کالایاب
شاخص یاب

خانه های مسکونی نوساز

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
ایالات متحده 1235.00 2019 04 1168 478 : 2494 هزار واحد
انگلستان 35660.00 2018 12 46930 16420 : 69520 واحد
اسپانیا 0.86 2018 12 0.88 0.18 : 80.11 هزار واحد
ایسلند 0 2017 12 1133 142 : 4446 واحد
بلغارستان 0 2018 09 1128 382 : 1281 واحد
تایلند 8845.00 2019 02 3884 1267 : 24699 واحد
ترکیه 8334.00 2018 12 5242 1250 : 39137 واحد
جمهوری چک 0 2019 03 8379 5062 : 12580 واحد
روسیه 5.60 2019 03 5 0.4 : 19.7 میلیون - متر مربع
ژاپن 0 2019 03 4.2 -43.96 : 67.63 ٪
سوئد 0 2018 12 10.72 1.53 : 35 هزار واحد
فنلاند 0 2019 03 2316 525 : 5571 واحد
فرانسه 33000.00 2019 03 27500 14000 : 50200 واحد
قرقیزستان 131.00 2018 10 1297 131 : 1297 واحد
کانادا 0 2019 04 192 90.7 : 292 هزار واحد
نروژ 0 2019 03 2713 1137 : 4113 واحد
کشور فعلی زمان ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم واحد اندازه گیری
ایالات متحده 1235.00 2019 04 1215 1210 1150 1218 هزار واحد
انگلستان 35660.00 2018 12 45100 41420 42500 43400 واحد
اسپانیا 0.86 2018 12 1.15 1.25 1.25 1.09 هزار واحد
تایلند 8845.00 2019 02 8310 8290 8290 8400 واحد
ترکیه 8334.00 2018 12 7300 8300 6200 8500 واحد
روسیه 5.60 2019 03 5.6 18.2 5.9 5.7 میلیون - متر مربع
فرانسه 33000.00 2019 03 37400 47800 47800 37100 واحد
قرقیزستان 131.00 2018 10 644 629 629 631 واحد