شاخص یاب

سود شرکت سهامی

شاخص های اقتصادی
کشور آخرین قبلی
چین 6116880.00 2018-11
استونی 870725.90 2018-09
جمهوری چک 310627.00 2016-12
دانمارک 269838.00 2016-12
انگلستان 114178.00 2018-09
استرالیا 90221.00 2018-09
لهستان 88642.50 2018-06
کانادا 85053.00 2018-09
بلژیک 32107.00 2016-12
ژاپن 18284.72 2018-09
روسیه 11551.60 2018-10
ایالات متحده 2076.82 2018-09
آلمان 192.30 2018-09