جمهوری دومینیکن

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 48.05 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.08 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 71.58 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6909 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14099 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 879474 DOP - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 13.3 % 2016-09
جمعیت 10.08 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 50.6 % 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 65.7 % 2016-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.48 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126 نقاط شاخص 2017-10
CPI مسکن آب و برق 121 نقاط شاخص 2017-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121 نقاط شاخص 2017-10
تورم مواد غذایی 3.78 % 2017-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 151 نقاط شاخص 2017-06
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.25 % 2017-10
نرخ بهره سپرده 7.2 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -563 USD - میلیون 2017-06
صادرات 890 USD - میلیون 2017-06
واردات 1452 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری -81.1 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 % 2016-12
حواله 5262 USD - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 0.57 تن 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 698 USD - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 1.56 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 % 2016-12
بودجه دولت -2.9 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 36.25
مخارج نظامی 452 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 4430 KBps 2017-03
آدرس های IP 906609 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.87 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 104 2018-12
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 120 2016-12
آسانی کسب و کار 99 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 5.1 % 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2016-12