شاخص یاب

میزان سفارشات جدید

  • اطلاعات زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آلمان 105.60 2018 12 106 8.8 : 114 نقاط شاخص
استرالیا 0 2018 12 31 -37 : 49 نقاط شاخص
اتریش 0 2018 11 141 74.5 : 141 نقاط شاخص
اسلواکی 0 2018 12 4889 699 : 5150 EUR - میلیون
انگلستان 11075.00 2018 09 10801 9381 : 25109 GBP - میلیون
ایالات متحده 0 2018 11 502677 223500 : 565232 USD - میلیون
ایتالیا 107.50 2018 12 109 4.16 : 140 نقاط شاخص
تایوان 43382.00 2018 12 47684 2278 : 48986 USD - میلیون
جمهوری چک 0 2018 12 105 70.18 : 217 نقاط شاخص
چین 0 2019 01 49.7 32.3 : 65.1 نقاط شاخص
دانمارک 0 2018 12 20 -59 : 44 نقاط شاخص
رومانی 0 2018 12 151 37.6 : 166 نقاط شاخص
ژاپن 0 2018 11 1086 694 : 1624 JPY - بیلیون
سوئد 0 2018 12 111 73 : 134 نقاط شاخص
فنلاند 0 2018 12 106 69.2 : 170 نقاط شاخص
فرانسه -11.60 2019 01 -12.9 -65.2 : 26 نقاط شاخص
کره جنوبی 8787486.00 2018 12 6427427 93961 : 14895263 KRW - میلیون
کانادا 0 2018 12 57640833 14816411 : 62768223 CAD - تو
لهستان 116.60 2018 12 105 67.5 : 202 نقاط شاخص
مجارستان 0 2018 12 103 50.3 : 267 نقاط شاخص
یونان -17.00 2018 12 -15 -61 : 6 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم واحد اندازه گیری
آلمان 105.60 2018 12 107 107 108 106 نقاط شاخص
انگلستان 11075.00 2018 09 15780 15820 15960 15620 GBP - میلیون
ایتالیا 107.50 2018 12 121 112 117 125 نقاط شاخص
تایوان 43382.00 2018 12 41900 42050 42500 41500 USD - میلیون
فرانسه -11.60 2019 01 -4 -7 -8 -6 نقاط شاخص
کره جنوبی 8787486.00 2018 12 7670000 8250000 7710000 8210000 KRW - میلیون
لهستان 116.60 2018 12 107 105 104 102 نقاط شاخص
یونان -17.00 2018 12 -10 -9 -6 -7 ٪