شاخص یاب

تیمور شرقی

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50 5.7 5.7 5.7 5.7 4.8
تولید ناخالص داخلی 2.95 3.2 3.2 3.2 3.2 3.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 2672.10 2699 2699 2699 2699 2750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6570.10 6594 6594 6594 6594 6250