شاخص یاب

تمایلات کسب و کار کوچک

شاخص های اقتصادی
کشور آخرین قبلی
استرالیا -4.01 2018-09
برزیل 63.10 2018-12
ژاپن 14.00 2018-12
انگلستان -18.00 2018-12