شاخص یاب

سود شرکت سهامی

شاخص های اقتصادی
کشور آخرین
چین 3903810.00 2018-07
استونی 726446.00 2018-06
جمهوری چک 310627.00 2016-12
دانمارک 269838.00 2016-12
انگلستان 111344.00 2018-06
لهستان 88642.50 2018-06
استرالیا 88467.00 2018-06
کانادا 76692.00 2018-06
ژاپن 26401.12 2018-06
بلژیک 24520.00 2015-12
روسیه 6371.70 2018-06
ایالات متحده 2012.60 2018-06
آلمان 201.20 2018-06