سود شرکت سهامی

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
گذشته
چین 6034410.00 2016-11
استونی 670576.00 2016-06
جمهوری چک 297159.00 2014-12
دانمارک 222196.00 2014-12
انگلستان 102743.00 2016-09
لهستان 84505.30 2016-06
کانادا 64535.00 2016-09
استرالیا 64174.00 2016-09
بلژیک 36858.00 2014-12
ژاپن 16963.94 2016-09
روسیه 9030.80 2016-10
ایالات متحده 1575.40 2016-09
آلمان 182.62 2016-09