بازارهای کالایی

شاخص های اقتصادی
انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 49.8217 0.10 -0.19% -3.20% 2.01% 1.47% 2017-05-30
Brent 52.0081 0.19 -0.36% -3.96% 0.95% 4.67% 2017-05-30
گاز طبیعی 3.2047 0.01 0.40% -0.44% -0.32% 40.07% 2017-05-30
بنزین 1.6369 0.00 -0.15% -1.47% 7.18% 1.36% 2017-05-30
سوخت گرمایشی 1.5582 0.00 -0.03% -3.02% 4.73% 4.05% 2017-05-30
اتانول 1.4874 0.02 -1.63% 1.60% -5.80% -9.74% 2017-05-30
Naphtha 435.96 0.70 0.16% -0.55% -6.81% 8.40% 2017-05-26
Propane 0.64 0.00 0.19% -0.30% -1.84% 24.22% 2017-05-26

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,269.8242 1.35 0.11% 1.52% 1.08% 4.54% 2017-05-30
نقره 17.4288 0.08 0.47% 2.34% 3.50% 9.06% 2017-05-30
پلاتین 952.00 0.50 -0.05% 1.28% 2.92% -2.60% 2017-05-30
پالادیوم 794.28 4.22 -0.53% 3.09% -2.48% 45.40% 2017-05-30

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ذرت 371.1663 3.00 -0.80% 0.45% 0.52% -8.30% 2017-05-30
سویا 921.5627 3.25 -0.35% -2.81% -3.90% -14.55% 2017-05-30
گندم 434.7640 3.75 -0.86% 1.23% -1.41% -6.40% 2017-05-30
پنبه 77.16 0.07 0.09% -2.88% -2.72% 20.04% 2017-05-30
برنج 11.0079 0.10 0.94% -0.43% 14.25% 1.93% 2017-05-30
Cheese 1.5420 0.00 0.00% -0.13% 3.35% 9.13% 2017-05-26
Palm Oil 2,787.00 53.00 -1.87% -3.90% 2.09% 6.33% 2017-05-29
Milk 15.61 0.00 0.00% 0.06% 2.83% 21.95% 2017-05-26
لاستیک 206.60 5.10 -2.41% -9.66% -6.81% 27.53% 2017-05-30
آب پرتقال 138.60 2.65 1.95% -0.82% -11.27% -5.39% 2017-05-26
قهوه 131.20 1.90 1.47% -0.68% 1.31% 8.16% 2017-05-26
چوب 354.20 1.20 0.34% -2.42% -6.22% 14.52% 2017-05-26
جو دو سر 244.3499 0.25 -0.10% 1.28% 2.35% 29.29% 2017-05-30
پشم 1,495.00 0.00 0.00% -0.78% 0.66% 17.89% 2017-05-26
كاكائو 1,911.00 34.00 1.81% -5.77% 1.87% -36.41% 2017-05-26
کلزا 512.00 0.20 -0.04% -2.62% -2.77% 0.31% 2017-05-30
شکر 15.05 0.61 -3.90% -8.12% -0.86% -14.10% 2017-05-26
Tea 3.15 0.19 -5.69% 1.94% 6.42% 28.57% 2017-05-15

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 122.7000 1.23 -0.99% -0.61% -9.51% 2.51% 2017-05-26
خوک بدون چربی 81.8250 0.88 1.08% 2.92% 22.31% 1.61% 2017-05-26
Poultry 3.7100 1.02 37.92% 1.37% 5.10% -0.54% 2017-05-29
گوشت گاو 9.80 0.00 0.00% -0.89% 4.47% 2.14% 2017-05-26
فیدر گاو 146.9500 3.43 2.39% 2.51% 4.33% 0.17% 2017-05-26

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.5514 0.02 -0.65% -1.49% -3.72% 21.64% 2017-05-30
کبالت 55,750.00 250.00 0.46% 0.46% -0.91% 134.41% 2017-05-26
سرب 2,104.75 5.50 -0.27% -2.69% -4.36% 23.45% 2017-05-26
آلومینیوم 1,948.75 15.00 0.78% 0.78% -0.41% 24.83% 2017-05-26
قلع 20,558.00 280.00 1.39% 2.79% 4.22% 27.60% 2017-05-26
روی 2,631.00 100.50 3.97% 3.44% 1.13% 43.67% 2017-05-26
نیکل 9,040.00 26.50 0.28% 1.90% 1.58% 5.83% 2017-05-26
مولیبدن 17,250.00 0.00 0.00% 0.00% 15.00% 14.62% 2017-05-26
فولاد 312.50 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 247.22% 2017-05-26
سنگ آهن 59.00 1.50 -2.44% % -9.77% 17.65% 2017-05-26
Iron Ore 62% fe 61.2500 0.15 -0.24% -1.07% -12.62% 11.49% 2017-05-26
زغال سنگ 73.40 0.00 0.00% -1.87% -5.78% 38.44% 2017-05-29
Lithium 111.5700 0.74 0.67% 4.76% 4.16% 29.96% 2017-05-26

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 912.00 6.00 -0.65% -4.60% -19.58% 50.50% 2017-05-26
صفحه اول CRB 183.68 0.86 0.47% -1.64% 0.91% -1.73% 2017-05-26
صفحه اول LME 2,769.80 0.00 0.00% 0.40% -1.27% 23.06% 2017-05-26
S&P GSCI 2,256.8250 15.57 0.68% 2.90% 2.98% -1.68% 2017-05-26