شاخص یاب

دومینیکا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید ناخالص داخلی 0.56 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9673.37 9650 9650 9650 9650 9900
تولید ناخالص داخلی سرانه 6556.65 7000 7000 7000 7000 7350
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126.79 130 131 131 131 132
نرخ بهره سپرده 1.76 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15