اکوادور

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2017-09
نرخ بیکاری 5.8 2017-12
نرخ تورم -0.14 2018-02
نرخ بهره 7.41 2018-02
موازنه تجاری -91994 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.6 2016-12

بازارها آخرین مرجع
بازار سهام 1258 امتیاز 2018-03
پول 89.63 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 97.8 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17892782 USD-THO 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3892629 USD-THO 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 5210 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10462 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1357465 هزار تومان 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1472488 هزار تومان 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2065656 هزار تومان 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1692634 هزار تومان 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1172583 هزار تومان 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1151905 هزار تومان 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1266533 هزار تومان 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 525229 هزار تومان 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.8 % 2017-12
دستمزد 437 USD / ماه 2017-12
جمعیت 16.53 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 94.18 % 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 65.9 % 2017-12
حداقل دستمزد 375 USD / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 440 USD / ماه 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.14 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-02
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2018-02
CPI مسکن آب و برق 114 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی -0.7 % 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.15 % 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده 1.28 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.41 % 2018-02
نرخ بهره بین بانکی 0.8 % 2018-03
عرضه پول M1 24081 USD - میلیون 2018-02
عرضه پول M2 50350 USD - میلیون 2018-02
ذخایر ارزی 5407 USD - میلیون 2018-02
وام به بخش خصوصی 14770 USD - میلیون 2018-01
نرخ بهره سپرده 4.8 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -91994 هزار تومان 2018-01
صادرات 1806315 هزار تومان 2018-01
واردات 1805900 هزار تومان 2018-01
حساب جاری -394 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2016-12
گردش سرمایه -1667 USD - میلیون 2017-09
حواله 752 USD - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 11.79 تن 2017-12
تولید نفت خام 513 BBL/D/1K 2018-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 134 USD - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 1.62 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.6 % 2016-12
بودجه دولت -7.5 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -1871 USD - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 2685158 USD-THO 2017-09
درآمدهای دولت 1455 USD - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 3326 USD - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 28.75
مخارج نظامی 2130 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1265 نقاط شاخص 2018-01
تغییرات موجودی انبار 324001 USD-THO 2017-09
شاخص اقتصادی مقدم -3.9 % 2017-12
سرعت اینترنت 6150 KBps 2017-03
آدرس های IP 787799 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.91 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 97 2018-12
شاخص فساد مالی 32 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 117 2017-12
آسانی کسب و کار 118 2017-12
تولید صنعتی -2.76 % 2018-01
تولید فولاد 45 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 40.2 نقاط شاخص 2018-01
هزینه های مصرف کننده 10918927 USD-THO 2017-09
اعتبار بخش خصوصی 24848 USD - میلیون 2018-01
تسهیلات اعتباری خریدار 19918 USD - میلیون 2017-11
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 21.6 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 21.51 celsius 2013-08