6 69.5 نقاط شاخص
چین 76.00 2018 12 76.4 76.5 76.2 76 ٪
روسیه 63.00 2019 02 64 64.5 65 64 ٪
سریلانکا 81.00 2017 12 80 80 80 80 ٪
فیلیپین 84.25 2019 01 84.3 83.9 83.7 84.7 ٪
فرانسه 85.00 2019 03 85.7 85.9 85.9 85.7 ٪
کره جنوبی 103.10 2019 01 104 104 104 103 نقاط شاخص
کانادا 81.70 2018 12 85 84 82.5 85.2 ٪
لهستان 81.10 2019 03 83 83.4 83.2 82.9 ٪
مالدیو 60.50 2018 11 23 57 68 69 ٪
منطقه یورو 83.60 2019 03 84 84 84.1 84.1 ٪
نیوزیلند 92.80 2018 12 92.52 92.62 92.75 92.58 ٪
یونان 71.50 2018 12 71.7 72 72.9 71.4 ٪