کالایاب
شاخص یاب

ضریب اطمینان مصرف کننده

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
FAROE 0 2019 01 10 -29 : 13 نقاط شاخص
آلبانی -8.70 2019 03 -11.9 -19 : -6.3 نقاط شاخص
آرژانتین 34.80 2019 03 36 28.44 : 60.97 نقاط شاخص
آلمان 10.40 2019 04 10.7 -3.5 : 16.8 نقاط شاخص
آفریقای جنوبی 7.00 2018 12 7 -33 : 26 نقاط شاخص
استرالیا 100.70 2019 04 98.8 64.61 : 124 نقاط شاخص
اسلوونی -7.00 2019 04 -6 -45 : 2 نقاط شاخص
اتریش -1.40 2019 03 -1.6 -23.1 : 4 نقاط شاخص
امارات متحده عربی 110.00 2018 12 111 97 : 118 نقاط شاخص
ایرلند 93.10 2019 03 86.5 39.6 : 131 نقاط شاخص
اندونزی 124.50 2019 03 125 9.6 : 128 نقاط شاخص
اسپانیا 93.90 2019 03 96.1 37.6 : 109 نقاط شاخص
اسلواکی -7.00 2019 03 -5 -49.4 : 6.5 نقاط شاخص
ایسلند 0 2018 11 92.1 19.54 : 155 نقاط شاخص
استونی 0 2019 02 -0.7 -38 : 12.8 نقاط شاخص
اتحادیه اروپا -7.10 2019 03 -7.2 -23.7 : -1.7 نقاط شاخص
ایتالیا 110.50 2019 04 111 82.4 : 121 نقاط شاخص
اوکراین 0 2019 03 67 41.1 : 107 نقاط شاخص
اکوادور 0 2019 02 38.1 26.9 : 49 نقاط شاخص
ایالات متحده 96.90 2019 04 98.4 51.7 : 111 نقاط شاخص
انگلستان -13.00 2019 03 -13 -39 : 10 نقاط شاخص
بلژیک -7.00 2019 04 -6 -28 : 16 Percentage Points
برزیل 114.30 2018 12 114 89.41 : 121 نقاط شاخص
بلغارستان -25.10 2019 03 -27 -54 : -17.7 نقاط شاخص
پرو 94.00 2019 03 104 80 : 121 نقاط شاخص
پاکستان 53.16 2019 03 51.82 29.05 : 55.97 نقاط شاخص
پرتغال -9.50 2019 03 -8.3 -46.8 : -0.8 نقاط شاخص
تایلند 80.60 2019 03 82 39.7 : 112 نقاط شاخص
ترکیه 59.40 2019 03 57.8 55.66 : 98.68 نقاط شاخص
تایوان 84.36 2019 03 84.69 48.42 : 97.52 نقاط شاخص
جمهوری چک 104.60 2019 03 106 66 : 114 نقاط شاخص
چین 126.00 2019 02 124 97 : 126 نقاط شاخص
دانمارک 3.80 2019 03 3.3 -22 : 15.5 نقاط شاخص
رومانی -13.70 2019 03 -14.3 -52.6 : -1.2 نقاط شاخص
روسیه -16.00 2019 03 -17 -59 : 1 نقاط شاخص
ژاپن 40.50 2019 03 41.5 27.5 : 50.8 نقاط شاخص
سوئد 94.00 2019 03 93 43.1 : 122 نقاط شاخص
سوئیس -4.00 2019 03 -6 -51 : 22 نقاط شاخص
شیلی 42.30 2019 03 46.3 31.5 : 59.3 نقاط شاخص
عربستان سعودی 109.00 2018 12 106 94 : 120 نقاط شاخص
فیلیپین -0.50 2019 03 -22.5 -52.8 : 13.1 نقاط شاخص
فرانسه 96.00 2019 03 95 79 : 130 نقاط شاخص
فنلاند 16.10 2019 03 15.5 -6.5 : 25.8 نقاط شاخص
قطر 0 2018 09 184 182 : 186 نقاط شاخص
قبرس -7.60 2019 03 -7 -59.4 : 3.8 نقاط شاخص
قزاقستان 79.00 2018 09 84 73 : 84 نقاط شاخص
قرقیزستان 25.20 2018 12 27.4 -5.5 : 30.7 نقاط شاخص
کانادا 0 2019 04 55.08 46.8 : 57.05 نقاط شاخص
کرواسی -6.20 2019 03 -7.6 -42.9 : -3.6 نقاط شاخص
کلمبیا 1.20 2019 03 -5.6 -30.2 : 38.8 نقاط شاخص
کیپ ورد 0 2018 12 11 4 : 24 نقاط شاخص
کره جنوبی 99.80 2019 03 99.5 68.5 : 121 نقاط شاخص
گرجستان -18.90 2019 03 -19.2 -40.4 : -1.4 نقاط شاخص
لیتوانی 0 2019 02 5 -56 : 9 نقاط شاخص
لهستان 7.20 2019 04 8.2 -39.7 : 8.2 نقاط شاخص
لتونی -7.00 2019 01 -8.3 -54.3 : 0.2 نقاط شاخص
لوکزامبورگ 0.90 2019 03 -0.7 -21.7 : 4 نقاط شاخص
منطقه یورو -7.20 2019 03 -7.4 -24.4 : -1.9 نقاط شاخص
مراکش 0 2019 03 79.8 71.6 : 92.1 نقاط شاخص
مصر 82.00 2018 09 80 64 : 103 نقاط شاخص
مالت -0.60 2019 03 6.4 -35.4 : 17.8 نقاط شاخص
مجارستان -10.70 2019 03 -11.1 -72.3 : 89.82 نقاط شاخص
مالزی 98.00 2018 12 108 63.8 : 133 نقاط شاخص
مکزیک 116.30 2019 03 120 69.16 : 120 نقاط شاخص
نروژ 12.70 2019 03 14.2 -17.4 : 34.9 نقاط شاخص
نیجریه 9.70 2018 12 1.5 -29.8 : 9.7 نقاط شاخص
نیوزیلند 103.80 2019 03 109 79.1 : 131 نقاط شاخص
ویتنام 122.00 2018 12 129 88 : 129 نقاط شاخص
ونزوئلا 72.00 2018 09 67 57 : 89 نقاط شاخص
هند 105.00 2019 06 105 88 : 117 نقاط شاخص
هلند -4.00 2019 03 -2 -41 : 36 نقاط شاخص
هنگ کنگ 0 2018 09 105 70 : 118 نقاط شاخص
یونان -31.60 2019 03 -33.3 -80.8 : 3.2 نقاط شاخص
کشور فعلی زمان ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم واحد اندازه گیری
آلبانی -8.70 2019 03 -10.9 -11 -11 -11.5 نقاط شاخص
آرژانتین 34.80 2019 03 34 36 38 32 نقاط شاخص
آلمان 10.40 2019 04 9.5 9.5 9.1 9.6 نقاط شاخص
آفریقای جنوبی 7.00 2018 12 18 18 16 -3 نقاط شاخص
استرالیا 100.70 2019 04 102 100 103 100 نقاط شاخص
اسلوونی -7.00 2019 04 -13 -14 -14 -12 نقاط شاخص
اتریش -1.40 2019 03 -2.2 -2.4 -2 -2.6 نقاط شاخص
امارات متحده عربی 110.00 2018 12 107 108 105 106 نقاط شاخص
ایرلند 93.10 2019 03 94 97 99 91 نقاط شاخص
اندونزی 124.50 2019 03 122 123 125 122 نقاط شاخص
اسپانیا 93.90 2019 03 91.4 92.5 94 91.5 نقاط شاخص
اسلواکی -7.00 2019 03 -7.5 -8 -9 -7.2 نقاط شاخص
اتحادیه اروپا -7.10 2019 03 -14.2 -12.8 -10.2 -7.1 نقاط شاخص
ایتالیا 110.50 2019 04 110 111 112 109 نقاط شاخص
ایالات متحده 96.90 2019 04 94 92 88 96 نقاط شاخص
انگلستان -13.00 2019 03 -17 -12 -10 -16 نقاط شاخص
بلژیک -7.00 2019 04 -1 -2 -2 -2 Percentage Points
برزیل 114.30 2018 12 118 120 124 117 نقاط شاخص
بلغارستان -25.10 2019 03 -22.7 -22.5 -22.5 -23.3 نقاط شاخص
پرو 94.00 2019 03 95 95 95 93 نقاط شاخص
پاکستان 53.16 2019 03 46.1 46.3 48 47.2 نقاط شاخص
پرتغال -9.50 2019 03 -10 -7 -8 -16.2 نقاط شاخص
تایلند 80.60 2019 03 83.7 83.6 82.9 83.6 نقاط شاخص
ترکیه 59.40 2019 03 57 65 69 59 نقاط شاخص
تایوان 84.36 2019 03 83.2 83.2 83.2 82.9 نقاط شاخص
جمهوری چک 104.60 2019 03 107 107 109 108 نقاط شاخص
چین 126.00 2019 02 120 118 116 121 نقاط شاخص
دانمارک 3.80 2019 03 -2 -1 -3 1 نقاط شاخص
رومانی -13.70 2019 03 -15.6 -15.4 -14 -16 نقاط شاخص
روسیه -16.00 2019 03 -16 -12 -8 -17 نقاط شاخص
ژاپن 40.50 2019 03 42 40.9 45 41.8 نقاط شاخص
سوئد 94.00 2019 03 94 99.1 102 92.5 نقاط شاخص
سوئیس -4.00 2019 03 -6 -2 -3 -2 نقاط شاخص
شیلی 42.30 2019 03 48 51 50 46 نقاط شاخص
عربستان سعودی 109.00 2018 12 106 105 107 106 نقاط شاخص
فیلیپین -0.50 2019 03 3.4 7.5 10 2.1 نقاط شاخص
فرانسه 96.00 2019 03 92 91 92 94 نقاط شاخص
فنلاند 16.10 2019 03 18.5 20.5 16 19.6 نقاط شاخص
قبرس -7.60 2019 03 -8.2 -7.6 -7 -8.9 نقاط شاخص
قزاقستان 79.00 2018 09 83 85 85 81 نقاط شاخص
قرقیزستان 25.20 2018 12 36.2 36.7 36.7 34.2 نقاط شاخص
کرواسی -6.20 2019 03 -12 -13 -12 -10 نقاط شاخص
کلمبیا 1.20 2019 03 3 5 3 3 نقاط شاخص
کره جنوبی 99.80 2019 03 102 102 105 101 نقاط شاخص
گرجستان -18.90 2019 03 -18.8 -19.1 -19.1 -18.6 نقاط شاخص
لهستان 7.20 2019 04 3 2.5 2 3.2 نقاط شاخص
لتونی -7.00 2019 01 -13 -11 -11 -8 نقاط شاخص
لوکزامبورگ 0.90 2019 03 -2.6 -3.2 -3.8 -3 نقاط شاخص
منطقه یورو -7.20 2019 03 -12.4 -9.8 -7.8 -10.6 نقاط شاخص
مصر 82.00 2018 09 83 83 84 84 نقاط شاخص
مالت -0.60 2019 03 5.1 5.5 6 4.5 نقاط شاخص
مجارستان -10.70 2019 03 -11 -8 -10 -12 نقاط شاخص
مالزی 98.00 2018 12 120 115 110 118 نقاط شاخص
مکزیک 116.30 2019 03 110 108 105 118 نقاط شاخص
نروژ 12.70 2019 03 5 8 7 9 نقاط شاخص
نیجریه 9.70 2018 12 -6 -2 3 -8 نقاط شاخص
نیوزیلند 103.80 2019 03 108 109 108 107 نقاط شاخص
ویتنام 122.00 2018 12 110 114 116 115 نقاط شاخص
ونزوئلا 72.00 2018 09 50 45 40 55 نقاط شاخص
هند 105.00 2019 06 98 95 95 102 نقاط شاخص
هلند -4.00 2019 03 -8 -4 -2 -10 نقاط شاخص
یونان -31.60 2019 03 -28 -22 -20 -34 نقاط شاخص