شاخص یاب

سود شرکت سهامی

شاخص های اقتصادی
کشور آخرین
چین 4917340.00 2018-09
استونی 726446.00 2018-06
جمهوری چک 310627.00 2016-12
دانمارک 269838.00 2016-12
انگلستان 114178.00 2018-09
لهستان 88642.50 2018-06
استرالیا 88467.00 2018-06
کانادا 76692.00 2018-06
ژاپن 26401.12 2018-06
بلژیک 24520.00 2015-12
روسیه 8572.00 2018-08
ایالات متحده 2007.53 2018-06
آلمان 201.20 2018-06