کالایاب
شاخص یاب

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آلمان 52.90 2018 12 52.7 35 : 70.9 ٪
آرژانتین 0 2018 12 7.1 2.5 : 7.3 ٪
آفریقای جنوبی 0 2018 12 33.2 33.1 : 43.9 ٪
اسپانیا 58.90 2018 12 59.5 22.8 : 85.1 ٪
اتریش 0 2018 12 48.9 40.7 : 54.4 ٪
اندونزی 17.00 2018 12 17 6.2 : 17.1 ٪
استرالیا 0 2018 12 121 34.2 : 122 ٪
ایرلند 43.20 2018 12 43.7 43.2 : 117 ٪
ایتالیا 0 2018 12 40.9 8.2 : 44 ٪
انگلستان 87.10 2018 12 86.8 28.7 : 95.9 ٪
ایالات متحده 76.30 2018 12 76.6 23.8 : 98.6 ٪
بلژیک 0 2018 12 60.8 28.4 : 60.8 ٪
برزیل 0 2018 12 27.1 10.4 : 28.4 ٪
پرتغال 66.90 2018 12 67.3 7.6 : 92.1 ٪
ترکیه 0 2018 12 15.6 0.1 : 19.6 ٪
تایلند 0 2018 12 68.3 25.4 : 70.9 ٪
جمهوری چک 0 2018 12 32.1 6.7 : 32.3 ٪
چین 52.60 2018 12 51.9 10.8 : 52.6 ٪
دانمارک 0 2018 12 116 69.1 : 139 ٪
روسیه 0 2018 12 16.8 0.6 : 17.7 ٪
ژاپن 58.10 2018 12 57.7 20.3 : 72.2 ٪
سوئیس 0 2018 12 129 102 : 129 ٪
سنگاپور 54.70 2018 12 54.9 21.8 : 59.6 ٪
سوئد 0 2018 12 88.5 43.9 : 88.6 ٪
شیلی 45.40 2018 12 44.5 22.7 : 45.4 ٪
عربستان سعودی 11.60 2018 12 12 7.3 : 14.1 ٪
فنلاند 0 2018 12 66.7 12.8 : 67.1 ٪
فرانسه 60.10 2018 12 59.5 18.6 : 60.1 ٪
کلمبیا 0 2018 12 26.55 9 : 26.98 ٪
کانادا 0 2019 03 101 52.46 : 101 ٪
کره جنوبی 97.70 2018 12 96.9 1.4 : 97.7 ٪
لوکزامبورگ 0 2018 12 65.9 37.4 : 67.1 ٪
لهستان 0 2018 12 35.2 2.2 : 36.7 ٪
لیتوانی 0 2018 12 22.78 1.39 : 32.6 ٪
مکزیک 0 2018 12 16.1 7.7 : 16.2 ٪
مالزی 66.30 2018 12 66.2 48.7 : 69.8 ٪
منطقه یورو 57.70 2018 12 57.6 46.3 : 64.1 ٪
مجارستان 0 2018 12 18.2 3.9 : 40.7 ٪
نیوزیلند 0 2018 12 93.1 27.9 : 94 ٪
نروژ 0 2018 12 101 40.4 : 102 ٪
هند 0 2018 12 11.2 8.7 : 11.3 ٪
هنگ کنگ 0 2018 12 71 34.5 : 72.2 ٪
هلند 0 2018 12 103 50 : 120 ٪
یونان 52.60 2018 12 53.7 5.5 : 65.5 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
آلمان 52.90 2018 12 50.4 49.5 49.5 50.4 ٪
اسپانیا 58.90 2018 12 56.1 54.5 54.5 56.1 ٪
اندونزی 17.00 2018 12 16.8 16.8 16.8 16.8 ٪
ایرلند 43.20 2018 12 42.5 42.5 41.5 42.5 ٪
انگلستان 87.10 2018 12 87 85 85 87 ٪
ایالات متحده 76.30 2018 12 78 78 78 78 ٪
پرتغال 66.90 2018 12 61.1 57.8 57.8 61.1 ٪
چین 52.60 2018 12 53 53 54 51 ٪
ژاپن 58.10 2018 12 58.6 58.8 59 58.3 ٪
سنگاپور 54.70 2018 12 59.2 59.5 59.5 59.4 ٪
شیلی 45.40 2018 12 45.4 45.4 45.4 44.28 ٪
عربستان سعودی 11.60 2018 12 13.3 13.1 13.1 13.2 ٪
فرانسه 60.10 2018 12 61 59 59 61 ٪
کره جنوبی 97.70 2018 12 96.8 96.8 96.8 96.4 ٪
مالزی 66.30 2018 12 66.1 66.1 66.1 66.3 ٪
منطقه یورو 57.70 2018 12 55 53.7 53.7 55 ٪
یونان 52.60 2018 12 52.5 51.9 51.9 52.5 ٪