سود شرکت سهامی

شاخص های اقتصادی
کشور آخرین
چین 6875010.00 2017-11
استونی 827002.30 2017-06
جمهوری چک 328392.00 2015-12
دانمارک 244520.00 2015-12
انگلستان 108691.00 2017-09
لهستان 90055.10 2017-06
کانادا 80312.00 2017-09
استرالیا 79233.00 2017-09
بلژیک 24520.00 2015-12
ژاپن 17892.83 2017-09
روسیه 8471.70 2017-10
ایالات متحده 1738.20 2017-09
آلمان 193.15 2017-09