شاخص یاب

فنلاند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-03
نرخ بیکاری 9.3 2018-05
نرخ تورم 1.2 2018-06
نرخ بهره 0 2018-06
موازنه تجاری -260 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-07
بازار سهام 4209 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.47 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 252 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50149 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 51422 EUR - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11748 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 47058 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40586 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1332 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2843 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7779 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7954 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29796 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2295 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1451 EUR - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.3 % 2018-05
افراد شاغل 2555 هزار 2018-05
افراد بیکار 261 هزار 2018-05
نرخ مشارکت نیروی کار 68.3 % 2018-05
نرخ بیکاری بلند مدت 2 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 18.4 % 2018-05
هزینه های کار 108 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 53390 2018-05
دستمزد 3418 EUR / ماه 2018-03
دستمزد در تولید 102 نقاط شاخص 2018-03
جمعیت 5.51 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
تغییر اشتغال 0.7 % 2018-03
نرخ اشتغال 72.3 % 2018-05
استخدام تمام وقت 2018 هزار 2018-03
هزینه زندگی خانواده 1740 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1170 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 381 هزار 2018-03
بهره وری 101 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3660 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 0 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 2032 نقاط شاخص 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 4.9 % 2018-05
قیمت صادرات 108 نقاط شاخص 2018-05
قیمت واردات 110 نقاط شاخص 2018-05
CPI مسکن آب و برق 144 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 2.4 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-07
عرضه پول M0 19842 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 133033 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 150303 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 167397 EUR - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 161785 EUR - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 8722 EUR - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 81863 EUR - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 636 EUR - میلیون 2018-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 212 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -260 EUR - میلیون 2018-05
صادرات 5305 EUR - میلیون 2018-05
واردات 5565 EUR - میلیون 2018-05
حساب جاری -519 EUR - میلیون 2018-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2017-12
بدهی خارجی 423088 EUR - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 97.5 نقاط شاخص 2018-05
گردش سرمایه -9054 EUR - میلیون 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 76591 EUR - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 49.1 تن 2018-06
شاخص تروریسم 2.34 2016-12
فروش اسلحه 58 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.4 % 2017-12
بودجه دولت -0.6 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -135 EUR - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 11404 EUR - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.7 % 2017-12
درآمدهای دولت 4469 EUR - میلیون 2018-05
بدهی های دولت 104332 EUR - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 4519 EUR - میلیون 2018-05
درخواست پناهندگی 240 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 95.78
مخارج نظامی 3516 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 15 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 3.5 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.9 % 2018-05
تولید صنعتی 2.9 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 84.3 % 2018-06
میزان سفارشات جدید 103 نقاط شاخص 2018-05
تغییرات موجودی انبار 898 EUR - میلیون 2018-03
ورشکستگی 635 بانک اطلاعات شرکتها 2018-06
ثبت خودرو 11652 2018-06
شاخص اقتصادی مقدم 3.41 % 2018-05
سرعت اینترنت 20452 KBps 2017-03
آدرس های IP 2332434 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.49 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 10 2018-12
شاخص فساد مالی 85 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 3 2017-12
آسانی کسب و کار 13 2017-12
تولید الکتریسیته 5087 گیگاوات ساعت 2018-05
استخراج معدن 79.2 % 2018-05
تولید فولاد 352 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 23 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.8 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.5 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 27491 EUR - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی -2 % 2017-12
نرخ وام بانکی 0.25 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 15510 EUR - میلیون 2018-05
قیمت گازوئیل 1.81 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.1 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 114 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -3.3 % 2018-04
شاخص مسکن 102 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 2956 2018-04
نرخ مالکیت مسکن 71.4 % 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 4634 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.6 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 32.53 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.2 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.33 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 53.81 mm 2015-12
درجه حرارت -3.79 celsius 2015-12