فنلاند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2017-12
نرخ بیکاری 8.4 2017-12
نرخ تورم 0.5 2017-12
نرخ بهره 0 2018-01
موازنه تجاری -335 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.6 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.24 2018-02
بازار سهام 4134 امتیاز 2018-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.87 % 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 237 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 42488 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 50099 EUR - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11490 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 45709 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39423 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1270 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2753 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7463 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8008 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29373 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2241 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1384 EUR - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.4 % 2017-12
افراد شاغل 2469 هزار 2017-12
افراد بیکار 227 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 64 % 2017-12
نرخ بیکاری بلند مدت 2.1 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 19.9 % 2017-12
هزینه های کار 108 نقاط شاخص 2017-09
پست های خالی شغلی 39424 2017-12
دستمزد 3391 EUR / ماه 2017-09
دستمزد در تولید 101 نقاط شاخص 2017-12
جمعیت 5.5 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال 0.2 % 2017-09
نرخ اشتغال 68.3 % 2017-12
استخدام تمام وقت 2096 هزار 2017-09
هزینه زندگی خانواده 1740 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1170 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 337 هزار 2017-09
بهره وری 109 نقاط شاخص 2017-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3660 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.5 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 0.4 % 2018-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 1967 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 3 % 2017-12
قیمت صادرات 103 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 119 نقاط شاخص 2017-12
CPI مسکن آب و برق 143 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی -0.1 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-01
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2018-02
عرضه پول M0 19840 EUR - میلیون 2017-12
عرضه پول M1 127235 EUR - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 153533 EUR - میلیون 2017-12
عرضه پول M3 169885 EUR - میلیون 2017-12
ترازنامه بانک 161863 EUR - میلیون 2017-11
ذخایر ارزی 8560 EUR - میلیون 2018-01
وام به بخش خصوصی 79326 EUR - میلیون 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 600 EUR - میلیون 2018-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 208 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -335 EUR - میلیون 2017-12
صادرات 4695 EUR - میلیون 2017-12
واردات 5030 EUR - میلیون 2017-12
حساب جاری -67 EUR - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.1 % 2016-12
بدهی خارجی 432565 EUR - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 86.5 نقاط شاخص 2017-12
گردش سرمایه 4172 EUR - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 76591 EUR - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 49.14 تن 2017-12
شاخص تروریسم 2.34 2016-12
فروش اسلحه 66 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.6 % 2016-12
بودجه دولت -1.9 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -693 EUR - میلیون 2017-11
هزینه های دولت 11066 EUR - میلیون 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.1 % 2016-12
درآمدهای دولت 3848 EUR - میلیون 2017-11
بدهی های دولت 106069 EUR - میلیون 2017-11
هزینه های مالی 4541 EUR - میلیون 2017-11
درخواست پناهندگی 310 افراد 2017-11
ارزیابی اعتبار 95.78
مخارج نظامی 3243 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 15.9 نقاط شاخص 2018-01
تولید صنعتی 4.2 % 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 % 2017-12
تولید صنعتی 4.4 % 2017-12
استفاده از ظرفیت 83.1 % 2018-03
میزان سفارشات جدید 103 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات موجودی انبار -284 EUR - میلیون 2017-09
ورشکستگی 526 بانک اطلاعات شرکتها 2017-12
ثبت خودرو 13579 2018-01
شاخص اقتصادی مقدم 3.6 % 2017-12
سرعت اینترنت 20452 KBps 2017-03
آدرس های IP 2332434 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.49 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 10 2018-12
شاخص فساد مالی 89 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 3 2016-12
آسانی کسب و کار 13 2017-12
تولید الکتریسیته 6343 گیگاوات ساعت 2017-11
استخراج معدن 4.6 % 2017-12
تولید فولاد 303 هزار تن 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 24.2 نقاط شاخص 2018-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.7 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.3 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 27278 EUR - میلیون 2017-09
پس انداز های شخصی -1.3 % 2017-09
نرخ وام بانکی 0.35 % 2018-01
تسهیلات اعتباری خریدار 15252 EUR - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 1.8 USD / لیتر 2018-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.9 % of GDP 2017-06
بدهی خانوار به درآمد 114 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 2.8 % 2017-10
شاخص مسکن 102 نقاط شاخص 2017-09
جواز ساختمان 4078 2017-10
نرخ مالکیت مسکن 71.6 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 4376 2017-10
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.6 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 32.53 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.2 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.33 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 53.81 mm 2015-12
درجه حرارت -3.79 celsius 2015-12