بازارهای کالایی

شاخص های اقتصادی
انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 52.0066 0.61 1.19% 1.08% 2.88% 2.27% 2017-10-20
Brent 57.8530 0.57 1.00% 1.19% 2.52% 11.73% 2017-10-20
گاز طبیعی 2.9174 0.04 1.43% -2.75% -0.97% -2.52% 2017-10-20
بنزین 1.6745 0.03 2.03% 3.22% 1.86% 9.34% 2017-10-20
سوخت گرمایشی 1.8031 0.03 1.55% 0.34% -0.67% 14.56% 2017-10-20
اتانول 1.3922 0.00 0.14% -2.71% -7.87% -13.48% 2017-10-20
Naphtha 510.98 2.45 -0.48% 0.87% 2.06% 15.83% 2017-10-19
Propane 0.92 0.00 -0.40% -1.45% 5.00% 57.17% 2017-10-19

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,277.19 9.70 -0.75% -2.09% -1.07% 0.86% 2017-10-20
نقره 17.0761 0.16 -0.94% -1.58% 0.74% -2.28% 2017-10-20
پلاتین 923.60 2.10 0.23% -2.16% -1.27% -0.63% 2017-10-20
پالادیوم 973.20 14.70 1.53% -1.52% 6.89% 55.96% 2017-10-20

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 981.1980 7.25 -0.73% -1.90% 1.08% -0.18% 2017-10-20
گندم 425.0874 6.75 -1.56% -3.28% -6.06% 2.55% 2017-10-20
پنبه 66.88 0.43 -0.64% -2.54% -3.13% -3.17% 2017-10-20
برنج 12.3850 0.15 1.18% 1.64% -2.56% 19.95% 2017-10-20
Cheese 1.7190 0.00 -0.12% -0.35% 3.49% 9.00% 2017-10-20
Palm Oil 2,724.00 10.00 0.37% 0.29% -0.87% -1.30% 2017-10-20
Milk 16.60 0.01 -0.06% -0.72% 1.53% 12.70% 2017-10-20
كاكائو 2,138.00 7.00 -0.33% 2.44% 5.79% -21.54% 2017-10-20
لاستیک 198.20 10.20 5.43% -2.36% -4.62% 16.59% 2017-10-20
آب پرتقال 155.45 3.35 2.20% 2.54% 2.10% -22.47% 2017-10-20
قهوه 125.15 1.70 -1.34% -1.03% -7.30% -19.83% 2017-10-20
چوب 426.80 0.10 0.02% 0.59% 9.89% 38.57% 2017-10-20
جو دو سر 268.9615 0.25 -0.09% 0.83% 7.58% 23.24% 2017-10-20
پشم 1,568.00 0.00 0.00% 0.51% 2.82% 18.34% 2017-10-19
کلزا 510.50 9.30 1.86% 2.30% 3.74% 1.67% 2017-10-20
شکر 14.00 0.13 -0.92% -2.85% -0.36% -38.35% 2017-10-20
Tea 3.69 0.00 0.00% -0.81% 12.50% 12.16% 2017-10-19
ذرت 343.9223 4.50 -1.29% -2.50% -1.81% -2.43% 2017-10-20

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 111.8378 0.48 0.43% -0.88% 1.58% 10.57% 2017-10-20
گوشت گاو 9.60 0.00 0.00% -3.13% -0.41% -8.31% 2017-10-19
فیدر گاو 153.4289 0.45 0.29% -0.08% -0.35% 26.02% 2017-10-20
خوک بدون چربی 64.2500 0.50 0.78% 5.85% 9.55% 56.33% 2017-10-19
Poultry 3.75 0.00 0.00% 1.63% 3.59% -21.05% 2017-10-19

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 3.1562 0.00 -0.05% 1.29% 8.31% 48.01% 2017-10-20
Bitumen 2,428.00 32.00 1.34% 0.08% 7.05% 37.33% 2017-10-20
فولاد 3,826.00 131.00 3.55% -1.87% -4.11% 58.76% 2017-10-20
کبالت 60,000 0.00 0.00% 1.27% 0.42% 112.39% 2017-10-19
سرب 2,506.75 0.00 0.00% -1.80% 4.55% 26.22% 2017-10-19
آلومینیوم 2,153.00 32.00 1.51% 1.08% 1.32% 31.96% 2017-10-19
قلع 19,850.00 230.00 -1.15% -4.89% -3.87% -0.38% 2017-10-19
روی 3,114.00 7.00 -0.22% -3.26% 0.24% 34.92% 2017-10-19
نیکل 11,586.00 0.00 0.00% 4.75% 4.67% 12.86% 2017-10-19
مولیبدن 15,750.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 2017-10-19
سنگ آهن 59.50 2.00 -3.25% -3.25% -17.36% 3.48% 2017-10-19
زغال سنگ 96.98 0.85 -0.87% 1.34% -0.99% 5.62% 2017-10-19
Lithium 146.83 0.15 0.10% 1.56% 1.44% 67.94% 2017-10-19

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,578.00 4.00 -0.25% 6.26% 7.35% 87.41% 2017-10-20
صفحه اول CRB 186.59 0.05 0.03% -0.36% 0.48% -2.01% 2017-10-20
صفحه اول LME 3,269.30 0.00 0.00% 4.49% 3.74% 34.05% 2017-10-19
S&P GSCI 2,345.58 0.00 0.00% 0.90% 2.34% -0.71% 2017-10-19