کالایاب
شاخص یاب

تمایلات کسب و کار کوچک

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
استرالیا 0 2019 06 -4.92 -21.17 : 18.55
انگلستان -24.00 2019 09 -13 -69 : 40
برزیل 0 2019 08 55.4 34.5 : 65.4
ژاپن -1.00 2019 06 6 -60 : 46
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
انگلستان -24.00 2019 09 -24 -16 -18 -28
ژاپن -1.00 2019 06 1 6 5 -4