کالایاب
شاخص یاب

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آرژانتین 25.90 2015 10 60.3 -44.76 : 60.3 ٪
آفریقای جنوبی 0.10 2019 05 1 -5.1 : 4.6 ٪
آلبانی 0 2019 03 0.3 -8.5 : 26.4 ٪
آلمان -0.60 2019 05 -1 -6.1 : 4.6 ٪
اوکراین 4.10 2019 06 1.1 -33.4 : 22.2 ٪
استونی 4.80 2019 05 0.4 -28.9 : 20.8 ٪
اتحادیه اروپا 1.10 2019 01 -1.3 -1.9 : 2.9 ٪
اسلوونی -1.80 2019 05 2 -7.3 : 10.4 ٪
ایتالیا -0.70 2019 05 0 -2.6 : 2.1 ٪
اسلواکی -1.90 2019 05 0.4 -14 : 16.7 ٪
استرالیا 0 2019 05 -0.1 -10.6 : 8.1 ٪
اتریش -2.10 2019 04 -0.4 -4.5 : 3.8 ٪
اندونزی -0.40 2019 04 5.5 -22.3 : 26 ٪
ایرلند -2.40 2019 05 2.6 -14.4 : 8.7 ٪
انگلستان 1.00 2019 06 -0.6 -3.5 : 2.9 ٪
اسپانیا 0.70 2019 05 -0.3 -8.1 : 4 ٪
ایالات متحده 0.40 2019 06 0.4 -3.9 : 6.7 ٪
بلغارستان -0.20 2019 05 0.4 -4.6 : 12.1 ٪
برزیل -0.10 2019 05 -0.4 -2.7 : 3.9 ٪
بلژیک 1.00 2019 04 -0.7 -6.3 : 5.3 ٪
بوسنی و هرزگوین 0 2019 05 -2.1 -20 : 27.5 ٪
بلاروس 0 2019 05 -1.1 -28.5 : 27.2 ٪
پورتوریکو 0 2016 09 0.54 -4.74 : 6.14 ٪
پرتغال 1.40 2019 05 -0.8 -7.4 : 6.1 ٪
ترکیه 0.30 2019 05 -1.4 -7.3 : 5 ٪
تایوان -2.54 2019 06 3.21 -23.8 : 11.53 ٪
جمهوری چک -1.00 2019 05 0.2 -4.5 : 5.4 ٪
چین 0.96 2019 06 0.75 0.14 : 1.57 ٪
دانمارک -0.30 2019 05 -0.5 -1.4 : 1.9 ٪
روسیه 1.30 2019 05 -1.2 -33.3 : 23.2 ٪
رومانی -0.80 2019 05 -0.2 -9.8 : 11.2 ٪
ژاپن 0.30 2019 05 -0.1 -13.7 : 8.3 ٪
سنگاپور -2.20 2019 05 0.4 -31.2 : 32.6 ٪
سوئیس -1.30 2019 05 0.1 -4.3 : 4.6 ٪
سوئد -2.00 2019 05 1.9 -6.8 : 4.7 ٪
شیلی 6.70 2019 05 -7.3 -27 : 33.9 ٪
صربستان 0 2019 04 16 -36.2 : 27.2 ٪
فرانسه 0.40 2019 04 -0.3 -6.1 : 3.5 ٪
فیلیپین 0.20 2019 05 0.2 -2.51 : 14.43 ٪
فنلاند 0 2019 05 1 -3.7 : 3.6 ٪
قزاقستان 8.60 2019 06 7.9 -43.6 : 43.2 ٪
قبرس 0 2019 04 11.4 -43.3 : 37.3 ٪
کانادا 0 2019 05 0.2 -4.5 : 3.7 ٪
کره جنوبی 0.90 2019 05 -1.2 -12.4 : 5.5 ٪
کلمبیا 8.10 2019 05 -5.2 -41.3 : 66 ٪
کرواسی -4.60 2019 05 0 -5 : 4.4 ٪
لتونی -1.10 2019 05 0.8 -9.2 : 10.4 ٪
لیتوانی -0.30 2019 05 6.8 -31.6 : 29.1 ٪
لهستان -1.50 2019 04 0.5 -10.9 : 9.5 ٪
لوکزامبورگ 0.80 2019 04 -1.1 -63.5 : 6.3 ٪
موزامبیک 0 2019 04 4.9 -25.1 : 40.4 ٪
مالزی 5.30 2019 05 -4 -5.3 : 5.3 ٪
مکزیک 0.70 2019 04 -0.2 -4.5 : 4.1 ٪
مولدووا 0 2019 04 21.6 -37.4 : 23.8 ٪
منطقه یورو -0.30 2019 04 0 -2.1 : 2.8 ٪
مالت -1.30 2019 04 0.3 -13.5 : 10.1 ٪
مجارستان -0.10 2019 04 0.2 -6.6 : 2.9 ٪
ماکائو 1.90 2018 09 -14.2 -14.2 : 20.38 ٪
مونته نگرو 4.50 2019 05 5.6 -24.6 : 25.9 ٪
نیوزیلند 0.70 2019 03 1.7 -2.8 : 2.8 ٪
نروژ -1.30 2019 05 1.8 -9 : 15.4 ٪
ویتنام 0.30 2019 05 2 -49.33 : 102 ٪
ونزوئلا 0 2013 09 5.79 -35.47 : 36.09 ٪
هنگ کنگ 0 2019 05 -5.7 -27.3 : 29.4 ٪
هلند 0 2019 03 1.4 -5.8 : 4.3 ٪
یونان -3.80 2019 04 4.1 -9.5 : 10 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
آرژانتین 25.90 2015 10 -15 2 5 -18 ٪
آفریقای جنوبی 0.10 2019 05 -4.6 0.4 1 -0.3 ٪
آلمان -0.60 2019 05 0.6 0.5 -0.4 0.2 ٪
اوکراین 4.10 2019 06 18.5 12.9 -0.5 -5.2 ٪
استونی 4.80 2019 05 12 12 12 -3 ٪
اتحادیه اروپا 1.10 2019 01 0.4 -0.8 0.3 0.6 ٪
اسلوونی -1.80 2019 05 0.5 0.5 0.5 0.2 ٪
ایتالیا -0.70 2019 05 0.5 -0.2 -0.2 0.6 ٪
اسلواکی -1.90 2019 05 0.5 0.5 0.5 0.29 ٪
اتریش -2.10 2019 04 -0.5 -0.5 -0.5 -1.5 ٪
اندونزی -0.40 2019 04 4.2 3.2 3 -0.4 ٪
ایرلند -2.40 2019 05 0.4 -0.4 0.6 -0.4 ٪
انگلستان 1.00 2019 06 -0.6 0.5 -0.4 -0.2 ٪
اسپانیا 0.70 2019 05 0.2 -0.3 0.5 0.5 ٪
ایالات متحده 0.40 2019 06 0.3 -0.2 0.2 0.3 ٪
بلغارستان -0.20 2019 05 0.3 0.5 0.2 0.3 ٪
برزیل -0.10 2019 05 0.7 0.5 0.8 0.3 ٪
بلژیک 1.00 2019 04 0.2 0.5 0.4 0.3 ٪
پرتغال 1.40 2019 05 0.8 1 1 -1.6 ٪
ترکیه 0.30 2019 05 0.6 0.5 0.6 -0.6 ٪
تایوان -2.54 2019 06 4.2 -2 -2.7 -3.1 ٪
جمهوری چک -1.00 2019 05 0.5 0.6 0.4 0.4 ٪
چین 0.96 2019 06 0.4 0.5 0.6 0.2 ٪
دانمارک -0.30 2019 05 0.1 0.2 0.1 0.4 ٪
روسیه 1.30 2019 05 25.1 6.5 1.3 -1.6 ٪
رومانی -0.80 2019 05 0.5 0.3 0.5 0.2 ٪
ژاپن 0.30 2019 05 0.7 -0.3 0.5 0.1 ٪
سنگاپور -2.20 2019 05 -1.2 2.3 1.5 -2.9 ٪
سوئیس -1.30 2019 05 0.4 0.3 -0.4 -1.6 ٪
سوئد -2.00 2019 05 0.2 0.8 -0.4 0.4 ٪
شیلی 6.70 2019 05 32 10 -2 0.7 ٪
فرانسه 0.40 2019 04 0.5 0.4 -0.4 0.7 ٪
فیلیپین 0.20 2019 05 -0.1 -0.2 0.5 0.8 ٪
قزاقستان 8.60 2019 06 1.8 1.65 1.65 1.8 ٪
کره جنوبی 0.90 2019 05 0.7 0.5 0.6 0.4 ٪
کلمبیا 8.10 2019 05 5 3 2 -3 ٪
کرواسی -4.60 2019 05 1 0.7 0.6 0.6 ٪
لتونی -1.10 2019 05 1.5 1.5 1.5 1.8 ٪
لیتوانی -0.30 2019 05 16 7 7 -8.1 ٪
لهستان -1.50 2019 04 0.2 0.3 -0.6 0.4 ٪
لوکزامبورگ 0.80 2019 04 0.5 0.5 0.5 -0.75 ٪
مالزی 5.30 2019 05 3.1 2.2 3 0.7 ٪
مکزیک 0.70 2019 04 0.8 0.4 0.2 1.1 ٪
منطقه یورو -0.30 2019 04 0.3 0.4 0.2 -0.7 ٪
مالت -1.30 2019 04 1.8 1.8 1.8 0.1 ٪
مجارستان -0.10 2019 04 0.3 0.7 -0.3 0.3 ٪
ماکائو 1.90 2018 09 13.8 13.8 13.8 8.4 ٪
مونته نگرو 4.50 2019 05 13 13 13 -3.8 ٪
نیوزیلند 0.70 2019 03 0.9 1 1.2 0.5 ٪
نروژ -1.30 2019 05 0.5 0.4 0.5 -0.6 ٪
ویتنام 0.30 2019 05 2.8 2.5 0.8 0.8 ٪
یونان -3.80 2019 04 1.1 -0.7 0.7 -0.6 ٪