کالایاب
شاخص یاب

شاخص PMI خدمات

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آلمان 55.40 2019 05 55.7 41.3 : 60.3 نقاط شاخص
اسپانیا 52.80 2019 05 53.1 36.8 : 60.3 نقاط شاخص
ایتالیا 50.00 2019 05 50.4 42.3 : 57.7 نقاط شاخص
انگلستان 51.00 2019 05 50.4 40.1 : 62.5 نقاط شاخص
استرالیا 52.50 2019 05 46.5 32.5 : 63 نقاط شاخص
ایرلند 57.00 2019 05 54.7 48.3 : 64 نقاط شاخص
ایالات متحده 50.90 2019 05 53 49.3 : 61 نقاط شاخص
برزیل 47.80 2019 05 49.9 36.9 : 57.1 نقاط شاخص
چین 52.70 2019 05 54.5 50 : 54.7 نقاط شاخص
روسیه 52.00 2019 05 52.6 41.3 : 58.4 نقاط شاخص
ژاپن 51.70 2019 05 51.8 46.4 : 55.3 نقاط شاخص
سوئد 53.30 2019 05 53.9 34.5 : 67.2 نقاط شاخص
سریلانکا 45.30 2019 04 56.3 45.3 : 66.8
فرانسه 51.50 2019 05 50.5 40.2 : 62.9 نقاط شاخص
منطقه یورو 52.90 2019 05 52.8 39.2 : 58.3 نقاط شاخص
نیجریه 58.90 2019 05 58.7 41 : 62.3
نیوزیلند 51.80 2019 04 52.3 44.7 : 60.9
هند 50.20 2019 05 51 44.6 : 57.5 نقاط شاخص
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
آلمان 55.40 2019 05 55.9 52 52.3 55.9 نقاط شاخص
اسپانیا 52.80 2019 05 51.5 51.4 52 51 نقاط شاخص
ایتالیا 50.00 2019 05 51.2 51.5 52 50.5 نقاط شاخص
انگلستان 51.00 2019 05 50.9 52.6 54 50.1 نقاط شاخص
استرالیا 52.50 2019 05 53 51.2 51.6 53 نقاط شاخص
ایرلند 57.00 2019 05 52.6 53.4 53.8 55.8 نقاط شاخص
ایالات متحده 50.90 2019 05 52.4 52.2 52.1 51.5 نقاط شاخص
برزیل 47.80 2019 05 50.9 51.1 50.4 51.9 نقاط شاخص
چین 52.70 2019 05 52.4 52.9 52.8 53.6 نقاط شاخص
روسیه 52.00 2019 05 53.6 54 54.2 54.4 نقاط شاخص
ژاپن 51.70 2019 05 53 53.4 54 52.3 نقاط شاخص
سوئد 53.30 2019 05 55.7 55.9 56 56 نقاط شاخص
سریلانکا 45.30 2019 04 53.5 54.1 53.5 49.9
فرانسه 51.50 2019 05 51.2 52 52.7 51.9 نقاط شاخص
منطقه یورو 52.90 2019 05 52.9 52.8 52.6 53.2 نقاط شاخص
نیجریه 58.90 2019 05 58.6 51.69 59.5 59.3
نیوزیلند 51.80 2019 04 56 56 57 54.8
هند 50.20 2019 05 50.8 50.5 49.8 51.5 نقاط شاخص