کاستاریکا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.4 2017-06
نرخ بیکاری 9.4 2017-09
نرخ تورم 2.33 2017-10
نرخ بهره 4.5 2017-10
موازنه تجاری -410 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 564 2017-11
بازار سهام 31901 امتیاز 2017-04
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.4 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 57.44 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 681994 CRC - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 117563 CRC - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 9714 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15402 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 351136 CRC - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 279425 CRC - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 783601 CRC - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 15385 CRC - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 273048 CRC - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 283134 CRC - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 172254 CRC - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.4 % 2017-09
افراد بیکار 213816 2017-09
حداقل دستمزد 4969 نقاط شاخص 2017-10
جمعیت 4.91 میلیون 2016-12
افراد شاغل 2068710 2017-09
نرخ اشتغال 53.8 % 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 59.4 % 2017-09
هزینه زندگی خانواده 365500 CRC / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 275600 CRC / ماه 2017-12
دستمزد 586302 CRC / ماه 2017-07
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 763600 CRC / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 285600 CRC / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.33 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2017-10
قیمت تولید 111 نقاط شاخص 2017-10
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2017-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.9 نقاط شاخص 2017-10
تورم مواد غذایی 3.77 % 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.56 % 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2017-10
عرضه پول M2 10374813 CRC - میلیون 2017-10
ذخایر ارزی 6822 USD - میلیون 2017-10
نرخ بهره سپرده 1.21 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -410 USD - میلیون 2017-09
صادرات 885 USD - میلیون 2017-09
واردات 1294 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری -351 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.3 % 2016-12
بدهی خارجی 26232 USD - میلیون 2017-06
گردش سرمایه 27.74 USD - میلیون 2017-06
حواله 36.63 USD - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 0 تن 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 772 USD - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 0 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 % 2016-12
بودجه دولت -4.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -1058675 CRC - میلیون 2017-08
هزینه های دولت 114831 CRC - میلیون 2017-06
درآمدهای دولت 2936128 CRC - میلیون 2017-08
هزینه های مالی 3994803 CRC - میلیون 2017-08
ارزیابی اعتبار 50
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3.2 % 2017-08
تولید صنعتی 4 % 2017-08
تغییرات موجودی انبار 19756 CRC - میلیون 2016-03
شاخص اقتصادی مقدم 2.8 % 2017-08
سرعت اینترنت 4092 KBps 2017-03
آدرس های IP 531033 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.5 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 47 2018-12
شاخص فساد مالی 58 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 41 2016-12
آسانی کسب و کار 61 2017-12
استخراج معدن -6.1 % 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 462251 CRC - میلیون 2017-06
قیمت گازوئیل 1.05 USD / لیتر 2017-10
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 13 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 35.67 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.34 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 191 mm 2015-12
درجه حرارت 24 celsius 2015-12