اکوادور

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2017-09
نرخ بیکاری 5.8 2017-12
نرخ تورم -0.2 2017-12
نرخ بهره 7.83 2017-12
موازنه تجاری -248126 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.6 2016-12

بازارها آخرین مرجع
بازار سهام 1257 امتیاز 2018-01
پول 90.78 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 97.8 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17892782 USD-THO 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3892629 USD-THO 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 5210 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10462 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1357465 هزار تومان 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1472488 هزار تومان 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2065656 هزار تومان 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1692634 هزار تومان 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1172583 هزار تومان 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1151905 هزار تومان 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1266533 هزار تومان 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 525229 هزار تومان 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.8 % 2017-12
دستمزد 427 USD / ماه 2016-12
جمعیت 16.53 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 94.64 % 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 65.9 % 2017-12
حداقل دستمزد 375 USD / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 440 USD / ماه 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.2 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2017-12
CPI مسکن آب و برق 114 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی -0.2 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.18 % 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 1.29 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.83 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی 0.8 % 2018-01
عرضه پول M1 24500 USD - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 50228 USD - میلیون 2017-12
ذخایر ارزی 2451 USD - میلیون 2017-12
وام به بخش خصوصی 14313 USD - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده 4.8 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -248126 هزار تومان 2017-11
صادرات 1641231 هزار تومان 2017-11
واردات 1889357 هزار تومان 2017-11
حساب جاری -394 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2016-12
گردش سرمایه -1667 USD - میلیون 2017-09
حواله 752 USD - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 11.79 تن 2017-12
تولید نفت خام 520 BBL/D/1K 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 134 USD - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 1.62 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.6 % 2016-12
بودجه دولت -7.5 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 1588 USD - میلیون 2017-10
هزینه های دولت 2685158 USD-THO 2017-09
درآمدهای دولت 3707 USD - میلیون 2017-10
هزینه های مالی 2119 USD - میلیون 2017-10
ارزیابی اعتبار 28.75
مخارج نظامی 2130 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1262 نقاط شاخص 2017-11
تغییرات موجودی انبار 324001 USD-THO 2017-09
شاخص اقتصادی مقدم 0.8 % 2017-10
سرعت اینترنت 6150 KBps 2017-03
آدرس های IP 787799 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.91 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 97 2018-12
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 120 2016-12
آسانی کسب و کار 118 2017-12
تولید صنعتی -8.09 % 2017-11
تولید فولاد 45 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.3 نقاط شاخص 2017-11
هزینه های مصرف کننده 10918927 USD-THO 2017-09
اعتبار بخش خصوصی 24402 USD - میلیون 2017-11
تسهیلات اعتباری خریدار 19918 USD - میلیون 2017-11
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 14 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 21.6 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 21.51 celsius 2013-08