فروش خودرو

شاخص های اقتصادی
آخرین
استرالیا 99911.00 2017-07
برزیل 151703.00 2017-07
شیلی 27326.00 2017-06
چین 1971200.00 2017-07
کلمبیا 13828.00 2017-06
مکزیک 83324.00 2017-06
فیلیپین 12701.00 2017-07
روسیه 129685.00 2017-07
آفریقای جنوبی 46719.00 2017-07
اسپانیا 109948.00 2017-07
تایلند 69798.00 2017-06
ترکیه 82297.00 2017-07
ایالات متحده 16.77 2017-07