کالایاب
شاخص یاب

شاخص PMI خدمات

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آلمان 54.40 2019 08 54.5 41.3 : 60.3 نقاط شاخص
ایالات متحده 50.90 2019 08 53 49.3 : 61 نقاط شاخص
اسپانیا 52.90 2019 07 53.6 36.8 : 60.3 نقاط شاخص
ایتالیا 51.70 2019 07 50.5 42.3 : 57.7 نقاط شاخص
انگلستان 51.40 2019 07 50.2 40.1 : 62.5 نقاط شاخص
استرالیا 43.90 2019 07 52.2 32.5 : 63 نقاط شاخص
ایرلند 55.00 2019 07 56.9 48.3 : 64 نقاط شاخص
برزیل 52.20 2019 07 48.2 36.9 : 57.1 نقاط شاخص
چین 51.60 2019 07 52 50 : 54.7 نقاط شاخص
روسیه 50.40 2019 07 49.7 41.3 : 58.4 نقاط شاخص
ژاپن 53.40 2019 08 51.8 46.4 : 55.3 نقاط شاخص
سریلانکا 57.10 2019 07 53.1 44.7 : 66.8
سوئد 52.30 2019 07 49.9 34.5 : 67.2 نقاط شاخص
فرانسه 53.30 2019 08 52.6 40.2 : 62.9 نقاط شاخص
منطقه یورو 53.40 2019 08 53.2 39.2 : 58.3 نقاط شاخص
نیجریه 58.70 2019 07 58.6 41 : 62.3
نیوزیلند 54.70 2019 07 53 44.7 : 60.9
هند 53.80 2019 07 49.6 44.6 : 57.5 نقاط شاخص
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
آلمان 54.40 2019 08 52 52.3 52.9 55.9 نقاط شاخص
ایالات متحده 50.90 2019 08 52.2 52.1 51.5 52.4 نقاط شاخص
اسپانیا 52.90 2019 07 51.4 52 52.5 51.5 نقاط شاخص
ایتالیا 51.70 2019 07 51.5 52 52.4 51.2 نقاط شاخص
انگلستان 51.40 2019 07 52.6 52 53.2 50.9 نقاط شاخص
استرالیا 43.90 2019 07 51.2 51.6 52 42.5 نقاط شاخص
ایرلند 55.00 2019 07 55.8 56.2 56.5 56.3 نقاط شاخص
برزیل 52.20 2019 07 51.1 50.4 50.9 50.9 نقاط شاخص
چین 51.60 2019 07 52.9 52.8 52 52.4 نقاط شاخص
روسیه 50.40 2019 07 54 54.2 53.8 53.6 نقاط شاخص
ژاپن 53.40 2019 08 51 54 54.5 52 نقاط شاخص
سریلانکا 57.10 2019 07 54.1 53.5 53.5 53.5
سوئد 52.30 2019 07 55.9 56 55.4 54.4 نقاط شاخص
فرانسه 53.30 2019 08 52 52.7 53.4 51.2 نقاط شاخص
منطقه یورو 53.40 2019 08 52.8 52.6 53.2 52.9 نقاط شاخص
نیجریه 58.70 2019 07 51.69 59.5 60.2 58.6
نیوزیلند 54.70 2019 07 56 57 55 56
هند 53.80 2019 07 50.5 49.8 50.8 50.8 نقاط شاخص