شاخص یاب

منطقه یورو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.6 0.4 0.3 0.5 0.7
نرخ بیکاری 8.10 7.9 7.7 7.5 7.4 6.8
نرخ تورم 2.20 1.9 1.9 1.8 1.9 2.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 13141.70 27000 30500 29000 20800 25000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.70 86 85.2 85.2 85.2 84.4
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.13
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
بازار سهام 3175.06
3379 3346 3313 3281 3154
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.37
0.03 0.06 0.1 0.13 0.19
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20
0.6 0.4 0.3 0.5 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70
1.9 2 1.2 2.1 2.3
تولید ناخالص داخلی 12589.50
13600 14300 14300 14300 14800
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2646.90
2669 2682 2671 2702 2785
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 552.38
555 557 559 564 579
تولید ناخالص داخلی سرانه 40088.65
40900 41500 41500 41500 42300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39175.25
39700 40500 40500 40500 41200
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 8.10
7.9 7.7 7.5 7.4 6.8
افراد بیکار 13063.00
13200 13000 12900 12700 12100
افراد شاغل 157.97
159 159 160 161 164
نرخ بیکاری بلند مدت 3.90
3.8 3.8 3.7 3.7 3.2
نرخ بیکاری جوانان 16.80
16.2 16 15.7 15.5 14
بهره وری 105.20
106 107 108 109 112
هزینه های کار 113.70
116 102 112 106 120
رشد دستمزد 1.90
2.5 2.3 2.4 2.6 2.4
جمعیت 340.72
343 344 344 344 346
استخدام تمام وقت 115128.40
115000 115400 115900 116400 119000
تغییر اشتغال 0.20
0.5 0.4 0.4 0.5 0.6
نرخ مشارکت نیروی کار 57.20
58 58.4 58.6 58.8 60
قسمت مدت زمان اشتغال 31590.10
32100 32400 32600 32900 34200
سن بازنشستگی مردان 64.36
64.36 64.5 64.5 64.5 64.75
سن بازنشستگی زنان 63.96
63.96 64.2 64.2 64.2 64.5
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.20
1.9 1.9 1.8 1.9 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
0.4 0.3 0.4 0.3 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.25
105 105 106 106 109
قیمت مصرف کننده اصلی 103.41
104 104 105 105 108
اندازه اصل تورم 1.10
1.5 1.5 1.5 1.6 1.9
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109.27
111 112 112 113 116
قیمت تولید 105.30
106 105 106 108 110
تغییر قیمت تولید کننده 4.50
3.6 2.1 2.2 2.3 2.2
قیمت واردات 100.80
102 104 105 106 108
تورم مواد غذایی 2.10
2 2 2.1 2.2 2
CPI مسکن آب و برق 104.05
104 104 105 106 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.38
105 105 108 108 109
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.36
-0.36 -0.36 -0.36 -0.11 0.39
عرضه پول M1 8168938.00
8480000 8660000 8810000 8950000 10900000
عرضه پول M2 11577096.00
12200000 12400000 12500000 12700000 13800000
عرضه پول M3 12198222.00
13600000 13900000 14100000 14200000 15900000
ذخایر ارزی 66.12
74 78 80 82 97
ترازنامه بانک مرکزی 4645821.00
4950000 5080000 5150000 5320000 6020000
وام به بخش خصوصی 11062727.00
11200000 11270000 11320000 11360000 11700000
نرخ بهره سپرده -0.40
-0.4 -0.4 -0.4 -0.15 0.35
نرخ وام 0.25
0.25 0.25 0.25 0.5 1
میزان رشد وام 3.10
3.4 3.2 3.2 3.2 2.8
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 13141.70
27000 30500 29000 20800 25000
صادرات 184813.00
186000 209000 194000 185800 190000
واردات 171671.30
159000 178500 165000 165000 165000
حساب جاری 20.49
44.1 40.2 25.6 36.2 34.4
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.50
2.8 2.6 2.6 2.6 2.5
بدهی خارجی 14295209.69
14600000 14700000 14800000 14900000 15400000
گردش سرمایه 28.43
48.9 34.2 55.1 20.5 41.2
ذخایر طلا 504.77
505 505 505 505 505
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.70
86 85.2 85.2 85.2 84.4
بودجه دولت -0.90
-1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6
هزینه های دولت 541.83
550 551 548 553 573
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.10
46.8 46.5 46.5 46.5 46.8
بدهی های دولت 9685501.30
9890000 10500000 10500000 10500000 11500000
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 1.01
1.11 0.75 1.15 1.1 1
شاخص PMI تولید 52.00
55.9 57.4 55.1 54.5 53.1
شاخص PMI خدمات 53.70
56.4 56.1 55.4 55.1 53.3
پی ام آی مرکب 53.10
57.5 57 56.4 55.1 52.7
تولید صنعتی 0.90
2.8 2.6 3.2 3 2.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.30
0.5 0.3 -0.4 -0.6 0.3
تولید صنعتی 1.20
3.8 3.6 4 3.8 3.9
استفاده از ظرفیت 83.90
84.5 84.1 84 84 84.5
تغییرات موجودی انبار 15.80
6.8 4.5 7.1 7.5 6
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -22.00
5.1 9.5 10.5 15.4 25
ثبت خودرو 731.99
962 917 932 951 992
استخراج معدن -18.70
1.6 1.4 1.5 1.4 2.1
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.70
-2.2 -1.8 -2 -2.6 -6.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00
-0.4 0.5 0.4 0.7 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.80
2.2 2.5 2.4 2.6 2.3
هزینه های مصرف کننده 1418.51
1436 1444 1436 1448 1498
درآمد قابل تصرف شخص 1758164.00
1810000 1830000 1850000 1870000 1980000
پس انداز های شخصی 12.08
11.5 11.1 10.7 10.7 10.5
اعتبار بخش خصوصی 13357626.10
13800000 14000000 14200000 14400000 15400000
نرخ وام بانکی 2.01
2.02 2.02 2.02 2.27 2.77
شاخص خوشبینی اقتصادی 109.80
110 110 109 109 108
تسهیلات اعتباری خریدار 676704.37
705000 709000 711000 715000 732000
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.80
57 55 55 55 53.7
بدهی خانوار به درآمد 94.00
92.5 89.9 89.9 89.9 87.1
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 21.60
18 17.2 16.4 16 15
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
میزان ساخت و ساز 2.50
1.5 2.6 2.8 2.4 2.1
شاخص مسکن 111.58
113 114 115 116 121
پی ام آی ساخت و ساز 52.20
54.6 54.1 53.8 53.2 52.5
نرخ مالکیت مسکن 66.40
66 65.9 65.9 65.9 65.5
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 23.30
23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.50
41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
نرخ مالیات بر فروش 20.80
20.8 20.8 20.8 20.8 20.8