تمایلات کسب و کار کوچک

شاخص های اقتصادی
آخرین
استرالیا -2.81 2017-06
برزیل 50.00 2017-08
ژاپن 7.00 2017-06
انگلستان 0.00 2017-09
ایالات متحده 51.67 2015-02