مصر

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.3 2017-12
نرخ بیکاری 11.3 2017-12
نرخ تورم 14.4 2018-02
نرخ بهره 17.75 2018-02
موازنه تجاری -3294 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.3 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 17.63 2018-03
بازار سهام 17147 امتیاز 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.3 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.3 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 336 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 850502 EGP - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 2724 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10319 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 125125 EGP - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 41379 EGP - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 145694 EGP - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 56609 EGP - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 41917 EGP - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.3 % 2017-12
افراد بیکار 3309 هزار 2017-12
حداقل دستمزد 1200 EGP / ماه 2017-01
جمعیت 92.8 میلیون 2016-12
افراد شاغل 25963 هزار 2017-12
هزینه زندگی خانواده 2580 EGP / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1110 EGP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3500 EGP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2160 EGP / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 14.4 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 259 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 239 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 11.88 % 2018-02
تورم مواد غذایی 13.18 % 2018-02
CPI مسکن آب و برق 156 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 205 نقاط شاخص 2018-02
قیمت تولید 181 نقاط شاخص 2018-01
تغییر قیمت تولید کننده 25 % 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 17.75 % 2018-02
عرضه پول M0 693800 EGP - میلیون 2018-02
عرضه پول M1 745212 EGP - میلیون 2018-01
عرضه پول M2 3254249 EGP - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک 4420860 EGP - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 42524 USD - میلیون 2018-02
وام به بخش خصوصی 743567 EGP - میلیون 2018-01
نرخ بهره سپرده 7.86 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 4795313 EGP - میلیون 2017-10
نرخ وام 18.75 % 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -3294 USD - میلیون 2017-12
صادرات 2472 USD - میلیون 2017-12
واردات 5766 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری -1639 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.9 % 2016-12
بدهی خارجی 80832 USD - میلیون 2017-09
گردش سرمایه 6229 USD - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2950 USD - میلیون 2017-09
حواله 5974 USD - میلیون 2017-09
درآمد گردشگری 3.8 USD - میلیارد 2016-12
ورود توریست 826 هزار 2017-10
ذخایر طلا 76.29 تن 2017-12
تولید نفت خام 588 BBL/D/1K 2017-12
شاخص تروریسم 7.17 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.3 % 2016-12
بودجه دولت -9.8 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -267551 میلیون - EGP 2015-06
هزینه های دولت 95 EGP - میلیارد 2017-09
درآمدهای دولت 538378 میلیون - EGP 2015-06
هزینه های مالی 805929 میلیون - EGP 2015-06
ارزیابی اعتبار 27.5
مخارج نظامی 5357 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 49.7 2018-02
تولید صنعتی 19.5 % 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.8 % 2017-12
تولید صنعتی 52.3 % 2017-06
تغییرات موجودی انبار 7 EGP - میلیارد 2016-12
سرعت اینترنت 1978 KBps 2017-03
آدرس های IP 4504838 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.9 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 100 2018-12
شاخص فساد مالی 32 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 117 2017-12
آسانی کسب و کار 128 2017-12
تولید فولاد 660 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 1026 EGP - میلیارد 2017-09
نرخ وام بانکی 19.9 % 2018-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 64 نقاط شاخص 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 265227 EGP - میلیون 2018-01
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 14 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 40 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 3.78 mm 2015-12
درجه حرارت 13.83 celsius 2015-12