بازارهای کالایی

شاخص های اقتصادی
انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 50.7605 0.02 -0.04% 4.32% 3.11% 4.40% 2017-05-23
Brent 53.4873 0.45 -0.84% 3.56% 3.66% 10.03% 2017-05-23
گاز طبیعی 3.3104 0.02 -0.51% 2.49% 7.97% 67.19% 2017-05-23
بنزین 1.6536 0.01 -0.57% 3.07% 1.98% -0.05% 2017-05-23
سوخت گرمایشی 1.5961 0.01 -0.58% 5.25% 3.46% 7.21% 2017-05-23
اتانول 1.4465 0.02 -1.60% -2.40% -10.65% -10.87% 2017-05-23
Naphtha 439.30 0.93 0.21% 0.84% -6.41% 9.47% 2017-05-22
Propane 0.64 0.00 -0.08% 2.29% -1.62% 25.36% 2017-05-22

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,258.5002 1.14 0.09% 1.79% -1.31% 2.61% 2017-05-23
نقره 17.1350 0.02 0.12% 1.87% -4.27% 5.75% 2017-05-23
پلاتین 947.90 1.90 0.20% 1.11% -1.16% -4.85% 2017-05-23
پالادیوم 769.98 0.52 -0.07% -2.96% -3.15% 44.73% 2017-05-23

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ذرت 372.0906 2.50 -0.67% 1.18% 3.57% -6.39% 2017-05-23
سویا 951.4648 3.00 -0.31% -2.54% -1.02% -9.79% 2017-05-23
گندم 430.1075 3.50 -0.81% 1.38% 6.86% -7.30% 2017-05-23
پنبه 78.19 0.20 -0.26% -3.85% -1.03% 24.09% 2017-05-23
برنج 10.9934 0.04 -0.32% 3.42% 11.33% -2.11% 2017-05-23
Cheese 1.5440 0.00 0.00% 0.19% 3.49% 9.12% 2017-05-22
Palm Oil 2,890.00 10.00 -0.34% 1.98% 9.72% 13.78% 2017-05-23
Milk 15.60 0.00 0.00% 0.00% 2.63% 21.68% 2017-05-22
لاستیک 233.10 10.70 4.81% 11.69% 5.71% 29.00% 2017-05-23
آب پرتقال 137.45 1.40 1.03% -4.71% -12.67% -6.91% 2017-05-22
قهوه 130.25 0.35 -0.27% -0.76% 0.58% 6.63% 2017-05-22
چوب 363.30 0.00 0.00% -6.25% -8.05% 21.87% 2017-05-22
جو دو سر 245.4727 1.50 -0.61% 6.84% 12.22% 30.05% 2017-05-23
پشم 1,522.00 6.00 -0.39% -0.78% 0.66% 17.89% 2017-05-19
كاكائو 2,035.00 7.00 0.35% -1.69% 11.51% -31.23% 2017-05-22
کلزا 524.90 1.70 0.32% -0.04% -1.06% 0.98% 2017-05-23
شکر 16.56 0.05 0.30% 6.09% 1.97% -1.43% 2017-05-22
Tea 3.15 0.19 -5.69% 1.94% 6.42% 28.57% 2017-05-15

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 123.9250 0.13 0.10% 1.20% -3.93% 4.89% 2017-05-22
خوک بدون چربی 79.3500 0.15 -0.19% 2.72% 23.21% 0.35% 2017-05-22
Poultry 3.7400 1.05 39.03% 2.19% 5.95% 0.27% 2017-05-22
گوشت گاو 9.89 0.00 0.00% -0.89% 4.47% 2.14% 2017-05-19
فیدر گاو 144.2500 0.90 0.63% 1.21% 4.34% -1.87% 2017-05-22

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.5752 0.02 -0.73% 1.21% 0.83% 24.43% 2017-05-23
کبالت 54,250.00 250.00 -0.46% 0.00% -0.91% 127.23% 2017-05-19
سرب 2,074.25 18.25 0.89% -2.13% -3.83% 23.78% 2017-05-19
آلومینیوم 1,941.75 0.00 0.00% 0.00% -1.18% 23.86% 2017-05-19
قلع 20,550.00 275.00 1.38% 1.38% 2.80% 22.80% 2017-05-19
روی 2,604.00 13.00 -0.51% -0.51% -2.73% 36.11% 2017-05-19
نیکل 9,325.00 188.50 2.06% 0.53% -1.17% 5.53% 2017-05-19
مولیبدن 17,250.00 0.00 0.00% 0.00% 15.00% 14.62% 2017-05-19
فولاد 312.50 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 247.22% 2017-05-19
سنگ آهن 62.50 1.50 -2.44% -13.67% -18.37% 10.09% 2017-05-19
Iron Ore 62% fe 61.9400 0.03 0.05% 1.21% -12.35% 11.04% 2017-05-22
زغال سنگ 74.40 0.15 0.20% 1.50% -7.69% 44.69% 2017-05-22
Lithium 108.3500 1.85 1.74% 0.53% 2.88% 28.82% 2017-05-19

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 954.00 2.00 -0.21% -4.02% -18.46% 52.88% 2017-05-22
صفحه اول CRB 187.76 1.02 0.55% 1.84% 2.91% 2.07% 2017-05-22
صفحه اول LME 2,726.60 0.00 0.00% 0.40% -1.27% 23.06% 2017-05-19
S&P GSCI 2,288.8430 1.36 -0.06% 1.56% -1.48% -4.61% 2017-05-19