شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازارهای کالایی

  • داده های زنده
  • پیش بینی
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
نفت خام
59.0420 7,641,806 0.06 -0.10% 6.41% 3.31% 12.17% Dec 09 -
برنت
64.2857 8,320,498 0.98 1.54% 6.15% 3.20% 4.62% Dec 06 -
گاز طبیعی
2.3517 304,381 0.07 -2.93% 1.61% -15.16% -48.26% Dec 06 -
بنزین
1.6464 213,094 0.02 1.50% 3.61% 0.67% 16.03% Dec 06 -
سوخت گرمایشی
1.9494 252,311 0 -0.02% 3.76% 1.52% 5.71% Dec 09 -
اتانول
1.3659 176,788 0.02 1.73% -7.08% -2.78% 10.33% Dec 06 -
نفتا
543.71 70,372,385 10.34 1.94% 2.59% 6.34% 13.51% Dec 06 -
پروپان
0.52 67,304 0 -0.35% -2.08% 1.35% -26.61% Dec 06 -
اورانیوم
25.9000 3,352,237 0 0.00% -0.19% 5.07% -10.54% Dec 06 -
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
طلا
1,460.75 189,064,873 15.25 -1.03% -0.23% -0.48% 17.38% Dec 06 -
نقره
16.5463 2,141,588 0.42 -2.47% -2.85% -3.28% 13.89% Dec 06 -
پلاتین
895.83 115,947,277 1.17 -0.13% -0.47% -1.39% 13.43% Dec 06 -
پالادیوم
1,877.80 243,043,654 0.01 0.00% 1.38% 7.74% 54.23% Dec 07 -
منگنز
31.50 4,077,045 0 0.00% 0.00% -5.97% -25.00% Dec 06 -
نئودیمیم
364,500.00 47,177,235,000 1,000.00 0.28% 1.25% 0.28% -9.44% Dec 06 -
رودیوم
5,925.00 766,872,750 25 0.42% 0.00% 10.23% 127.88% Dec 06 -
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
سویا
885.0536 114,552,487 8.51 -0.95% 0.95% -4.32% -2.71% Dec 09 -
گندم
529.9888 68,596,450 0.06 -0.01% -3.21% 3.41% 2.96% Dec 06 -
پنبه
65.00 8,412,950 1.49 2.35% 0.93% 1.01% -18.98% Dec 06 -
برنج
12.3100 1,593,283 0.02 0.12% -1.40% 4.59% 15.42% Dec 06 -
روغن نخل
2,636.00 341,177,480 0 0.00% 1.31% 4.81% 43.65% Dec 07 -
پنیر
2.0550 265,979 0.02 0.74% -5.08% -3.02% 50.55% Dec 06 -
شیر
19.55 2,530,357 0.18 0.93% -3.98% -2.01% 42.08% Dec 06 -
لاستیک
173.50 22,456,105 0.1 -0.06% 3.27% 9.12% 23.14% Dec 06 -
قهوه
123.70 16,010,491 0.25 -0.20% 4.34% 13.38% 25.20% Dec 06 -
جو دو سر
313.3255 40,553,719 0.95 -0.30% -1.17% 2.65% 10.91% Dec 06 -
آب پرتقال
95.15 12,315,265 0.6 -0.63% -3.50% -0.94% -33.51% Dec 06 -
چوب
406.10 52,561,523 0.8 0.20% -2.52% 5.21% 22.36% Dec 06 -
پشم
1,492.00 193,109,560 0 0.00% -2.48% -4.05% -19.31% Dec 06 -
چای
3.13 405,116 0 0.00% 0.00% -8.21% 7.56% Dec 06 -
كاكائو
2,652.00 343,248,360 7 0.26% 1.34% 8.69% 21.93% Dec 06 -
کلزا
458.40 59,330,712 3.9 0.86% 0.39% 0.81% -5.58% Dec 06 -
شکر
13.21 1,709,770 0.03 0.23% 2.09% 6.62% 3.85% Dec 06 -
ذرت
365.9842 47,369,335 0.85 0.23% -1.36% -2.47% -2.21% Dec 06 -
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
گاو زنده
120.2990 15,570,300 0.22 -0.18% -0.89% 1.09% 2.32% Dec 06 -
0
مرغ
5.40 698,922 0 0.00% 3.05% 14.16% 17.90% Dec 06 -
گوشت گاو
15.58 2,016,519 0.04 -0.26% -2.14% 26.36% 47.82% Dec 06 -
فیدر گاو
141.6335 18,331,624 0.78 0.55% -0.47% -3.50% -2.34% Dec 06 -
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
مس
2.7348 353,965 0.09 3.51% 3.56% 0.40% -0.82% Dec 06 -
قیر طبیعی
3,180.00 411,587,400 28 0.89% 3.92% 6.57% 16.65% Dec 06 -
فولاد
3,609.00 467,112,870 191 -5.03% -8.63% 0.25% -1.12% Dec 06 -
زغال سنگ
68.82 8,907,373 0.61 -0.88% -4.42% -1.15% -32.50% Dec 06 -
کبالت
34,750 4,497,692,500 0 0.00% -2.80% -3.47% -36.82% Dec 06 -
سرب
1,874.75 242,648,893 15.25 -0.81% -2.50% -11.32% -3.26% Dec 06 -
آلومینیوم
1,765.00 228,443,950 18 1.03% -0.28% -2.65% -8.93% Dec 06 -
قلع
17,075.00 2,210,017,250 275 1.64% 3.52% 3.02% -9.89% Dec 06 -
روی
2,238.00 289,664,340 4 0.18% -1.56% -9.94% -13.09% Dec 06 -
نیکل
13,423.00 1,737,338,890 174 1.31% -1.43% -17.18% 25.10% Dec 06 -
مولیبدن
21.85 2,828,046 0 0.00% 4.80% -19.88% -24.91% Dec 06 -
سنگ آهن
87.50 11,325,125 0.5 -0.57% 0.57% 7.36% 30.60% Dec 06 -
سودا خاکستر
1,560.00 201,910,800 0 0.00% -4.10% -11.70% -22.39% Dec 06 -
آهن 62٪ آهن
88.5600 11,462,321 0.22 0.25% 4.58% 7.28% 32.65% Dec 06 -
لیتیم
101.64 13,155,265 0.62 0.61% 0.57% -3.70% -11.88% Dec 06 -
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک
1,558.00 201,651,940 17 -1.08% 1.96% 9.10% 13.56% Dec 06 -
صفحه اول CRB
191.57 24,794,905 1.19 0.63% 2.60% 0.24% 1.91% Dec 06 -
صفحه اول LME
2,732.10 353,615,703 0 0.00% -0.61% -4.89% -4.78% Dec 06 -
S & P GSCI
2,504.83 324,200,147 19.65 0.79% 3.40% 0.68% 4.32% Dec 06 -
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
نفت خام
59.0420 7,641,806 0.06 -0.10%
دلار: 53.9602
ریال: 6,984,069
دلار: 52.4787
ریال: 6,792,318
دلار: 51.0305
ریال: 6,604,878
دلار: 49.6323
ریال: 6,423,909
برنت
64.2857 8,320,498 0.98 1.54%
دلار: 59.0741
ریال: 7,645,961
دلار: 57.5147
ریال: 7,444,128
دلار: 55.9978
ریال: 7,247,795
دلار: 54.5173
ریال: 7,056,174
گاز طبیعی
2.3517 304,381 0.07 -2.93%
دلار: 2.2242
ریال: 287,878
دلار: 2.1374
ریال: 276,644
دلار: 2.0541
ریال: 265,862
دلار: 1.974
ریال: 255,495
بنزین
1.6464 213,094 0.02 1.50%
دلار: 1.5412
ریال: 199,478
دلار: 1.4948
ریال: 193,472
دلار: 1.4499
ریال: 187,661
دلار: 1.4062
ریال: 182,004
سوخت گرمایشی
1.9494 252,311 0 -0.02%
دلار: 1.8371
ریال: 237,776
دلار: 1.7963
ریال: 232,495
دلار: 1.7565
ریال: 227,344
دلار: 1.7174
ریال: 222,283
اتانول
1.3659 176,788 0.02 1.73%
دلار: 1.2903
ریال: 167,004
دلار: 1.265
ریال: 163,729
دلار: 1.2402
ریال: 160,519
دلار: 1.2159
ریال: 157,374
نفتا
543.71 70,372,385 10.34 1.94%
دلار: 516.37
ریال: 66,833,769
دلار: 503.12
ریال: 65,118,822
دلار: 490.19
ریال: 63,445,292
دلار: 477.57
ریال: 61,811,885
پروپان
0.52 67,304 0 -0.35%
دلار: 0.51
ریال: 66,009
دلار: 0.5
ریال: 64,715
دلار: 0.48
ریال: 62,126
دلار: 0.46
ریال: 59,538
اورانیوم
25.9000 3,352,237 0 0.00%
دلار: 25.7346
ریال: 3,330,829
دلار: 25.5218
ریال: 3,303,287
دلار: 25.309
ریال: 3,275,744
دلار: 25.0988
ریال: 3,248,538
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
طلا
1,460.75 189,064,873 15.25 -1.03%
دلار: 1,451.76
ریال: 187,901,297
دلار: 1,438.13
ریال: 186,137,166
دلار: 1,424.64
ریال: 184,391,155
دلار: 1,411.16
ریال: 182,646,439
نقره
16.5463 2,141,588 0.42 -2.47%
دلار: 16.7651
ریال: 2,169,907
دلار: 16.5063
ریال: 2,136,410
دلار: 16.2526
ریال: 2,103,574
دلار: 16.0023
ریال: 2,071,178
پلاتین
895.83 115,947,277 1.17 -0.13%
دلار: 884.63
ریال: 114,497,661
دلار: 869.51
ریال: 112,540,679
دلار: 854.66
ریال: 110,618,644
دلار: 839.99
ریال: 108,719,906
پالادیوم
1,877.80 243,043,654 0.01 0.00%
دلار: 1,800.87
ریال: 233,086,604
دلار: 1,761.47
ریال: 227,987,062
دلار: 1,722.81
ریال: 222,983,298
دلار: 1,685.06
ریال: 218,097,316
منگنز
31.50 4,077,045 0 0.00%
دلار: 31.25
ریال: 4,044,688
دلار: 31
ریال: 4,012,330
دلار: 30.75
ریال: 3,979,973
دلار: 30.5
ریال: 3,947,615
نئودیمیم
364,500.00 47,177,235,000 1,000.00 0.28%
دلار: 353,520.00
ریال: 45,756,093,600
دلار: 347,148.00
ریال: 44,931,365,640
دلار: 340,920.00
ریال: 44,125,275,600
دلار: 334,764.00
ریال: 43,328,504,520
رودیوم
5,925.00 766,872,750 25 0.42%
دلار: 5,811.24
ریال: 752,148,793
دلار: 5,699.85
ریال: 737,731,586
دلار: 5,590.24
ریال: 723,544,763
دلار: 5,483.00
ریال: 709,664,690
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
سویا
885.0536 114,552,487 8.51 -0.95%
دلار: 865.5606
ریال: 112,029,508
دلار: 854.3355
ریال: 110,576,644
دلار: 843.1981
ریال: 109,135,130
دلار: 832.2361
ریال: 107,716,318
گندم
529.9888 68,596,450 0.06 -0.01%
دلار: 535.4649
ریال: 69,305,222
دلار: 523.1334
ریال: 67,709,156
دلار: 511.1306
ریال: 66,155,634
دلار: 499.3471
ریال: 64,630,495
پنبه
65.00 8,412,950 1.49 2.35%
دلار: 63.18
ریال: 8,177,387
دلار: 61.99
ریال: 8,023,366
دلار: 60.82
ریال: 7,871,933
دلار: 59.67
ریال: 7,723,088
برنج
12.3100 1,593,283 0.02 0.12%
دلار: 12.3091
ریال: 1,593,167
دلار: 12.1508
ریال: 1,572,678
دلار: 11.9936
ریال: 1,552,332
دلار: 11.839
ریال: 1,532,322
روغن نخل
2,636.00 341,177,480 0 0.00%
دلار: 2,535.65
ریال: 328,189,180
دلار: 2,471.12
ریال: 319,837,062
دلار: 2,407.89
ریال: 311,653,203
دلار: 2,346.48
ریال: 303,704,906
پنیر
2.0550 265,979 0.02 0.74%
دلار: 2.1319
ریال: 275,932
دلار: 2.0992
ریال: 271,699
دلار: 2.0671
ریال: 267,545
دلار: 2.0355
ریال: 263,455
شیر
19.55 2,530,357 0.18 0.93%
دلار: 20.08
ریال: 2,598,954
دلار: 19.81
ریال: 2,564,008
دلار: 19.54
ریال: 2,529,062
دلار: 19.27
ریال: 2,494,116
لاستیک
173.50 22,456,105 0.1 -0.06%
دلار: 163.35
ریال: 21,142,391
دلار: 158.83
ریال: 20,557,367
دلار: 154.43
ریال: 19,987,875
دلار: 150.14
ریال: 19,432,620
قهوه
123.70 16,010,491 0.25 -0.20%
دلار: 115.44
ریال: 14,941,399
دلار: 112.42
ریال: 14,550,521
دلار: 109.47
ریال: 14,168,702
دلار: 106.6
ریال: 13,797,238
جو دو سر
313.3255 40,553,719 0.95 -0.30%
دلار: 308.1396
ریال: 39,882,508
دلار: 299.9732
ریال: 38,825,531
دلار: 292.0283
ریال: 37,797,223
دلار: 284.2734
ریال: 36,793,506
آب پرتقال
95.15 12,315,265 0.6 -0.63%
دلار: 95.96
ریال: 12,420,103
دلار: 93.38
ریال: 12,086,173
دلار: 90.88
ریال: 11,762,598
دلار: 88.44
ریال: 11,446,789
چوب
406.10 52,561,523 0.8 0.20%
دلار: 403.31
ریال: 52,200,413
دلار: 390.44
ریال: 50,534,649
دلار: 377.98
ریال: 48,921,951
دلار: 365.94
ریال: 47,363,614
پشم
1,492.00 193,109,560 0 0.00%
دلار: 1,505.83
ریال: 194,899,577
دلار: 1,481.96
ریال: 191,810,083
دلار: 1,458.55
ریال: 188,780,127
دلار: 1,435.60
ریال: 185,809,708
چای
3.13 405,116 0 0.00%
دلار: 2.99
ریال: 386,996
دلار: 2.86
ریال: 370,170
دلار: 2.74
ریال: 354,638
دلار: 2.62
ریال: 339,107
كاكائو
2,652.00 343,248,360 7 0.26%
دلار: 2,560.73
ریال: 331,435,284
دلار: 2,505.78
ریال: 324,323,105
دلار: 2,451.87
ریال: 317,345,534
دلار: 2,399.00
ریال: 310,502,570
کلزا
458.40 59,330,712 3.9 0.86%
دلار: 452.67
ریال: 58,589,078
دلار: 448.79
ریال: 58,086,890
دلار: 444.91
ریال: 57,584,701
دلار: 441.08
ریال: 57,088,984
شکر
13.21 1,709,770 0.03 0.23%
دلار: 12.67
ریال: 1,639,878
دلار: 12.41
ریال: 1,606,226
دلار: 12.16
ریال: 1,573,869
دلار: 11.91
ریال: 1,541,511
ذرت
365.9842 47,369,335 0.85 0.23%
دلار: 363.5033
ریال: 47,048,232
دلار: 356.1197
ریال: 46,092,573
دلار: 348.8845
ریال: 45,156,121
دلار: 341.7977
ریال: 44,238,876
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
گاو زنده
120.2990 15,570,300 0.22 -0.18%
دلار: 119.4335
ریال: 15,458,278
دلار: 117.5032
ریال: 15,208,439
دلار: 115.5972
ریال: 14,961,746
دلار: 113.7277
ریال: 14,719,776
مرغ
5.40 698,922 0 0.00%
دلار: 5.18
ریال: 670,447
دلار: 5.12
ریال: 662,682
دلار: 5.06
ریال: 654,916
دلار: 5.01
ریال: 648,444
گوشت گاو
15.58 2,016,519 0.04 -0.26%
دلار: 15.77
ریال: 2,041,111
دلار: 15.62
ریال: 2,021,697
دلار: 15.47
ریال: 2,002,282
دلار: 15.32
ریال: 1,982,868
فیدر گاو
141.6335 18,331,624 0.78 0.55%
دلار: 140.0942
ریال: 18,132,392
دلار: 137.8445
ریال: 17,841,214
دلار: 135.6233
ریال: 17,553,724
دلار: 133.4305
ریال: 17,269,910
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
مس
2.7348 353,965 0.09 3.51%
دلار: 2.6029
ریال: 336,893
دلار: 2.5651
ریال: 332,001
دلار: 2.5279
ریال: 327,186
دلار: 2.4911
ریال: 322,423
قیر طبیعی
3,180.00 411,587,400 28 0.89%
دلار: 2,933.32
ریال: 379,659,608
دلار: 2,811.83
ریال: 363,935,157
دلار: 2,695.55
ریال: 348,885,037
دلار: 2,583.86
ریال: 334,429,000
فولاد
3,609.00 467,112,870 191 -5.03%
دلار: 3,880.90
ریال: 502,304,887
دلار: 3,784.18
ریال: 489,786,417
دلار: 3,689.86
ریال: 477,578,580
دلار: 3,598.32
ریال: 465,730,558
زغال سنگ
68.82 8,907,373 0.61 -0.88%
دلار: 70.78
ریال: 9,161,055
دلار: 69.59
ریال: 9,007,034
دلار: 68.41
ریال: 8,854,306
دلار: 67.26
ریال: 8,705,462
کبالت
34,750 4,497,692,500 0 0.00%
دلار: 34,595
ریال: 4,477,630,850
دلار: 33,476
ریال: 4,332,798,680
دلار: 32,397
ریال: 4,193,143,710
دلار: 31,349
ریال: 4,057,501,070
سرب
1,874.75 242,648,893 15.25 -0.81%
دلار: 1,883.72
ریال: 243,809,880
دلار: 1,845.46
ریال: 238,857,888
دلار: 1,807.96
ریال: 234,004,263
دلار: 1,771.24
ریال: 229,251,593
آلومینیوم
1,765.00 228,443,950 18 1.03%
دلار: 1,749.47
ریال: 226,433,902
دلار: 1,729.11
ریال: 223,798,707
دلار: 1,709.11
ریال: 221,210,107
دلار: 1,689.29
ریال: 218,644,805
قلع
17,075.00 2,210,017,250 275 1.64%
دلار: 16,239.33
ریال: 2,101,856,482
دلار: 15,986.95
ریال: 2,069,190,939
دلار: 15,739.53
ریال: 2,037,167,368
دلار: 15,495.40
ریال: 2,005,569,622
روی
2,238.00 289,664,340 4 0.18%
دلار: 2,232.80
ریال: 288,991,304
دلار: 2,192.79
ریال: 283,812,810
دلار: 2,153.69
ریال: 278,752,097
دلار: 2,115.04
ریال: 273,749,627
نیکل
13,423.00 1,737,338,890 174 1.31%
دلار: 13,330.66
ریال: 1,725,387,324
دلار: 13,048.77
ریال: 1,688,902,301
دلار: 12,773.68
ریال: 1,653,297,402
دلار: 12,504.05
ریال: 1,618,399,192
مولیبدن
21.85 2,828,046 0 0.00%
دلار: 20.36
ریال: 2,635,195
دلار: 19.89
ریال: 2,574,363
دلار: 19.43
ریال: 2,514,825
دلار: 18.97
ریال: 2,455,287
سنگ آهن
87.50 11,325,125 0.5 -0.57%
دلار: 84.99
ریال: 11,000,256
دلار: 83.02
ریال: 10,745,279
دلار: 81.11
ریال: 10,498,067
دلار: 79.24
ریال: 10,256,033
سودا خاکستر
1,560.00 201,910,800 0 0.00%
دلار: 1,611.87
ریال: 208,624,334
دلار: 1,597.23
ریال: 206,729,479
دلار: 1,582.59
ریال: 204,834,624
دلار: 1,568.27
ریال: 202,981,186
آهن 62٪ آهن
88.5600 11,462,321 0.22 0.25%
دلار: 82.6816
ریال: 10,701,479
دلار: 80.7339
ریال: 10,449,389
دلار: 78.8286
ریال: 10,202,786
دلار: 76.9657
ریال: 9,961,671
لیتیم
101.64 13,155,265 0.62 0.61%
دلار: 99.53
ریال: 12,882,168
دلار: 98.03
ریال: 12,688,023
دلار: 96.55
ریال: 12,496,467
دلار: 95.1
ریال: 12,308,793
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
خشک بالتیک
1,558.00 201,651,940 17 -1.08%
دلار: 1,471.77
ریال: 190,491,191
دلار: 1,417.68
ریال: 183,490,322
دلار: 1,365.42
ریال: 176,726,311
دلار: 1,315.15
ریال: 170,219,865
صفحه اول CRB
191.57 24,794,905 1.19 0.63%
دلار: 184.57
ریال: 23,888,895
دلار: 182.44
ریال: 23,613,209
دلار: 180.35
ریال: 23,342,701
دلار: 178.27
ریال: 23,073,486
صفحه اول LME
2,732.10 353,615,703 0 0.00%
دلار: 2,727.63
ریال: 353,037,151
دلار: 2,700.63
ریال: 349,542,541
دلار: 2,673.91
ریال: 346,084,171
دلار: 2,647.46
ریال: 342,660,748
S & P GSCI
2,504.83 324,200,147 19.65 0.79%
دلار: 2,382.60
ریال: 308,379,918
دلار: 2,343.35
ریال: 303,299,791
دلار: 2,304.59
ریال: 298,283,084
دلار: 2,266.56
ریال: 293,360,861