سود شرکت سهامی

شاخص های اقتصادی
کشور آخرین
چین 5584600.00 2017-09
استونی 827002.30 2017-06
جمهوری چک 328392.00 2015-12
دانمارک 244520.00 2015-12
انگلستان 107327.00 2017-06
لهستان 90055.10 2017-06
استرالیا 78688.00 2017-06
کانادا 76318.00 2017-06
بلژیک 24520.00 2015-12
ژاپن 22389.97 2017-06
روسیه 6382.70 2017-08
ایالات متحده 1643.80 2017-06
آلمان 189.11 2017-06