شاخص یاب

اکوادور

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2017-12
نرخ بیکاری 5.7 2018-03
نرخ تورم -0.71 2018-06
نرخ بهره 7.33 2018-06
موازنه تجاری -125942 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
بازار سهام 1319 امتیاز 2018-07
پول 94.31 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 103 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18019265 USD-THO 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4050358 USD-THO 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5270 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10582 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1408701 هزار تومان 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1515823 هزار تومان 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2066811 هزار تومان 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1628385 هزار تومان 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1166222 هزار تومان 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1150558 هزار تومان 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1275177 هزار تومان 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 555060 هزار تومان 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.7 % 2018-03
دستمزد 437 USD / ماه 2017-12
جمعیت 16.78 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 94.31 % 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 65.2 % 2018-03
حداقل دستمزد 375 USD / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 437 USD / ماه 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.71 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 115 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی -3.6 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.27 % 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 2.46 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.33 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی 1.15 % 2018-07
عرضه پول M1 24057 USD - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 51390 USD - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 3167 USD - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 15001 USD - میلیون 2018-04
نرخ بهره سپرده 3.5 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -125942 هزار تومان 2018-05
صادرات 1951037 هزار تومان 2018-05
واردات 2076979 هزار تومان 2018-05
حساب جاری 107 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2016-12
گردش سرمایه 2361 USD - میلیون 2018-03
حواله 715 USD - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 11.8 تن 2018-06
تولید نفت خام 517 BBL/D/1K 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 82.55 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 1.62 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.5 % 2017-12
بودجه دولت -5.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 197 USD - میلیون 2018-04
هزینه های دولت 2710581 USD-THO 2017-12
درآمدهای دولت 1903 USD - میلیون 2018-04
هزینه های مالی 1706 USD - میلیون 2018-04
ارزیابی اعتبار 28.75
مخارج نظامی 2413 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1308 نقاط شاخص 2018-05
تغییرات موجودی انبار 191121 USD-THO 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 7.5 % 2018-04
سرعت اینترنت 6150 KBps 2017-03
آدرس های IP 787799 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.91 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 97 2018-12
شاخص فساد مالی 32 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 117 2017-12
آسانی کسب و کار 118 2017-12
تولید صنعتی 5.63 % 2018-04
تولید فولاد 50 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 39 نقاط شاخص 2018-05
هزینه های مصرف کننده 11145504 USD-THO 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 25715 USD - میلیون 2018-05
تسهیلات اعتباری خریدار 21156 USD - میلیون 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 21.6 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 21.51 celsius 2013-08