شاخص یاب

بازارهای کالایی

شاخص های اقتصادی
انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 68.5069 2.94 4.49% 5.30% -4.64% 59.28% 2018-06-22
Brent 74.6029 1.53 2.09% 1.58% -6.51% 63.82% 2018-06-22
گاز طبیعی 2.9396 0.04 -1.38% -2.73% 0.88% 0.36% 2018-06-22
بنزین 2.0492 0.04 2.00% 1.28% -9.33% 42.89% 2018-06-22
سوخت گرمایشی 2.1080 0.04 1.82% 1.01% -7.93% 53.68% 2018-06-22
اتانول 1.4177 0.00 -0.21% 0.05% -5.74% -4.92% 2018-06-22
Naphtha 624.29 3.35 -0.53% -3.06% -7.04% 57.29% 2018-06-21
Propane 0.87 0.00 -0.49% -2.33% -5.68% 46.41% 2018-06-21
Uranium 22.9000 0.10 -0.43% -2.14% 0.88% 14.21% 2018-06-21

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,270.38 2.04 0.16% -0.67% -1.75% 1.11% 2018-06-22
نقره 16.4109 0.09 0.58% -0.62% -0.06% -1.67% 2018-06-22
پلاتین 869.30 7.80 0.91% -2.04% -3.33% -6.12% 2018-06-22
پالادیوم 949.30 1.70 -0.18% -3.77% -2.83% 11.42% 2018-06-22
Manganese 39.50 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 25.40% 2018-06-21
Neodymium 422,500.00 0.00 0.00% 0.00% 2.42% 13.42% 2018-06-21
Rhodium 2,260.00 0.00 0.00% 0.44% 2.73% 126.00% 2018-06-21

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 891.4598 9.75 1.11% -1.55% -14.22% -1.44% 2018-06-22
گندم 491.9690 3.50 -0.71% -1.51% -7.35% 7.01% 2018-06-22
پنبه 83.85 0.64 0.77% -7.57% -3.58% 15.42% 2018-06-22
برنج 12.7320 0.03 0.24% 3.01% 6.81% 10.62% 2018-06-22
Cheese 1.6180 0.01 -0.43% -0.68% -1.34% -0.06% 2018-06-22
Palm Oil 2,283.00 29.00 1.29% -1.13% -7.27% -11.82% 2018-06-22
Milk 15.26 0.00 0.00% -0.65% 0.13% -6.67% 2018-06-22
لاستیک 160.00 1.10 -0.68% -3.90% -12.81% -17.36% 2018-06-22
پشم 2,063.00 0.00 0.00% 2.08% 6.18% 34.57% 2018-06-21
Tea 2.61 0.00 0.00% -1.14% 4.40% -23.01% 2018-06-21
چوب 562.00 15.00 2.74% 0.68% -2.99% 54.52% 2018-06-22
آب پرتقال 163.70 8.30 5.34% 2.38% -3.14% 18.92% 2018-06-22
کلزا 516.30 8.70 -1.66% -0.71% -3.53% 1.31% 2018-06-22
جو دو سر 242.3187 0.25 0.10% 3.78% -3.84% -4.79% 2018-06-22
شکر 12.03 0.16 1.35% 0.08% -2.59% -7.25% 2018-06-22
كاكائو 2,469.00 40.00 -1.59% -3.25% -5.69% 33.97% 2018-06-22
قهوه 113.95 1.35 1.20% -1.09% -4.52% -5.00% 2018-06-22
ذرت 356.1897 0.25 -0.07% -1.40% -12.81% -0.44% 2018-06-22

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 108.3187 0.55 -0.51% -0.12% 2.72% -9.13% 2018-06-22
خوک بدون چربی 79.3287 1.30 -1.62% -2.93% 6.34% -7.00% 2018-06-22
گوشت گاو 9.83 0.00 0.00% -3.82% 3.47% 3.26% 2018-06-21
Poultry 4.34 0.00 0.00% -9.21% 22.60% 19.23% 2018-06-21
فیدر گاو 148.6698 0.13 0.08% 0.47% 10.21% 2.57% 2018-06-22

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 3.0277 0.01 0.17% -3.61% -1.07% 15.43% 2018-06-22
Bitumen 3,032.00 50.00 -1.62% 0.40% -0.72% 33.92% 2018-06-22
فولاد 4,120.00 20.00 -0.48% -2.35% 2.59% 15.37% 2018-06-22
زغال سنگ 107.00 1.25 1.18% -3.72% 5.16% 36.18% 2018-06-22
کبالت 80,250 0.00 0.00% -0.93% -12.77% 38.06% 2018-06-21
Iron Ore 62% fe 64.93 0.08 -0.12% -0.63% -2.87% 18.79% 2018-06-21
سرب 2,385.50 0.00 0.00% -3.51% -0.51% 9.13% 2018-06-21
آلومینیوم 2,179.00 13.00 0.60% -4.22% -4.43% 16.84% 2018-06-21
قلع 20,500.00 150.00 -0.73% -1.80% -0.97% 6.63% 2018-06-21
روی 2,918.00 77.00 -2.57% -9.27% -5.99% 7.91% 2018-06-21
نیکل 14,893.00 0.00 0.00% -2.09% 1.16% 64.91% 2018-06-21
مولیبدن 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 58.73% 2018-06-21
سنگ آهن 66.50 0.00 0.00% -1.48% 1.53% 16.67% 2018-06-21
Soda Ash 2,104.29 17.15 0.82% 0.68% 1.94% 28.09% 2018-06-21
Lithium 125.83 0.53 -0.42% -4.10% -5.78% 17.21% 2018-06-21

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,347.00 26.00 -1.89% -6.00% 12.34% 57.54% 2018-06-21
صفحه اول CRB 199.12 0.59 -0.29% -2.28% -5.57% 17.53% 2018-06-21
صفحه اول LME 3,271.20 0.00 0.00% -5.75% -2.15% 18.29% 2018-06-21
S&P GSCI 2,683.34 0.00 0.00% -2.95% -5.84% 30.66% 2018-06-21