سود شرکت سهامی

شاخص های اقتصادی
آخرین
چین 4248120.00 2017-07
استونی 632739.60 2016-12
جمهوری چک 328392.00 2015-12
دانمارک 244520.00 2015-12
لهستان 154837.80 2016-12
انگلستان 107327.00 2017-06
استرالیا 78688.00 2017-06
کانادا 76318.00 2017-06
بلژیک 24520.00 2015-12
ژاپن 22389.97 2017-06
روسیه 4965.90 2017-06
ایالات متحده 1655.60 2017-06
آلمان 189.11 2017-06