فروش خودرو

شاخص های اقتصادی
کشور آخرین
استرالیا 82930.00 2018-04
برزیل 178699.00 2018-04
شیلی 33355.00 2018-03
چین 2318600.00 2018-04
کلمبیا 13457.00 2018-03
مکزیک 74809.00 2018-03
فیلیپین 9910.00 2018-04
روسیه 152425.00 2018-04
آفریقای جنوبی 36346.00 2018-04
اسپانیا 113816.00 2018-04
تایلند 79206.00 2018-04
ترکیه 71126.00 2018-04
ایالات متحده 17.15 2018-04