شاخص یاب

منطقه یورو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.5 0.6 0.4 0.4 0.7
نرخ بیکاری 8.20 8.1 7.9 7.7 7.5 6.8
نرخ تورم 2.00 2.2 1.9 1.9 1.8 2.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.75
موازنه تجاری 17555.60 23400 27000 30500 29000 25000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.70 86 86 85.2 85.2 84.4
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.18
1.16 1.15 1.15 1.14 1.12
بازار سهام 3421.98
3410 3377 3345 3313 3187
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.46
0.02 0.05 0.07 0.1 0.13
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40
0.5 0.6 0.4 0.4 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10
2.2 2.1 2 2.2 2.3
تولید ناخالص داخلی 12589.50
13600 13600 14300 14300 14800
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2639.32
2631 2674 2682 2697 2799
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 552.38
543 556 557 565 582
تولید ناخالص داخلی سرانه 40088.65
40900 40900 41500 41500 42300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39175.25
39700 39700 40500 40500 41200
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 8.20
8.1 7.9 7.7 7.5 6.8
افراد بیکار 13290.00
13400 13200 13000 12900 12100
افراد شاغل 157.98
158 159 159 160 164
نرخ بیکاری بلند مدت 4.10
3.8 3.8 3.8 3.7 3.2
نرخ بیکاری جوانان 16.60
16.4 16.2 16 15.7 14
بهره وری 105.20
106 106 107 108 112
هزینه های کار 113.70
105 116 102 112 120
رشد دستمزد 1.90
2.2 2.5 2.3 2.4 2.4
جمعیت 340.72
343 343 344 344 346
استخدام تمام وقت 113841.70
114600 115000 115400 115900 119000
تغییر اشتغال 0.40
0.6 0.5 0.4 0.4 0.6
نرخ مشارکت نیروی کار 57.00
58 58 58.4 58.6 60
قسمت مدت زمان اشتغال 31244.60
31600 32100 32400 32600 34200
سن بازنشستگی مردان 64.36
64.36 64.36 64.5 64.5 64.75
سن بازنشستگی زنان 63.96
63.96 63.96 64.2 64.2 64.5
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.00
2.2 1.9 1.9 1.8 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.3 0.4 0.3 0.4 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.78
104 105 105 106 109
قیمت مصرف کننده اصلی 103.02
104 104 104 105 108
اندازه اصل تورم 1.00
1.2 1.5 1.5 1.5 1.9
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109.27
110 111 112 112 116
قیمت تولید 104.10
104 105 105 106 109
تغییر قیمت تولید کننده 4.00
3.2 2.5 2.1 2.2 2.2
قیمت واردات 100.90
102 102 104 105 108
تورم مواد غذایی 1.90
1.9 2 2 2.1 2
CPI مسکن آب و برق 103.62
103 104 104 105 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.22
104 105 105 108 109
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.35
-0.35 -0.35 -0.35 -0.35 0.4
عرضه پول M1 8049956.00
8240000 8480000 8660000 8810000 10900000
عرضه پول M2 11485662.00
12000000 12200000 12400000 12500000 13800000
عرضه پول M3 12129701.00
12900000 13600000 13900000 14100000 15900000
ذخایر ارزی 64.06
72 74 78 80 97
ترازنامه بانک مرکزی 4633963.00
4840000 4950000 5080000 5150000 6020000
وام به بخش خصوصی 11024845.00
11170000 11200000 11270000 11320000 11700000
نرخ بهره سپرده -0.40
-0.4 -0.4 -0.4 -0.4 0.35
نرخ وام 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 1
میزان رشد وام 3.00
3.2 3.4 3.2 3.2 2.8
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 17555.60
23400 27000 30500 29000 25000
صادرات 194631.60
184500 186000 209000 194000 190000
واردات 177076.00
161100 159000 178500 165000 165000
حساب جاری 31.93
41.4 44.1 40.2 25.6 34.4
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.50
2.4 2.4 2.2 2.2 1.9
بدهی خارجی 13810662.00
14500000 14600000 14700000 14800000 15400000
گردش سرمایه 35.18
18.9 48.9 34.2 55.1 41.2
ذخایر طلا 504.77
505 505 505 505 505
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.70
86 86 85.2 85.2 84.4
بودجه دولت -0.90
-1 -1 -0.8 -0.8 -0.6
هزینه های دولت 541.83
544 551 551 554 576
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.10
46.8 46.8 46.5 46.5 46.8
بدهی های دولت 9685501.30
9890000 9890000 10500000 10500000 11500000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 1.22
1.15 1.11 0.75 1.15 1
شاخص PMI تولید 53.30
53.3 55.9 57.4 55.1 53.1
شاخص PMI خدمات 54.70
54.7 56.4 56.1 55.4 53.3
پی ام آی مرکب 54.20
54.2 57.5 57 56.4 52.7
تولید صنعتی -0.10
3.4 2.8 2.6 3.2 2.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.80
-0.6 0.5 0.3 -0.4 0.3
تولید صنعتی 0.20
3.2 3.8 3.6 4 3.9
استفاده از ظرفیت 84.10
84.1 84.5 84.1 84 84.5
تغییرات موجودی انبار 15.80
9.4 6.8 4.5 7.1 6
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -7.20
-6.8 5.1 9.5 10.5 25
ثبت خودرو 943.06
942 962 917 932 992
استخراج معدن -6.50
1.9 1.6 1.4 1.5 2.1
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.90
-2.9 -2.2 -1.8 -2 -6.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20
0.9 -0.4 0.5 0.4 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.10
2.4 2.2 2.5 2.4 2.3
هزینه های مصرف کننده 1418.51
1421 1438 1444 1450 1505
درآمد قابل تصرف شخص 1742505.00
1780000 1810000 1830000 1850000 1980000
پس انداز های شخصی 11.98
11.5 11.5 11.1 10.7 10.5
اعتبار بخش خصوصی 13357881.10
13600000 13800000 14000000 14200000 15400000
نرخ وام بانکی 2.00
2 2 2 2 2.75
شاخص خوشبینی اقتصادی 111.60
111 110 110 109 108
تسهیلات اعتباری خریدار 676751.23
692000 705000 709000 711000 732000
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.00
57 57 55 55 53.7
بدهی خانوار به درآمد 94.00
92.5 92.5 89.9 89.9 87.1
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 18.20
18.7 18 17.2 16.4 15
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز 2.60
3.6 1.5 2.6 2.8 2.1
شاخص مسکن 110.14
112 113 114 115 121
پی ام آی ساخت و ساز 51.00
52.2 54.6 54.1 53.8 52.5
نرخ مالکیت مسکن 66.40
66 66 65.9 65.9 65.5
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 23.30
23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.50
41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
نرخ مالیات بر فروش 20.80
20.8 20.8 20.8 20.8 20.8