شاخص یاب

تولید سیمان

شاخص های اقتصادی
کشور آخرین
افغانستان 186.30 2016-12
چین 20781.00 2018-09
کلمبیا 1083220.00 2018-09
استونی 49.10 2018-09
هند 25625.00 2018-09
ژاپن 4996.00 2018-09
قزاقستان 983.60 2018-09
کنیا 473861.00 2018-08
لیبریا 21730.00 2018-07
مالزی 1483.00 2018-09
کره شمالی 6838.00 2017-12
پاکستان 2942.00 2018-08
لهستان 1914.00 2018-09
روسیه 6.38 2018-08
تایوان 850.36 2018-08
تایلند 3319.41 2018-09
ترینیداد و توباگو 62483.00 2018-06
اوکراین 739.00 2017-11