اکوادور

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.56 2017-03
نرخ بیکاری 5.2 2016-12
نرخ تورم 0.1 2017-07
نرخ بهره 8.15 2017-07
موازنه تجاری -175400 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
بازار سهام 1196 امتیاز 2017-08
پول 93.58 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.56 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 97.8 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17548403 USD-THO 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4052270 USD-THO 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 5210 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10462 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1354885 هزار تومان 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1511641 هزار تومان 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2078920 هزار تومان 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1679208 هزار تومان 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1044536 هزار تومان 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1172585 هزار تومان 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1219777 هزار تومان 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 524247 هزار تومان 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.2 % 2016-12
دستمزد 478 USD / ماه 2011-12
جمعیت 16.53 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 94.22 % 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 68.9 % 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.1 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2017-04
CPI Housing Utilities 114 نقاط شاخص 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی -0.33 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.14 % 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده -1.34 % 2017-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 8.15 % 2017-07
نرخ بهره بین بانکی 2.1 % 2017-08
عرضه پول M1 22825 USD - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 47583 USD - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 4467 USD - میلیون 2017-06
وام به بخش خصوصی 13452 USD - میلیون 2017-04
نرخ بهره سپرده 4.8 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -175400 هزار تومان 2017-07
صادرات 1496300 هزار تومان 2017-06
واردات 1671700 هزار تومان 2017-06
حساب جاری 325 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2016-12
گردش سرمایه -766 USD - میلیون 2017-03
حواله 626 USD - میلیون 2017-03
ذخایر طلا 11.79 تن 2017-03
تولید نفت خام 527 BBL/D/1K 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 301 USD - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 0.79 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.6 % 2016-12
بودجه دولت -4 % of GDP 2013-12
ارزش بودجه دولت -1612 USD - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 2433530 USD-THO 2017-03
درآمدهای دولت 2207 USD - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 3819 USD - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 28.75
مخارج نظامی 2130 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1183 2017-04
تولید صنعتی -3.73 % 2016-02
تغییرات موجودی انبار 228948 USD-THO 2017-03
شاخص اقتصادی مقدم 99.45 نقاط شاخص 2017-05
شاخص رقابتی 3.96 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 91 2017-12
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 120 2016-12
آسانی کسب و کار 114 2016-12
تولید فولاد 45 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 37.8 2017-04
هزینه های مصرف کننده 10878347 USD-THO 2017-03
اعتبار بخش خصوصی 22729 USD - میلیون 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 16810 USD - میلیون 2017-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 14 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 21.6 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 % 2016-12