شاخص یاب

فنلاند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-06
نرخ بیکاری 6.3 2018-09
نرخ تورم 1.3 2018-09
نرخ بهره 0 2018-10
موازنه تجاری -160 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2018-11
بازار سهام 3977 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.66 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 252 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50344 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 51575 EUR - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11392 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 47058 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40586 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1367 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2799 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7849 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8133 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29552 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2281 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1569 EUR - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.3 % 2018-09
افراد شاغل 2533 هزار 2018-09
افراد بیکار 170 هزار 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 65.5 % 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.6 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 17.5 % 2018-09
هزینه های کار 109 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 49275 2018-09
دستمزد 3456 EUR / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 102 نقاط شاخص 2018-09
جمعیت 5.51 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
تغییر اشتغال 0.6 % 2018-06
نرخ اشتغال 71.4 % 2018-09
استخدام تمام وقت 2128 هزار 2018-06
هزینه زندگی خانواده 1700 EUR / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1160 EUR / ماه 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 367 هزار 2018-06
بهره وری 103 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4250 EUR / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1980 EUR / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.3 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 2.1 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 0.3 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 2058 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 5.9 % 2018-09
قیمت صادرات 108 نقاط شاخص 2018-09
قیمت واردات 111 نقاط شاخص 2018-09
CPI مسکن آب و برق 145 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 2.8 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-11
عرضه پول M0 20236 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 136696 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 153456 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 170645 EUR - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 146340 EUR - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 8748 EUR - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 84015 EUR - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 646 EUR - میلیون 2018-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -160 EUR - میلیون 2018-09
صادرات 5100 EUR - میلیون 2018-09
واردات 5300 EUR - میلیون 2018-09
حساب جاری -104 EUR - میلیون 2018-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2017-12
بدهی خارجی 423985 EUR - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 97 نقاط شاخص 2018-09
گردش سرمایه -3458 EUR - میلیون 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 76591 EUR - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 49.1 تن 2018-09
شاخص تروریسم 2.34 2016-12
فروش اسلحه 58 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.4 % 2017-12
بودجه دولت -0.6 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 10.2 EUR - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 11907 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.7 % 2017-12
درآمدهای دولت 3920 EUR - میلیون 2018-08
بدهی های دولت 104282 EUR - میلیون 2018-09
هزینه های مالی 4254 EUR - میلیون 2018-08
درخواست پناهندگی 235 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 95.78
مخارج نظامی 3516 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 8.3 نقاط شاخص 2018-10
تولید صنعتی 2.5 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.5 % 2018-09
تولید صنعتی 6.6 % 2018-09
استفاده از ظرفیت 84.1 % 2018-12
میزان سفارشات جدید 107 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات موجودی انبار -29 EUR - میلیون 2018-06
ورشکستگی 591 بانک اطلاعات شرکتها 2018-09
ثبت خودرو 7935 2018-10
شاخص اقتصادی مقدم 2.34 % 2018-08
سرعت اینترنت 20452 KBps 2017-03
آدرس های IP 2332434 IP 2017-03
شاخص رقابتی 80.26 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 11 2018-12
شاخص فساد مالی 85 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 3 2017-12
آسانی کسب و کار 17 2018-12
تولید الکتریسیته 4934 گیگاوات ساعت 2018-09
استخراج معدن 3.9 % 2018-09
تولید فولاد 331 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 16.8 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.7 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 27549 EUR - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی -0.2 % 2018-06
نرخ وام بانکی 0.25 % 2018-10
تسهیلات اعتباری خریدار 15764 EUR - میلیون 2018-09
قیمت گازوئیل 1.78 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.7 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 116 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 0.9 % 2018-07
شاخص مسکن 103 نقاط شاخص 2018-06
جواز ساختمان 752 2018-07
نرخ مالکیت مسکن 71.4 % 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 2871 واحد 2018-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.6 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 32.53 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.2 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.33 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 53.81 mm 2015-12
درجه حرارت -3.79 celsius 2015-12