شاخص یاب

اکوادور

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 1405.75 1399 1393 1387 1381 1369
پول 96.37 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33