شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

میزان سفارشات جدید

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

0 2019 10 102 8.8 : 113 امتیاز

انگلستان

0 2019 06 11975 9381 : 25109 GBP - میلیون

ایتالیا

0 2019 09 67.2 4.16 : 140 امتیاز

استرالیا

0 2019 09 36 -37 : 49 امتیاز

اتریش

0 2019 09 106 74.5 : 143 امتیاز

ایالات متحده

0 2019 10 496651 223500 : 549482 USD - میلیون

اسلواکی

0 2019 09 4110 699 : 5148 EUR - میلیون

تایوان

0 2019 10 45526 2278 : 48986 USD - میلیون

جمهوری چک

0 2019 09 99.12 70.18 : 217 امتیاز

چین

0 2019 11 49.6 32.3 : 65.1 امتیاز

دانمارک

0 2019 09 5 -59 : 44 امتیاز

رومانی

0 2019 09 127 37.6 : 166 امتیاز

ژاپن

0 2019 09 1171 694 : 1624 JPY - بیلیون

سوئد

0 2019 10 113 73 : 134 امتیاز

فنلاند

0 2019 09 97.8 69.2 : 170 امتیاز

فرانسه

0 2019 11 -14.9 -65.2 : 25.9 امتیاز

کانادا

0 2019 09 58405479 14816411 : 63214073 CAD - تو

کره جنوبی

0 2019 10 7112235 93961 : 14895263 KRW - میلیون

لهستان

0 2019 10 113 67.5 : 202 امتیاز

مجارستان

0 2019 09 94.2 50.3 : 267 امتیاز

یونان

0 2019 08 -5 -61 : 6 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری