شاخص یاب

اکوادور

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-06
نرخ بیکاری 5.2 2018-06
نرخ تورم 0.33 2018-10
نرخ بهره 8.34 2018-10
موازنه تجاری -220735 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
بازار سهام 1395 امتیاز 2018-11
پول 97.21 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 103 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17848705 USD-THO 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4272750 USD-THO 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 5270 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10582 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1411245 هزار تومان 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1557230 هزار تومان 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2074207 هزار تومان 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1606569 هزار تومان 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1207271 هزار تومان 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1073992 هزار تومان 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1259875 هزار تومان 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 515758 هزار تومان 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.2 % 2018-06
دستمزد 437 USD / ماه 2017-12
جمعیت 16.78 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 94.79 % 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 63.2 % 2018-06
حداقل دستمزد 386 USD / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 437 USD / ماه 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.33 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-10
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-10
CPI مسکن آب و برق 115 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی -1.1 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.05 % 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 0.8 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 8.34 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 1.27 % 2018-11
عرضه پول M1 24081 USD - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 51709 USD - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 2693 USD - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 15514 USD - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 3.5 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -220735 هزار تومان 2018-08
صادرات 1838514 هزار تومان 2018-08
واردات 2059249 هزار تومان 2018-08
حساب جاری -118 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 % 2017-12
گردش سرمایه 137 USD - میلیون 2018-06
حواله 767 USD - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 11.8 تن 2018-09
تولید نفت خام 514 BBL/D/1K 2018-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 205 USD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 1.62 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.5 % 2017-12
بودجه دولت -5.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -128 USD - میلیون 2018-07
هزینه های دولت 2776920 USD-THO 2018-06
درآمدهای دولت 1652 USD - میلیون 2018-07
هزینه های مالی 1780 USD - میلیون 2018-07
ارزیابی اعتبار 28.75
مخارج نظامی 2413 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1328 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات موجودی انبار 114332 USD-THO 2018-06
شاخص اقتصادی مقدم 5.5 % 2018-08
سرعت اینترنت 6150 KBps 2017-03
آدرس های IP 787799 IP 2017-03
شاخص رقابتی 55.85 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 86 2018-12
شاخص فساد مالی 32 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 117 2017-12
آسانی کسب و کار 123 2018-12
تولید صنعتی 8.3 % 2018-07
تولید فولاد 50 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.9 نقاط شاخص 2018-09
هزینه های مصرف کننده 11170215 USD-THO 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 26427 USD - میلیون 2018-08
تسهیلات اعتباری خریدار 22202 USD - میلیون 2018-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 21.6 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 21.51 celsius 2013-08