شاخص یاب

تیمور شرقی

اقتصاد کشورها

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 2.95 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2672 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6570 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.4 % 2017-12
جمعیت 1.3 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.5 % 2018-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-05
قیمت مصرف کننده اصلی 107 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 2.6 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 102 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 90.9 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی 1.9 % 2018-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 1.4 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -41277 هزار تومان 2018-06
صادرات 2681 هزار تومان 2018-06
واردات 43958 هزار تومان 2018-06
حساب جاری -284 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.1 % 2017-12
تولید نفت خام 35 BBL/D/1K 2018-03
شاخص تروریسم 0 2016-12
ورود توریست 16177 2017-12
دولت آخرین مرجع
بودجه دولت -29 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 25.19 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 3.17 امتیاز 2015-12
رتبه رقابتی 136 2015-12
شاخص فساد مالی 38 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 91 2017-12
آسانی کسب و کار 178 2017-12