شاخص یاب

میزان سفارشات جدید

شاخص های اقتصادی
کشور آخرین
استرالیا 49.00 2018-06
اتریش 120.60 2018-05
کانادا 60233514.00 2018-05
چین 52.30 2018-07
جمهوری چک 105.09 2018-06
دانمارک 12.00 2018-06
فنلاند 115.30 2018-06
فرانسه -5.60 2018-07
آلمان 105.50 2018-06
یونان -19.00 2018-06
مجارستان 103.20 2018-05
ایتالیا 119.60 2018-05
ژاپن 985.28 2018-06
لهستان 107.90 2018-06
اسلواکی 4612.80 2018-05
کره جنوبی 7370883.00 2018-06
سوئد 108.60 2018-06
تایوان 40314.00 2018-06
انگلستان 11628.00 2018-03
ایالات متحده 501718.00 2018-06