شاخص یاب

جمهوری چک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 22.50 22.75 22.91 23.07 23.24 23.57
بازار سهام 1020.36 977 969 961 952 936
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.83 1.92 1.97 2.01 2.06 2.16