منطقه یورو

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6
نرخ بیکاری 9.60 9.5 9.4 9.3 9.1 7.7
نرخ تورم 1.80 2 1.8 1.7 1.6 2.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
موازنه تجاری 28142.20 27700 23100 22000 26400 19700
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.70 90.9 90.4 90 89.4 87.8
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 1.06 1.04 1.03 1.02 1.01 0.84
بازار سهام 3390.20 3360 3320 3290 3220 2710
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.55
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 1.5 1.5 1.4 1.6 1.9
تولید ناخالص داخلی 11602.40 12200 12400 12600 12800 14800
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2530.39 2560 2580 2590 2600 2730
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 508.16 506 507 510 512 519
تولید ناخالص داخلی سرانه 38594.34 38700 38900 39000 39100 41300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 37736.90 37700 37800 37900 38000 38800
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 9.60 9.5 9.4 9.3 9.1 7.7
افراد بیکار 15452.00 15300 15100 14900 14700 14200
افراد شاغل 153.45 154 154 154 154 161
نرخ بیکاری بلند مدت 4.80 5.2 5.2 5.3 5.4 5.1
نرخ بیکاری جوانان 20.90 20.4 20.2 20 19.8 18.8
بهره وری 103.40 104 105 106 107 115
هزینه های کار 102.60 108 108 103 110 116
دستمزد 1681.00 1790 1820 1840 1860 2030
رشد دستمزد 1.60 1.7 1.8 2 2.3 2.8
جمعیت 339.89 339 339 339 340 344
تغییر اشتغال 0.20 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8
استخدام تمام وقت 113544.60 112000 112000 112000 112000 113000
نرخ مشارکت نیروی کار 57.20 56.6 56.8 57 57.2 60
قسمت مدت زمان اشتغال 30655.90 31200 31300 31300 31400 34200
سن بازنشستگی مردان 64.63 64.63 64.63 64.63 64.63 65
سن بازنشستگی زنان 63.94 63.94 63.94 63.94 63.94 65
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 1.80 2 1.8 1.7 1.6 2.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.80 0.3 0.2 0.3 0.5 0.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.46 102 103 104 105 119
قیمت مصرف کننده اصلی 99.98 103 104 105 107 120
اندازه اصل تورم 0.90 1 1.1 1.2 1.3 1.9
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106.64 108 109 110 111 117
قیمت تولید 103.70 104 105 106 107 115
تغییر قیمت تولید کننده 1.60 1.8 2 1.8 1.7 2.2
قیمت واردات 103.10 103 102 102 102 108
تورم مواد غذایی 1.80 1.4 1.6 1.8 1.9 2.5
CPI حمل و نقل 101.14 102 103 104 106 119
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.35 -0.2 -0.1 -0.05 0.1 0.8
عرضه پول M1 7237877.00 7440000 7620000 7750000 7850000 10900000
عرضه پول M2 10745763.00 10710000 10760000 10840000 10900000 11800000
عرضه پول M3 11436401.00 11740000 11900000 12000000 12100000 15900000
ذخایر ارزی 342359.00 352000 356000 360000 367000 389000
ترازنامه بانک مرکزی 3808242.00 3850000 3940000 4050000 4160000 5820000
وام به بخش خصوصی 10692522.00 10870000 10940000 10980000 11000000 11700000
نرخ بهره سپرده -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.25 0.1
نرخ وام 0.25 0.25 0.25 0.24 0.5 1
میزان رشد وام 2.20 2.2 2.1 2.84 2.4 1.9
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری 28142.20 27700 23100 22000 26400 19700
صادرات 178609.20 178000 181000 175000 169000 165000
واردات 150467.00 150000 158000 153000 142000 145000
حساب جاری 46.97 30.4 34.5 34.8 38.4 27.6
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.70 2.3 2.3 2.3 2.3 1.9
بدهی خارجی 13362619.36 13300000 13400000 13500000 13700000 14000000
گردش سرمایه 147.54 69.5 60.2 15.2 54.5 41.2
ذخایر طلا 504.77 505 505 505 505 505
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.70 90.9 90.4 90 89.4 87.8
بودجه دولت -2.10 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -0.8
هزینه های دولت 530.67 535 537 540 542 566
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.60 49.5 49.1 48.8 48.6 46.8
بدهی های دولت 9440246.00 9630000 9720000 9770000 9830000 11200000
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 0.82 0.67 0.56 0.47 0.6 1.2
شاخص PMI تولید 55.40 54.6 53.8 54.1 54.7 53.1
شاخص PMI خدمات 55.60 53.4 52.9 52.4 52.7 53.3
پی ام آی مرکب 56.00 53.8 53.4 53.6 53.9 51.9
تولید صنعتی 2.00 2.8 2.5 2.2 2.1 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.60 0.2 0.4 0.3 0.4 0.1
تولید صنعتی 1.30 2.4 2.2 2 1.7 1.5
استفاده از ظرفیت 82.50 82.4 82.6 82.8 82.9 84.8
تغییرات موجودی انبار -0.04 3.59 5.48 6.71 7.33 5.91
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 17.10 25 18 16 12 36
ثبت خودرو 900.00 852 798 897 904 948
استخراج معدن 9.90 -0.8 -0.2 0.2 0.4 2.1
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.20 -6.8 -5.8 -7.2 -9.2 -2.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30 -0.5 0.1 0.2 0.6 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.10 2.2 2 2.2 2.5 2.7
هزینه های مصرف کننده 1380.09 1380 1380 1390 1390 1400
درآمد قابل تصرف شخص 1666307.00 1680000 1690000 1700000 1710000 1780000
پس انداز های شخصی 12.62 11.7 11.6 11.4 11.1 10.5
اعتبار بخش خصوصی 12814255.90 12920000 12960000 13040000 13100000 14000000
نرخ وام بانکی 2.31 2.22 2.38 2.45 2.68 3.67
تسهیلات اعتباری خریدار 616736.85 622000 628000 636000 647000 701000
شاخص خوشبینی اقتصادی 108.00 108 108 107 107 107
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.90 56.4 55.8 58.4 54.8 53.7
بدهی خانوار به درآمد 94.14 92.49 92.31 92.14 91.96 83.74
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
میزان ساخت و ساز 3.20 0.2 0.3 0.5 0.7 2.3
شاخص مسکن 102.94 104 105 106 107 112
پی ام آی ساخت و ساز 50.70 52.2 51.8 51.2 51 52
نرخ مالکیت مسکن 66.40 66.4 66.4 66.4 66.4 66.4
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 24.30 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.00 42 42 42 42 42
نرخ مالیات بر فروش 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8