شاخص یاب

تولید سیمان

شاخص های اقتصادی
کشور آخرین
افغانستان 186.30 2016-12
چین 21521.00 2018-05
کلمبیا 1006914.00 2018-05
استونی 58.00 2018-05
هند 25871.00 2018-05
ژاپن 4825.00 2018-05
قزاقستان 1163.10 2018-05
کنیا 452034.00 2018-05
لیبریا 37980.00 2018-03
مالزی 1403.00 2018-05
کره شمالی 6838.00 2017-12
پاکستان 3787.00 2018-04
لهستان 1942.00 2018-05
روسیه 2.73 2018-02
کره جنوبی 5221.00 2017-12
تایوان 947.46 2018-04
تایلند 3326.09 2018-05
ترینیداد و توباگو 59670.00 2018-03
اوکراین 739.00 2017-11