کالایاب
شاخص یاب

خانه های مسکونی نوساز

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
انگلستان 46930.00 2018 09 41950 16420 : 69520 واحد
ایسلند 0 2017 12 1133 142 : 4446 واحد
ایالات متحده 1230.00 2019 01 1037 478 : 2494 هزار واحد
اسپانیا 0.86 2018 12 0.88 0.18 : 80.11 هزار واحد
بلغارستان 0 2018 09 1128 382 : 1281 واحد
تایلند 6087.00 2018 12 10685 1267 : 24699 واحد
ترکیه 8334.00 2018 12 5242 1250 : 39137 واحد
جمهوری چک 0 2018 12 8186 5062 : 12580 واحد
روسیه 4.20 2019 01 17.1 0.4 : 19.7 میلیون - متر مربع
ژاپن 0 2019 01 2.1 -43.96 : 67.63 ٪
سوئد 0 2018 12 9.72 1.53 : 35 هزار واحد
فنلاند 0 2018 11 4516 525 : 5579 واحد
فرانسه 29700.00 2019 01 35500 14000 : 50200 واحد
قرقیزستان 131.00 2018 10 1297 131 : 1297 واحد
کانادا 0 2019 02 207 90.7 : 292 هزار واحد
نروژ 0 2019 01 2701 1137 : 4113 واحد
کشور فعلی زمان ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم واحد اندازه گیری
انگلستان 46930.00 2018 09 43400 45100 41420 43220 واحد
ایالات متحده 1230.00 2019 01 1218 1215 1210 1300 هزار واحد
اسپانیا 0.86 2018 12 1.09 1.15 1.25 0.99 هزار واحد
تایلند 6087.00 2018 12 8400 8310 8290 8220 واحد
ترکیه 8334.00 2018 12 8500 7300 8300 6700 واحد
روسیه 4.20 2019 01 5.7 5.6 18.2 5.5 میلیون - متر مربع
فرانسه 29700.00 2019 01 37100 37400 47800 39100 واحد
قرقیزستان 131.00 2018 10 631 644 629 730 واحد