سود شرکت سهامی

شاخص های اقتصادی
آخرین
چین 2904760.00 2017-05
استونی 632739.60 2016-12
جمهوری چک 297159.00 2014-12
دانمارک 244520.00 2015-12
لهستان 154837.80 2016-12
انگلستان 108645.00 2017-03
استرالیا 82628.00 2017-03
کانادا 73337.00 2017-03
بلژیک 36858.00 2014-12
ژاپن 20131.44 2017-03
روسیه 4025.20 2017-05
ایالات متحده 1567.40 2017-03
آلمان 187.45 2017-03