کالایاب
شاخص یاب

بدهی خانوار به درآمد

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آلمان 0 2017 12 82.68 82.51 : 107 ٪
آفریقای جنوبی 0 2018 12 71.9 40.3 : 86.4 ٪
ایتالیا 61.12 2017 12 61.14 33.67 : 64.57 ٪
اسپانیا 0 2017 12 103 68.9 : 134 ٪
اسلواکی 0 2017 12 63.11 6.8 : 67.89 ٪
اسلوونی 0 2017 12 44.59 23.69 : 48.71 ٪
ایرلند 133.22 2017 12 147 111 : 212 ٪
استونی 0 2017 12 69.65 15.01 : 93.01 ٪
اتریش 84.91 2017 12 84.28 73.36 : 86.92 ٪
بلژیک 0 2017 12 103 58.32 : 105 ٪
بلغارستان 0 2016 12 34.99 10.84 : 43.35 ٪
پرتغال 98.26 2018 12 101 83.75 : 128 ٪
جمهوری چک 0 2017 12 59.22 13.33 : 59.22 ٪
دانمارک 0 2018 12 241 181 : 270 ٪
سوئد 0 2018 12 163 96.19 : 163 ٪
سوئیس 0 2016 12 181 144 : 182 ٪
فرانسه 0 2017 12 89.47 54.15 : 93.29 ٪
فنلاند 0 2018 12 116 60.84 : 116 ٪
قبرس 0 2017 12 179 104 : 203 ٪
کانادا 0 2019 03 174 83.56 : 174 ٪
کرواسی 0 2015 12 59.11 47.61 : 62.67 ٪
لهستان 0 2017 12 60.03 9.79 : 60.26 ٪
لیتوانی 0 2017 12 35.59 2.2 : 45.44 ٪
لتونی 0 2017 12 37.56 8.55 : 74.05 ٪
منطقه یورو 0 2018 12 94 71.02 : 98.13 ٪
مجارستان 0 2017 12 35.62 9.57 : 68.85 ٪
نروژ 0 2018 12 198 119 : 202 ٪
نیوزیلند 0 2018 12 164 56.2 : 164 ٪
هلند 0 2018 12 209 152 : 232 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
ایتالیا 61.12 2017 12 55.2 53.2 53.2 55.2 ٪
ایرلند 133.22 2017 12 134 125 125 134 ٪
اتریش 84.91 2017 12 83.86 83.86 83.86 83.86 ٪
بلژیک 0 2017 12 105 105 105 105 ٪
پرتغال 98.26 2018 12 95.1 91.9 91.9 95.1 ٪
منطقه یورو 0 2018 12 89.9 89.9 87.1 89.9 ٪