کالایاب
شاخص یاب

نرخ مالکیت مسکن

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آلمان 51.40 2017 12 51.7 51.4 : 53.4 ٪
اسلواکی 0 2017 12 89.5 82.1 : 90.5 ٪
اتحادیه اروپا 69.30 2017 12 69.2 69.2 : 73.2 ٪
ایرلند 69.50 2017 12 69.8 68.6 : 81.8 ٪
اتریش 0 2018 12 55 52.4 : 59.2 ٪
انگلستان 65.00 2017 12 63.4 63.4 : 73.3 ٪
استرالیا 65.00 2016 12 67 65 : 71.4 ٪
اسپانیا 77.10 2017 12 77.8 77.1 : 80.6 ٪
ایتالیا 72.40 2017 12 72.3 72.3 : 74.2 ٪
اسلوونی 0 2017 12 75.1 75.1 : 84.5 ٪
ایالات متحده 64.20 2019 03 64.8 62.9 : 69.2 ٪
استونی 0 2017 12 81.4 81.1 : 88.9 ٪
ایسلند 0 2016 12 77.8 77.3 : 86.8 ٪
بلژیک 0 2017 12 71.3 71.3 : 73.7 ٪
بلغارستان 0 2018 12 82.9 82.3 : 87.6 ٪
پرتغال 74.70 2017 12 75.2 74.2 : 75.5 ٪
ترکیه 59.70 2016 12 60.4 59.6 : 61.1 ٪
جمهوری چک 0 2017 12 78.2 73.5 : 80.4 ٪
چین 0 2014 12 90 90 : 90 ٪
دانمارک 0 2018 12 62.2 60.5 : 68.7 ٪
رومانی 0 2017 12 96 95.6 : 97.5 ٪
روسیه 87.30 2016 12 87.1 58.2 : 87.3 ٪
ژاپن 0 2013 12 61.1 59.8 : 61.7 ٪
سوئیس 0 2016 12 43.4 42.5 : 44.5 ٪
سوئد 0 2017 12 65.2 65.2 : 70.8 ٪
سنگاپور 91.00 2018 12 90.7 58.8 : 93.1 ٪
صربستان 0 2017 12 82.4 81.1 : 82.4 ٪
فرانسه 64.40 2017 12 64.9 60.5 : 65 ٪
فنلاند 0 2018 12 71.4 71.4 : 74.3 ٪
قبرس 0 2017 12 72.5 70.7 : 74.1 ٪
کالدونیای جدید 0 2014 12 62 53 : 62 ٪
کرواسی 0 2017 12 90 88.2 : 90.5 ٪
کره جنوبی 57.70 2017 12 56.8 53.6 : 57.7 ٪
کانادا 0 2017 12 66.2 63.9 : 67.8 ٪
لتونی 0 2018 12 81.5 80.2 : 87.2 ٪
لهستان 0 2017 12 83.4 62.5 : 84.2 ٪
لوکزامبورگ 0 2017 12 73.9 68.1 : 74.7 ٪
لیتوانی 0 2017 12 90.3 88.3 : 93.6 ٪
مالت 0 2017 12 81.4 78.5 : 81.9 ٪
موریس 0 2011 12 99.1 98.6 : 99.1 ٪
مجارستان 0 2018 12 85.2 85.2 : 89.8 ٪
مقدونیه 0 2017 12 90 87.3 : 90.6 ٪
منطقه یورو 66.10 2017 12 66.4 64 : 71.9 ٪
نروژ 0 2017 12 82.7 82.6 : 86.1 ٪
نیوزیلند 64.80 2013 12 66.9 64.8 : 73.8 ٪
نپال 85.26 2011 12 88.26 85.26 : 88.26 ٪
هلند 0 2017 12 69 63.9 : 69.4 ٪
هنگ کنگ 0 2018 12 49.2 28.7 : 54.3 ٪
یونان 73.30 2017 12 73.9 73.3 : 77.2 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
آلمان 51.40 2017 12 51.2 51.2 51 51.2 ٪
اتحادیه اروپا 69.30 2017 12 68.5 68.5 68.5 68.5 ٪
ایرلند 69.50 2017 12 71 71 71.2 71 ٪
انگلستان 65.00 2017 12 62.5 62.5 62 62.5 ٪
استرالیا 65.00 2016 12 64.38 63.5 64 63.5 ٪
اسپانیا 77.10 2017 12 76.9 76.9 76.4 76.9 ٪
ایتالیا 72.40 2017 12 71.5 71.5 71 71.5 ٪
ایالات متحده 64.20 2019 03 64.8 64.8 64.8 65 ٪
پرتغال 74.70 2017 12 74 74 73.8 74 ٪
ترکیه 59.70 2016 12 60.5 60.5 60 60.5 ٪
روسیه 87.30 2016 12 85 85 84.4 85 ٪
سنگاپور 91.00 2018 12 91.5 91.5 91.7 91.5 ٪
فرانسه 64.40 2017 12 63.2 63.2 63 63.2 ٪
کره جنوبی 57.70 2017 12 57.1 57.1 55.8 57.1 ٪
لهستان 0 2017 12 82.7 82.7 82.7 82.7 ٪
منطقه یورو 66.10 2017 12 65.9 65.9 65.5 65.9 ٪
نیوزیلند 64.80 2013 12 64.29 64.29 64.29 64.29 ٪
نپال 85.26 2011 12 82 82 80 82 ٪
یونان 73.30 2017 12 72.7 72.7 72.4 72.7 ٪