شاخص یاب

کاستاریکا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 31901.40 32739 32747 28700 28700 27100
پول 597.00 606 608 611 613 618