شاخص یاب

مصر

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 17.84 2019-01
بازار سهام 13483 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 2018-06
نرخ بیکاری 10 2018-09
نرخ تورم 11.97 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -3.39 2018-12
نرخ بهره 16.75 2018-12
موازنه تجاری -4565 2018-10
حساب جاری -1751 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101 2017-12
بودجه دولت -9.5 2017-12
شاخص PMI تولید 49.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 22.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 2018-06
تولید ناخالص داخلی 235 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 895944 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 2785 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10550 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 128956 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 43844 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 149168 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 63190 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 47848 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10 2018-09
افراد بیکار 2920 2018-09
حداقل دستمزد 1200 2018-01
جمعیت 96.2 2017-12
افراد شاغل 26295 2018-09
هزینه زندگی خانواده 2710 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1150 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3640 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2200 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 11.97 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -3.39 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 289 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 257 2018-12
اندازه اصل تورم 8.3 2018-12
تورم مواد غذایی 11.2 2018-12
CPI مسکن آب و برق 179 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 285 2018-12
قیمت تولید 200 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 17.9 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 16.75 2018-12
عرضه پول M0 674025 2018-11
عرضه پول M1 827624 2018-11
عرضه پول M2 3581583 2018-11
ترازنامه بانک 5080570 2018-06
ذخایر ارزی 42551 2019-12
وام به بخش خصوصی 818199 2018-11
نرخ بهره سپرده 11.8 2018-11
ترازنامه بانک مرکزی 5445474 2018-10
نرخ وام 17.75 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -4565 2018-10
حساب جاری -1751 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.5 2017-12
صادرات 2424 2018-10
واردات 6989 2018-10
بدهی خارجی 92644 2018-06
گردش سرمایه 2952 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2920 2018-06
حواله 7005 2018-06
درآمد گردشگری 7.6 2017-12
ورود توریست 1101 2018-07
ذخایر طلا 78.3 2018-12
تولید نفت خام 560 2018-09
شاخص تروریسم 7.17 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101 2017-12
بودجه دولت -9.5 2017-12
ارزش بودجه دولت -267551 2015-06
هزینه های دولت 106 2018-06
درآمدهای دولت 538378 2015-06
هزینه های مالی 886774 2015-06
ارزیابی اعتبار 27.5
مخارج نظامی 4004 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 14 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 40 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14 2018-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 49.6 2018-12
تولید صنعتی 7.7 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 7.8 2018-09
تولید صنعتی 3.3 2018-07
تغییرات موجودی انبار 7 2016-12
سرعت اینترنت 1978 2017-03
آدرس های IP 4504838 2017-03
شاخص رقابتی 53.59 2018-12
رتبه رقابتی 94 2018-12
شاخص فساد مالی 32 2017-12
رتبه فساد مالی 117 2017-12
آسانی کسب و کار 120 2018-12
تولید فولاد 705 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 880 2018-06
نرخ وام بانکی 18.1 2018-11
ضریب اطمینان مصرف کننده 82 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 307456 2018-11
قیمت گازوئیل 0.38 2018-12