شاخص یاب

مصر

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 9.90 9.1 9.1 8.5 7.9 7.5
نرخ تورم 17.70 14 13 12.5 12.3 9.5
نرخ بهره 16.75 15.75 14.75 14.5 14.5 14.5
موازنه تجاری -3952.00 -3300 -2620 -3884 -3898 -2700
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101.20 89 85 85 85 83
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بازار سهام 13487.20
14247 14051 13857 13665 12926
پول 17.92
17.95 17.99 18.03 18.07 18.23
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40
5.6 5.6 5.6 5.1 5.8
تولید ناخالص داخلی 235.37
270 300 300 300 315
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 945088.00
935093 958109 998013 993287 1045720
تولید ناخالص داخلی سرانه 2785.37
2800 2890 2890 2890 2950
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10550.21
10700 11200 11200 11200 12100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 100457.90
93673 102028 106084 105581 104755
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5524.40
58007 57981 5834 5806 64870
تولید ناخالص داخلی از ساخت 139176.80
169668 160800 146971 146275 189741
تولید ناخالص داخلی از معادن 103981.80
87138 115265 109805 109285 97447
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 47847.80
46117 47116 39648 46522 54116
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 9.90
9.1 9.1 8.5 7.9 7.5
افراد بیکار 3309.00
2900 2800 2800 2700 2500
حداقل دستمزد 1200.00
1200 1500 1500 1500 2000
جمعیت 96.20
98 100 100 100 102
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3640.00
4700 5000 5000 5000 5200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2200.00
2250 2550 2250 2250 2700
هزینه زندگی خانواده 2710.00
2700 3000 3000 3000 4100
هزینه زندگی انفرادی 1150.00
1300 1500 1500 1500 2000
افراد شاغل 26092.00
26820 26535 26636 26733 28164
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 17.70
14 13 12.5 12.3 9.5
نرخ تورم (ماهانه) 2.60
1.1 1.5 1.62 1.58 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 296.30
294 295 309 330 361
قیمت مصرف کننده اصلی 256.10
260 265 277 280 314
اندازه اصل تورم 8.86
9.6 10 10.3 10.5 8.6
تورم مواد غذایی 20.20
13 12 12.5 13 7
قیمت تولید 207.60
224 224 236 243 296
تغییر قیمت تولید کننده 24.30
27 24 20 17 13
CPI مسکن آب و برق 178.60
177 176 188 201 217
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 284.20
234 232 317 319 287
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 16.75
15.75 14.75 14.5 14.5 14.5
عرضه پول M0 704761.00
548172 757159 777776 798365 620173
عرضه پول M1 838911.00
864676 891564 918473 945287 1181999
عرضه پول M2 3547782.00
3671402 3783002 3894635 4003239 4882378
ترازنامه بانک 5080570.00
5511414 5675899 5758141 5840384 7202556
ذخایر ارزی 44501.00
43000 44559 44573 44576 50400
وام به بخش خصوصی 804791.00
817250 824600 829427 832923 840019
نرخ بهره سپرده 11.90
11.9 10.9 10.65 10.65 10.65
نرخ وام 17.75
16.75 15.75 15.5 15.5 15.5
ترازنامه بانک مرکزی 5140144.00
5341060 5448611 5522615 5598092 6029639
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -3952.00
-3300 -2620 -3884 -3898 -2700
صادرات 1983.00
2700 2500 2132 2130 3400
واردات 5936.00
6000 5120 6016 6027 6100
حساب جاری -642.20
-3800 -891 -575 -709 -2700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.50
-5 -4.5 -4.5 -4.5 -3.9
بدهی خارجی 88163.90
89651 90440 91592 92119 48100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3668.90
3500 3385 3608 3321 3400
گردش سرمایه 2951.90
7000 4859 5188 5272 9000
حواله 6464.40
7000 7896 7997 8049 7000
درآمد گردشگری 7.60
8.9 6.55 6.49 6.42 9.1
ورود توریست 712.00
769 700 700 700 890
ذخایر طلا 77.40
77.65 77.89 78.13 78.36 80.21
تولید نفت خام 560.00
560 560 560 560 560
شاخص تروریسم 7.17
7.17 7.17 7.17 7.17 7.17
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101.20
89 85 85 85 83
بودجه دولت -9.50
-8.4 -8 -8 -8 -7.5
ارزش بودجه دولت -267551.00
-28497 -417822 -427164 -436506 -255049
هزینه های دولت 106.00
95 90.82 90.82 105 107
درآمدهای دولت 538378.00
720000 588133 597952 607771 840000
هزینه های مالی 886774.00
986793 1005954 1025116 1044277 1095049
مخارج نظامی 4003.80
7000 3910 3962 4013 8000
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص PMI تولید 48.60
50.8 51 51.3 51.5 50.5
تولید صنعتی 5.40
6.5 7 7.5 7.8 6.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.70
3.7 0.38 0.38 0.36 1.9
تولید صنعتی 12.60
5.5 4.88 4.89 5.1 5.8
تغییرات موجودی انبار 7.00
4.25 4.29 4.31 4.3 4.28
سرعت اینترنت 1978.30
2183 2183 2183 2183 2183
آدرس های IP 4504838.00
4087162 4024207 4088967 4043502 3885131
تولید فولاد 590.00
622 616 617 617 617
آسانی کسب و کار 120.00
126 123 122 127 120
شاخص رقابتی 53.59
54.09 54.09 54.09 54.09 56.59
رتبه رقابتی 94.00
94 94 94 94 94
شاخص فساد مالی 32.00
32 32 32 32 32
رتبه فساد مالی 117.00
117 117 117 117 117
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
هزینه های مصرف کننده 880.00
810 850 1045 1139 1010
قیمت گازوئیل 0.38
0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
ضریب اطمینان مصرف کننده 85.00
87 85 84 83 82
تسهیلات اعتباری خریدار 294505.00
304247 314208 324089 333915 419809
نرخ وام بانکی 17.30
17.3 16.3 16.05 16.05 16.05
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 22.50
22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.50
22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات بر فروش 14.00
14 14 14 14 16
نرخ تامین اجتماعی 40.00
40 40 40 40 40
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.00
26 26 26 26 26
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.00
14 14 14 14 14
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 3.78
3.08 3.92 2.6 2.6 2.9
درجه حرارت 13.83
19.42 15.62 30.06 25.77 23.18