شاخص یاب

فنلاند

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1.14 2019-01
بازار سهام 4000 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.47 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2018-09
نرخ بیکاری 6.2 2018-11
نرخ تورم 1.2 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2018-12
نرخ بهره 0 2018-12
موازنه تجاری -60 2018-11
حساب جاری 174 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.4 2017-12
بودجه دولت -0.6 2017-12
اطمینان کسب و کار 3.2 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 16.1 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.4 2018-11
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2018-09
تولید ناخالص داخلی 252 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50441 2018-09
تولید ناخالص ملی 50328 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11108 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 47058 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40586 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1339 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2777 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7937 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7979 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29718 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2287 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1549 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.2 2018-11
افراد شاغل 2534 2018-11
افراد بیکار 168 2018-11
نرخ مشارکت نیروی کار 65.5 2018-11
نرخ بیکاری بلند مدت 1.4 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 17.7 2018-11
هزینه های کار 109 2018-09
پست های خالی شغلی 43502 2018-11
دستمزد 3470 2018-09
دستمزد در تولید 102 2018-09
جمعیت 5.51 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2018-09
نرخ اشتغال 71.5 2018-11
استخدام تمام وقت 2148 2018-09
هزینه زندگی خانواده 1700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1160 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 349 2018-09
بهره وری 108 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4250 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1980 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2018-12
اندازه اصل تورم 0.4 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116 2018-09
قیمت تولید 2057 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 4.7 2018-11
قیمت صادرات 107 2018-11
قیمت واردات 109 2018-11
CPI مسکن آب و برق 145 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2018-12
تورم مواد غذایی 1.1 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2018-12
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2019-01
عرضه پول M0 20377 2018-11
عرضه پول M1 136232 2018-11
عرضه پول M2 151914 2018-11
عرضه پول M3 173654 2018-11
ترازنامه بانک 154111 2018-11
ذخایر ارزی 9003 2018-12
وام به بخش خصوصی 85496 2018-11
ترازنامه بانک مرکزی 678 2018-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -60 2018-11
حساب جاری 174 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 2017-12
صادرات 5765 2018-11
واردات 5825 2018-11
بدهی خارجی 439712 2018-09
رابطه مبادله 98.6 2018-11
گردش سرمایه 1011 2018-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 73466 2017-12
ذخایر طلا 49.1 2018-12
شاخص تروریسم 2.34 2016-12
فروش اسلحه 58 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.4 2017-12
بودجه دولت -0.6 2017-12
ارزش بودجه دولت -419 2018-11
هزینه های دولت 11193 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.7 2017-12
درآمدهای دولت 4201 2018-11
بدهی های دولت 105315 2018-11
هزینه های مالی 4620 2018-11
درخواست پناهندگی 235 2018-06
ارزیابی اعتبار 95.78
مخارج نظامی 3516 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.6 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 32.53 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.2 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.33 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 3.2 2018-12
تولید صنعتی 1.6 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.4 2018-11
تولید صنعتی 1.5 2018-11
استفاده از ظرفیت 84.1 2018-12
میزان سفارشات جدید 106 2018-11
تغییرات موجودی انبار 1827 2018-09
ورشکستگی 550 2018-12
ثبت خودرو 6159 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 1.84 2018-11
سرعت اینترنت 20452 2017-03
آدرس های IP 2332434 2017-03
شاخص رقابتی 80.26 2018-12
رتبه رقابتی 11 2018-12
شاخص فساد مالی 85 2017-12
رتبه فساد مالی 3 2017-12
آسانی کسب و کار 17 2018-12
تولید الکتریسیته 6476 2018-11
استخراج معدن -0.5 2018-11
تولید فولاد 339 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 16.1 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.4 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.6 2018-11
هزینه های مصرف کننده 27301 2018-09
پس انداز های شخصی -0.1 2018-09
نرخ وام بانکی 0.25 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 15883 2018-11
قیمت گازوئیل 1.67 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.1 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 116 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 3 2018-10
شاخص مسکن 103 2018-09
جواز ساختمان 3388 2018-11
نرخ مالکیت مسکن 71.4 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 2772 2018-11