کالایاب
شاخص یاب

میزان ساخت و ساز

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آرژانتین -12.30 2019 03 -5.3 -24.6 : 27.8 ٪
آلمان 7.60 2019 04 9.1 -38.9 : 48.3 ٪
آلبانی 0 2018 09 -3 -31.2 : 88 ٪
ایتالیا 8.10 2019 03 8.2 -24.3 : 13.7 ٪
استرالیا -1.90 2019 03 -3.1 -18.9 : 17.8 ٪
اتریش 0 2019 03 6.1 -13.1 : 25.4 ٪
ارمنستان 1.80 2019 04 0.5 -32.2 : 25.1 ٪
ایرلند 5.90 2019 03 12.7 -38.6 : 36.1 ٪
اسلوونی 0 2019 03 39 -36 : 77.2 ٪
اسپانیا -5.80 2019 03 -4.4 -45.5 : 55.5 ٪
اتحادیه اروپا 0.50 2018 12 2 -11.7 : 12.2 ٪
اسلواکی -4.50 2019 04 -0.5 -41.3 : 28.9 ٪
انگلستان 2.40 2019 04 3.2 -19.2 : 24 ٪
استونی 0 2018 09 21.9 -36 : 42.2 ٪
بلژیک 0 2019 03 8.2 -80.7 : 229 ٪
بلغارستان 5.80 2019 04 7.9 -26.7 : 49.8 ٪
پرتغال 4.10 2019 03 3.3 -20 : 10 ٪
تایوان -15.27 2018 03 47.14 -60.24 : 96.65 ٪
جمهوری چک 8.90 2019 04 12 -26.4 : 36.9 ٪
دانمارک 0 2019 02 0.7 -18.4 : 25.7 ٪
روسیه 0.00 2019 04 0.2 -19.3 : 30.3 ٪
رومانی 0 2019 03 11.2 -27.1 : 53.8 ٪
سوئد 0 2019 03 2.7 -16.9 : 21.4 ٪
سوئیس 0 2019 03 -2.8 -5.5 : 10.4 ٪
فنلاند 0 2019 03 6.5 -18.5 : 27.1 ٪
فرانسه 6.20 2019 03 4.8 -15.5 : 16.4 ٪
قزاقستان 15.60 2019 03 4.3 -37.3 : 106 ٪
قبرس 14.20 2018 12 25.8 -27.7 : 44.9 ٪
کاستاریکا 5.70 2018 11 7.8 -20.5 : 38.2 ٪
کره جنوبی -5.60 2019 04 -2.9 -30.5 : 25.7 ٪
کالدونیای جدید 0.80 2018 12 0.5 -6.3 : 9.9 ٪
لوکزامبورگ 0 2019 03 17 -21.9 : 34.4 ٪
لهستان 13.40 2019 03 15.1 -25.8 : 54.2 ٪
لتونی 0 2018 09 2.7 -23.3 : 23.1 ٪
مکزیک -4.15 2019 03 -1.13 -39.18 : 37.19 ٪
مجارستان 40.10 2019 04 67.6 -34.6 : 67.6 ٪
مونته نگرو 0 2018 12 16.7 -28.3 : 69.7 ٪
مالزی 0.70 2019 03 4.1 -6 : 35.3 ٪
مقدونیه 0 2019 02 24.7 -53.5 : 156 ٪
منطقه یورو 6.30 2019 03 7.6 -22.6 : 18.4 ٪
مصر 0 2019 02 1.8 -46.6 : 199 ٪
نیوزیلند 15.70 2018 12 6.1 -27.8 : 46.2 ٪
هلند 0 2019 03 11.5 -22.1 : 17.7 ٪
هند 2.60 2019 04 4.7 -1 : 11.66 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
آرژانتین -12.30 2019 03 1 3 5 -1.4 ٪
آلمان 7.60 2019 04 2.8 2.3 2.2 2.5 ٪
ایتالیا 8.10 2019 03 3.6 1.9 2 5.1 ٪
استرالیا -1.90 2019 03 1.33 1 1.1 0.45 ٪
ارمنستان 1.80 2019 04 4.7 1.7 1.7 2.3 ٪
ایرلند 5.90 2019 03 5.1 4.5 4.5 6.8 ٪
اسپانیا -5.80 2019 03 2.5 2.2 2.2 2.8 ٪
اتحادیه اروپا 0.50 2018 12 1.9 2.1 1.8 1.7 ٪
اسلواکی -4.50 2019 04 4.4 2.4 2.4 5.8 ٪
انگلستان 2.40 2019 04 0.6 0.5 1 0.5 ٪
بلغارستان 5.80 2019 04 1.8 2.8 2.8 2.3 ٪
پرتغال 4.10 2019 03 2.6 2.2 2 3 ٪
تایوان -15.27 2018 03 2.1 -5.9 -5.9 3.5 ٪
جمهوری چک 8.90 2019 04 2.3 3.2 2.9 4.2 ٪
روسیه 0.00 2019 04 1.1 1 1.2 1.5 ٪
فرانسه 6.20 2019 03 2.3 2.2 2.2 2.5 ٪
قزاقستان 15.60 2019 03 -0.8 1.3 1.3 5.4 ٪
قبرس 14.20 2018 12 15.57 2.6 2.6 2.8 ٪
کاستاریکا 5.70 2018 11 14 10 10 12.4 ٪
کره جنوبی -5.60 2019 04 0.5 2.5 3 0.8 ٪
کالدونیای جدید 0.80 2018 12 0.8 1 1 0.9 ٪
لهستان 13.40 2019 03 5.1 4.5 4 5.8 ٪
مکزیک -4.15 2019 03 -1.83 2.3 2 -1.1 ٪
مجارستان 40.10 2019 04 9.5 6.4 5.1 17 ٪
مالزی 0.70 2019 03 4.5 5 4.3 3.6 ٪
منطقه یورو 6.30 2019 03 2 1.7 1.5 1.8 ٪
نیوزیلند 15.70 2018 12 3.6 4.3 4.9 4 ٪
هند 2.60 2019 04 5.02 5.1 6.5 4.4 ٪