شاخص یاب

منطقه یورو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.5 0.6 0.8 0.3 0.7
نرخ بیکاری 8.40 8.3 8.2 8.1 7.9 7.2
نرخ تورم 2.00 1.7 1.9 1.9 1.8 2.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.75
موازنه تجاری 16704.70 23400 27000 30500 29000 25000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.70 88.7 88.7 88.2 88.2 87.8
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.17
1.14 1.13 1.11 1.09 1.02
بازار سهام 3454.54
3313 3216 3123 3033 2696
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.40
0.06 0.12 0.2 0.29 0.51
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40
0.5 0.6 0.8 0.3 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50
2.5 2.4 1.8 1.9 2.3
تولید ناخالص داخلی 12589.50
13600 13600 14300 14300 14800
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2626.01
2631 2679 2673 2629 2806
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 545.92
543 556 556 548 583
تولید ناخالص داخلی سرانه 40088.65
40900 40900 41500 41500 42300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39175.25
39700 39700 40500 40500 41200
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 8.40
8.3 8.2 8.1 7.9 7.2
افراد بیکار 13558.00
13400 13200 13000 12900 12100
افراد شاغل 157.21
158 159 159 160 164
نرخ بیکاری بلند مدت 4.10
3.8 3.8 3.8 3.7 3.2
نرخ بیکاری جوانان 16.80
16.8 16.4 16 15.7 14
بهره وری 105.30
108 109 110 110 115
هزینه های کار 102.50
105 116 102 112 120
رشد دستمزد 1.80
2.2 2.5 2 2.4 2.8
جمعیت 340.72
343 343 344 344 346
استخدام تمام وقت 114569.50
114600 115000 115400 115900 119000
تغییر اشتغال 0.40
0.6 0.5 0.4 0.4 0.6
نرخ مشارکت نیروی کار 57.30
58 58 58.4 58.6 60
قسمت مدت زمان اشتغال 31347.80
31600 32100 32400 32600 34200
سن بازنشستگی مردان 64.36
64.36 64.36 64.5 64.5 64.75
سن بازنشستگی زنان 63.96
63.96 63.96 64.2 64.2 64.5
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.00
1.7 1.9 1.9 1.8 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
0.3 0.4 0.3 0.4 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.83
104 105 105 106 109
قیمت مصرف کننده اصلی 103.32
104 104 104 105 108
اندازه اصل تورم 1.00
1.4 1.5 1.5 1.5 1.9
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108.72
110 111 112 112 116
قیمت تولید 103.30
103 104 105 106 109
تغییر قیمت تولید کننده 3.00
2.5 2.4 2.1 2.2 2.2
قیمت واردات 100.60
103 105 105 105 108
تورم مواد غذایی 2.10
1.9 2 2 2.1 2
CPI مسکن آب و برق 102.63
103 104 104 104 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.23
104 105 105 105 109
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.36
-0.36 -0.36 -0.36 -0.36 0.39
عرضه پول M1 7977746.00
8240000 8480000 8660000 8810000 10900000
عرضه پول M2 11406313.00
12000000 12200000 12400000 12500000 13800000
عرضه پول M3 12047276.00
12900000 13600000 13900000 14100000 15900000
ذخایر ارزی 66.84
72 74 78 80 97
ترازنامه بانک مرکزی 4585571.00
4840000 4950000 5080000 5150000 6020000
وام به بخش خصوصی 11008903.00
11170000 11200000 11270000 11320000 11700000
نرخ بهره سپرده -0.40
-0.4 -0.4 -0.4 -0.4 0.35
نرخ وام 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 1
میزان رشد وام 2.90
3.2 3.4 3.2 3.2 2.8
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 16704.70
23400 27000 30500 29000 25000
صادرات 182907.60
184500 186000 209000 194000 190000
واردات 166202.80
161100 159000 178500 165000 165000
حساب جاری 26.20
45.4 45.1 44.2 30.6 37.4
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.50
2.4 2.4 2.2 2.2 1.9
بدهی خارجی 13514526.00
14500000 14600000 14700000 14800000 15400000
گردش سرمایه -5.85
18.9 48.9 34.2 55.1 41.2
ذخایر طلا 504.77
505 505 505 505 505
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.70
88.7 88.7 88.2 88.2 87.8
بودجه دولت -0.90
-1 -1 -0.8 -0.8 -0.6
هزینه های دولت 539.25
544 552 549 545 578
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.10
46.8 46.8 46.5 46.5 46.8
بدهی های دولت 9685501.30
9890000 9890000 10500000 10500000 11500000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 1.39
1.15 1.11 1.25 1.15 1
شاخص PMI تولید 54.90
55.4 57.9 57.4 55.1 53.1
شاخص PMI خدمات 55.20
54.7 56.4 56.1 55.4 53.3
پی ام آی مرکب 54.90
55.2 57.5 57 56.4 52.7
تولید صنعتی 2.40
3.4 2.8 2.6 3.2 2.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.30
-0.6 0.5 0.3 -0.4 0.3
تولید صنعتی 2.80
3.2 3.8 3.6 4 3.9
استفاده از ظرفیت 84.40
84.5 84.5 84.1 84 84.8
تغییرات موجودی انبار 4.10
9.4 6.8 4.5 7.1 6
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -18.70
-6.8 9.1 15.5 24.4 32
ثبت خودرو 947.92
942 962 917 932 992
استخراج معدن -0.90
1.9 1.6 1.4 1.5 2.1
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.50
-2.6 -2.2 -1.8 -2 -6.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00
0.9 -0.4 0.5 0.4 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.40
2.4 2.2 2.5 2.4 2.7
هزینه های مصرف کننده 1412.90
1421 1440 1438 1425 1508
درآمد قابل تصرف شخص 1733153.00
1780000 1810000 1830000 1850000 1980000
پس انداز های شخصی 11.98
10.9 10.9 10.8 10.7 10.5
اعتبار بخش خصوصی 13326344.00
13600000 13800000 14000000 14200000 15400000
نرخ وام بانکی 2.07
2.07 2.07 2.07 2.07 2.82
شاخص خوشبینی اقتصادی 112.30
109 110 110 109 108
تسهیلات اعتباری خریدار 668203.04
692000 705000 709000 711000 732000
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.00
57 57 55 55 53.7
بدهی خانوار به درآمد 93.60
90.5 90.5 88.9 88.9 87.1
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 17.50
16.7 18 17.2 16.4 15
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز 1.80
3.6 1.5 2.6 2.8 2.2
شاخص مسکن 110.14
112 113 114 115 121
پی ام آی ساخت و ساز 51.90
54.2 55.6 55.1 54.8 52.5
نرخ مالکیت مسکن 66.40
66 66 65.9 65.9 65.5
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 23.30
23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.50
41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
نرخ مالیات بر فروش 20.80
20.8 20.8 20.8 20.8 20.8