دانمارک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8
نرخ بیکاری 4.40 4.4 4.5 4.5 4.6 5
نرخ تورم 1.50 1.8 1.9 2 1.8 2.1
نرخ بهره -0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.5 0.25
موازنه تجاری 8766.10 1225 5635 5402 5167 1566
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80 36.5 36 36 36 35.4
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 6.31 6.3 6.23 6.17 6.11 5.41
بازار سهام 1002.14 1030 1020 1010 995 881
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.46 0.58 0.58 0.59 0.59 0.66
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70 2.6 2.8 2.7 2.6 2.4
تولید ناخالص داخلی 306.14 303 307 300 293 322
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 498454.00 501047 501766 502181 502391 500315
تولید ناخالص ملی 518906.00 522725 523086 524169 524206 522433
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 100982.00 99966 100243 99782 99593 97416
تولید ناخالص داخلی سرانه 60268.23 60500 60900 60900 60900 61700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45686.48 45711 45694 45677 45659 45359
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6326.00 6379 5960 6102 6327 6035
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22174.00 21928 20840 21554 21480 21106
تولید ناخالص داخلی از ساخت 64337.00 63289 62202 63138 62576 62134
تولید ناخالص داخلی از معادن 6786.00 6779 6715 6806 6863 7227
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 97596.00 97261 97243 97256 97246 97115
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 87053.00 85925 81163 85595 83631 84874
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 4.40 4.4 4.5 4.5 4.6 5
افراد شاغل 2730.00 2732 2721 2721 2722 2705
افراد بیکار 117756.70 130191 130191 130191 130191 130191
نرخ بیکاری بلند مدت 1.60 1.64 1.64 1.64 1.64 1.59
نرخ بیکاری جوانان 11.70 11.38 11.44 11.43 11.43 11.43
هزینه های کار 106.30 106 106 106 106 105
بهره وری 128.15 128 127 127 127 126
دستمزد 39574.89 39998 40051 40103 40155 39855
دستمزد در تولید 138.10 139 139 140 140 139
جمعیت 5.75 5.75 5.8 5.8 5.8 5.89
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
پست های خالی شغلی 28423.00 28294 28385 28430 28072 26582
نرخ مشارکت نیروی کار 68.90 68.82 68.9 68.96 69.03 69.48
قسمت مدت زمان اشتغال 701.70 707 703 701 700 687
تغییر اشتغال 0.40 0.26 0.23 0.21 0.19 0.12
نرخ اشتغال 64.90 65.14 65.2 65.26 65.31 65.71
استخدام تمام وقت 1993.10 2021 2011 2013 2021 2030
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.50 1.8 1.9 2 1.8 2.1
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.60 102 102 102 102 101
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.90 102 102 102 102 102
قیمت مصرف کننده اصلی 102.10 102 102 102 102 102
اندازه اصل تورم 1.60 1.67 1.68 1.68 1.68 1.68
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.82 109 109 109 109 110
قیمت تولید 110.00 118 120 120 108 132
قیمت صادرات 117.50 117 117 117 117 116
قیمت واردات 113.50 113 113 113 113 113
تورم مواد غذایی 3.90 3.75 3.35 3.02 2.76 1.97
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.23 0.14 0.14 0.14 0.14
تغییر قیمت تولید کننده 1.50 2.9 2.8 2.8 1.6 2.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.70 101 100 100 100 99.31
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره -0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.5 0.25
نرخ بهره بین بانکی -0.31 -0.25 -0.12 0.02 0.16 1.21
عرضه پول M0 61665.70 61913 61875 61854 61834 61653
عرضه پول M1 1171649.00 1170092 1169595 1169199 1168697 1161789
عرضه پول M2 1275612.00 1275489 1275880 1276082 1276009 1270083
عرضه پول M3 1511121.00 1508807 1497243 1489355 1480271 1406751
ترازنامه بانک 3788054.40 3772446 3763802 3756208 3748794 3684409
ذخایر ارزی 464300.00 461977 457609 453218 448892 412936
وام به بخش خصوصی 346.47 346 346 346 345 343
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 265.18 259 257 255 254 234
ترازنامه بانک مرکزی 503.93 499 493 487 482 440
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 8766.10 1225 5635 5402 5167 1566
صادرات 59592.60 57054 56591 56449 56314 55015
واردات 50826.50 50454 50252 50103 49967 48804
حساب جاری 21153.00 4611 13899 12691 11769 877
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.10 6.4 6 6 6 5.6
بدهی خارجی 2648.00 5884 7474 9034 10565 23078
رابطه مبادله 103.00 103 103 103 103 102
گردش سرمایه 72.00 11.95 -0.84 -5.29 -7 -8.05
ذخایر طلا 66.55 66.55 66.55 66.55 66.55 66.55
تولید نفت خام 143.00 145 147 149 151 166
شاخص تروریسم 2.15 0.3 0.42 0.53 0.64 0.13
فروش اسلحه 25.00 44.85 47.9 50.94 53.99 58.88
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 684.90 668 660 652 644 566
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80 36.5 36 36 36 35.4
بودجه دولت -0.90 -0.2 0.5 0.5 0.5 1.8
ارزش بودجه دولت 2590.00 750 -3174 542 -2338 821
هزینه های دولت 128038.00 128149 128284 128255 128277 127965
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.60 53.38 53.4 53.43 53.45 53.98
درآمدهای دولت 278077.00 275181 268535 274242 268890 271090
بدهی های دولت 697.16 699 698 697 696 687
هزینه های مالی 275487.00 274902 274358 274518 274163 273062
مخارج نظامی 3488.30 3577 3597 3617 3638 3718
درخواست پناهندگی 300.00 560 625 626 620 619
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 2.00 -5 0.25 -0.17 -0.45 -6
تولید صنعتی 1.20 -0.2 0.32 0.28 0.28 1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.80 3.2 0.07 0.03 0.03 3.3
تولید صنعتی 4.30 2.11 2.32 2.12 2.04 1.93
استفاده از ظرفیت 79.00 80.89 79.37 79.39 79.51 81.08
میزان سفارشات جدید 20.00 7.02 7.99 5.06 5.54 5.93
تغییرات موجودی انبار 2206.00 1936 1848 1781 1746 1569
ورشکستگی 526.00 423 414 392 374 288
ثبت خودرو 18534.00 13445 12808 12343 12006 11170
سرعت اینترنت 20105.69 21008 19696 20723 20848 19164
آدرس های IP 2624652.00 2615525 2621911 2606758 2599447 2547950
شاخص PMI تولید 59.90 59.04 58.14 57.46 56.98 55.78
استخراج معدن -7.50 -5.06 -4.26 -4.02 -3.96 -3.93
شاخص رقابتی 5.39 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45
رتبه رقابتی 12.00 10 10 10 10 9
سود شرکت سهامی 244520.00 240599 240230 239860 239491 222348
آسانی کسب و کار 3.00 3 3 3 3 5
تولید الکتریسیته 1786.00 3355 3306 2456 2382 2759
شاخص فساد مالی 90.00 91 91 91 91 93
رتبه فساد مالی 1.00 1 2 2 2 2
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 7.10 7.6 5.61 4.93 4.32 4.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 0.07 0.07 0.05 0.06 0.06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.70 0.2 0.97 0.95 0.98 0.6
هزینه های مصرف کننده 226242.00 227599 227613 227790 227817 226467
درآمد قابل تصرف شخص 1031205.11 1055773 1060911 1066048 1071185 1119623
پس انداز های شخصی 15.25 6.82 14.9 14.34 8.43 7.43
تسهیلات اعتباری خریدار 18671.00 18528 18436 18361 18283 17867
قیمت گازوئیل 1.84 1.85 1.86 1.85 1.84 1.77
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 118.10 116 115 114 114 110
بدهی خانوار به درآمد 241.22 232 229 226 223 209
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
میزان ساخت و ساز 4.50 2.17 2.04 1.93 1.85 1.7
شاخص مسکن 111.22 109 107 107 105 84.56
خانه های مسکونی نوساز 1651.00 1729 1695 1575 1579 1688
نرخ مالکیت مسکن 62.00 62.68 62.88 63.07 63.27 64.99
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.80 56 56 56 56 57
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 8.00 8 8 8 8 8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 8 8 8 8 8