میزان سفارشات جدید

شاخص های اقتصادی
کشور آخرین
استرالیا 33.00 2017-12
اتریش 140.00 2017-11
کانادا 54882632.00 2017-12
چین 52.60 2018-01
جمهوری چک 106.79 2017-12
دانمارک 10.00 2017-12
فنلاند 103.20 2017-12
فرانسه 1.60 2018-02
آلمان 126.90 2017-12
یونان -11.00 2017-12
مجارستان 97.40 2017-12
ایتالیا 116.50 2017-12
ژاپن 969.53 2017-12
نروژ 146.10 2017-12
لهستان 86.00 2017-12
اسلواکی 3647.20 2017-12
کره جنوبی 8651104.00 2017-12
سوئد 106.50 2017-12
تایوان 48471.00 2017-12
انگلستان 16699.00 2017-09
ایالات متحده 498229.00 2017-12