شاخص یاب

درآمد قابل تصرف شخص

  • اطلاعات زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آفریقای جنوبی 0 2018 09 2911510 3393 : 2965713 ZAR - میلیون
آلمان 496.88 2018 09 494 22.96 : 497 EUR - میلیارد
آذربایجان 44983.30 2017 12 41459 3748 : 44983 AZN - میلیون
اسپانیا 201373.00 2018 09 230251 103970 : 230251 EUR - میلیون
استرالیا 0 2018 09 302682 3106 : 303619 AUD - میلیون
ایرلند 233013.00 2017 12 223150 84209 : 233013 EUR - میلیون
ایالات متحده 0 2018 11 15700 352 : 15743 USD - میلیارد
ایسلند 0 2016 12 3343 818 : 3635 ISK هزار
اسلواکی 0 2018 09 12524 2435 : 13781 EUR - میلیون
ایتالیا 295698.00 2018 09 296399 198081 : 296399 EUR - میلیون
انگلستان 340827.00 2018 09 340475 66638 : 340973 GBP - میلیون
بلژیک 0 2018 09 89715 50498 : 90637 EUR - میلیون
بنگلادش 60355.24 2017 12 58442 36448 : 60355 BDT امکانات
پرتغال 40723.90 2018 09 40922 19012 : 41690 EUR - میلیون
تایلند 8312890.00 2017 12 7925142 1445598 : 8312890 THB - میلیون
تایوان 8721300.00 2017 12 8400000 61500 : 8721300 TWD - میلیون
چین 0 2017 12 33616 343 : 36396 CNY
دانمارک 0 2017 12 1055765 368723 : 1095270 DKK - میلیون
روسیه 0.10 2018 12 -3.1 -26.6 : 21.5 ٪
ژاپن 849.90 2018 12 371 35.36 : 1080 JPY هزار
سوئد 0 2018 09 690463 71581 : 690463 SEK - میلیون
فرانسه 358295.00 2018 09 355711 2496 : 358295 EUR - میلیون
کانادا 0 2018 09 1248172 26768 : 1248172 CAD - میلیون
کره جنوبی 1722492.80 2017 12 1632614 2867 : 1722493 KRW - میلیارد
کنیا 0 2017 12 6591 1357 : 7129 KES - میلیارد
کامبوج 1947.00 2017 12 1766 736 : 1947 KHR هزار
ماکائو 41423.00 2012 12 30891 21110 : 41423 MOP
منطقه یورو 1769770.00 2018 09 1755428 1068215 : 1769770 EUR - میلیون
نیجریه 0 2017 12 19664056 117514 : 19990334 NGN - میلیون
نروژ 0 2018 09 299665 172022 : 299665 NOK - میلیون
نامیبیا 0 2017 12 129655 46026 : 136626 NAD - میلیون
هلند 0 2017 12 323061 85986 : 331011 EUR - میلیون
هند 0 2017 12 154965120 91540 : 169623970 INR - میلیون
کشور فعلی زمان ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم واحد اندازه گیری
آلمان 496.88 2018 09 502 505 509 500 EUR - میلیارد
آذربایجان 44983.30 2017 12 44200 44200 44200 44200 AZN - میلیون
اسپانیا 201373.00 2018 09 244000 201000 234000 197000 EUR - میلیون
ایرلند 233013.00 2017 12 251000 251000 251000 251000 EUR - میلیون
ایتالیا 295698.00 2018 09 304000 306000 308000 302000 EUR - میلیون
انگلستان 340827.00 2018 09 340500 342200 345800 338000 GBP - میلیون
بنگلادش 60355.24 2017 12 66350 66350 66350 66350 BDT امکانات
پرتغال 40723.90 2018 09 43860 44150 44540 43250 EUR - میلیون
تایلند 8312890.00 2017 12 8330000 8330000 8330000 8330000 THB - میلیون
تایوان 8721300.00 2017 12 9080000 9080000 9080000 9080000 TWD - میلیون
روسیه 0.10 2018 12 -0.6 -0.4 0.5 -1.2 ٪
ژاپن 849.90 2018 12 610 427 795 365 JPY هزار
فرانسه 358295.00 2018 09 368000 371000 375000 366000 EUR - میلیون
کره جنوبی 1722492.80 2017 12 1870000 1870000 1870000 1870000 KRW - میلیارد
کامبوج 1947.00 2017 12 1910 1910 1910 1910 KHR هزار
ماکائو 41423.00 2012 12 45000 45000 45000 45000 MOP
منطقه یورو 1769770.00 2018 09 1850000 1870000 1890000 1830000 EUR - میلیون