تمایلات کسب و کار کوچک

شاخص های اقتصادی
کشور آخرین
استرالیا 7.65 2017-09
برزیل 52.30 2017-10
ژاپن 10.00 2017-09
انگلستان -4.00 2017-12