کاستاریکا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2017-12
نرخ بیکاری 10.3 2018-03
نرخ تورم 2.38 2018-04
نرخ بهره 5 2018-04
موازنه تجاری -307 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 561 2018-05
بازار سهام 31901 امتیاز 2017-04
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.01 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 57.44 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7099481 CRC - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1395385 CRC - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 9714 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15402 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 335148 CRC - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 308941 CRC - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 859322 CRC - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 32269 CRC - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 274461 CRC - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 712771 CRC - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 273422 CRC - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 171976 CRC - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.3 % 2018-03
افراد بیکار 229082 2018-03
حداقل دستمزد 5089 نقاط شاخص 2018-04
جمعیت 4.95 میلیون 2017-12
افراد شاغل 2004711 2018-03
نرخ اشتغال 51.8 % 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 57.7 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 365500 CRC / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 275600 CRC / ماه 2017-12
دستمزد 607993 CRC / ماه 2018-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 763600 CRC / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 285600 CRC / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.38 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-04
قیمت تولید 113 نقاط شاخص 2018-04
CPI مسکن آب و برق 105 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 2.9 % 2018-04
انتظارات تورم 3.7 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.08 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 % 2018-04
عرضه پول M2 10517496 CRC - میلیون 2018-04
ذخایر ارزی 8279 USD - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 1.21 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -307 USD - میلیون 2018-03
صادرات 1048 USD - میلیون 2018-03
واردات 1355 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری -536 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 % 2017-12
بدهی خارجی 26885 USD - میلیون 2017-12
گردش سرمایه -866 USD - میلیون 2017-12
حواله 36.63 USD - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 0 تن 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 587 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.1 % 2017-12
بودجه دولت -5.4 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -347902 CRC - میلیون 2018-02
هزینه های دولت 1162711 CRC - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 682883 CRC - میلیون 2018-02
هزینه های مالی 1030785 CRC - میلیون 2018-02
ارزیابی اعتبار 50
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3 % 2018-02
تولید صنعتی 3 % 2018-02
تغییرات موجودی انبار 19756 CRC - میلیون 2016-03
شاخص اقتصادی مقدم 2.9 % 2018-03
سرعت اینترنت 4092 KBps 2017-03
آدرس های IP 531033 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.5 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 47 2018-12
شاخص فساد مالی 59 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 38 2017-12
آسانی کسب و کار 61 2017-12
استخراج معدن -2.1 % 2018-02
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 4753801 CRC - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 1.08 USD / لیتر 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 35.67 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.34 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 192 mm 2015-12
درجه حرارت 24.61 celsius 2015-12