فنلاند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-03
نرخ بیکاری 8.6 2018-04
نرخ تورم 0.8 2018-04
نرخ بهره 0 2018-04
موازنه تجاری -160 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.16 2018-05
بازار سهام 4262 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.64 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 237 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 49494 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 50849 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11215 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 45709 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39423 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1267 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2730 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7421 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8090 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29723 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2266 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1360 EUR - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.6 % 2018-04
افراد شاغل 2491 هزار 2018-04
افراد بیکار 233 هزار 2018-04
نرخ مشارکت نیروی کار 65.9 % 2018-03
نرخ بیکاری بلند مدت 2 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 18.9 % 2018-03
هزینه های کار 108 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 65243 2018-03
دستمزد 3398 EUR / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 101 نقاط شاخص 2017-12
جمعیت 5.5 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
تغییر اشتغال 1.2 % 2017-12
نرخ اشتغال 70 % 2018-03
استخدام تمام وقت 2034 هزار 2017-12
هزینه زندگی خانواده 1740 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1170 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 377 هزار 2017-12
بهره وری 108 نقاط شاخص 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3660 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 0.2 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 2008 نقاط شاخص 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 3.3 % 2018-04
قیمت صادرات 106 نقاط شاخص 2018-04
قیمت واردات 108 نقاط شاخص 2018-04
CPI مسکن آب و برق 143 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 1.7 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-05
عرضه پول M0 19726 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 126944 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 152209 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 168795 EUR - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 161068 EUR - میلیون 2018-02
ذخایر ارزی 8619 EUR - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 80959 EUR - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک مرکزی 640 EUR - میلیون 2018-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 212 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -160 EUR - میلیون 2018-03
صادرات 5400 EUR - میلیون 2018-03
واردات 5560 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری -144 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2017-12
بدهی خارجی 413332 EUR - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 98.1 نقاط شاخص 2018-03
گردش سرمایه -1445 EUR - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 76591 EUR - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 49.1 تن 2018-03
شاخص تروریسم 2.34 2016-12
فروش اسلحه 58 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.4 % 2017-12
بودجه دولت -0.6 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 191 EUR - میلیون 2018-04
هزینه های دولت 12502 EUR - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.7 % 2017-12
درآمدهای دولت 3888 EUR - میلیون 2018-03
بدهی های دولت 106977 EUR - میلیون 2018-04
هزینه های مالی 4202 EUR - میلیون 2018-03
درخواست پناهندگی 225 افراد 2018-02
ارزیابی اعتبار 95.78
مخارج نظامی 3516 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 12.7 نقاط شاخص 2018-04
تولید صنعتی 7 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.2 % 2018-03
تولید صنعتی 5.8 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 84.3 % 2018-06
میزان سفارشات جدید 112 نقاط شاخص 2018-03
تغییرات موجودی انبار 208 EUR - میلیون 2017-12
ورشکستگی 733 بانک اطلاعات شرکتها 2018-03
ثبت خودرو 11044 2018-04
شاخص اقتصادی مقدم 3.13 % 2018-03
سرعت اینترنت 20452 KBps 2017-03
آدرس های IP 2332434 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.49 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 10 2018-12
شاخص فساد مالی 85 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 3 2017-12
آسانی کسب و کار 13 2017-12
تولید الکتریسیته 6865 گیگاوات ساعت 2018-02
استخراج معدن -8 % 2018-03
تولید فولاد 361 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 23.2 نقاط شاخص 2018-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 % 2018-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.3 % 2018-02
هزینه های مصرف کننده 27392 EUR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی -2 % 2017-12
نرخ وام بانکی 0.25 % 2018-04
تسهیلات اعتباری خریدار 15270 EUR - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 1.76 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67 % of GDP 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 114 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 1.2 % 2018-02
شاخص مسکن 102 نقاط شاخص 2017-12
جواز ساختمان 2589 2018-01
نرخ مالکیت مسکن 71.6 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 4130 2018-01
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.6 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 32.53 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.2 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.33 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 53.81 mm 2015-12
درجه حرارت -3.79 celsius 2015-12