فروش خودرو

شاخص های اقتصادی
کشور آخرین
استرالیا 103743.00 2017-12
برزیل 148898.00 2018-01
شیلی 34758.00 2017-12
چین 2809200.00 2018-01
کلمبیا 12674.00 2017-12
مکزیک 99411.00 2017-12
فیلیپین 14182.00 2017-12
روسیه 102464.00 2018-01
آفریقای جنوبی 45888.00 2018-01
اسپانیا 101661.00 2018-01
تایلند 104302.00 2017-12
ترکیه 35076.00 2018-01
ایالات متحده 17.12 2018-01