کاستاریکا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.4 2017-06
نرخ بیکاری 9.4 2017-09
نرخ تورم 2.56 2017-12
نرخ بهره 4.75 2017-12
موازنه تجاری -625 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 565 2018-01
بازار سهام 31901 امتیاز 2017-04
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.4 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.98 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 57.44 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 678680 CRC - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 122402 CRC - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 9714 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15402 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 324276 CRC - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 238553 CRC - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 796345 CRC - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 16242 CRC - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 274441 CRC - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 277254 CRC - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 174529 CRC - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.4 % 2017-09
افراد بیکار 213816 2017-09
حداقل دستمزد 4969 نقاط شاخص 2017-12
جمعیت 4.91 میلیون 2016-12
افراد شاغل 2068710 2017-09
نرخ اشتغال 53.8 % 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 59.4 % 2017-09
هزینه زندگی خانواده 365500 CRC / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 275600 CRC / ماه 2017-12
دستمزد 614313 CRC / ماه 2017-08
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 763600 CRC / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 285600 CRC / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.56 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 111 نقاط شاخص 2017-12
CPI مسکن آب و برق 105 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 3.49 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.47 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.75 % 2017-12
عرضه پول M2 10514053 CRC - میلیون 2017-12
ذخایر ارزی 6813 USD - میلیون 2017-12
نرخ بهره سپرده 1.21 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -625 USD - میلیون 2017-11
صادرات 916 USD - میلیون 2017-11
واردات 1542 USD - میلیون 2017-11
حساب جاری -409 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.3 % 2016-12
بدهی خارجی 26228 USD - میلیون 2017-09
گردش سرمایه 27.74 USD - میلیون 2017-06
حواله 36.63 USD - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 0 تن 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 772 USD - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 % 2016-12
بودجه دولت -4.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -1527972 CRC - میلیون 2017-10
هزینه های دولت 113794 CRC - میلیون 2017-09
درآمدهای دولت 3714586 CRC - میلیون 2017-10
هزینه های مالی 5242558 CRC - میلیون 2017-10
ارزیابی اعتبار 50
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3.2 % 2017-08
تولید صنعتی 4 % 2017-08
تغییرات موجودی انبار 19756 CRC - میلیون 2016-03
شاخص اقتصادی مقدم 2.3 % 2017-10
سرعت اینترنت 4092 KBps 2017-03
آدرس های IP 531033 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.5 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 47 2018-12
شاخص فساد مالی 58 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 41 2016-12
آسانی کسب و کار 61 2017-12
استخراج معدن -6.1 % 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 465675 CRC - میلیون 2017-09
قیمت گازوئیل 1.06 USD / لیتر 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 13 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 35.67 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.34 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 192 mm 2015-12
درجه حرارت 24.61 celsius 2015-12