استونی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.9 0.8 0.7 0.7 0.4
نرخ بیکاری 7.00 6.2 5.9 6.6 6.9 5.5
نرخ تورم 3.70 3.8 3.6 3.4 3.2 2.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -115.19 -134 -134 -132 -130 -119
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.50 9.2 8.9 8.9 8.9 8.3
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1.18 1.16 1.15 1.13 1.12 0.99
بازار سهام 1230.28 1200 1190 1180 1170 1030
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.9 0.8 0.7 0.7 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.70 4.8 4.7 4.2 4.1 3.2
تولید ناخالص داخلی 23.14 26.65 24.52 24.15 23.77 31.14
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4821.30 4792 4500 4734 4524 4646
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1282.16 1201 1070 1203 1095 1118
تولید ناخالص داخلی سرانه 17853.40 18110 18400 18400 18400 19200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27735.14 27837 27776 27716 27655 26886
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 50.91 148 110 60.75 94.82 116
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 284.91 239 214 263 276 244
تولید ناخالص داخلی از ساخت 739.31 699 656 689 679 677
تولید ناخالص داخلی از معادن 58.84 58.3 57.97 57.47 57.05 53.8
تولید ناخالص داخلی از خدمات 56.34 58.44 53.52 56.06 60.05 56.57
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 333.70 303 306 315 312 304
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 7.00 6.2 5.9 6.6 6.9 5.5
افراد شاغل 653.50 650 652 652 652 658
افراد بیکار 28.86 28.92 29.9 31.15 32.37 37.36
نرخ بیکاری بلند مدت 1.90 2.5 2.72 2.98 3.14 4.09
نرخ بیکاری جوانان 10.80 13.72 13.85 14.45 14.82 17.15
هزینه های کار 128.93 126 126 127 127 125
پست های خالی شغلی 5.49 5.31 5.16 5.02 4.89 4.07
دستمزد 1242.17 1283 1242 1307 1262 1322
دستمزد در تولید 1199.52 1236 1200 1255 1217 1251
رشد دستمزد 7.00 7.34 7.58 7.84 8.08 8.47
حداقل دستمزد 470.00 450 486 503 503 500
جمعیت 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.33
سن بازنشستگی زنان 62.70 62.39 62.6 62.7 62.81 63.01
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
تغییر اشتغال -0.50 0.9 0.1 1.2 -0.2 0.5
نرخ اشتغال 66.30 66.3 66.7 66.61 66.46 66.57
استخدام تمام وقت 557.90 553 557 557 551 546
قسمت مدت زمان اشتغال 58.50 57.29 56.92 56.21 55.7 53.23
بهره وری 113.60 111 104 111 110 109
نرخ مشارکت نیروی کار 72.00 70.41 70.69 71.22 70.99 70.58
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 3.70 3.8 3.6 3.4 3.2 2.3
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.8 0.95 0.83 1.5 0.6
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.56 106 106 105 105 105
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 203.65 204 204 204 204 202
قیمت مصرف کننده اصلی 104.27 104 104 104 104 104
اندازه اصل تورم 2.10 2.2 2.3 2.39 2.48 3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 120.63 121 121 122 122 121
قیمت تولید 111.04 117 119 119 113 132
تغییر قیمت تولید کننده 4.70 4.9 3.7 3.7 5.21 2.9
قیمت صادرات 331.86 333 333 333 332 329
قیمت واردات 140.29 140 140 139 139 137
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 181.98 182 181 181 181 178
تورم مواد غذایی 5.80 5.56 5.47 5.48 5.53 5.75
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
عرضه پول M1 11466.00 11434 11419 11403 11387 11242
عرضه پول M2 14170.00 14189 14194 14188 14179 14072
ترازنامه بانک 24718.10 24956 25038 25060 25051 24734
وام به بخش خصوصی 7542.90 7466 7404 7342 7279 6724
ترازنامه بانک مرکزی 7149714.20 6909075 6961560 6901590 6939463 6811999
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 194.69 194 193 193 193 181
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -115.19 -134 -134 -132 -130 -119
صادرات 1109.47 1073 1072 1069 1064 1027
واردات 1224.65 1204 1200 1196 1191 1150
حساب جاری 108.10 134 110 95.61 90.8 38.66
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.70 1.6 1.4 1.4 1.4 1
بدهی خارجی 18942.90 18820 18762 18695 18623 17949
گردش سرمایه 265.20 251 229 223 214 151
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 391.70 225 196 204 184 186
حواله 91.20 83.2 63.81 60.83 63.53 70.68
ذخایر طلا 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
شاخص تروریسم 1.10 0.41 0.35 0.29 0.23 0.41
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.50 9.2 8.9 8.9 8.9 8.3
بودجه دولت 0.30 0.6 1 1 1 1.5
ارزش بودجه دولت 15.80 -0.19 0.15 0.12 0 0.02
هزینه های دولت 907.56 943 813 913 772 921
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.40 38.58 38.43 38.28 38.13 37.77
درآمدهای دولت 607.44 614 614 609 603 559
هزینه های مالی 591.64 629 617 611 603 546
درخواست پناهندگی 10.00 10.48 9.58 9.07 8.78 8.39
مخارج نظامی 493.80 498 496 494 491 463
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 108.60 108 108 107 106 104
تولید صنعتی 4.60 4.4 3.48 4 4.45 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.00 2.1 0.34 0.4 0.42 0.7
تولید صنعتی 10.10 8.31 7.67 7.16 6.76 5.47
استفاده از ظرفیت 73.90 73.73 72.73 72.31 71.76 69.29
تغییرات موجودی انبار -89.25 25.22 102 -22.57 46.41 18.04
ثبت خودرو 1975.00 1877 1809 1749 1697 1464
تولید سیمان 57.20 52.95 48.6 46.39 45.75 45.94
شاخص رقابتی 4.85 4.8 4.8 4.8 4.8 4.86
رتبه رقابتی 29.00 28 28 28 28 33
آسانی کسب و کار 12.00 15 16 17 18 21
تولید الکتریسیته 986.00 975 989 989 987 987
سود شرکت سهامی 632739.60 613772 603695 654153 649038 618492
شاخص فساد مالی 70.00 69 69 69 69 67
رتبه فساد مالی 22.00 26 26 27 28 29
استخراج معدن 95.50 32.43 26.58 20.8 16.62 6.82
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 0.50 -0.76 -1.92 -2.9 -3.73 -7.16
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.00 18 0.46 0.44 0.44 10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.00 5 2.38 2.7 2.99 2
هزینه های مصرف کننده 2524.00 2526 2465 2508 2462 2458
پس انداز های شخصی 8.77 7.48 7.42 7.36 7.3 7.41
تسهیلات اعتباری خریدار 8063.60 8343 8529 8696 8843 9419
نرخ وام بانکی 3.13 3.16 3.18 3.2 3.22 3.39
بدهی خانوار به درآمد 70.87 70.08 69.13 68.19 67.25 58.27
قیمت گازوئیل 1.38 1.38 1.38 1.37 1.37 1.31
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن 108.42 104 99.94 95.8 91.49 73.02
جواز ساختمان 2066.00 1563 1565 1709 1620 1405
میزان ساخت و ساز 4.70 6.63 7.91 8.18 8.23 6.83
نرخ مالکیت مسکن 81.50 81.86 81.94 82.02 82.1 82.94
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 19.98 20.04 20.07 20.1 20.56
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 19.97 19.99 20.02 20.04 20.5
نرخ مالیات بر فروش 20.00 19.85 19.85 19.85 19.85 19.58
نرخ تامین اجتماعی 35.40 34.86 34.93 34.99 35.06 35.28
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.80 33.38 33.44 33.49 33.55 33.86
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.60 1.47 1.48 1.49 1.5 1.53