شاخص یاب

تمایلات کسب و کار کوچک

شاخص های اقتصادی
کشور آخرین
استرالیا 1.54 2018-06
برزیل 50.80 2018-09
ژاپن 14.00 2018-06
انگلستان 6.00 2018-09