اکوادور

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2017-12
نرخ بیکاری 5.8 2017-12
نرخ تورم -0.78 2018-04
نرخ بهره 8.13 2018-04
موازنه تجاری 95029 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
بازار سهام 1305 امتیاز 2018-05
پول 94.19 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 97.8 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18019265 USD-THO 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4050358 USD-THO 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5210 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10462 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1408701 هزار تومان 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1515823 هزار تومان 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2066811 هزار تومان 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1628385 هزار تومان 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1166222 هزار تومان 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1150558 هزار تومان 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1275177 هزار تومان 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 555060 هزار تومان 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.8 % 2017-12
دستمزد 437 USD / ماه 2017-12
جمعیت 16.78 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 94.31 % 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 65.9 % 2017-12
حداقل دستمزد 375 USD / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 437 USD / ماه 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.78 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-04
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2018-04
CPI مسکن آب و برق 114 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی -3.33 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.14 % 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 2.61 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 8.13 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی 0.97 % 2018-05
عرضه پول M1 23979 USD - میلیون 2018-04
عرضه پول M2 51101 USD - میلیون 2018-04
ذخایر ارزی 4260 USD - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 14703 USD - میلیون 2018-02
نرخ بهره سپرده 4.8 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 95029 هزار تومان 2018-03
صادرات 1852865 هزار تومان 2018-03
واردات 1757836 هزار تومان 2018-03
حساب جاری -225 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2016-12
گردش سرمایه 221 USD - میلیون 2017-12
حواله 763 USD - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 11.8 تن 2018-03
تولید نفت خام 511 BBL/D/1K 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 82.55 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 1.62 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.5 % 2017-12
بودجه دولت -5.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -371 USD - میلیون 2018-02
هزینه های دولت 2710581 USD-THO 2017-12
درآمدهای دولت 1178 USD - میلیون 2018-02
هزینه های مالی 1550 USD - میلیون 2018-02
ارزیابی اعتبار 28.75
مخارج نظامی 2413 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1287 نقاط شاخص 2018-03
تغییرات موجودی انبار 191121 USD-THO 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 0.9 % 2018-02
سرعت اینترنت 6150 KBps 2017-03
آدرس های IP 787799 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.91 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 97 2018-12
شاخص فساد مالی 32 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 117 2017-12
آسانی کسب و کار 118 2017-12
تولید صنعتی -1.61 % 2018-02
تولید فولاد 45 هزار تن 2018-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 38.8 نقاط شاخص 2018-03
هزینه های مصرف کننده 11145504 USD-THO 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 24911 USD - میلیون 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 20544 USD - میلیون 2018-02
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 21.6 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 21.51 celsius 2013-08