شاخص یاب

فروش خودرو

شاخص های اقتصادی
کشور آخرین
استرالیا 90718.00 2018-10
برزیل 173193.00 2018-09
شیلی 38729.00 2018-08
چین 2380100.00 2018-10
کلمبیا 13107.00 2018-09
مکزیک 70906.00 2018-09
فیلیپین 9444.00 2018-10
روسیه 160425.00 2018-10
آفریقای جنوبی 51866.00 2018-10
اسپانیا 88410.00 2018-10
تایلند 88706.00 2018-09
ترکیه 21571.00 2018-10
ایالات متحده 17.57 2018-10