شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص PMI تولید

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

44.10 2019 11 42.1 32 : 63.3 امتیاز

آفریقای جنوبی

47.70 2019 11 48.1 38.38 : 57.89 امتیاز

اندونزی

48.20 2019 11 47.7 46.4 : 58.5 امتیاز

استرالیا

48.10 2019 11 51.6 29.47 : 62.5 امتیاز

امارات متحده عربی

50.30 2019 11 51.1 50.3 : 61.2 امتیاز

ایالات متحده

52.60 2019 11 51.3 50.3 : 57.9 امتیاز

اسپانیا

47.50 2019 11 46.8 41.1 : 56.1 امتیاز

ایرلند

49.70 2019 11 50.7 48.2 : 59.1 امتیاز

اتریش

46.00 2019 11 45.5 45.1 : 64.3 امتیاز

ایتالیا

47.60 2019 11 47.7 47.4 : 59 امتیاز

انگلستان

48.90 2019 11 49.6 34.4 : 61.5 امتیاز

برزیل

52.90 2019 11 52.2 41.6 : 53.5 امتیاز

پورتوریکو

48.40 2019 10 43.8 33.1 : 61.7 امتیاز

تایوان

49.80 2019 11 49.8 45.5 : 56.9 امتیاز

تایلند

49.30 2019 11 50 48.2 : 51.1 امتیاز

ترکیه

49.50 2019 11 49 42.7 : 55.7 امتیاز

جمهوری چک

43.50 2019 11 45 43.1 : 59.8 امتیاز

چین

51.80 2019 11 51.7 47.2 : 52.3 امتیاز

دانمارک

53.00 2019 11 50.02 24.36 : 69.86 امتیاز

روسیه

45.60 2019 11 47.2 45.6 : 54.7 امتیاز

ژاپن

48.90 2019 11 48.4 29.6 : 56.2 امتیاز

سریلانکا

57.60 2019 10 54.7 41 : 67.3 امتیاز

سوئیس

48.80 2019 11 49.4 32.8 : 66.9 امتیاز

سوئد

45.40 2019 11 46 34 : 70.4 امتیاز

سنگاپور

49.80 2019 11 49.6 48.3 : 53.1 امتیاز

عربستان سعودی

58.30 2019 11 57.8 51.4 : 61.8 امتیاز

فیلیپین

51.40 2019 11 52.1 50.6 : 57.5 امتیاز

فرانسه

51.70 2019 11 50.7 42.7 : 58.8 امتیاز

قطر

48.30 2019 11 47.3 45.2 : 56.3 امتیاز

کنیا

53.20 2019 11 53.2 34.4 : 57.7 امتیاز

کلمبیا

52.90 2019 11 51.1 45.4 : 54.3 امتیاز

کانادا

51.40 2019 11 51.2 47.5 : 57.1 امتیاز

کره جنوبی

49.40 2019 11 48.4 45.7 : 52.6 امتیاز

لبنان

37.00 2019 11 48.3 37 : 49.5 امتیاز

لهستان

46.70 2019 11 45.6 45.6 : 55.9 امتیاز

مالزی

49.50 2019 11 49.3 46.8 : 52 امتیاز

میانمار

52.70 2019 11 53 46.4 : 55.5 امتیاز

مجارستان

53.00 2019 11 52 37.2 : 61.2 امتیاز

مکزیک

48.00 2019 11 50.4 48 : 57.1 امتیاز

مصر

47.90 2019 11 49.2 37.1 : 52.5 امتیاز

منطقه یورو

46.90 2019 11 45.9 33.5 : 60.6 امتیاز

نروژ

53.70 2019 11 55.3 37.18 : 61.77 امتیاز

نیوزیلند

51.40 2019 11 52.6 36.1 : 62.8 امتیاز

نیجریه

59.30 2019 11 58.2 41.9 : 61.1 امتیاز

ویتنام

51.00 2019 11 50 43.6 : 56.5 امتیاز

هلند

49.60 2019 11 50.3 48 : 63.4 امتیاز

هند

51.20 2019 11 50.6 47.9 : 55 امتیاز

هنگ کنگ

38.50 2019 11 39.3 38.5 : 53.3 امتیاز

یونان

54.10 2019 11 53.5 30.2 : 56.6 امتیاز
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آلمان

44.10 2019 11 50.1 51.9 52.4 45.1 امتیاز

آفریقای جنوبی

47.70 2019 11 46.8 47.4 45 45.6 امتیاز

اندونزی

48.20 2019 11 51 51.2 51.5 49 امتیاز

استرالیا

48.10 2019 11 53.6 53.8 54 48.8 امتیاز

امارات متحده عربی

50.30 2019 11 56.5 55 55.9 51 امتیاز

ایالات متحده

52.60 2019 11 51.2 50.6 50.9 52.2 امتیاز

اسپانیا

47.50 2019 11 52.1 52.5 52 50.7 امتیاز

ایرلند

49.70 2019 11 53 53.7 54 51 امتیاز

اتریش

46.00 2019 11 49 51.9 52.2 46.3 امتیاز

ایتالیا

47.60 2019 11 52 51.9 52.5 50.6 امتیاز

انگلستان

48.90 2019 11 49.9 50.7 50.5 48 امتیاز

برزیل

52.90 2019 11 52.5 51.8 51.7 53.1 امتیاز

پورتوریکو

48.40 2019 10 51.6 52 52.5 49 امتیاز

تایوان

49.80 2019 11 48.2 50 50.5 49.1 امتیاز

تایلند

49.30 2019 11 50.5 50.8 50.1 49.1 امتیاز

ترکیه

49.50 2019 11 50.7 53.2 52 49.5 امتیاز

جمهوری چک

43.50 2019 11 50 51.5 52.5 49.5 امتیاز

چین

51.80 2019 11 49.8 50.2 50.7 52.2 امتیاز

دانمارک

53.00 2019 11 54.3 54.7 54.9 53.5 امتیاز

روسیه

45.60 2019 11 53 53.4 53.2 46.9 امتیاز

ژاپن

48.90 2019 11 50 50.9 51 49.5 امتیاز

سریلانکا

57.60 2019 10 56 56 53 55.7 امتیاز

سوئیس

48.80 2019 11 52 52.9 53.4 50.8 امتیاز

سوئد

45.40 2019 11 52.5 53.6 54 51.8 امتیاز

سنگاپور

49.80 2019 11 50.6 50.1 50.8 49.9 امتیاز

عربستان سعودی

58.30 2019 11 56.5 57.5 56.9 58 امتیاز

فیلیپین

51.40 2019 11 53.4 52.5 53 52 امتیاز

فرانسه

51.70 2019 11 52.5 52.9 52.7 51.5 امتیاز

قطر

48.30 2019 11 50.5 51 52 49 امتیاز

کنیا

53.20 2019 11 53 52.2 53 53.5 امتیاز

کلمبیا

52.90 2019 11 52.5 53 53.5 52 امتیاز

کانادا

51.40 2019 11 52.3 52.8 53.3 51.8 امتیاز

کره جنوبی

49.40 2019 11 50.2 49.8 50.1 50 امتیاز

لبنان

37.00 2019 11 50 50 51 38.5 امتیاز

لهستان

46.70 2019 11 50.1 52.2 52.9 48.1 امتیاز

مالزی

49.50 2019 11 50.8 50.4 50.4 50 امتیاز

میانمار

52.70 2019 11 51.5 52.9 53 52.8 امتیاز

مجارستان

53.00 2019 11 54 54.5 54.2 53.4 امتیاز

مکزیک

48.00 2019 11 51.5 50.9 50.3 48.5 امتیاز

مصر

47.90 2019 11 48.8 49.4 48.5 50 امتیاز

منطقه یورو

46.90 2019 11 51.1 52.5 52.7 47.5 امتیاز

نروژ

53.70 2019 11 53.8 54.2 54.5 54.1 امتیاز

نیوزیلند

51.40 2019 11 51.5 51.2 52.6 51 امتیاز

نیجریه

59.30 2019 11 58.6 58.8 61 57.8 امتیاز

ویتنام

51.00 2019 11 50.8 51.2 50.9 51.5 امتیاز

هلند

49.60 2019 11 52 52.6 53.2 51.5 امتیاز

هند

51.20 2019 11 50.8 51 51.1 51.4 امتیاز

هنگ کنگ

38.50 2019 11 48 51 51.4 39 امتیاز

یونان

54.10 2019 11 52.5 51.9 52.2 52 امتیاز