دانمارک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2017-12
نرخ بیکاری 4.1 2018-03
نرخ تورم 0.8 2018-04
نرخ بهره -0.65 2018-04
موازنه تجاری 5427 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 6.39 2018-05
بازار سهام 994 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.45 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 307 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 499420 DKK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 513133 DKK - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 104574 DKK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 60268 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45686 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6420 DKK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22126 DKK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 61225 DKK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 6575 DKK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 100089 DKK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 87994 DKK - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.1 % 2018-03
افراد شاغل 2750 هزار 2018-03
افراد بیکار 111807 2018-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1.3 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 9.5 % 2018-03
هزینه های کار 107 نقاط شاخص 2017-12
بهره وری 127 نقاط شاخص 2017-12
دستمزد 40102 DKK / ماه 2016-12
دستمزد در تولید 137 نقاط شاخص 2017-12
جمعیت 5.75 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2017-12
نرخ اشتغال 65.6 % 2018-03
استخدام تمام وقت 2068 هزار 2017-12
پست های خالی شغلی 29929 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 68.9 % 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 686 هزار 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 0.8 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 110 نقاط شاخص 2018-04
قیمت صادرات 115 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 118 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 1.4 % 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 0.3 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.65 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی -0.29 % 2018-05
عرضه پول M0 61588 DKK - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 1193219 DKK - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 1287470 DKK - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 1481779 DKK - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 3738522 DKK - میلیون 2018-03
ذخایر ارزی 467500 DKK - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 354 EUR - میلیارد 2018-03
ترازنامه بانک مرکزی 505 EUR - میلیارد 2018-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 274 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 5427 DKK - میلیون 2018-03
صادرات 57172 DKK - میلیون 2018-03
واردات 51744 DKK - میلیون 2018-03
حساب جاری 738 DKK - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.9 % 2017-12
بدهی خارجی 1947 DKK - میلیون 2018-02
رابطه مبادله 99 نقاط شاخص 2018-02
گردش سرمایه 86 DKK - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 66.5 تن 2018-03
تولید نفت خام 128 BBL/D/1K 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 685 EUR - میلیارد 2016-12
شاخص تروریسم 1.51 2016-12
فروش اسلحه 12 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.4 % 2017-12
بودجه دولت 1 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 6226 DKK - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 130631 DKK - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 291600 DKK - میلیون 2017-12
بدهی های دولت 664 EUR - میلیارد 2018-04
هزینه های مالی 285374 DKK - میلیون 2017-12
درخواست پناهندگی 230 افراد 2018-02
ارزیابی اعتبار 99.6
مخارج نظامی 3701 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1 نقاط شاخص 2018-04
تولید صنعتی -9.8 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.2 % 2018-03
تولید صنعتی -0.9 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 81.1 % 2018-06
میزان سفارشات جدید 10 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات موجودی انبار 4935 DKK - میلیون 2017-12
ورشکستگی 441 بانک اطلاعات شرکتها 2018-04
ثبت خودرو 18770 2018-04
سرعت اینترنت 20106 KBps 2017-03
آدرس های IP 2624652 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.39 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 12 2018-12
سود شرکت سهامی 244507 DKK - میلیون 2015-12
شاخص فساد مالی 88 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 2 2017-12
آسانی کسب و کار 3 2017-12
تولید الکتریسیته 3728 گیگاوات ساعت 2018-03
شاخص PMI تولید 53.25 2018-04
استخراج معدن -15.5 % 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.3 نقاط شاخص 2018-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 % 2018-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.7 % 2018-04
هزینه های مصرف کننده 227012 DKK - میلیون 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 1055765 DKK - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 7.54 % 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 19034 DKK - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 1.96 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 117 % of GDP 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 244 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 5.3 % 2018-02
شاخص مسکن 109 نقاط شاخص 2017-12
نرخ مالکیت مسکن 62.4 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت -3.78 celsius 2013-08