شاخص یاب

استونی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1.14 2019-01
بازار سهام 1222 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 2018-09
نرخ بیکاری 5.2 2018-09
نرخ تورم 3.4 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2018-12
نرخ بهره 0 2018-12
موازنه تجاری -56.36 2018-11
حساب جاری 77 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9 2017-12
بودجه دولت -0.3 2017-12
اطمینان کسب و کار 104 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.8 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 2018-11
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 2018-09
تولید ناخالص داخلی 25.92 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4963 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1307 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 18977 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29481 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 131 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 425 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 715 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 71.62 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 64.68 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 407 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.2 2018-09
افراد شاغل 667 2018-09
افراد بیکار 31.08 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 1.8 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 16.7 2018-10
هزینه های کار 136 2018-09
پست های خالی شغلی 2.99 2018-12
دستمزد 1291 2018-09
حداقل دستمزد 500 2018-12
رشد دستمزد 7.5 2018-09
دستمزد در تولید 1234 2018-09
جمعیت 1.32 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
تغییر اشتغال -0.8 2018-09
نرخ اشتغال 68.2 2018-09
استخدام تمام وقت 565 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 72 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 65.6 2018-09
بهره وری 125 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.4 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 210 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2018-12
اندازه اصل تورم 2.4 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 132 2018-09
قیمت تولید 114 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 1.6 2018-11
قیمت صادرات 337 2018-11
قیمت واردات 147 2018-11
CPI مسکن آب و برق 345 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 186 2018-12
تورم مواد غذایی 1.8 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2018-12
عرضه پول M1 13406 2018-11
عرضه پول M2 16015 2018-11
ترازنامه بانک 25228 2018-10
وام به بخش خصوصی 7326 2018-11
ترازنامه بانک مرکزی 8074854 2018-09
عرضه پول M3 16025 2018-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 185 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -56.36 2018-11
حساب جاری 77 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.2 2017-12
صادرات 1386 2018-11
واردات 1442 2018-11
بدهی خارجی 19700 2018-09
گردش سرمایه 167 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 349 2018-09
حواله 76.7 2018-09
ذخایر طلا 0.25 2018-09
شاخص تروریسم 0.46 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9 2017-12
بودجه دولت -0.3 2017-12
ارزش بودجه دولت 34.76 2018-11
هزینه های دولت 755 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.2 2017-12
درآمدهای دولت 978 2018-11
هزینه های مالی 943 2018-11
درخواست پناهندگی 30 2018-07
ارزیابی اعتبار 81.25
مخارج نظامی 509 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 35.4 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.8 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.6 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 104 2018-12
تولید صنعتی 7.9 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.5 2018-11
تولید صنعتی 8.1 2018-11
استفاده از ظرفیت 73 2018-12
تغییرات موجودی انبار 272 2018-09
ثبت خودرو 1274 2018-12
سرعت اینترنت 11556 2017-03
آدرس های IP 539972 2017-03
تولید سیمان 41.3 2018-11
شاخص رقابتی 70.75 2018-12
رتبه رقابتی 32 2018-12
سود شرکت سهامی 870726 2018-09
شاخص فساد مالی 71 2017-12
رتبه فساد مالی 21 2017-12
آسانی کسب و کار 16 2018-12
تولید الکتریسیته 1096 2018-11
استخراج معدن -3.7 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.8 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5 2018-11
هزینه های مصرف کننده 2595 2018-09
پس انداز های شخصی 11.58 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8730 2018-11
نرخ وام بانکی 3.48 2018-11
قیمت گازوئیل 1.45 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 69.5 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 117 2018-09
جواز ساختمان 2133 2018-12
میزان ساخت و ساز 18 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 81.8 2017-12