شاخص یاب

دانمارک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-06
نرخ بیکاری 3.9 2018-09
نرخ تورم 0.8 2018-10
نرخ بهره -0.65 2018-10
موازنه تجاری 5388 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 6.55 2018-11
بازار سهام 900 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.36 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 325 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 502126 DKK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 514051 DKK - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 116638 DKK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 61582 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46683 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4864 DKK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 23374 DKK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 66970 DKK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 6277 DKK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 98514 DKK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 89895 DKK - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.9 % 2018-09
افراد شاغل 2795 هزار 2018-06
افراد بیکار 106574 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 9.5 % 2018-09
هزینه های کار 109 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 126 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد 40954 DKK / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 142 نقاط شاخص 2018-06
جمعیت 5.78 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2018-06
نرخ اشتغال 65.8 % 2018-09
استخدام تمام وقت 2094 هزار 2018-06
پست های خالی شغلی 35171 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 69.2 % 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 699 هزار 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 0.6 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 111 نقاط شاخص 2018-10
قیمت صادرات 116 نقاط شاخص 2018-09
قیمت واردات 118 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی -0.8 % 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 2.2 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.65 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی -0.31 % 2018-11
عرضه پول M0 63004 DKK - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 1223267 DKK - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 1320753 DKK - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 1484543 DKK - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 3745285 DKK - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 467600 DKK - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 360 EUR - میلیارد 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 509 EUR - میلیارد 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 276 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 5388 DKK - میلیون 2018-09
صادرات 55695 DKK - میلیون 2018-09
واردات 50306 DKK - میلیون 2018-09
حساب جاری 17102 DKK - میلیون 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.9 % 2017-12
بدهی خارجی 1404 DKK - میلیون 2018-09
رابطه مبادله 100 نقاط شاخص 2018-08
گردش سرمایه 79 DKK - میلیون 2018-08
ذخایر طلا 66.5 تن 2018-09
تولید نفت خام 123 BBL/D/1K 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 685 EUR - میلیارد 2016-12
شاخص تروریسم 1.51 2016-12
فروش اسلحه 12 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.4 % 2017-12
بودجه دولت 1 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 4005 DKK - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 128710 DKK - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 288998 DKK - میلیون 2018-06
بدهی های دولت 685 EUR - میلیارد 2018-09
هزینه های مالی 284993 DKK - میلیون 2018-06
درخواست پناهندگی 305 افراد 2018-07
ارزیابی اعتبار 99.6
مخارج نظامی 3701 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -2 نقاط شاخص 2018-10
تولید صنعتی 1.2 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.6 % 2018-09
تولید صنعتی 0.3 % 2018-08
استفاده از ظرفیت 80.8 % 2018-12
میزان سفارشات جدید 12 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات موجودی انبار 3792 DKK - میلیون 2018-06
ورشکستگی 601 بانک اطلاعات شرکتها 2018-10
ثبت خودرو 16650 2018-10
سرعت اینترنت 20106 KBps 2017-03
آدرس های IP 2624652 IP 2017-03
شاخص رقابتی 80.62 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 10 2018-12
سود شرکت سهامی 269838 DKK - میلیون 2016-12
شاخص فساد مالی 88 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 2 2017-12
آسانی کسب و کار 3 2018-12
تولید الکتریسیته 2225 گیگاوات ساعت 2018-09
شاخص PMI تولید 67.1 2018-10
استخراج معدن -22.7 % 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 5.1 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.7 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 229300 DKK - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 1095270 DKK - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 14.44 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 19631 DKK - میلیون 2018-06
قیمت گازوئیل 1.92 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 117 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 241 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 4.9 % 2018-08
شاخص مسکن 116 نقاط شاخص 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 62.2 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت -3.78 celsius 2013-08