شاخص یاب

بازارهای کالایی

شاخص های اقتصادی
انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 51.2366 1.36 -2.59% -2.61% -9.25% -10.58% 2018-12-14
Brent 60.3113 1.15 -1.87% -2.20% -9.47% -4.62% 2018-12-14
گاز طبیعی 3.7895 0.34 -8.17% -15.56% -6.15% 45.08% 2018-12-14
بنزین 1.4414 0.04 -2.39% -2.99% -7.40% -12.90% 2018-12-14
سوخت گرمایشی 1.8418 0.03 -1.70% -2.35% -11.20% -3.24% 2018-12-14
اتانول 1.2583 0.01 0.56% 1.64% -0.38% -0.30% 2018-12-14
Naphtha 477.52 6.15 1.31% 1.62% -7.93% -16.10% 2018-12-13
Propane 0.71 0.00 0.11% -4.14% -3.25% -23.82% 2018-12-13
Uranium 29.8000 1.05 3.65% 2.94% 2.23% 22.13% 2018-12-14

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,235.16 6.71 -0.54% -1.01% 1.83% -1.60% 2018-12-14
نقره 14.5093 0.25 -1.72% -0.74% 1.56% -9.61% 2018-12-14
پلاتین 787.01 5.98 -0.75% -0.35% -6.43% -11.90% 2018-12-14
پالادیوم 1,237.60 22.64 -1.80% 1.11% 6.99% 20.98% 2018-12-14
Manganese 42.00 0.00 0.00% 0.00% -2.33% 16.67% 2018-12-13
Neodymium 402,500.00 0.00 0.00% 0.00% 1.26% -0.62% 2018-12-13
Rhodium 2,570.00 10.00 -0.39% -1.15% 3.42% 65.81% 2018-12-13

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 899.2255 6.75 -0.74% -1.91% 1.18% -7.03% 2018-12-14
گندم 512.4468 15.30 -2.90% -1.36% 1.37% 22.52% 2018-12-14
پنبه 79.60 0.19 0.24% -0.79% 4.39% 4.85% 2018-12-14
برنج 10.5782 0.13 1.20% -1.78% -1.51% -9.82% 2018-12-14
Cheese 1.3770 0.00 0.07% 0.00% -5.30% -17.05% 2018-12-14
Palm Oil 1,835.00 0.00 0.00% 2.34% 4.32% -21.78% 2018-12-14
Milk 13.78 0.01 0.07% 0.15% -5.36% -11.10% 2018-12-14
لاستیک 152.00 7.60 -4.76% 7.88% 14.72% -22.01% 2018-12-14
قهوه 96.95 1.85 -1.87% -1.87% -11.90% -17.10% 2018-12-14
چوب 321.30 1.90 -0.59% -3.19% -2.34% -25.61% 2018-12-14
جو دو سر 273.6960 8.30 -2.94% -2.77% -6.35% 7.65% 2018-12-14
شکر 12.65 0.10 -0.78% -1.71% 0.00% -7.39% 2018-12-14
پشم 1,859.00 0.00 0.00% -0.05% 4.67% 5.63% 2018-12-13
Tea 2.91 0.00 0.00% 0.00% -9.91% -7.91% 2018-12-13
كاكائو 2,237.00 37.00 1.68% 2.85% 3.28% 19.18% 2018-12-14
آب پرتقال 139.05 0.40 0.29% -2.83% 4.47% -3.77% 2018-12-14
کلزا 486.10 3.20 0.66% 0.12% 1.65% -1.80% 2018-12-14
ذرت 375.9920 2.75 0.73% 0.53% 2.31% 8.20% 2018-12-14

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 119.6964 0.13 0.10% 1.52% 3.95% 0.67% 2018-12-14
گوشت گاو 10.57 0.01 0.09% 0.86% 3.42% 3.93% 2018-12-13
Poultry 4.54 0.04 -0.87% -2.37% 0.67% 23.37% 2018-12-13
خوک بدون چربی 54.9286 0.15 0.27% 1.25% -3.76% -19.84% 2018-12-14
فیدر گاو 147.5432 0.58 -0.39% 2.19% -0.73% -0.14% 2018-12-14

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.7520 0.00 -0.13% -0.20% 0.11% -11.51% 2018-12-15
Bitumen 2,680.00 30.00 1.13% -1.69% -15.62% 12.98% 2018-12-14
فولاد 3,740.00 19.00 0.51% 2.47% -10.33% -11.06% 2018-12-14
زغال سنگ 102.80 0.32 0.31% 0.83% 1.68% 2.95% 2018-12-14
کبالت 55,000 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -23.88% 2018-12-13
سرب 1,967.25 0.00 0.00% -0.09% 2.01% -22.73% 2018-12-13
آلومینیوم 1,913.75 1.00 0.05% 0.16% -0.21% -6.15% 2018-12-13
قلع 19,434.00 160.00 -0.82% % -0.34% 0.47% 2018-12-13
روی 2,633.00 17.00 0.67% % 2.64% -19.88% 2018-12-13
نیکل 10,727.00 0.00 0.00% -3.85% -4.75% -6.90% 2018-12-13
مولیبدن 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 58.73% 2018-12-13
سنگ آهن 67.00 0.00 0.00% -1.47% -11.26% -5.63% 2018-12-13
Iron Ore 62% fe 67.2600 0.44 0.66% -0.43% -10.30% -2.51% 2018-12-13
Lithium 116.48 0.31 0.27% -3.19% -2.46% -18.99% 2018-12-13

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
صفحه اول CRB 189.44 1.90 1.02% -0.34% -0.62% 1.11% 2018-12-13
صفحه اول LME 2,884.70 0.00 0.00% -1.26% 0.54% -10.60% 2018-12-13
S&P GSCI 2,398.62 0.00 0.00% -2.15% -4.16% -1.05% 2018-12-13
خشک بالتیک 1,401.00 36.00 2.64% 2.11% 37.35% -13.47% 2018-12-14