فلزات گرانبها

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,246.70 2.15 -0.17% 1.66% -0.78% 2.45% 2017-03-23
نقره 17.55 0.05 0.26% 1.54% -4.38% 15.74% 2017-03-23
پلاتین 960.20 1.20 0.13% 0.70% -6.16% 1.45% 2017-03-23
پالادیوم 788.35 1.85 0.24% 3.19% 2.59% 37.70% 2017-03-23