شاخص یاب

فروش خودرو

شاخص های اقتصادی
کشور آخرین
استرالیا 82930.00 2018-04
برزیل 163517.00 2018-06
شیلی 35470.00 2018-04
چین 2270000.00 2018-06
کلمبیا 12694.00 2018-05
مکزیک 71695.00 2018-05
فیلیپین 9401.00 2018-05
روسیه 156351.00 2018-06
آفریقای جنوبی 46678.00 2018-06
اسپانیا 142376.00 2018-06
تایلند 84965.00 2018-05
ترکیه 51037.00 2018-06
ایالات متحده 17.47 2018-06