تولید سیمان

شاخص های اقتصادی
کشور آخرین
افغانستان 186.30 2016-12
چین 21072.20 2018-04
کلمبیا 1061713.00 2018-03
استونی 34.20 2018-03
هند 28473.00 2018-03
ژاپن 5430.00 2018-03
قزاقستان 685.10 2018-03
کنیا 495793.00 2018-03
لیبریا 20124.00 2018-02
مالزی 1697.00 2018-03
کره شمالی 7077.00 2016-12
پاکستان 4000.00 2018-03
لهستان 1258.00 2018-03
روسیه 2.73 2018-02
کره جنوبی 5221.00 2017-12
تایوان 784.13 2018-02
تایلند 3830.81 2018-03
ترینیداد و توباگو 59670.00 2018-03
اوکراین 739.00 2017-11