اکوادور

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.6 2017-03
نرخ بیکاری 5.2 2016-12
نرخ تورم 0.28 2017-08
نرخ بهره 7.58 2017-08
موازنه تجاری 33600 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
بازار سهام 1197 امتیاز 2017-09
پول 92.17 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.6 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 97.8 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17548403 USD-THO 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4052270 USD-THO 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 5210 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10462 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1354885 هزار تومان 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1511641 هزار تومان 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2078920 هزار تومان 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1679208 هزار تومان 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1044536 هزار تومان 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1172585 هزار تومان 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1219777 هزار تومان 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 524247 هزار تومان 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.2 % 2016-12
دستمزد 478 USD / ماه 2011-12
جمعیت 16.53 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 94.22 % 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 68.9 % 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.28 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2017-08
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2017-07
CPI Housing Utilities 114 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 0.25 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.01 % 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده -1.31 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.58 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی 2.1 % 2017-09
عرضه پول M1 22993 USD - میلیون 2017-08
عرضه پول M2 47775 USD - میلیون 2017-08
ذخایر ارزی 3650 USD - میلیون 2017-08
وام به بخش خصوصی 13492 USD - میلیون 2017-06
نرخ بهره سپرده 4.8 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 33600 هزار تومان 2017-08
صادرات 1578400 هزار تومان 2017-07
واردات 1544800 هزار تومان 2017-07
حساب جاری 325 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2016-12
گردش سرمایه -766 USD - میلیون 2017-03
حواله 626 USD - میلیون 2017-03
ذخایر طلا 11.79 تن 2017-06
تولید نفت خام 537 BBL/D/1K 2017-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 176 USD - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 0.79 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.6 % 2016-12
بودجه دولت -4 % of GDP 2013-12
ارزش بودجه دولت -646 USD - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 2433530 USD-THO 2017-03
درآمدهای دولت 1336 USD - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 1982 USD - میلیون 2017-06
ارزیابی اعتبار 28.75
مخارج نظامی 2130 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1198 2017-06
تولید صنعتی -3.73 % 2016-02
تغییرات موجودی انبار 228948 USD-THO 2017-03
شاخص اقتصادی مقدم 99.45 نقاط شاخص 2017-05
شاخص رقابتی 3.96 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 91 2017-12
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 120 2016-12
آسانی کسب و کار 114 2016-12
تولید فولاد 50 هزار تن 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 40.2 2017-06
هزینه های مصرف کننده 10878347 USD-THO 2017-03
اعتبار بخش خصوصی 23071 USD - میلیون 2017-07
تسهیلات اعتباری خریدار 18227 USD - میلیون 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 14 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 21.6 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 % 2016-12