شاخص یاب

کاستاریکا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-03
نرخ بیکاری 10.3 2018-03
نرخ تورم 2.13 2018-06
نرخ بهره 5 2018-06
موازنه تجاری -482 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 565 2018-07
بازار سهام 31901 امتیاز 2017-04
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.55 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 57.06 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7117188 CRC - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1232597 CRC - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 9792 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15525 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 359544 CRC - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 295465 CRC - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 873871 CRC - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 20134 CRC - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 276890 CRC - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 667186 CRC - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 272224 CRC - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 164169 CRC - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.3 % 2018-03
افراد بیکار 229082 2018-03
حداقل دستمزد 5089 نقاط شاخص 2018-06
جمعیت 4.95 میلیون 2017-12
افراد شاغل 2004711 2018-03
نرخ اشتغال 51.8 % 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 57.7 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 365500 CRC / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 275600 CRC / ماه 2017-12
دستمزد 607993 CRC / ماه 2018-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 763600 CRC / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 285600 CRC / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.13 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 113 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 106 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 1.4 % 2018-06
انتظارات تورم 3.7 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.18 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 % 2018-06
عرضه پول M2 10551376 CRC - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 8279 USD - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 2.79 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -482 USD - میلیون 2018-05
صادرات 929 USD - میلیون 2018-04
واردات 1440 USD - میلیون 2018-04
حساب جاری -367 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 % 2017-12
بدهی خارجی 28537 USD - میلیون 2018-03
گردش سرمایه -1544 USD - میلیون 2018-03
حواله 36.63 USD - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 0 تن 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 587 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.1 % 2017-12
بودجه دولت -5.4 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -895220 CRC - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 1151335 CRC - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 1892988 CRC - میلیون 2018-05
هزینه های مالی 2788208 CRC - میلیون 2018-05
ارزیابی اعتبار 50
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 2.8 % 2018-04
تولید صنعتی 3 % 2018-04
تغییرات موجودی انبار 19756 CRC - میلیون 2016-03
شاخص اقتصادی مقدم 2.8 % 2018-04
سرعت اینترنت 4092 KBps 2017-03
آدرس های IP 531033 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.5 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 47 2018-12
شاخص فساد مالی 59 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 38 2017-12
آسانی کسب و کار 61 2017-12
استخراج معدن -0.2 % 2018-04
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 4674313 CRC - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 1.14 USD / لیتر 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 35.67 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.34 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 192 mm 2015-12
درجه حرارت 24.61 celsius 2015-12