کالایاب
شاخص یاب

هزینه های کار

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آفریقای جنوبی 0 2018 12 155 1 : 156 نقاط شاخص
آلمان 116.69 2019 03 116 78.67 : 117 نقاط شاخص
انگلستان 105.50 2018 12 105 20.7 : 106 نقاط شاخص
ایالات متحده 0 2019 06 111 17 : 112 نقاط شاخص
اسلوونی 0 2018 12 113 52.46 : 113 نقاط شاخص
اسلواکی 0 2019 03 121 46.9 : 121 نقاط شاخص
ایرلند 80.20 2019 03 77 71.2 : 119 نقاط شاخص
اتحادیه اروپا 109.50 2018 09 115 88.2 : 115 نقاط شاخص
استونی 0 2019 03 137 29.81 : 142 نقاط شاخص
اسپانیا 100.40 2019 03 106 66.7 : 106 نقاط شاخص
ایتالیا 111.20 2019 03 109 44.5 : 111 نقاط شاخص
اتریش 0 2019 06 115 83.5 : 121 نقاط شاخص
استرالیا 0 2019 03 104 44.1 : 104 نقاط شاخص
بلغارستان 0 2018 12 131 1.86 : 155 نقاط شاخص
بلژیک 0 2019 03 113 80.1 : 113 نقاط شاخص
برزیل 101.89 2019 06 117 39.6 : 182 نقاط شاخص
پرتغال 96.70 2019 03 112 63.2 : 112 نقاط شاخص
تایوان 91.47 2019 06 95.89 64.98 : 289 نقاط شاخص
ترکیه 188.85 2019 03 163 56.26 : 189 نقاط شاخص
تایلند 91.98 2018 12 97.23 89.1 : 110 نقاط شاخص
جمهوری چک 0 2019 03 120 57.46 : 126 نقاط شاخص
چین 0 2019 06 104 103 : 110 نقاط شاخص
دانمارک 0 2019 03 108 68.85 : 109 نقاط شاخص
رومانی 0 2019 03 108 2.3 : 161 نقاط شاخص
سوئد 0 2019 05 134 100 : 134 نقاط شاخص
سنگاپور 99.50 2019 06 111 51.7 : 111 نقاط شاخص
صربستان 0 2019 05 115 73.3 : 128 نقاط شاخص
فرانسه 107.50 2019 03 108 5.9 : 108 نقاط شاخص
فنلاند 0 2019 03 109 28.4 : 112 نقاط شاخص
قبرس 0 2018 12 86.07 58.87 : 116 نقاط شاخص
کره جنوبی 129.90 2019 03 103 69 : 130 نقاط شاخص
کانادا 0 2019 03 107 43.75 : 108 نقاط شاخص
کرواسی 0 2019 03 89.2 70.5 : 104 نقاط شاخص
لتونی 0 2019 03 114 43.69 : 170 نقاط شاخص
لهستان 111.40 2019 03 105 82.5 : 115 نقاط شاخص
لیتوانی 0 2018 12 151 46 : 155 نقاط شاخص
لوکزامبورگ 0 2019 05 101 85.9 : 189 نقاط شاخص
منطقه یورو 99.60 2019 03 111 83.3 : 111 نقاط شاخص
مکزیک 0 2019 06 97.7 66.4 : 127 نقاط شاخص
مجارستان 0 2019 03 121 31.3 : 133 نقاط شاخص
مالت 0 2019 03 108 68.85 : 121 نقاط شاخص
موریس 0 2018 12 132 22.54 : 135 نقاط شاخص
نیوزیلند 0 2019 06 1184 698 : 1192 نقاط شاخص
نروژ 0 2019 03 123 53.4 : 133 نقاط شاخص
هلند 0 2019 03 108 66.6 : 116 نقاط شاخص
یونان 93.20 2019 03 93.5 48.5 : 107 نقاط شاخص
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
آلمان 116.69 2019 03 117 118 119 117 نقاط شاخص
انگلستان 105.50 2018 12 109 109 109 109 نقاط شاخص
ایرلند 80.20 2019 03 76.57 76.28 76.28 74.7 نقاط شاخص
اتحادیه اروپا 109.50 2018 09 118 113 112 109 نقاط شاخص
اسپانیا 100.40 2019 03 109 109 103 99.5 نقاط شاخص
ایتالیا 111.20 2019 03 111 111 111 111 نقاط شاخص
برزیل 101.89 2019 06 100 100 100 100 نقاط شاخص
پرتغال 96.70 2019 03 115 115 115 98.92 نقاط شاخص
تایوان 91.47 2019 06 98.6 98.6 98.6 103 نقاط شاخص
ترکیه 188.85 2019 03 201 205 207 199 نقاط شاخص
تایلند 91.98 2018 12 83 83 83 88 نقاط شاخص
سنگاپور 99.50 2019 06 120 120 120 110 نقاط شاخص
فرانسه 107.50 2019 03 109 109 108 109 نقاط شاخص
کره جنوبی 129.90 2019 03 140 140 140 138 نقاط شاخص
لهستان 111.40 2019 03 109 115 116 120 نقاط شاخص
منطقه یورو 99.60 2019 03 119 120 102 109 نقاط شاخص
یونان 93.20 2019 03 96.2 89.4 91 78.6 نقاط شاخص