شاخص یاب

دانمارک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-03
نرخ بیکاری 4 2018-05
نرخ تورم 1.1 2018-06
نرخ بهره -0.65 2018-06
موازنه تجاری 3772 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 6.41 2018-07
بازار سهام 1003 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.32 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.6 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 325 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 501747 DKK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 514527 DKK - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 104296 DKK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 61582 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46683 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5397 DKK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 20383 DKK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 58839 DKK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 5987 DKK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 99856 DKK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 80178 DKK - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4 % 2018-05
افراد شاغل 2750 هزار 2018-03
افراد بیکار 109305 2018-05
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 10.1 % 2018-05
هزینه های کار 108 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 128 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد 40102 DKK / ماه 2016-12
دستمزد در تولید 138 نقاط شاخص 2018-03
جمعیت 5.78 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 % 2018-03
نرخ اشتغال 65.5 % 2018-05
استخدام تمام وقت 2048 هزار 2018-03
پست های خالی شغلی 32598 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 69.1 % 2018-05
قسمت مدت زمان اشتغال 700 هزار 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.1 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 0.7 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 111 نقاط شاخص 2018-06
قیمت صادرات 119 نقاط شاخص 2018-05
قیمت واردات 119 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی 0 % 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 2.6 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.65 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی -0.3 % 2018-07
عرضه پول M0 63026 DKK - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 1231129 DKK - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 1323057 DKK - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 1519158 DKK - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 3875546 DKK - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 468100 DKK - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 357 EUR - میلیارد 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 506 EUR - میلیارد 2018-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 274 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3772 DKK - میلیون 2018-05
صادرات 57217 DKK - میلیون 2018-05
واردات 53445 DKK - میلیون 2018-05
حساب جاری 15467 DKK - میلیون 2018-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.9 % 2017-12
بدهی خارجی 3271 DKK - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 99 نقاط شاخص 2018-04
گردش سرمایه 87 DKK - میلیون 2018-05
ذخایر طلا 66.5 تن 2018-06
تولید نفت خام 112 BBL/D/1K 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 685 EUR - میلیارد 2016-12
شاخص تروریسم 1.51 2016-12
فروش اسلحه 12 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.4 % 2017-12
بودجه دولت 1 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -6348 DKK - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 130806 DKK - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 275242 DKK - میلیون 2018-03
بدهی های دولت 670 EUR - میلیارد 2018-05
هزینه های مالی 281590 DKK - میلیون 2018-03
درخواست پناهندگی 260 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 99.6
مخارج نظامی 3701 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 2 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی -1.7 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.8 % 2018-05
تولید صنعتی 3.1 % 2018-04
استفاده از ظرفیت 81.1 % 2018-06
میزان سفارشات جدید 12 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات موجودی انبار 3312 DKK - میلیون 2018-03
ورشکستگی 624 بانک اطلاعات شرکتها 2018-06
ثبت خودرو 22565 2018-06
سرعت اینترنت 20106 KBps 2017-03
آدرس های IP 2624652 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.39 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 12 2018-12
سود شرکت سهامی 269838 DKK - میلیون 2016-12
شاخص فساد مالی 88 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 2 2017-12
آسانی کسب و کار 3 2017-12
تولید الکتریسیته 2684 گیگاوات ساعت 2018-04
شاخص PMI تولید 49.7 2018-06
استخراج معدن -17.6 % 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.6 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.9 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 225452 DKK - میلیون 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 1055765 DKK - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 17.38 % 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 18978 DKK - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 1.98 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 116 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 244 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -6.8 % 2018-04
شاخص مسکن 113 نقاط شاخص 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 62.4 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت -3.78 celsius 2013-08