مصر

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.6 2018-03
نرخ تورم 13.1 2018-04
نرخ بهره 16.75 2018-05
موازنه تجاری -3279 2018-02
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 17.92 2018-05
بازار سهام 16663 امتیاز 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 336 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 885504 EGP - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2724 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10319 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 88706 EGP - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 54931 EGP - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 160670 EGP - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 82517 EGP - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37907 EGP - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.6 % 2018-03
افراد بیکار 3309 هزار 2017-12
حداقل دستمزد 1200 EGP / ماه 2017-01
جمعیت 96.2 میلیون 2017-12
افراد شاغل 25963 هزار 2017-12
هزینه زندگی خانواده 2580 EGP / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1110 EGP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3500 EGP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2160 EGP / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 13.1 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 1.5 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 265 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 243 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 11.62 % 2018-04
تورم مواد غذایی 11.04 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 156 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 206 نقاط شاخص 2018-04
قیمت تولید 180 نقاط شاخص 2018-03
تغییر قیمت تولید کننده 24.8 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 16.75 % 2018-05
عرضه پول M0 685855 EGP - میلیون 2018-04
عرضه پول M1 764826 EGP - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 3343225 EGP - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 4420860 EGP - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 44030 USD - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 755551 EGP - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 12.09 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 4813343 EGP - میلیون 2017-12
نرخ وام 17.75 % 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -3279 USD - میلیون 2018-02
صادرات 2307 USD - میلیون 2018-02
واردات 5586 USD - میلیون 2018-02
حساب جاری -1785 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.9 % 2016-12
بدهی خارجی 80832 USD - میلیون 2017-09
گردش سرمایه 4180 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2950 USD - میلیون 2017-09
حواله 5974 USD - میلیون 2017-09
درآمد گردشگری 7.6 USD - میلیارد 2017-12
ورود توریست 793 هزار 2017-12
ذخایر طلا 76.4 تن 2018-03
تولید نفت خام 560 BBL/D/1K 2018-01
شاخص تروریسم 7.17 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101 % 2017-12
بودجه دولت -9.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -267551 میلیون - EGP 2015-06
هزینه های دولت 86 EGP - میلیارد 2017-12
درآمدهای دولت 538378 میلیون - EGP 2015-06
هزینه های مالی 886774 میلیون - EGP 2015-06
ارزیابی اعتبار 27.5
مخارج نظامی 4004 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 50.1 2018-04
تولید صنعتی 11.1 % 2018-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 9.3 % 2018-01
تولید صنعتی 52.3 % 2017-06
تغییرات موجودی انبار 7 EGP - میلیارد 2016-12
سرعت اینترنت 1978 KBps 2017-03
آدرس های IP 4504838 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.9 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 100 2018-12
شاخص فساد مالی 32 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 117 2017-12
آسانی کسب و کار 128 2017-12
تولید فولاد 650 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 990 EGP - میلیارد 2017-12
نرخ وام بانکی 19.3 % 2018-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 64 نقاط شاخص 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 274727 EGP - میلیون 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 14 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 40 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 3.78 mm 2015-12
درجه حرارت 13.83 celsius 2015-12