جمهوری دومینیکن

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 48.48 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.02 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 71.58 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6909 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14099 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 874685 DOP - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.4 % 2017-06
جمعیت 10.08 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 59.2 % 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 62.6 % 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.2 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128 نقاط شاخص 2017-12
CPI مسکن آب و برق 122 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 5.52 % 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 152 نقاط شاخص 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.97 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.25 % 2017-12
نرخ بهره سپرده 7.2 % 2016-12
ذخایر ارزی 6345 USD - میلیون 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -563 USD - میلیون 2017-06
صادرات 890 USD - میلیون 2017-06
واردات 1452 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری -81.1 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 % 2016-12
حواله 5262 USD - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 0.57 تن 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 698 USD - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 0.89 2016-12
ورود توریست 453635 2017-11
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 % 2016-12
بودجه دولت -2.9 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 36.25
مخارج نظامی 452 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 4430 KBps 2017-03
آدرس های IP 906609 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.87 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 104 2018-12
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 120 2016-12
آسانی کسب و کار 99 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 6.8 % 2017-11
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2016-12