کالایاب
شاخص یاب

میزان ساخت و ساز

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آلبانی 0 2018 09 -3 -31.2 : 88 ٪
آلمان 0.10 2019 05 5.5 -38.9 : 48.3 ٪
آرژانتین -3.40 2019 05 -7.5 -24.6 : 27.8 ٪
ایرلند 5.90 2019 03 12.7 -38.6 : 36.1 ٪
استرالیا -1.90 2019 03 -3.1 -18.9 : 17.8 ٪
ارمنستان 2.00 2019 05 1.8 -32.2 : 25.1 ٪
اسلواکی 1.60 2019 05 -4.5 -41.3 : 28.9 ٪
استونی 0 2018 09 21.9 -36 : 42.2 ٪
اسلوونی 0 2019 05 9.7 -36 : 77.2 ٪
انگلستان 1.70 2019 05 3.1 -19.2 : 24 ٪
اتحادیه اروپا 0.50 2018 12 2 -11.7 : 12.2 ٪
اسپانیا 0.00 2019 05 2.2 -45.5 : 55.5 ٪
اتریش 0 2019 04 11.4 -13.1 : 25.4 ٪
ایتالیا 2.00 2019 05 2.8 -24.3 : 13.7 ٪
بلژیک 0 2019 05 10.8 -80.7 : 229 ٪
بلغارستان 2.60 2019 05 5.5 -26.7 : 49.8 ٪
پرتغال 3.70 2019 05 3.8 -20 : 10 ٪
تایوان -15.27 2018 03 47.14 -60.24 : 96.65 ٪
جمهوری چک 0.20 2019 05 8.9 -26.4 : 36.9 ٪
دانمارک 0 2019 04 13.6 -18.4 : 25.7 ٪
روسیه 0.10 2019 06 0.2 -19.3 : 30.3 ٪
رومانی 0 2019 05 46.8 -27.1 : 53.8 ٪
سوئیس 0 2019 03 -2.8 -5.5 : 10.4 ٪
سوئد 0 2019 05 13.5 -16.7 : 20.8 ٪
فرانسه 6.20 2019 03 4.8 -15.5 : 16.4 ٪
فنلاند 0 2019 05 9.9 -18.5 : 27.1 ٪
قبرس 12.80 2018 12 25.8 -27.7 : 44.9 ٪
قزاقستان 15.60 2019 03 4.3 -37.3 : 106 ٪
کره جنوبی -5.30 2019 05 -8.3 -30.5 : 25.7 ٪
کاستاریکا -14.20 2019 05 -9.3 -20.3 : 34.2 ٪
کالدونیای جدید 0.80 2018 12 0.5 -6.3 : 9.9 ٪
لهستان 7.10 2019 05 14.9 -25.8 : 54.2 ٪
لتونی 0 2018 09 2.7 -23.3 : 23.1 ٪
لوکزامبورگ 0 2019 04 1.9 -21.9 : 34.6 ٪
مونته نگرو 0 2018 12 16.7 -28.3 : 69.7 ٪
منطقه یورو 2.00 2019 05 3.1 -22.6 : 18.4 ٪
مالزی 0.70 2019 03 4.1 -6 : 35.3 ٪
مقدونیه 0 2019 04 30.8 -53.5 : 156 ٪
مجارستان 26.30 2019 05 40.1 -34.6 : 67.6 ٪
مصر 0 2019 03 -4.6 -46.6 : 199 ٪
مکزیک -9.75 2019 05 -4.19 -39.18 : 37.19 ٪
نیوزیلند 15.70 2019 03 8.2 -27.8 : 46.2 ٪
هلند 0 2019 05 2.8 -22.1 : 17.7 ٪
هند 5.10 2019 05 6.3 -1 : 11.66 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
آلمان 0.10 2019 05 2.3 2.2 2.1 2.8 ٪
آرژانتین -3.40 2019 05 3 3.8 4.3 1 ٪
ایرلند 5.90 2019 03 4.5 5.1 8.3 10.5 ٪
استرالیا -1.90 2019 03 1 1.1 0.6 0.5 ٪
ارمنستان 2.00 2019 05 1.7 1.7 1.7 4.7 ٪
اسلواکی 1.60 2019 05 2.4 2.4 2.4 4.4 ٪
انگلستان 1.70 2019 05 0.5 1 1.4 0.6 ٪
اتحادیه اروپا 0.50 2018 12 1.9 2.1 1.8 1.7 ٪
اسپانیا 0.00 2019 05 2.2 2.3 2.7 2.5 ٪
ایتالیا 2.00 2019 05 1.9 2 1.8 3.6 ٪
بلغارستان 2.60 2019 05 3.2 3.6 4.2 3.7 ٪
پرتغال 3.70 2019 05 2.2 2 2 2.6 ٪
تایوان -15.27 2018 03 -5.9 -5.9 -5.9 2.1 ٪
جمهوری چک 0.20 2019 05 3.2 2.9 2.5 2.3 ٪
روسیه 0.10 2019 06 1 1.2 1.4 1.1 ٪
فرانسه 6.20 2019 03 2.5 1.9 2 2.3 ٪
قبرس 12.80 2018 12 12.6 10.8 8.7 16.1 ٪
قزاقستان 15.60 2019 03 1.3 1.3 1.3 -0.8 ٪
کره جنوبی -5.30 2019 05 2.5 3 2.9 2.5 ٪
کاستاریکا -14.20 2019 05 10 10 10 14 ٪
کالدونیای جدید 0.80 2018 12 1 1 1 0.8 ٪
لهستان 7.10 2019 05 4.5 4 4.2 5.1 ٪
منطقه یورو 2.00 2019 05 1.7 1.5 1.8 2 ٪
مالزی 0.70 2019 03 5 4.3 5 4.5 ٪
مجارستان 26.30 2019 05 6.4 5.1 4.8 9.5 ٪
مکزیک -9.75 2019 05 2.3 2 1.1 -1.1 ٪
نیوزیلند 15.70 2019 03 4.3 4.9 4.5 3.6 ٪
هند 5.10 2019 05 5.1 3.5 2.5 4.4 ٪