بازارهای کالایی

شاخص های اقتصادی
انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 44.0984 0.12 -0.27% 3.69% -11.58% -11.59% 2017-06-28
نفت خام 44.0905 0.11 -0.25% 3.67% -11.60% -11.61% 2017-06-28
Brent 46.5798 0.02 -0.04% 3.93% -10.92% -7.96% 2017-06-28
گاز طبیعی 3.0951 0.06 2.04% 6.98% -3.22% 8.11% 2017-06-28
بنزین 1.4487 0.01 -0.58% 2.71% -11.82% -4.99% 2017-06-28
سوخت گرمایشی 1.4139 0.00 -0.06% 3.60% -9.48% -7.80% 2017-06-28
اتانول 1.4825 0.02 -1.53% -2.14% -1.79% -7.34% 2017-06-28
Naphtha 399.57 1.46 0.37% 0.35% -8.25% -4.11% 2017-06-27
Propane 0.59 0.00 0.03% -0.32% -7.73% 17.30% 2017-06-27

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,250.6378 6.13 0.49% 0.37% -1.26% -5.15% 2017-06-28
نقره 16.8264 0.18 1.08% 2.38% -3.13% -7.92% 2017-06-28
پلاتین 918.16 1.66 0.18% -0.04% -3.61% -5.73% 2017-06-28
پالادیوم 862.33 4.83 0.56% -0.65% 7.99% 51.83% 2017-06-28

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ذرت 358.6858 0.00 0.00% -2.73% -2.27% -3.77% 2017-06-28
سویا 913.2881 1.00 0.11% -0.59% 0.06% -20.20% 2017-06-28
گندم 453.0039 0.25 0.06% -2.47% 5.47% 5.47% 2017-06-28
پنبه 74.44 0.76 1.03% 4.33% -3.65% 15.13% 2017-06-27
برنج 11.2812 0.32 -2.76% -3.21% 3.24% 10.60% 2017-06-28
Cheese 1.6190 0.00 0.00% 0.19% 4.99% 11.66% 2017-06-27
Palm Oil 2,585.00 4.00 -0.15% -0.08% -7.25% 8.48% 2017-06-28
Milk 16.35 0.00 0.00% 0.12% 4.67% 23.58% 2017-06-27
پشم 1,533.00 0.00 0.00% 0.00% -4.04% 15.91% 2017-06-27
Tea 3.41 0.14 4.19% 12.62% 17.57% 42.04% 2017-06-27
آب پرتقال 141.25 1.70 -1.19% 4.17% 3.52% -15.01% 2017-06-27
چوب 334.50 19.10 -5.40% -8.00% -3.55% 11.76% 2017-06-27
كاكائو 1,814.00 13.00 -0.71% 0.06% -10.95% -41.56% 2017-06-28
لاستیک 200.00 2.90 1.47% 7.76% -14.20% 30.21% 2017-06-28
کلزا 477.00 35.70 -6.96% -5.79% -6.87% -0.31% 2017-06-28
قهوه 125.65 2.90 2.36% 5.28% -4.88% -12.04% 2017-06-28
شکر 13.01 0.36 2.85% -0.38% -13.38% -37.51% 2017-06-28
جو دو سر 247.9038 1.00 0.41% -4.19% 2.33% 20.78% 2017-06-28

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 119.6000 1.88 -1.54% -0.62% -2.74% 2.16% 2017-06-27
Poultry 3.6300 0.94 34.94% -0.82% 2.83% -2.68% 2017-06-27
فیدر گاو 144.2532 0.88 -0.60% -0.27% -3.78% 0.84% 2017-06-28
خوک بدون چربی 86.7046 0.08 0.09% 2.01% 7.71% 4.27% 2017-06-28
گوشت گاو 9.53 0.00 0.00% -0.89% 4.47% 2.14% 2017-06-27

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.6489 0.00 -0.06% 2.14% 3.18% 21.32% 2017-06-28
کبالت 58,750.00 250.00 0.44% 0.89% 4.15% 137.89% 2017-06-27
سرب 2,272.75 2.00 0.10% -0.90% -4.40% 21.29% 2017-06-27
آلومینیوم 1,876.75 18.00 -0.94% -0.89% -1.77% 17.48% 2017-06-27
قلع 19,390.00 600.00 3.19% 0.47% -2.63% 15.10% 2017-06-27
روی 2,747.25 60.00 -2.37% 1.06% -2.87% 22.58% 2017-06-27
نیکل 9,212.50 3.00 0.03% -0.88% -4.78% -1.11% 2017-06-27
مولیبدن 15,750.00 0.00 0.00% -8.70% -8.70% 5.00% 2017-06-27
فولاد 312.50 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.79% 2017-06-27
سنگ آهن 59.50 1.50 -2.44% % % 17.65% 2017-06-27
زغال سنگ 78.40 2.15 -2.67% -3.47% 6.81% 41.52% 2017-06-27
Iron Ore 62% fe 55.7500 1.00 1.83% 1.73% -8.50% 9.25% 2017-06-28
Lithium 108.3800 0.55 0.51% -0.29% -1.00% 26.01% 2017-06-26

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 903.00 19.00 2.15% 6.61% 0.33% 44.02% 2017-06-27
صفحه اول CRB 171.72 1.46 0.86% 0.23% -6.51% -10.75% 2017-06-27
صفحه اول LME 2,812.90 0.00 0.00% 0.40% -1.27% 23.06% 2017-06-27
S&P GSCI 2,095.4820 6.85 0.32% -1.78% -3.80% -10.87% 2017-06-27