شاخص یاب

تولید سیمان

شاخص های اقتصادی
کشور آخرین
افغانستان 186.30 2016-12
چین 20018.00 2018-08
کلمبیا 1217290.00 2018-07
استونی 58.50 2018-07
هند 25920.00 2018-07
ژاپن 5196.00 2018-07
قزاقستان 1136.50 2018-08
کنیا 454322.00 2018-06
لیبریا 21863.00 2018-06
مالزی 1484.00 2018-07
کره شمالی 6838.00 2017-12
پاکستان 3099.00 2018-07
لهستان 1950.00 2018-07
روسیه 5.89 2018-06
تایوان 869.68 2018-06
تایلند 3425.40 2018-07
ترینیداد و توباگو 62483.00 2018-06
اوکراین 739.00 2017-11