اکوادور

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 2017-06
نرخ بیکاری 5.8 2017-06
نرخ تورم -0.09 2017-10
نرخ بهره 7.86 2017-10
موازنه تجاری -172227 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
بازار سهام 1220 امتیاز 2017-11
پول 93.74 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 97.8 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17815075 USD-THO 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3925990 USD-THO 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 5210 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10462 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1379564 هزار تومان 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1500086 هزار تومان 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2068539 هزار تومان 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1694871 هزار تومان 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1169954 هزار تومان 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1124178 هزار تومان 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1250831 هزار تومان 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 552772 هزار تومان 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.8 % 2017-06
دستمزد 427 USD / ماه 2016-12
جمعیت 16.53 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 94.22 % 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 65.7 % 2017-06
حداقل دستمزد 366 USD / ماه 2016-12
دستمزد در تولید 430 USD / ماه 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.09 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2017-10
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2017-10
CPI مسکن آب و برق 114 نقاط شاخص 2017-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2017-10
تورم مواد غذایی -0.02 % 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.14 % 2017-10
تغییر قیمت تولید کننده -0.52 % 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.86 % 2017-10
نرخ بهره بین بانکی 0.8 % 2017-11
عرضه پول M1 22776 USD - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 47625 USD - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 2362 USD - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 13830 USD - میلیون 2017-08
نرخ بهره سپرده 4.8 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -172227 هزار تومان 2017-09
صادرات 1587944 هزار تومان 2017-09
واردات 1760171 هزار تومان 2017-09
حساب جاری 59.23 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2016-12
گردش سرمایه 617 USD - میلیون 2017-06
حواله 699 USD - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 11.79 تن 2017-06
تولید نفت خام 537 BBL/D/1K 2017-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 175 USD - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 0.79 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.6 % 2016-12
بودجه دولت -7.5 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -198 USD - میلیون 2017-07
هزینه های دولت 2635491 USD-THO 2017-06
درآمدهای دولت 1300 USD - میلیون 2017-07
هزینه های مالی 1498 USD - میلیون 2017-07
ارزیابی اعتبار 28.75
مخارج نظامی 2130 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1231 2017-09
تولید صنعتی -3.73 % 2016-02
تغییرات موجودی انبار 341527 USD-THO 2017-06
شاخص اقتصادی مقدم 3.9 % 2017-08
سرعت اینترنت 6150 KBps 2017-03
آدرس های IP 787799 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.91 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 97 2018-12
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 120 2016-12
آسانی کسب و کار 118 2017-12
تولید فولاد 45 هزار تن 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.4 2017-09
هزینه های مصرف کننده 10797218 USD-THO 2017-06
اعتبار بخش خصوصی 23347 USD - میلیون 2017-08
تسهیلات اعتباری خریدار 18801 USD - میلیون 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 14 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 21.6 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 % 2016-12