میزان سفارشات جدید

شاخص های اقتصادی
کشور آخرین
استرالیا 38.00 2017-09
اتریش 116.70 2017-08
کانادا 52772094.00 2017-09
چین 52.90 2017-10
جمهوری چک 105.39 2017-09
دانمارک 20.00 2017-03
فنلاند 103.50 2017-09
فرانسه -0.20 2017-10
آلمان 121.20 2017-09
یونان -16.00 2017-10
مجارستان 98.20 2017-09
ایتالیا 75.30 2017-08
ژاپن 1011.40 2017-09
نروژ 97.80 2017-09
لهستان 107.30 2017-09
اسلواکی 4296.60 2017-09
کره جنوبی 8382106.00 2017-09
اسپانیا 3.00 2017-09
سوئد 112.00 2017-09
تایوان 46601.00 2017-10
انگلستان 11781.00 2017-06
ایالات متحده 478455.00 2017-09