بازارهای ارزی

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
کشور واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
EURUSD 1.0673 0.0012 0.11% 0.84% -3.87% -2.24% Dec/02
GBPUSD 1.2674 0.0090 0.72% 1.60% 1.72% -16.30% Dec/02
AUDUSD 0.7434 0.0019 0.26% 0.05% -3.18% -0.30% Dec/02
NZDUSD 0.7136 0.0048 0.68% 1.36% -2.70% 0.35% Dec/02
USDJPY 113.6700 0.4300 -0.38% 0.54% 10.39% -7.32% Dec/02
USDCNY 6.8727 0.0078 -0.11% -0.65% 1.65% 6.86% Dec/02
USDCHF 1.0108 0.0002 0.02% -0.22% 3.80% 1.71% Dec/02
USDCAD 1.3293 0.0026 -0.20% -1.74% -0.75% -0.42% Dec/02
USDMXN 20.6395 0.1390 -0.67% -0.16% 7.67% 23.55% Dec/02
USDINR 68.0340 0.3123 -0.46% -0.69% 2.06% 1.86% Dec/02
USDBRL 3.4803 0.0158 0.46% 1.74% 7.38% -7.42% Dec/02
USDRUB 64.0889 0.1168 0.18% -1.20% 0.84% -5.85% Dec/02
DXY 100.7800 0.2600 -0.26% -0.75% 3.71% 2.84% Dec/02
USDKRW 1,172.5500 5.0500 0.43% -0.19% 2.54% 1.77% Dec/02
USDZAR 13.7898 0.3168 -2.25% -2.23% 2.53% -3.89% Dec/02
USDSGD 1.4215 0.0046 -0.32% -0.50% 2.74% 1.85% Dec/02
USDHKD 7.7558 0.0004 -0.01% 0.00% 0.02% 0.07% Dec/02

اروپا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
EURUSD 1.0673 0.0012 0.11% 0.84% -3.87% -2.24% Dec/02
GBPUSD 1.2674 0.0090 0.72% 1.60% 1.72% -16.30% Dec/02
USDCHF 1.0108 0.0002 0.02% -0.22% 3.80% 1.71% Dec/02
USDRUB 64.0889 0.1168 0.18% -1.20% 0.84% -5.85% Dec/02
USDTRY 3.5193 0.0154 0.44% 2.13% 13.19% 22.08% Dec/02
USDSEK 9.1934 0.0279 -0.30% -0.51% 2.52% 8.21% Dec/02
USDPLN 4.2052 0.0055 -0.13% 0.84% 8.24% 6.32% Dec/02
USDNOK 8.4173 0.0029 -0.03% -1.76% 2.84% -0.94% Dec/02
USDDKK 6.9783 0.0004 0.01% -0.63% 4.17% 2.14% Dec/02
USDCZK 25.3780 0.0055 -0.02% -0.44% 4.41% 2.46% Dec/02
USDRON 4.2314 0.0007 -0.02% -0.62% 4.56% 3.54% Dec/02
USDHUF 293.8000 0.9800 -0.33% 0.46% 6.43% 2.57% Dec/02
USDUAH 25.9700 0.4266 1.67% 1.05% 1.52% 12.42% Dec/02
USDBYR 19,580.0000 120.0000 -0.61% 0.54% -2.65% 8.31% Nov/30
USDHRV 7.0619 0.0110 0.16% -0.11% 4.29% 1.75% Dec/02
USDSRB 114.8907 0.6997 -0.61% -1.24% 3.66% 3.86% Dec/02
USDBIH 1.8367 0.0001 -0.01% -0.66% 4.28% 5.83% Dec/03
USDISK 111.1000 0.4800 -0.43% -1.55% 0.36% -14.04% Dec/02
USDALL 127.2500 0.0400 -0.03% -0.50% 3.87% -2.21% Dec/02
USDMKD 57.5300 0.2350 -0.41% -0.50% 4.32% -1.33% Dec/02
USDMDL 20.1500 0.0400 -0.20% 0.15% 1.77% 1.75% Dec/02
USDBGN 1.8378 0.0037 0.20% -0.44% 4.36% 2.21% Dec/03

امریکا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
USDCAD 1.3293 0.0026 -0.20% -1.74% -0.75% -0.42% Dec/02
USDMXN 20.6395 0.1390 -0.67% -0.16% 7.67% 23.55% Dec/02
USDBRL 3.4803 0.0158 0.46% 1.74% 7.38% -7.42% Dec/02
DXY 100.7800 0.2600 -0.26% -0.75% 3.71% 2.84% Dec/02
USDARS 15.9200 0.0675 0.43% 2.45% 5.77% 64.15% Dec/03
USDCOP 3,084.0000 11.0600 0.36% -2.87% 0.39% -1.88% Dec/02
USDCLP 670.5800 4.1100 -0.61% -1.15% 2.98% -4.37% Dec/02
USDPEN 3.4130 0.0025 -0.07% -0.15% 1.35% 1.43% Dec/02
USDCUC 1.0000 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Dec/01
USDDOP 46.1000 0.4730 -1.02% 0.15% -0.43% 1.92% Dec/02
USDGTQ 7.5285 0.0115 -0.15% 0.18% 0.38% -0.97% Dec/02
USDURY 28.9200 1.7000 -5.55% -0.38% 2.44% -2.72% Dec/02
USDCRC 545.1700 5.0800 -0.92% -0.34% -1.44% 2.62% Dec/02
USDPAB 1.0000 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% Dec/02
USDBOB 6.8600 0.0700 -1.01% -0.15% 0.15% -0.58% Dec/02
USDPYG 5,835.0000 10.0000 -0.17% 0.23% 1.99% 1.61% Dec/02
USDSVC 8.7222 0.0002 0.00% 0.10% 0.10% -0.07% Dec/02
USDTTD 6.7100 0.0106 -0.16% 0.15% 0.56% 5.03% Dec/02
USDHNL 23.0000 0.3899 -1.67% 0.00% -0.39% 3.47% Dec/02
USDJMD 128.8500 0.4000 -0.31% 0.08% 0.09% 7.72% Dec/02
USDNIO 29.2110 0.1365 0.47% 1.67% 0.49% 4.99% Dec/02
USDHTG 66.5200 0.0000 0.00% 0.23% 5.68% 18.35% Dec/02
USDBSD 1.0000 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% Dec/02
USDSRD 7.2800 0.6400 9.64% 0.57% 3.48% 82.00% Dec/02
USDGYD 203.2000 1.7000 -0.83% -0.81% -0.83% -1.94% Dec/02
USDKYD 0.8200 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Dec/01

آسیا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
USDJPY 113.6700 0.4300 -0.38% 0.54% 10.39% -7.32% Dec/02
USDCNY 6.8727 0.0078 -0.11% -0.65% 1.65% 6.86% Dec/02
USDINR 68.0340 0.3123 -0.46% -0.69% 2.06% 1.86% Dec/02
USDKRW 1,172.5500 5.0500 0.43% -0.19% 2.54% 1.77% Dec/02
USDIDR 13,520.0000 45.0000 -0.33% 0.04% 3.44% -0.93% Dec/02
USDSAR 3.7505 0.0001 0.00% 0.00% 0.01% -0.05% Dec/02
USDTWD 31.9020 0.0010 0.00% 0.18% 1.32% -4.74% Dec/02
USDIRR 32,090.0000 0.0000 0.00% -0.02% 0.92% 6.63% Dec/02
USDAED 3.6726 0.0004 -0.01% 0.00% 0.00% -0.02% Dec/03
USDTHB 35.6000 0.0730 -0.20% -0.06% 1.80% -0.83% Dec/02
USDMYR 4.4400 0.0235 -0.53% -0.29% 6.09% 5.51% Dec/02
USDSGD 1.4215 0.0046 -0.32% -0.50% 2.74% 1.85% Dec/02
USDILS 3.8140 0.0134 -0.35% -1.40% 0.09% -0.84% Dec/02
USDHKD 7.7558 0.0004 -0.01% 0.00% 0.02% 0.07% Dec/02
USDPHP 49.6100 0.0890 -0.18% -0.42% 2.63% 5.57% Dec/02
USDPKR 104.7800 0.0725 0.07% 0.03% 0.15% -0.66% Dec/02
USDIQD 1,161.0000 0.9000 0.08% 0.00% 0.04% 4.87% Dec/02
USDKZT 337.8000 1.7900 -0.53% -0.24% -0.26% 9.87% Dec/02
USDQAR 3.6413 0.0002 -0.01% 0.01% 0.02% 0.02% Dec/02
USDVND 22,660.0000 30.0000 -0.13% -0.29% 1.76% 0.51% Dec/02
USDBDT 79.4700 0.5700 0.72% 0.42% 1.42% 5.20% Dec/03
USDOMR 0.3846 0.0004 -0.10% 0.00% 0.00% -0.10% Dec/02
USDAZN 1.7334 0.0346 -1.96% 0.86% 5.43% 65.69% Dec/02
USDLKR 148.3500 0.1700 0.11% 0.27% 0.37% 3.64% Dec/02
USDSYP 515.2998 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 132.62% Dec/01
USDMMK 1,318.0000 130.0000 10.94% 0.30% 2.65% 1.63% Dec/02
USDUZS 3,170.0000 5.0000 -0.16% 0.63% 2.32% 15.25% Dec/02
USDMOP 7.9876 0.0014 -0.02% 0.10% 0.11% 0.06% Dec/02
USDTMT 3.4100 0.0100 0.29% -2.29% -2.26% -2.57% Dec/02
USDLBP 1,505.7000 8.6800 -0.57% -0.05% -0.38% -0.05% Dec/02
USDYER 250.0000 0.1500 -0.06% 0.00% 0.16% 16.34% Dec/02
USDBHD 0.3769 0.0001 -0.03% -0.03% 0.08% -0.11% Dec/02
USDAFN 66.5000 2.4500 -3.55% -0.15% 0.85% -0.72% Dec/02
USDNPR 109.0500 0.3440 -0.31% -0.30% 2.44% 2.24% Dec/02
USDBND 1.4228 0.0698 5.16% -0.32% 2.86% 0.87% Dec/02
USDKHR 4,002.0000 43.0000 -1.06% -0.20% -0.45% -1.24% Dec/02
USDGEL 2.5499 0.0139 -0.54% 2.41% 5.15% 6.69% Dec/02
USDMNT 2,462.0000 3.0000 -0.12% 0.61% 3.45% 23.41% Dec/02
USDLAK 8,180.0000 100.0000 1.24% -0.13% 0.59% 0.51% Dec/02
USDAMD 480.2400 0.0300 0.01% 0.43% 1.09% -0.72% Dec/02
USDTJS 7.8763 0.0000 0.00% 0.03% 0.38% 16.62% Dec/02
USDKGS 69.0650 0.0250 -0.04% 0.02% 0.47% -8.80% Dec/02
USDMVR 15.0500 0.0500 0.33% 0.00% 0.20% -1.89% Dec/02
USDJOD 0.7085 0.0003 0.04% 0.04% 0.20% -0.10% Dec/03
USDKWD 0.3051 0.0001 0.03% -0.13% 0.69% 0.40% Dec/01

استرالیا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
AUDUSD 0.7434 0.0019 0.26% 0.05% -3.18% -0.30% Dec/02
NZDUSD 0.7136 0.0048 0.68% 1.36% -2.70% 0.35% Dec/02
USDPGK 3.1705 0.0005 0.02% 0.00% -0.03% 6.31% Dec/02
USDXPF 111.5500 0.4500 -0.40% -0.47% 4.36% -1.27% Dec/02
USDFJD 2.0931 0.0034 -0.16% -0.35% 2.08% -2.30% Dec/02

افریقا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
USDNGN 314.0000 2.0000 -0.63% 3.29% 3.22% 57.59% Dec/02
USDZAR 13.7898 0.3168 -2.25% -2.23% 2.53% -3.89% Dec/02
USDEGP 17.6760 0.2235 -1.25% 1.30% 19.84% 125.80% Dec/02
USDDZD 110.4700 0.0525 -0.05% -0.08% 0.75% 1.95% Dec/02
USDAOA 165.0740 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 21.99% Dec/01
USDMAD 9.9970 0.0496 -0.49% -0.82% 2.14% -0.77% Dec/02
USDSDG 6.4805 0.4105 6.76% 0.01% 2.06% 6.44% Dec/02
USDKES 101.7500 0.1100 -0.11% 0.05% 0.25% -0.44% Dec/02
USDETB 22.2500 0.2000 -0.89% 0.00% 0.86% 5.50% Dec/02
USDTZS 2,175.0000 5.0000 -0.23% 0.05% -0.09% 0.78% Dec/02
USDTND 2.3088 0.0125 0.54% 0.69% 3.54% 11.93% Dec/02
USDLYD 1.4235 0.0002 0.01% -0.32% 2.29% 1.32% Dec/02
USDGHS 4.1000 0.1850 -4.32% -0.73% 5.69% 7.68% Dec/02
USDCDF 1,142.0000 233.0000 25.63% -0.17% 20.85% 23.06% Dec/02
USDZMK 9.7700 0.0850 -0.86% -0.82% -0.51% -7.39% Dec/02
USDUGX 3,625.0000 6.0000 -0.17% 0.14% 4.27% 8.05% Dec/02
USDMZN 73.9600 0.2000 -0.27% -1.19% -4.00% 39.47% Dec/02
USDBWP 10.7709 0.0108 -0.10% -0.48% 3.24% -0.55% Dec/02
USDXAF 614.0500 3.6978 -0.60% -1.66% 2.42% -1.13% Dec/03
USDNAD 14.0300 0.0766 -0.54% -0.83% 4.28% -2.19% Dec/02
USDSSP 74.3181 0.0368 0.05% 1.37% 7.39% 2,419.26% Dec/02
USDMUR 35.7700 0.0200 0.06% -0.03% 0.17% -1.46% Dec/02
USDMGA 3,315.0000 30.0000 -0.90% 0.03% 4.22% 1.54% Dec/02
USDRWF 809.0200 0.1600 0.02% 0.10% 9.18% 8.45% Dec/02
USDGNF 9,135.0000 10.0000 -0.11% 0.08% 0.42% 17.95% Dec/02
USDMRO 358.5800 0.0000 0.00% 0.00% 0.28% 14.89% Dec/01
USDSLL 5,537.0000 3.0000 -0.05% -0.18% -0.94% 34.39% Dec/02
USDXOF 616.0200 2.0649 -0.33% -0.28% 2.65% -0.82% Dec/03
USDMWK 716.2900 9.4800 -1.31% 0.37% 0.94% 19.05% Dec/02
USDERN 15.2800 0.7800 -4.86% -0.46% -4.26% -8.94% Dec/02
USDSZL 14.0500 0.0566 -0.40% -0.28% 4.50% -1.92% Dec/02
USDBIF 1,669.7600 0.2099 0.01% 0.07% 0.51% 6.35% Dec/02
USDLSL 13.9900 0.1166 -0.83% -0.78% 3.99% -2.34% Dec/02
USDLRD 90.0000 1.0000 -1.10% -1.10% 0.00% 6.31% Dec/02
USDCVE 103.4500 0.3500 -0.34% -0.43% 3.89% -0.53% Dec/02
USDDJF 177.9000 1.1000 0.62% 0.11% 0.17% 0.15% Dec/02
USDSCR 13.3730 0.1034 -0.77% -0.09% 4.14% 10.29% Dec/02
USDSOS 547.0000 1.0000 -0.18% -4.54% -4.20% -13.17% Dec/02
USDGMD 40.3800 2.4650 -5.75% -1.63% -4.65% 2.06% Dec/02
USDKMF 464.0000 1.9500 0.42% 0.00% 4.79% -0.28% Dec/02
USDSTD 23,015.0000 40.0000 -0.17% 1.59% 7.56% -0.37% Dec/02