کالایاب
شاخص یاب

ضریب اطمینان مصرف کننده

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
FAROE 0 2019 01 10 -29 : 13 نقاط شاخص
آرژانتین 36.50 2019 05 34.4 28.44 : 60.97 نقاط شاخص
آلمان 10.10 2019 06 10.2 -3.5 : 16.8 نقاط شاخص
آلبانی -8.70 2019 03 -11.9 -19 : -6.3 نقاط شاخص
آفریقای جنوبی 5.00 2019 06 2 -33 : 26 نقاط شاخص
اسلواکی -6.60 2019 05 -6.2 -49.4 : 6.5 نقاط شاخص
استونی 0 2019 05 -1.7 -38 : 12.8 نقاط شاخص
اکوادور 0 2019 04 37.9 26.9 : 49 نقاط شاخص
اسلوونی -6.00 2019 05 -7 -45 : 2 نقاط شاخص
ایرلند 89.90 2019 05 87.7 39.6 : 131 نقاط شاخص
اوکراین 0 2019 04 65.3 41.1 : 107 نقاط شاخص
انگلستان -10.00 2019 05 -13 -39 : 10 نقاط شاخص
ایتالیا 111.80 2019 05 111 82.4 : 121 نقاط شاخص
ایالات متحده 97.90 2019 06 100 51.7 : 111 نقاط شاخص
اندونزی 128.20 2019 04 124 9.6 : 128 نقاط شاخص
اسپانیا 96.90 2019 05 97 37.6 : 109 نقاط شاخص
استرالیا 100.70 2019 05 101 64.61 : 124 نقاط شاخص
امارات متحده عربی 113.00 2019 03 110 97 : 118 نقاط شاخص
اتریش 0.00 2019 05 -3.4 -23.1 : 4 نقاط شاخص
اتحادیه اروپا -7.10 2019 03 -7.2 -23.7 : -1.7 نقاط شاخص
ایسلند 0 2018 11 92.1 19.54 : 155 نقاط شاخص
برزیل 48.40 2019 03 49.8 37.9 : 116 نقاط شاخص
بلغارستان -25.80 2019 06 -25.1 -54 : -17.7 نقاط شاخص
بلژیک -5.00 2019 05 -7 -28 : 16 Percentage Points
پاکستان 43.10 2019 05 53.16 29.05 : 55.97 نقاط شاخص
پرتغال -9.00 2019 05 -9.3 -46.8 : -0.8 نقاط شاخص
پرو 100.00 2019 04 94 80 : 121 نقاط شاخص
ترکیه 55.30 2019 05 63.5 55.3 : 98.68 نقاط شاخص
تایلند 77.70 2019 05 79.2 39.7 : 112 نقاط شاخص
تایوان 79.48 2019 05 85.33 48.42 : 97.52 نقاط شاخص
جمهوری چک 105.10 2019 05 104 66 : 114 نقاط شاخص
چین 125.30 2019 04 124 97 : 126 نقاط شاخص
دانمارک 5.90 2019 05 3.7 -22 : 15.5 نقاط شاخص
رومانی -9.90 2019 05 -12.6 -52.6 : -1.2 نقاط شاخص
روسیه -16.00 2019 03 -17 -59 : 1 نقاط شاخص
ژاپن 39.40 2019 05 40.4 27.5 : 50.8 نقاط شاخص
سوئد 93.80 2019 06 90.7 43 : 122 نقاط شاخص
سوئیس -6.00 2019 06 -4 -51 : 22 نقاط شاخص
شیلی 42.30 2019 03 46.3 31.5 : 59.3 نقاط شاخص
عربستان سعودی 112.00 2019 03 109 94 : 120 نقاط شاخص
فیلیپین -0.50 2019 03 -22.5 -52.8 : 13.1 نقاط شاخص
فنلاند -1.80 2019 05 -1.7 -6.5 : 24.1 نقاط شاخص
فرانسه 99.00 2019 05 96 79 : 130 نقاط شاخص
قطر 0 2018 12 184 182 : 186 نقاط شاخص
قزاقستان 79.00 2018 09 84 73 : 84 نقاط شاخص
قرقیزستان 25.20 2018 12 27.4 -5.5 : 30.7 نقاط شاخص
قبرس -8.80 2019 05 -7.3 -59.4 : 3.8 نقاط شاخص
کلمبیا -5.00 2019 05 -9.6 -30.2 : 38.8 نقاط شاخص
کیپ ورد 0 2019 03 14 4 : 24 نقاط شاخص
کره جنوبی 97.90 2019 05 102 69.4 : 121 نقاط شاخص
کرواسی -2.40 2019 05 -3.4 -42.9 : -2.4 نقاط شاخص
کانادا 0 2019 05 50.76 46.8 : 57.05 نقاط شاخص
گرجستان -18.90 2019 03 -19.2 -40.4 : -1.4 نقاط شاخص
لیتوانی 0 2019 05 5 -56 : 9 نقاط شاخص
لوکزامبورگ 0.30 2019 05 1.2 -21.7 : 4 نقاط شاخص
لتونی -4.50 2019 04 -5.9 -54.3 : 0.2 نقاط شاخص
لهستان 8.30 2019 05 7.2 -39.7 : 8.3 نقاط شاخص
مالزی 83.00 2019 03 102 63.8 : 133 نقاط شاخص
مکزیک 110.00 2019 05 113 69.04 : 119 نقاط شاخص
منطقه یورو -6.50 2019 05 -7.3 -23.9 : -1.4 نقاط شاخص
مراکش 0 2019 03 79.8 71.6 : 92.1 نقاط شاخص
مجارستان -10.40 2019 05 -8.9 -72.3 : 89.82 نقاط شاخص
مصر 82.00 2018 09 80 64 : 103 نقاط شاخص
مالت 6.60 2019 05 3.2 -35.4 : 17.8 نقاط شاخص
نیجریه 4.80 2019 03 9.7 -29.8 : 9.7 نقاط شاخص
نیوزیلند 103.50 2019 06 104 79.1 : 131 نقاط شاخص
نروژ 12.80 2019 06 13.3 -17.4 : 34.9 نقاط شاخص
ویتنام 129.00 2019 03 122 88 : 129 نقاط شاخص
ونزوئلا 72.00 2019 03 67 57 : 89 نقاط شاخص
هند 105.00 2019 06 105 88 : 117 نقاط شاخص
هلند -3.00 2019 05 -3 -41 : 36 نقاط شاخص
هنگ کنگ 0 2019 03 99 70 : 118 نقاط شاخص
یونان -29.50 2019 05 -30.9 -80.8 : 3.2 نقاط شاخص
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
آرژانتین 36.50 2019 05 34 36 38 37 نقاط شاخص
آلمان 10.10 2019 06 10.1 9.8 9.4 10.5 نقاط شاخص
آلبانی -8.70 2019 03 -10.9 -11 -11 -11.5 نقاط شاخص
آفریقای جنوبی 5.00 2019 06 3 6 3 -5 نقاط شاخص
اسلواکی -6.60 2019 05 -7.5 -8 -9 -7.2 نقاط شاخص
اسلوونی -6.00 2019 05 -10 -12 -14 -7 نقاط شاخص
ایرلند 89.90 2019 05 94 97 99 91 نقاط شاخص
انگلستان -10.00 2019 05 -14 -12 -10 -9 نقاط شاخص
ایتالیا 111.80 2019 05 110 111 112 111 نقاط شاخص
ایالات متحده 97.90 2019 06 94 92 88 97.9 نقاط شاخص
اندونزی 128.20 2019 04 122 123 125 122 نقاط شاخص
اسپانیا 96.90 2019 05 94.4 96.2 97 95.1 نقاط شاخص
استرالیا 100.70 2019 05 102 100 103 0.5 نقاط شاخص
امارات متحده عربی 113.00 2019 03 107 108 105 106 نقاط شاخص
اتریش 0.00 2019 05 -2.2 -2.4 -2 -2.6 نقاط شاخص
اتحادیه اروپا -7.10 2019 03 -14.2 -12.8 -10.2 -7.1 نقاط شاخص
برزیل 48.40 2019 03 49.5 52 124 49 نقاط شاخص
بلغارستان -25.80 2019 06 -22.7 -22.5 -22.5 -23.3 نقاط شاخص
بلژیک -5.00 2019 05 -1 -2 -2 -2 Percentage Points
پاکستان 43.10 2019 05 46.1 46.3 48 47.2 نقاط شاخص
پرتغال -9.00 2019 05 -10 -7 -8 -9.4 نقاط شاخص
پرو 100.00 2019 04 95 95 95 93 نقاط شاخص
ترکیه 55.30 2019 05 57 56 59 55.9 نقاط شاخص
تایلند 77.70 2019 05 83.7 83.6 82.9 83.6 نقاط شاخص
تایوان 79.48 2019 05 76.4 79.2 83.2 77.9 نقاط شاخص
جمهوری چک 105.10 2019 05 107 107 109 108 نقاط شاخص
چین 125.30 2019 04 120 118 116 121 نقاط شاخص
دانمارک 5.90 2019 05 -2 -1 -3 4.5 نقاط شاخص
رومانی -9.90 2019 05 -13.8 -15.4 -14 -10.5 نقاط شاخص
روسیه -16.00 2019 03 -16 -12 -8 -17 نقاط شاخص
ژاپن 39.40 2019 05 42 40.9 43 41.8 نقاط شاخص
سوئد 93.80 2019 06 94 99.1 102 92.5 نقاط شاخص
سوئیس -6.00 2019 06 -6 -2 -3 -2 نقاط شاخص
شیلی 42.30 2019 03 48 51 50 46 نقاط شاخص
عربستان سعودی 112.00 2019 03 106 105 107 106 نقاط شاخص
فیلیپین -0.50 2019 03 3.4 7.5 10 2.1 نقاط شاخص
فنلاند -1.80 2019 05 -3 -1.5 -2 -2.5 نقاط شاخص
فرانسه 99.00 2019 05 92 91 92 97 نقاط شاخص
قزاقستان 79.00 2018 09 83 85 85 81 نقاط شاخص
قرقیزستان 25.20 2018 12 36.2 36.7 36.7 34.2 نقاط شاخص
قبرس -8.80 2019 05 -8.2 -7.6 -7 -8.9 نقاط شاخص
کلمبیا -5.00 2019 05 3 5 3 3 نقاط شاخص
کره جنوبی 97.90 2019 05 102 102 105 101 نقاط شاخص
کرواسی -2.40 2019 05 -12 -13 -14 -3 نقاط شاخص
گرجستان -18.90 2019 03 -18.8 -19.1 -19.1 -18.6 نقاط شاخص
لوکزامبورگ 0.30 2019 05 -2.6 -3.2 -3.8 -3 نقاط شاخص
لتونی -4.50 2019 04 -13 -11 -11 -8 نقاط شاخص
لهستان 8.30 2019 05 3 2.5 2 3.2 نقاط شاخص
مالزی 83.00 2019 03 120 115 110 118 نقاط شاخص
مکزیک 110.00 2019 05 110 108 105 108 نقاط شاخص
منطقه یورو -6.50 2019 05 -12.4 -9.8 -7.8 -7.6 نقاط شاخص
مجارستان -10.40 2019 05 -11 -8 -10 -12 نقاط شاخص
مصر 82.00 2018 09 83 83 84 84 نقاط شاخص
مالت 6.60 2019 05 5.1 5.5 6 4.5 نقاط شاخص
نیجریه 4.80 2019 03 -6 -2 3 -8 نقاط شاخص
نیوزیلند 103.50 2019 06 102 104 105 101 نقاط شاخص
نروژ 12.80 2019 06 5 8 7 9 نقاط شاخص
ویتنام 129.00 2019 03 110 114 116 115 نقاط شاخص
ونزوئلا 72.00 2019 03 50 45 40 55 نقاط شاخص
هند 105.00 2019 06 98 95 95 102 نقاط شاخص
هلند -3.00 2019 05 -8 -4 -2 -4 نقاط شاخص
یونان -29.50 2019 05 -28 -22 -20 -34 نقاط شاخص