سود شرکت سهامی

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
گذشته
چین 6880320.00 2016-12
استونی 670576.00 2016-06
جمهوری چک 297159.00 2014-12
دانمارک 222196.00 2014-12
انگلستان 105484.00 2016-12
لهستان 84505.30 2016-06
استرالیا 64174.00 2016-09
کانادا 62880.00 2016-12
بلژیک 36858.00 2014-12
ژاپن 16963.94 2016-09
روسیه 10023.80 2016-11
ایالات متحده 1575.40 2016-09
آلمان 183.83 2016-12