شاخص یاب

فروش خودرو

شاخص های اقتصادی
کشور آخرین قبلی
استرالیا 93860.00 2018-11
برزیل 189411.00 2018-12
شیلی 33518.00 2018-11
چین 2661500.00 2018-12
کلمبیا 16417.00 2018-11
مکزیک 81542.00 2018-11
فیلیپین 9301.00 2018-12
روسیه 175240.00 2018-12
آفریقای جنوبی 39984.00 2018-12
اسپانیا 98587.00 2018-12
تایلند 94614.00 2018-11
ترکیه 77706.00 2018-12
ایالات متحده 17.55 2018-12