کالایاب
شاخص یاب

نرخ وام بانکی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آلمان 2.04 2019 02 2.01 2.01 : 6.55 ٪
آفریقای جنوبی 10.25 2019 03 10.25 5.5 : 25.5 ٪
آنگولا 20.73 2018 11 20.13 13.07 : 24.62 ٪
آلبانی 4.80 2019 01 4.37 3.58 : 6.18 ٪
ایتالیا 2.01 2019 02 1.98 1.89 : 6.48 ٪
اردن 0 2019 02 9.69 6 : 10.5 ٪
استرالیا 8.66 2019 03 8.66 8.1 : 20.5 ٪
اسلوونی 2.30 2019 02 2.28 2.24 : 7.32 ٪
اتریش 1.79 2019 02 1.75 1.64 : 7.02 ٪
ایالات متحده 5.50 2019 03 5.5 2 : 20.5 ٪
استونی 3.85 2019 02 3.49 2.83 : 9.97 ٪
اسلواکی 2.83 2019 02 2.57 2.52 : 4.73 ٪
انگلستان 1.75 2019 03 1.75 1.25 : 18 ٪
اوکراین 16.17 2019 02 17.12 12 : 53.4 ٪
اسپانیا 1.11 2019 02 1.25 0.94 : 6.29 ٪
ایرلند 1.00 2019 02 1 1 : 25 ٪
بحرین 5.19 2018 12 5.35 4.72 : 9.3 ٪
برزیل 53.15 2019 02 51.35 39.12 : 254 ٪
بلژیک 1.59 2019 02 1.59 1.57 : 3.02 ٪
بولیوی 5.59 2018 12 6.26 4.62 : 23.85 ٪
باهاما 11.05 2018 09 11.3 9.79 : 13.27 ٪
بوتسوانا 6.50 2019 01 6.5 6.5 : 16.5 ٪
پرو 0.85 2019 03 0.85 0.45 : 58.3 ٪
پرتغال 2.71 2019 02 2.76 2.64 : 8.08 ٪
تایلند 7.00 2019 03 7 5.75 : 16.5 ٪
تایوان 2.63 2019 02 2.63 2.56 : 16.5 ٪
تانزانیا 14.84 2019 02 14.93 7.53 : 17.91 ٪
چین 4.35 2019 03 4.35 4.35 : 12.06 ٪
دانمارک 0 2019 03 0.05 0.05 : 15 ٪
روسیه 9.25 2019 02 9.23 7.9 : 449 ٪
ژاپن 1.00 2019 01 1 0.9 : 9.9 ٪
سنگاپور 5.25 2019 03 5.33 5.25 : 14.98 ٪
سریلانکا 12.51 2019 02 12.27 6 : 23.2 ٪
شیلی 6.80 2019 03 6.78 4.74 : 15.15 ٪
غنا 34.50 2018 05 35.5 21.24 : 42.84 ٪
فنلاند 0.25 2019 01 0.25 0.25 : 7 ٪
فرانسه 1.73 2019 02 1.77 1.67 : 6.29 ٪
فیلیپین 6.68 2019 02 7.27 5.09 : 39.73 ٪
کانادا 3.95 2019 04 3.95 2.25 : 22.75 ٪
کنیا 12.50 2019 01 12.51 9 : 32.28 ٪
کرواسی 3.14 2019 02 3.53 3.14 : 26.61 ٪
کره جنوبی 3.70 2019 02 3.73 3.23 : 17.01 ٪
کویت 4.82 2018 09 4.81 4.34 : 9.1 ٪
لوکزامبورگ 1.73 2019 02 1.73 1.53 : 6.24 ٪
لتونی 3.77 2018 12 3.52 3.2 : 9.99 ٪
موریس 8.50 2019 02 8.5 8 : 13 ٪
مجارستان 0.90 2019 03 0.9 0.9 : 14.25 ٪
منطقه یورو 1.99 2019 02 1.99 1.97 : 6.52 ٪
مالت 3.67 2019 02 3.68 3.62 : 6.42 ٪
مصر 17.40 2019 02 18.1 10.6 : 21.15 ٪
مالزی 5.02 2019 02 5.04 4.44 : 13.53 ٪
نیوزیلند 9.46 2019 03 9.42 7.5 : 16.02 ٪
هلند 0.86 2019 02 0.89 0.83 : 6.26 ٪
هنگ کنگ 5.13 2019 03 5.13 5 : 19.61 ٪
هند 9.40 2019 04 9.45 8 : 20 ٪
یونان 4.45 2019 02 4.68 4.33 : 7.4 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم واحد اندازه گیری
آلمان 2.04 2019 02 2.01 2.01 2.26 2.01 ٪
آفریقای جنوبی 10.25 2019 03 10.25 10.25 10.25 10.25 ٪
آنگولا 20.73 2018 11 20.73 20.73 20.73 20.73 ٪
آلبانی 4.80 2019 01 4.8 4.8 4.8 4.8 ٪
ایتالیا 2.01 2019 02 1.98 1.98 2.23 1.98 ٪
استرالیا 8.66 2019 03 8.41 8.16 8.16 8.66 ٪
اسلوونی 2.30 2019 02 2.28 2.28 2.53 2.28 ٪
اتریش 1.79 2019 02 1.75 1.75 2 1.75 ٪
ایالات متحده 5.50 2019 03 5.5 5.5 5.5 5.5 ٪
استونی 3.85 2019 02 3.49 3.49 3.74 3.49 ٪
اسلواکی 2.83 2019 02 2.57 2.57 2.82 2.57 ٪
انگلستان 1.75 2019 03 1.75 2.5 1.75 1.75 ٪
اوکراین 16.17 2019 02 17.12 17.12 16.62 17.12 ٪
اسپانیا 1.11 2019 02 1.11 1.11 1.36 1.11 ٪
ایرلند 1.00 2019 02 1 1 1.25 1 ٪
بحرین 5.19 2018 12 5.35 5.35 5.35 5.35 ٪
برزیل 53.15 2019 02 53.15 53.15 54.15 53.15 ٪
بلژیک 1.59 2019 02 1.59 1.59 1.84 1.59 ٪
بولیوی 5.59 2018 12 5.95 5.95 5.95 5.95 ٪
باهاما 11.05 2018 09 11.05 11.05 11.05 11.05 ٪
بوتسوانا 6.50 2019 01 6.75 6.75 6.75 6.75 ٪
پرو 0.85 2019 03 0.85 0.85 1.1 0.85 ٪
پرتغال 2.71 2019 02 2.76 2.76 3.01 2.76 ٪
تایلند 7.00 2019 03 7 7 7 7 ٪
تایوان 2.63 2019 02 2.64 2.64 2.64 2.64 ٪
تانزانیا 14.84 2019 02 14.84 14.84 12.84 14.84 ٪
چین 4.35 2019 03 4.35 4.35 4.35 4.35 ٪
روسیه 9.25 2019 02 9.23 9.23 8.98 9.23 ٪
ژاپن 1.00 2019 01 1 1 1 1 ٪
سنگاپور 5.25 2019 03 5.57 5.47 5.37 5.57 ٪
سریلانکا 12.51 2019 02 12.51 12.51 12.01 12.51 ٪
شیلی 6.80 2019 03 6.78 6.78 6.78 6.78 ٪
غنا 34.50 2018 05 33.5 33.5 33.5 33.5 ٪
فنلاند 0.25 2019 01 0.25 0.25 0.5 0.25 ٪
فرانسه 1.73 2019 02 1.77 1.77 2.02 1.77 ٪
فیلیپین 6.68 2019 02 7.27 7.27 7.27 7.27 ٪
کانادا 3.95 2019 04 3.95 3.95 4.2 3.95 ٪
کنیا 12.50 2019 01 13.05 13.05 13.05 12.55 ٪
کرواسی 3.14 2019 02 3.64 3.64 3.64 3.64 ٪
کره جنوبی 3.70 2019 02 3.7 3.7 3.7 3.7 ٪
کویت 4.82 2018 09 4.82 4.82 4.82 4.82 ٪
لوکزامبورگ 1.73 2019 02 1.73 1.73 1.98 1.73 ٪
لتونی 3.77 2018 12 3.77 3.77 4.02 3.77 ٪
موریس 8.50 2019 02 8.25 8.25 8.25 8.25 ٪
مجارستان 0.90 2019 03 0.9 0.9 0.9 0.9 ٪
منطقه یورو 1.99 2019 02 1.99 1.99 2.24 1.99 ٪
مالت 3.67 2019 02 3.68 3.68 3.93 3.68 ٪
مصر 17.40 2019 02 18.1 18.1 18.1 18.1 ٪
مالزی 5.02 2019 02 5.02 5.02 5.02 5.02 ٪
نیوزیلند 9.46 2019 03 9.17 9.17 9.42 9.17 ٪
هلند 0.86 2019 02 0.89 0.89 1.14 0.89 ٪
هنگ کنگ 5.13 2019 03 5.13 5.13 5.13 5.13 ٪
هند 9.40 2019 04 9.45 9.45 9.45 9.45 ٪
یونان 4.45 2019 02 4.68 4.68 4.93 4.68 ٪