شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بدهی خانوار به درآمد

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آفریقای جنوبی

0 2018 12 71.9 40.3 : 86.4 ٪

آلمان

0 2018 12 82.51 82.51 : 107 ٪

اسلوونی

0 2018 12 45.04 23.69 : 48.71 ٪

اسپانیا

0 2018 12 100 68.9 : 134 ٪

ایتالیا

60.95 2018 12 61.06 33.67 : 64.57 ٪

اتریش

83.21 2018 12 84.91 73.36 : 86.92 ٪

اسلواکی

0 2018 12 67.89 6.8 : 69.26 ٪

ایرلند

120.66 2018 12 130 111 : 209 ٪

استونی

0 2017 12 69.65 15.01 : 93.01 ٪

بلغارستان

0 2016 12 34.99 10.84 : 43.35 ٪

بلژیک

0 2018 12 105 58.32 : 105 ٪

پرتغال

98.26 2018 12 101 83.75 : 128 ٪

جمهوری چک

0 2018 12 56.64 13.33 : 60.69 ٪

چین

0 2018 12 93.4 93.4 : 99.9 در صد

دانمارک

0 2018 12 241 181 : 270 ٪

سوئد

0 2018 12 163 96.19 : 163 ٪

سوئیس

0 2016 12 181 144 : 182 ٪

فرانسه

0 2018 12 93.29 54.15 : 95.88 ٪

فنلاند

0 2018 12 116 60.84 : 116 ٪

قبرس

0 2018 12 163 104 : 203 ٪

کرواسی

0 2015 12 59.11 47.61 : 62.67 ٪

کانادا

0 2019 06 173 83.56 : 174 ٪

لهستان

0 2017 12 60.03 9.79 : 60.26 ٪

لتونی

0 2018 12 35.94 8.55 : 74.05 ٪

لیتوانی

0 2018 12 36.18 2.2 : 45.44 ٪

مجارستان

0 2018 12 33.39 9.57 : 68.85 ٪

منطقه یورو

0 2018 12 94 71.02 : 98.13 ٪

نیوزیلند

0 2019 06 164 56.2 : 164 ٪

نروژ

0 2018 12 198 119 : 202 ٪

هلند

0 2018 12 209 152 : 232 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

ایتالیا

60.95 2018 12 58 58 58 59 ٪

اتریش

83.21 2018 12 83.86 83.86 83.86 83.86 ٪

ایرلند

120.66 2018 12 125 125 125 134 ٪

پرتغال

98.26 2018 12 91.9 91.9 91.9 95.1 ٪

منطقه یورو

0 2018 12 89.9 89.9 87.1 89.9 ٪