کالایاب
شاخص یاب

خانه های مسکونی نوساز

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
ایالات متحده 1191.00 2019 07 1241 478 : 2494 هزار واحد
ایسلند 0 2017 12 1133 142 : 4446 واحد
انگلستان 36630.00 2019 03 40040 17120 : 69520 واحد
اسپانیا 0.54 2019 03 0.58 0.18 : 80.11 هزار واحد
بلغارستان 0 2019 06 871 382 : 1281 واحد
تایلند 9689.00 2019 05 3739 1267 : 24699 واحد
ترکیه 4365.00 2019 03 2799 1250 : 39137 واحد
جمهوری چک 0 2019 06 9566 5062 : 12580 واحد
روسیه 5.90 2019 06 4.6 0.4 : 19.7 میلیون - متر مربع
ژاپن 0 2019 06 -8.7 -43.96 : 67.63 ٪
سوئد 0 2019 03 13.31 1.53 : 35 هزار واحد
فرانسه 35500.00 2019 06 29200 14000 : 50200 واحد
فنلاند 0 2019 05 4092 587 : 5645 واحد
قرقیزستان 776.00 2019 04 807 131 : 1970 واحد
کانادا 0 2019 07 245 90.7 : 292 هزار واحد
نروژ 0 2019 06 2940 1137 : 4113 واحد
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
ایالات متحده 1191.00 2019 07 1120 1150 1240 1215 هزار واحد
انگلستان 36630.00 2019 03 32440 33260 30890 36220 واحد
اسپانیا 0.54 2019 03 0.99 0.65 1.15 0.91 هزار واحد
تایلند 9689.00 2019 05 8290 8290 8310 8310 واحد
ترکیه 4365.00 2019 03 8300 6200 7800 7300 واحد
روسیه 5.90 2019 06 18.2 5.9 6.2 5.6 میلیون - متر مربع
فرانسه 35500.00 2019 06 33800 36800 32900 30400 واحد
قرقیزستان 776.00 2019 04 629 629 629 644 واحد