شاخص یاب

تولید سیمان

شاخص های اقتصادی
کشور آخرین قبلی
افغانستان 186.30 2016-12
چین 18394.00 2018-12
کلمبیا 1064520.00 2018-11
استونی 41.30 2018-11
هند 26098.00 2018-11
ژاپن 5313.00 2018-11
قزاقستان 435.80 2018-12
کنیا 470524.00 2018-10
لیبریا 25610.00 2018-10
مالزی 1414.00 2018-11
کره شمالی 6838.00 2017-12
پاکستان 3264.00 2018-11
لهستان 1654.00 2018-11
روسیه 6.38 2018-08
تایوان 955.94 2018-10
تایلند 3102.57 2018-11
ترینیداد و توباگو 50261.00 2018-09
اوکراین 739.00 2017-11