شاخص یاب

جمهوری چک

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 22.48 2019-01
بازار سهام 1020 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.83 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2018-09
نرخ بیکاری 3.1 2018-12
نرخ تورم 2 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2018-12
نرخ بهره 1.75 2018-12
موازنه تجاری 50378 2018-11
حساب جاری -1738 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.1 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.6 2017-12
بودجه دولت 1.6 2017-12
اطمینان کسب و کار 96.4 2018-12
شاخص PMI تولید 49.7 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 109 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 2018-10
نرخ مالیات شرکت 19 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2018-09
تولید ناخالص داخلی 216 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1188 2018-09
تولید ناخالص ملی 4735267 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 324 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 22779 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32606 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17236 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 59781 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 287289 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 143730 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 202938 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.1 2018-12
افراد بیکار 231534 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 0.7 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 4.9 2018-11
هزینه های کار 115 2018-09
پست های خالی شغلی 324410 2018-12
دستمزد 31516 2018-09
حداقل دستمزد 513 2019-12
دستمزد در تولید 31057 2018-09
جمعیت 10.61 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.33 2018-12
افراد شاغل 5257 2018-09
تغییر اشتغال 0 2018-09
نرخ اشتغال 75 2018-09
استخدام تمام وقت 4818 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 60.5 2018-06
هزینه زندگی خانواده 20500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 15500 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 324 2018-06
بهره وری 120 2018-09
رشد دستمزد 6 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 35400 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15700 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2018-12
اندازه اصل تورم 1.69 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2018-09
قیمت تولید 101 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 2.4 2018-12
قیمت صادرات 98.3 2018-11
قیمت واردات 98.2 2018-11
CPI مسکن آب و برق 155 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2018-12
تورم مواد غذایی -0.6 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.75 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2019-01
عرضه پول M0 566709 2018-11
عرضه پول M1 3938166 2018-11
عرضه پول M2 4396288 2018-11
ترازنامه بانک 7629706 2018-09
ذخایر ارزی 142606 2018-12
وام به بخش خصوصی 1117328 2018-09
نرخ بهره سپرده 0.05 2018-09
نسبت ذخیره نقدی 2 2018-10
ترازنامه بانک مرکزی 3190045 2018-09
نرخ وام 2.75 2018-11
عرضه پول M3 4541098 2018-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 139 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 50378 2018-11
حساب جاری -1738 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.1 2017-12
صادرات 429912 2018-11
واردات 379534 2018-11
بدهی خارجی 169927 2018-09
رابطه مبادله 100 2018-11
گردش سرمایه -925 2018-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 173269 2017-12
حواله 564 2018-06
ذخایر طلا 8.8 2018-12
تولید نفت خام 2 2018-08
شاخص تروریسم 1.89 2016-12
فروش اسلحه 110 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.6 2017-12
بودجه دولت 1.6 2017-12
ارزش بودجه دولت 24583 2018-12
هزینه های دولت 227 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.8 2017-12
درآمدهای دولت 154223 2018-12
بدهی های دولت 1749141 2017-12
هزینه های مالی 129640 2018-12
درخواست پناهندگی 90 2018-06
ارزیابی اعتبار 80.8
مخارج نظامی 2101 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 45 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 96.4 2018-12
شاخص PMI تولید 49.7 2018-12
تولید صنعتی 4.8 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.9 2018-11
تولید صنعتی 5.7 2018-11
میزان سفارشات جدید 105 2018-11
تغییرات موجودی انبار -3.21 2018-09
ثبت خودرو 14666 2018-12
سرعت اینترنت 16938 2017-03
آدرس های IP 1720644 2017-03
شاخص رقابتی 71.18 2018-12
رتبه رقابتی 29 2018-12
سود شرکت سهامی 310627 2016-12
شاخص فساد مالی 57 2017-12
رتبه فساد مالی 42 2017-12
آسانی کسب و کار 35 2018-12
تولید الکتریسیته 8130 2018-12
استخراج معدن -1.8 2018-11
تولید فولاد 390 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 109 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 2018-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.4 2018-10
هزینه های مصرف کننده 563 2018-09
پس انداز های شخصی 10.36 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 244042 2018-11
اعتبار بخش خصوصی 3019478 2018-11
قیمت گازوئیل 1.46 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 31.8 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 56.64 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 0 2018-11
شاخص مسکن 132 2018-09
جواز ساختمان 6728 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 78.5 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 8186 2018-09