فنلاند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
نرخ بیکاری 8.60 8.5 7.4 7.9 8.8 7.1
نرخ تورم 0.80 0.8 1.2 1.6 1.6 2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -160.00 -140 -220 -250 -200 -380
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.40 59.5 59.5 59.5 57.6 54.2
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.17
1.21 1.19 1.17 1.15 1.08
بازار سهام 4307.33
3799 3683 3571 3461 3057
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.59
0.75 0.93 1.15 1.42 3.33
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10
0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80
2.5 2.2 2.5 2.6 2
تولید ناخالص داخلی 236.79
241 244 254 262 270
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 49494.00
49676 49697 50731 50052 52884
تولید ناخالص ملی 50849.00
50846 51222 52120 51153 54332
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11215.00
11161 11383 11495 11302 11983
تولید ناخالص داخلی سرانه 45709.08
45900 45900 45900 46200 46500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39422.65
39222 39369 39516 39630 39636
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1267.00
1278 1286 1299 1334 1354
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2730.00
2753 2757 2798 2780 2917
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7421.00
7469 7420 7607 7736 7929
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8090.00
8202 8183 8292 8221 8644
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29723.00
29741 29811 30466 29973 31759
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2266.00
2251 2265 2323 2264 2421
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1360.00
1362 1369 1394 1397 1453
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 8.60
8.5 7.4 7.9 8.8 7.1
افراد شاغل 2491.00
2493 2482 2482 2484 2484
افراد بیکار 233.00
229 229 229 229 229
نرخ مشارکت نیروی کار 66.10
66.38 66.06 65.92 65.98 66
نرخ بیکاری بلند مدت 2.00
2.12 2.13 2.14 2.15 2.26
نرخ بیکاری جوانان 18.90
18.79 18.61 18.49 18.39 17.79
هزینه های کار 107.64
108 108 108 108 108
پست های خالی شغلی 56920.00
43882 45350 51896 48901 48870
دستمزد 3398.00
3405 3410 3420 3422 3460
دستمزد در تولید 100.70
100 100 102 100 100
جمعیت 5.50
5.52 5.52 5.52 5.51 5.56
سن بازنشستگی زنان 63.00
63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00
63 63 63 63 63
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760.00
1827 1827 1827 1827 1868
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3660.00
4000 4000 4000 4000 4074
بهره وری 107.90
108 107 107 107 107
قسمت مدت زمان اشتغال 376.70
373 336 370 339 359
هزینه زندگی خانواده 1740.00
1740 1740 1740 1748 1747
هزینه زندگی انفرادی 1170.00
1134 1134 1133 1135 1140
تغییر اشتغال 1.20
0.68 0.34 0.53 0.42 0.46
نرخ اشتغال 70.10
70.39 69.62 69.65 69.8 69.74
استخدام تمام وقت 2033.70
2042 2096 2049 2090 2066
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 0.80
0.8 1.2 1.6 1.6 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.11 0.11 0.5 0.11 0.3
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.30
102 103 103 104 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.00
102 103 103 103 107
قیمت مصرف کننده اصلی 102.22
102 102 102 102 103
اندازه اصل تورم 0.20
0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114.62
114 114 114 114 114
قیمت تولید 2008.00
1993 2009 2024 2056 2127
تغییر قیمت تولید کننده 3.30
3.6 3.2 2.9 2.8 2.4
قیمت صادرات 105.70
106 107 107 107 107
قیمت واردات 108.00
109 109 109 109 109
CPI مسکن آب و برق 143.07
143 145 145 145 151
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.10
103 104 104 103 108
تورم مواد غذایی 1.70
1.4 1.4 1.6 1.5 1.5
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32
-0.33 -0.33 -0.33 -0.08 0.42
عرضه پول M0 19726.27
19342 19312 19328 19350 19351
عرضه پول M1 126944.00
127717 127609 127528 127461 126825
عرضه پول M2 152209.00
152280 150661 151399 150846 150900
عرضه پول M3 168795.00
166090 165551 165754 166039 166265
ذخایر ارزی 8619.00
8619 8620 8619 8619 8619
ترازنامه بانک 161068.00
142564 145752 156455 143386 149288
وام به بخش خصوصی 80959.00
78955 78874 78796 78718 77890
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211.58
207 207 207 201 195
ترازنامه بانک مرکزی 640.07
724 757 784 806 894
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -160.00
-140 -220 -250 -200 -380
صادرات 5400.00
5400 5500 4900 5820 5400
واردات 5560.00
5540 5720 5150 6020 5780
حساب جاری -144.00
-620 250 405 -420 450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70
0.5 0.5 0.5 0.6 0.7
بدهی خارجی 413332.00
431729 431729 431729 431729 431729
رابطه مبادله 97.90
97.94 98.33 98.5 98.51 98.53
گردش سرمایه -1445.00
-3356 -731 -1409 -1384 -1319
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 76591.00
76730 77796 78862 78665 76160
ذخایر طلا 49.10
49.13 49.12 49.13 49.13 49.13
شاخص تروریسم 2.34
1.79 1.67 1.55 1.43 0.9
فروش اسلحه 58.00
58 58 58 58 58
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.40
59.5 59.5 59.5 57.6 54.2
بودجه دولت -0.60
0.2 0.2 0.2 0.6 1
ارزش بودجه دولت 191.00
236 311 441 430 521
هزینه های دولت 12502.00
11733 11385 12815 11427 13358
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.70
53.4 53.4 53.4 52.9 52.5
درآمدهای دولت 3888.19
4240 4228 4236 4247 4261
بدهی های دولت 106977.00
106757 106566 106635 106617 106619
هزینه های مالی 4202.04
4003 3917 3857 3817 3740
مخارج نظامی 3516.19
3163 3204 3245 3239 3191
درخواست پناهندگی 225.00
669 683 688 690 690
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 12.70
6.95 8.02 10.11 10.39 9.6
تولید صنعتی 7.00
4.01 3.3 1.6 2.49 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.20
0.19 0.16 0.15 0.15 0.15
تولید صنعتی 5.80
4.12 3.48 3.55 3.46 3.43
استفاده از ظرفیت 84.30
82.87 82.83 82.82 82.82 82.82
میزان سفارشات جدید 112.10
107 107 107 107 107
تغییرات موجودی انبار 208.00
-80.54 15.37 128 254 119
ورشکستگی 733.00
552 558 556 556 556
ثبت خودرو 11044.00
10210 9879 9151 10003 9752
شاخص اقتصادی مقدم 3.13
2.6 2.1 2.2 2.4 2.1
سرعت اینترنت 20451.91
22795 22464 22336 22753 20318
آدرس های IP 2332434.00
2317151 2331397 2323625 2331187 2331718
تولید فولاد 358.50
366 355 357 359 358
استخراج معدن -8.00
8.84 8.49 7.99 8.06 8.07
شاخص رقابتی 5.49
5.46 5.46 5.46 5.46 5.46
رتبه رقابتی 10.00
10 10 10 10 10
آسانی کسب و کار 13.00
13 13 13 13 13
تولید الکتریسیته 7410.00
5882 5027 5963 6736 5784
شاخص فساد مالی 85.00
85 85 85 85 85
رتبه فساد مالی 3.00
3 3 3 3 3
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 24.80
22.6 18.8 19.1 18.5 11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10
-0.32 0.7 0.6 0.47 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.30
2.09 2.29 2.33 2.33 2.33
هزینه های مصرف کننده 27392.00
27404 27500 28077 27546 29268
پس انداز های شخصی -2.00
-1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25
نرخ وام بانکی 0.25
0.25 0.25 0.25 0.5 1
تسهیلات اعتباری خریدار 15270.00
14816 14756 14953 15201 15158
قیمت گازوئیل 1.76
1.66 1.56 1.47 1.39 0.97
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.00
66.89 66.8 66.67 66.52 63.98
بدهی خانوار به درآمد 114.41
116 117 117 118 121
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
میزان ساخت و ساز 1.20
2.05 2.03 2.03 2.02 2.02
شاخص مسکن 101.83
102 102 102 102 102
جواز ساختمان 2589.00
4320 4065 4020 4132 4090
خانه های مسکونی نوساز 4130.00
5528 4645 4115 4161 4072
نرخ مالکیت مسکن 71.40
71.58 71.29 71 70.93 70.25
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 21 23
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.60
51.6 51.6 51.6 52 52
نرخ مالیات بر فروش 24.00
24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 32.53
32.53 32.53 32.53 32 32
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.20
23.2 23.2 23.2 23.2 23.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.33
9.33 9.33 9.33 9.33 9.33
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 53.81
39.4 63.17 43.47 27.96 44.46
درجه حرارت -3.79
6.1 12.31 -3.78 -9.56 1.29