شاخص یاب

اکوادور

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2018-03
نرخ بیکاری 5.2 2018-06
نرخ تورم -0.32 2018-08
نرخ بهره 7.63 2018-08
موازنه تجاری -132608 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
بازار سهام 1394 امتیاز 2018-09
پول 94.14 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 103 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17895076 USD-THO 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4155045 USD-THO 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 5270 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10582 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1414301 هزار تومان 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1530288 هزار تومان 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2076355 هزار تومان 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1595167 هزار تومان 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1134705 هزار تومان 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1134626 هزار تومان 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1264821 هزار تومان 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 568107 هزار تومان 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.2 % 2018-06
دستمزد 437 USD / ماه 2017-12
جمعیت 16.78 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 94.79 % 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 63.2 % 2018-06
حداقل دستمزد 386 USD / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 437 USD / ماه 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.32 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-08
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2018-07
CPI مسکن آب و برق 115 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی -2.09 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.27 % 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 1.7 % 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.63 % 2018-08
نرخ بهره بین بانکی 1.25 % 2018-09
عرضه پول M1 24298 USD - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 51663 USD - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 3050 USD - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 15277 USD - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 3.5 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -132608 هزار تومان 2018-07
صادرات 1909414 هزار تومان 2018-07
واردات 2042022 هزار تومان 2018-07
حساب جاری 107 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2016-12
گردش سرمایه 2361 USD - میلیون 2018-03
حواله 715 USD - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 11.8 تن 2018-06
تولید نفت خام 530 BBL/D/1K 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 224 USD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 1.62 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.5 % 2017-12
بودجه دولت -5.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -614 USD - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 2664267 USD-THO 2018-03
درآمدهای دولت 1256 USD - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 1870 USD - میلیون 2018-06
ارزیابی اعتبار 28.75
مخارج نظامی 2413 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1317 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات موجودی انبار 80217 USD-THO 2018-03
شاخص اقتصادی مقدم 3.6 % 2018-06
سرعت اینترنت 6150 KBps 2017-03
آدرس های IP 787799 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.91 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 97 2018-12
شاخص فساد مالی 32 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 117 2017-12
آسانی کسب و کار 118 2017-12
تولید صنعتی 8.2 % 2018-06
تولید فولاد 50 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.8 نقاط شاخص 2018-07
هزینه های مصرف کننده 11141740 USD-THO 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 26273 USD - میلیون 2018-07
تسهیلات اعتباری خریدار 21914 USD - میلیون 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 21.6 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 21.51 celsius 2013-08