سود شرکت سهامی

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
گذشته
چین 4058360.00 2016-08
استونی 670576.00 2016-06
جمهوری چک 297159.00 2014-12
دانمارک 222196.00 2014-12
انگلستان 101712.00 2016-06
لهستان 84505.30 2016-06
استرالیا 63661.00 2016-06
کانادا 56175.00 2016-06
ژاپن 18263.88 2016-06
بلژیک 7963.00 2013-12
روسیه 6014.40 2016-07
ایالات متحده 1477.10 2016-06
آلمان 194.63 2016-06