کالایاب
شاخص یاب

نرخ وام بانکی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آفریقای جنوبی 10.25 2019 05 10.25 5.5 : 25.5 ٪
آنگولا 21.87 2019 04 21.2 13.07 : 24.62 ٪
آلمان 2.10 2019 04 2.05 2.01 : 6.55 ٪
آلبانی 4.59 2019 03 4.16 3.58 : 6.18 ٪
استرالیا 8.66 2019 05 8.66 8.1 : 20.5 ٪
ایالات متحده 5.50 2019 05 5.5 2 : 20.5 ٪
اسپانیا 1.05 2019 04 1.39 0.94 : 6.29 ٪
انگلستان 1.75 2019 06 1.75 1.25 : 18 ٪
استونی 3.40 2019 04 3.79 2.83 : 9.97 ٪
ایتالیا 1.98 2019 04 1.97 1.89 : 6.48 ٪
اتریش 1.78 2019 04 1.8 1.64 : 7.02 ٪
اسلوونی 2.36 2019 04 2.19 2.19 : 7.32 ٪
اسلواکی 2.99 2019 04 2.94 2.52 : 4.73 ٪
اردن 0 2019 03 9.79 6 : 10.5 ٪
اوکراین 16.73 2019 04 16.61 12 : 53.4 ٪
ایرلند 1.00 2019 05 1 1 : 25 ٪
بحرین 5.22 2019 03 5.19 4.72 : 9.3 ٪
باهاما 11.05 2018 09 11.3 9.79 : 13.27 ٪
بولیوی 5.59 2018 12 6.26 4.62 : 23.85 ٪
بوتسوانا 6.50 2019 03 6.5 6.5 : 16.5 ٪
بلژیک 1.56 2019 04 1.59 1.56 : 3.02 ٪
برزیل 53.57 2019 04 53.74 39.12 : 254 ٪
پرو 0.88 2019 05 0.89 0.45 : 58.3 ٪
پرتغال 2.70 2019 04 2.67 2.64 : 8.08 ٪
تایوان 2.63 2019 05 2.63 2.56 : 16.5 ٪
تانزانیا 14.61 2019 04 14.62 7.53 : 17.91 ٪
تایلند 7.00 2019 04 7 5.75 : 16.5 ٪
چین 4.35 2019 05 4.35 4.35 : 12.06 ٪
دانمارک 0 2019 05 0.05 0.05 : 15 ٪
روسیه 9.14 2019 04 9.23 7.9 : 449 ٪
ژاپن 1.00 2019 05 1 0.9 : 9.9 ٪
سریلانکا 12.20 2019 04 12.23 6 : 23.2 ٪
سنگاپور 5.25 2019 05 5.25 5.25 : 14.98 ٪
شیلی 5.65 2019 05 6.33 4.74 : 15.15 ٪
غنا 34.50 2018 05 35.5 21.24 : 42.84 ٪
فیلیپین 7.20 2019 04 7.42 5.09 : 39.73 ٪
فرانسه 1.73 2019 04 1.7 1.67 : 6.29 ٪
فنلاند 0.25 2019 05 0.25 0.25 : 7 ٪
کرواسی 3.09 2019 04 3.16 3.09 : 26.61 ٪
کره جنوبی 3.65 2019 04 3.66 3.23 : 17.01 ٪
کویت 4.83 2018 12 4.82 4.34 : 9.1 ٪
کانادا 3.95 2019 06 3.95 2.25 : 22.75 ٪
کنیا 12.51 2019 04 12.51 9 : 32.28 ٪
لوکزامبورگ 1.68 2019 04 1.77 1.53 : 6.24 ٪
لتونی 3.48 2019 03 3.3 3.2 : 9.99 ٪
مالت 3.69 2019 04 3.68 3.62 : 6.42 ٪
مصر 16.80 2019 04 17.1 10.6 : 21.15 ٪
مالزی 5.02 2019 04 5.03 4.44 : 13.53 ٪
منطقه یورو 2.01 2019 04 1.99 1.97 : 6.52 ٪
موریس 8.50 2019 04 8.5 8 : 13 ٪
مجارستان 0.90 2019 05 0.9 0.9 : 14.25 ٪
نیوزیلند 9.38 2019 05 9.45 7.5 : 16.02 ٪
هند 9.40 2019 06 9.4 8 : 20 ٪
هلند 0.84 2019 04 0.86 0.83 : 6.26 ٪
هنگ کنگ 5.13 2019 05 5.13 5 : 19.61 ٪
یونان 4.58 2019 04 4.58 4.33 : 7.4 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
آفریقای جنوبی 10.25 2019 05 10.25 10.25 10.5 10.25 ٪
آنگولا 21.87 2019 04 17.53 17.28 17.03 17.53 ٪
آلمان 2.10 2019 04 2.1 2.1 2.1 2.1 ٪
آلبانی 4.59 2019 03 4.84 4.84 4.84 4.59 ٪
استرالیا 8.66 2019 05 8.66 8.66 8.66 8.66 ٪
ایالات متحده 5.50 2019 05 5.5 5.5 5.25 5.5 ٪
اسپانیا 1.05 2019 04 1.05 1.05 1.05 1.05 ٪
انگلستان 1.75 2019 06 1.75 1.75 1.75 1.75 ٪
استونی 3.40 2019 04 3.4 3.4 3.4 3.4 ٪
ایتالیا 1.98 2019 04 1.98 1.98 1.98 1.98 ٪
اتریش 1.78 2019 04 1.78 1.78 1.78 1.78 ٪
اسلوونی 2.36 2019 04 2.36 2.36 2.36 2.36 ٪
اسلواکی 2.99 2019 04 2.99 2.99 2.99 2.99 ٪
اوکراین 16.73 2019 04 16.73 16.73 16.23 16.73 ٪
ایرلند 1.00 2019 05 1 1 1 1 ٪
بحرین 5.22 2019 03 4.97 4.97 4.72 5.22 ٪
باهاما 11.05 2018 09 11.05 11.05 11.05 11.05 ٪
بولیوی 5.59 2018 12 5.67 5.67 5.67 5.67 ٪
بوتسوانا 6.50 2019 03 6.75 6.75 6.75 6.75 ٪
بلژیک 1.56 2019 04 1.56 1.56 1.56 1.56 ٪
برزیل 53.57 2019 04 53.57 53.57 53.57 53.57 ٪
پرو 0.88 2019 05 0.85 0.85 1.1 0.85 ٪
پرتغال 2.70 2019 04 2.7 2.7 2.7 2.7 ٪
تایوان 2.63 2019 05 2.64 2.64 2.64 2.64 ٪
تانزانیا 14.61 2019 04 14.84 14.84 12.84 14.84 ٪
تایلند 7.00 2019 04 7 7 7 7 ٪
چین 4.35 2019 05 4.35 4.35 4.35 4.35 ٪
روسیه 9.14 2019 04 9.23 9.23 8.98 9.23 ٪
ژاپن 1.00 2019 05 1 1 1 1 ٪
سریلانکا 12.20 2019 04 12.51 12.51 12.01 12.51 ٪
سنگاپور 5.25 2019 05 5.31 5.11 5.01 5.21 ٪
شیلی 5.65 2019 05 5.65 5.65 5.65 5.65 ٪
غنا 34.50 2018 05 33.5 33.5 33.5 33.5 ٪
فیلیپین 7.20 2019 04 7.42 7.42 7.42 7.42 ٪
فرانسه 1.73 2019 04 1.73 1.73 1.73 1.73 ٪
فنلاند 0.25 2019 05 0.25 0.25 0.25 0.25 ٪
کرواسی 3.09 2019 04 3.09 3.09 3.34 3.09 ٪
کره جنوبی 3.65 2019 04 3.7 3.7 3.7 3.7 ٪
کویت 4.83 2018 12 4.58 4.58 4.33 4.83 ٪
کانادا 3.95 2019 06 3.95 3.95 3.95 3.95 ٪
کنیا 12.51 2019 04 12.5 13 13 12.5 ٪
لوکزامبورگ 1.68 2019 04 1.68 1.68 1.68 1.68 ٪
لتونی 3.48 2019 03 3.48 3.48 3.48 3.48 ٪
مالت 3.69 2019 04 3.69 3.69 3.69 3.69 ٪
مصر 16.80 2019 04 16.8 16.8 16.8 16.8 ٪
مالزی 5.02 2019 04 5.02 5.02 5.02 5.02 ٪
منطقه یورو 2.01 2019 04 2.01 2.01 2.01 2.01 ٪
موریس 8.50 2019 04 8.25 8.25 8.25 8.5 ٪
مجارستان 0.90 2019 05 0.9 0.9 0.9 0.9 ٪
نیوزیلند 9.38 2019 05 9.13 8.88 8.88 9.38 ٪
هند 9.40 2019 06 9.4 9.4 9.4 9.4 ٪
هلند 0.84 2019 04 0.84 0.84 0.84 0.84 ٪
هنگ کنگ 5.13 2019 05 4.88 4.88 4.63 5.13 ٪
یونان 4.58 2019 04 4.58 4.58 4.58 4.58 ٪