شاخص یاب

مصر

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.9 2018-06
نرخ تورم 17.7 2018-10
نرخ بهره 16.75 2018-11
موازنه تجاری -3952 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 17.93 2018-11
بازار سهام 13682 امتیاز 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 235 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 945088 EGP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 2785 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10550 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 100458 EGP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5524 EGP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 139177 EGP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 103982 EGP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 47848 EGP - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.9 % 2018-06
افراد بیکار 2875 هزار 2018-06
حداقل دستمزد 1200 EGP / ماه 2018-01
جمعیت 96.2 میلیون 2017-12
افراد شاغل 26161 هزار 2018-06
هزینه زندگی خانواده 2710 EGP / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1150 EGP / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3640 EGP / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2200 EGP / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 17.7 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 2.6 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 296 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 256 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 8.86 % 2018-10
تورم مواد غذایی 20.2 % 2018-10
CPI مسکن آب و برق 179 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 284 نقاط شاخص 2018-10
قیمت تولید 208 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 24.3 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 16.75 % 2018-11
عرضه پول M0 679976 EGP - میلیون 2018-10
عرضه پول M1 838911 EGP - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 3547782 EGP - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 5080570 EGP - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 44501 USD - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 804791 EGP - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 11.9 % 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 5196612 EGP - میلیون 2018-08
نرخ وام 17.75 % 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -3952 USD - میلیون 2018-08
صادرات 1983 USD - میلیون 2018-08
واردات 5936 USD - میلیون 2018-08
حساب جاری -642 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.5 % 2017-12
بدهی خارجی 92644 USD - میلیون 2018-06
گردش سرمایه 2952 USD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2920 USD - میلیون 2018-06
حواله 7005 USD - میلیون 2018-06
درآمد گردشگری 7.6 USD - میلیارد 2017-12
ورود توریست 712 هزار 2018-01
ذخایر طلا 77.4 تن 2018-09
تولید نفت خام 560 BBL/D/1K 2018-07
شاخص تروریسم 7.17 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101 % 2017-12
بودجه دولت -9.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -267551 میلیون - EGP 2015-06
هزینه های دولت 106 EGP - میلیارد 2018-06
درآمدهای دولت 538378 میلیون - EGP 2015-06
هزینه های مالی 886774 میلیون - EGP 2015-06
ارزیابی اعتبار 27.5
مخارج نظامی 4004 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 48.6 2018-10
تولید صنعتی 5.4 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.7 % 2018-07
تولید صنعتی 12.6 % 2018-04
تغییرات موجودی انبار 7 EGP - میلیارد 2016-12
سرعت اینترنت 1978 KBps 2017-03
آدرس های IP 4504838 IP 2017-03
شاخص رقابتی 53.59 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 94 2018-12
شاخص فساد مالی 32 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 117 2017-12
آسانی کسب و کار 120 2018-12
تولید فولاد 590 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 880 EGP - میلیارد 2018-06
نرخ وام بانکی 17.3 % 2018-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 85 نقاط شاخص 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 294505 EGP - میلیون 2018-09
قیمت گازوئیل 0.38 USD / لیتر 2018-10
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 14 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 40 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 3.78 mm 2015-12
درجه حرارت 13.83 celsius 2015-12