شاخص یاب

فروش خودرو

شاخص های اقتصادی
کشور آخرین
استرالیا 85551.00 2018-07
برزیل 203926.00 2018-08
شیلی 31285.00 2018-07
چین 2103400.00 2018-08
کلمبیا 11076.00 2018-07
مکزیک 73223.00 2018-07
فیلیپین 6975.00 2018-07
روسیه 147388.00 2018-08
آفریقای جنوبی 47964.00 2018-08
اسپانیا 107692.00 2018-08
تایلند 86780.00 2018-08
ترکیه 34346.00 2018-08
ایالات متحده 16.72 2018-08