کالایاب
شاخص یاب

شاخص PMI خدمات

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آلمان 54.90 2019 03 55.3 41.3 : 60.3 نقاط شاخص
اسپانیا 54.50 2019 02 54.7 36.8 : 60.3 نقاط شاخص
استرالیا 44.50 2019 02 44.3 32.5 : 63 نقاط شاخص
ایالات متحده 54.80 2019 03 56 49.3 : 61 نقاط شاخص
ایتالیا 50.40 2019 02 49.7 42.3 : 57.7 نقاط شاخص
ایرلند 55.90 2019 02 54.2 48.3 : 64 نقاط شاخص
انگلستان 51.30 2019 02 50.1 40.1 : 62.5 نقاط شاخص
برزیل 52.20 2019 02 52 36.9 : 57.1 نقاط شاخص
چین 51.10 2019 02 53.6 50 : 54.7 نقاط شاخص
روسیه 55.30 2019 02 54.9 41.3 : 58.4 نقاط شاخص
ژاپن 52.30 2019 02 51.6 46.4 : 55.3 نقاط شاخص
سوئد 55.90 2019 02 54.2 34.5 : 67.2 نقاط شاخص
سریلانکا 53.00 2019 02 55.8 52.6 : 66.8
فرانسه 48.70 2019 03 50.2 40.2 : 62.9 نقاط شاخص
منطقه یورو 52.70 2019 03 52.8 39.2 : 58.3 نقاط شاخص
نیوزیلند 53.80 2019 02 56.2 44.7 : 60.9
نیجریه 58.40 2019 02 60.1 41 : 62.3
هند 52.50 2019 02 52.2 44.6 : 57.5 نقاط شاخص
کشور فعلی زمان ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم واحد اندازه گیری
آلمان 54.90 2019 03 51.5 51.9 52 54.9 نقاط شاخص
اسپانیا 54.50 2019 02 51 51.5 51.4 51.5 نقاط شاخص
استرالیا 44.50 2019 02 53.87 53.87 51.2 45 نقاط شاخص
ایالات متحده 54.80 2019 03 53 52.4 52.2 54.8 نقاط شاخص
ایتالیا 50.40 2019 02 50.5 51.2 51.5 50.1 نقاط شاخص
ایرلند 55.90 2019 02 51.8 52.6 53.4 52.5 نقاط شاخص
انگلستان 51.30 2019 02 50.1 50.9 52.6 49.9 نقاط شاخص
برزیل 52.20 2019 02 51.9 50.9 51.1 52.4 نقاط شاخص
چین 51.10 2019 02 52 52.4 51.9 52.2 نقاط شاخص
روسیه 55.30 2019 02 54.4 53.6 54 54.7 نقاط شاخص
ژاپن 52.30 2019 02 51.3 51.6 51.4 52 نقاط شاخص
سوئد 55.90 2019 02 56 55.7 55.9 55.1 نقاط شاخص
سریلانکا 53.00 2019 02 56.9 56.5 57.1 52.7
فرانسه 48.70 2019 03 50.6 51.2 52 48.7 نقاط شاخص
منطقه یورو 52.70 2019 03 51.5 52.9 52.8 52.7 نقاط شاخص
نیوزیلند 53.80 2019 02 54.69 54.68 54.68 53
نیجریه 58.40 2019 02 57.87 57.89 51.69 57.8
هند 52.50 2019 02 51.5 50.8 50.5 50.4 نقاط شاخص