مصر

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.3 2017-03
نرخ بیکاری 11.9 2017-09
نرخ تورم 21.9 2017-12
نرخ بهره 18.75 2017-12
موازنه تجاری -3214 2017-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.3 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 17.69 2018-01
بازار سهام 15200 امتیاز 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.3 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 336 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 850502 EGP - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 101 EGP - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 2724 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10319 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 50737 EGP - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 31876 EGP - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 73688 EGP - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 56325 EGP - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 18513 EGP - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.9 % 2017-09
افراد بیکار 3513 هزار 2017-09
حداقل دستمزد 1200 EGP / ماه 2017-01
جمعیت 92.8 میلیون 2016-12
افراد شاغل 25959 هزار 2017-09
هزینه زندگی خانواده 2580 EGP / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1110 EGP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3500 EGP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2160 EGP / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 21.9 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 1 % 2017-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 258 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 238 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 19.86 % 2017-12
تورم مواد غذایی 32.31 % 2017-11
CPI مسکن آب و برق 156 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 205 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 170 نقاط شاخص 2017-11
تغییر قیمت تولید کننده 30.4 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 18.75 % 2017-12
عرضه پول M0 660972 EGP - میلیون 2017-11
عرضه پول M1 727438 EGP - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 3140631 EGP - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک 4420860 EGP - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 37020 USD - میلیون 2017-12
وام به بخش خصوصی 730867 EGP - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده 7.86 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 4688598 EGP - میلیون 2017-09
نرخ بهره بین بانکی 9.3 % 2018-01
نرخ وام 19.75 % 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -3214 USD - میلیون 2017-10
صادرات 2242 USD - میلیون 2017-10
واردات 5456 USD - میلیون 2017-10
حساب جاری -1639 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.9 % 2016-12
بدهی خارجی 79033 USD - میلیون 2017-06
گردش سرمایه 6229 USD - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2588 USD - میلیون 2017-06
حواله 4827 USD - میلیون 2017-06
درآمد گردشگری 3.8 USD - میلیارد 2016-12
ورود توریست 781 هزار 2017-07
ذخایر طلا 76.29 تن 2017-12
تولید نفت خام 472 BBL/D/1K 2017-09
شاخص تروریسم 7.17 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.3 % 2016-12
بودجه دولت -9.8 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 305038 میلیون - EGP 2016-06
هزینه های دولت 104 EGP - میلیارد 2017-06
درآمدهای دولت 538378 میلیون - EGP 2015-06
هزینه های مالی 805929 میلیون - EGP 2015-06
ارزیابی اعتبار 27.5
مخارج نظامی 5357 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 48.3 2017-12
تولید صنعتی 22.65 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.4 % 2017-11
تولید صنعتی 52.3 % 2017-06
تغییرات موجودی انبار 7 EGP - میلیارد 2016-12
سرعت اینترنت 1978 KBps 2017-03
آدرس های IP 4504838 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.9 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 100 2018-12
شاخص فساد مالی 34 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 108 2016-12
آسانی کسب و کار 128 2017-12
تولید فولاد 586 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 770 EGP - میلیارد 2017-03
نرخ وام بانکی 19.7 % 2017-11
ضریب اطمینان مصرف کننده 64 نقاط شاخص 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 258325 EGP - میلیون 2017-11
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22.5 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.5 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 13 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 40 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 3.78 mm 2015-12
درجه حرارت 13.83 celsius 2015-12