شاخص یاب

فنلاند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.14 1.13 1.13 1.12 1.12 1.1
بازار سهام 4000.17 3679 3633 3588 3542 3455
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.47 0.5 0.53 0.56 0.59 0.66