شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازارهای کالایی

  • داده های زنده
  • پیش بینی
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
نفت خام
59.8862 7,602,553 0.29 0.49% 1.34% 5.23% 16.97% Dec 13 -
برنت
64.8859 8,237,265 0.34 0.52% 0.93% 4.07% 7.64% Dec 13 -
گاز طبیعی
2.2993 291,896 0.01 -0.62% -2.23% -12.75% -39.92% Dec 13 -
بنزین
1.6565 210,293 0.01 0.87% 0.61% 2.23% 15.49% Dec 13 -
سوخت گرمایشی
1.9841 251,881 0.02 1.10% 1.78% 3.30% 7.52% Dec 13 -
اتانول
1.3435 170,557 0.05 4.07% -1.64% -1.03% 6.80% Dec 13 -
نفتا
535.99 68,043,931 3.98 -0.74% 1.39% 5.02% 13.02% Dec 12 -
پروپان
0.52 66,014 0 0.54% -2.19% -0.71% -26.04% Dec 12 -
اورانیوم
25.7500 3,268,963 0.1 -0.39% -0.77% 4.46% -10.28% Dec 12 -
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
طلا
1,476.20 187,403,590 10.04 0.68% 1.06% 0.47% 19.23% Dec 13 -
نقره
16.9312 2,149,416 0.01 -0.06% 2.33% -0.48% 16.24% Dec 13 -
پلاتین
927.88 117,794,366 16 -1.69% 3.58% 5.41% 17.90% Dec 13 -
پالادیوم
1,930.49 245,075,706 9.67 -0.50% 2.81% 11.14% 55.99% Dec 13 -
منگنز
31.50 3,998,925 0 0.00% 0.00% -3.08% -25.00% Dec 12 -
نئودیمیم
366,500.00 46,527,175,000 2,000.00 0.55% 0.83% 1.66% -8.94% Dec 12 -
رودیوم
6,050.00 768,047,500 0 0.00% 2.54% 9.01% 136.33% Dec 12 -
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
سویا
906.3319 115,058,835 5.77 0.64% 1.43% 0.96% 0.65% Dec 13 -
گندم
528.0368 67,034,272 13.62 -2.52% -0.37% 4.01% -1.35% Dec 13 -
پنبه
66.80 8,480,260 0.37 -0.55% 2.77% 3.94% -16.08% Dec 13 -
برنج
12.5000 1,586,875 0.07 0.56% 1.54% 7.30% 18.20% Dec 13 -
روغن نخل
2,606.00 330,831,700 10 -0.38% -1.14% 1.92% 42.02% Dec 13 -
پنیر
2.0530 260,628 0 -0.19% -0.10% -4.42% 49.09% Dec 13 -
شیر
19.40 2,462,830 0.03 -0.15% -0.77% -3.91% 40.58% Dec 13 -
لاستیک
176.40 22,393,980 0.4 0.23% 1.67% 8.29% 16.05% Dec 13 -
قهوه
129.45 16,433,678 6.45 -4.75% 4.65% 19.81% 33.52% Dec 13 -
جو دو سر
280.2555 35,578,436 6.43 -2.24% -10.55% -9.05% 0.63% Dec 13 -
آب پرتقال
97.35 12,358,583 0.1 -0.10% 2.31% -3.09% -30.04% Dec 13 -
چوب
404.50 51,351,275 6.7 1.68% -0.39% 5.89% 25.78% Dec 13 -
پشم
1,503.00 190,805,850 3 0.20% 0.74% -4.87% -19.28% Dec 12 -
چای
2.88 365,616 0 0.00% -7.99% -14.29% -3.03% Dec 12 -
كاكائو
2,660.00 337,687,000 51 1.95% 0.30% -3.66% 18.91% Dec 13 -
کلزا
461.00 58,523,950 1.9 0.41% 0.57% 1.10% -3.52% Dec 13 -
شکر
13.50 1,713,825 0.02 -0.15% 2.43% 5.39% 6.72% Dec 13 -
ذرت
365.7289 46,429,284 0.56 0.15% -0.07% -2.77% -2.93% Dec 13 -
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
گاو زنده
122.2057 15,514,014 1.93 1.60% 1.59% 3.02% 2.20% Dec 13 -
0
مرغ
5.46 693,147 0 0.00% 1.11% 15.19% 19.74% Dec 12 -
گوشت گاو
14.49 1,839,506 0.43 -2.88% -7.23% 13.29% 36.70% Dec 12 -
فیدر گاو
146.3343 18,577,139 4.04 2.84% 3.32% -0.38% -0.84% Dec 13 -
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
مس
2.7796 352,870 0.03 -1.01% 1.64% 6.29% 0.69% Dec 13 -
قیر طبیعی
2,900.00 368,155,000 192 -6.21% -8.81% -0.28% 8.21% Dec 13 -
فولاد
3,726.00 473,015,700 514 -12.12% -1.95% 5.14% -0.37% Dec 13 -
زغال سنگ
68.33 8,674,494 0.44 -0.64% -1.58% -2.43% -33.53% Dec 13 -
کبالت
34,750 4,411,512,500 0 0.00% -2.80% -3.47% -36.82% Dec 12 -
سرب
1,925.25 244,410,488 1.5 0.08% 1.87% -5.35% -0.82% Dec 12 -
آلومینیوم
1,775.00 225,336,250 15 0.85% 1.60% 0.57% -7.84% Dec 12 -
قلع
17,250.00 2,189,887,500 40 -0.23% 2.68% 7.81% -10.76% Dec 12 -
روی
2,263.00 287,287,850 41 1.85% 1.30% -6.56% -11.01% Dec 12 -
نیکل
14,041.50 1,782,568,425 256 1.86% 5.98% -8.73% 27.54% Dec 12 -
مولیبدن
21.85 2,773,858 0 0.00% 0.00% -19.88% -24.91% Dec 12 -
سنگ آهن
92.50 11,742,875 0 0.00% 5.11% 19.35% 37.04% Dec 12 -
سودا خاکستر
1,560.00 198,042,000 0 0.00% 0.00% -9.83% -22.55% Dec 13 -
آهن 62٪ آهن
92.0400 11,684,478 0.01 -0.01% 4.27% 13.13% 35.57% Dec 12 -
لیتیم
105.15 13,348,793 1.74 1.68% 4.09% 4.17% -7.92% Dec 12 -
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک
1,388.00 176,206,600 72 -4.93% -13.20% 2.51% 1.69% Dec 12 -
صفحه اول CRB
194.39 24,677,811 0.95 0.49% 1.48% 2.19% 4.16% Dec 13 -
صفحه اول LME
2,829.20 359,166,940 16.6 0.59% 3.55% 1.53% -1.61% Dec 12 -
S & P GSCI
2,515.09 319,290,676 21.17 0.85% 1.20% 1.69% 5.34% Dec 12 -
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
نفت خام
59.8862 7,602,553 0.29 0.49%
دلار: 53.9602
ریال: 6,850,247
دلار: 52.4787
ریال: 6,662,171
دلار: 51.0305
ریال: 6,478,322
دلار: 49.6323
ریال: 6,300,820
برنت
64.8859 8,237,265 0.34 0.52%
دلار: 59.0741
ریال: 7,499,457
دلار: 57.5147
ریال: 7,301,491
دلار: 55.9978
ریال: 7,108,921
دلار: 54.5173
ریال: 6,920,971
گاز طبیعی
2.2993 291,896 0.01 -0.62%
دلار: 2.2242
ریال: 282,362
دلار: 2.1374
ریال: 271,343
دلار: 2.0541
ریال: 260,768
دلار: 1.974
ریال: 250,599
بنزین
1.6565 210,293 0.01 0.87%
دلار: 1.5412
ریال: 195,655
دلار: 1.4948
ریال: 189,765
دلار: 1.4499
ریال: 184,065
دلار: 1.4062
ریال: 178,517
سوخت گرمایشی
1.9841 251,881 0.02 1.10%
دلار: 1.8371
ریال: 233,220
دلار: 1.7963
ریال: 228,040
دلار: 1.7565
ریال: 222,988
دلار: 1.7174
ریال: 218,024
اتانول
1.3435 170,557 0.05 4.07%
دلار: 1.2903
ریال: 163,804
دلار: 1.265
ریال: 160,592
دلار: 1.2402
ریال: 157,443
دلار: 1.2159
ریال: 154,359
نفتا
535.99 68,043,931 3.98 -0.74%
دلار: 516.37
ریال: 65,553,172
دلار: 503.12
ریال: 63,871,084
دلار: 490.19
ریال: 62,229,621
دلار: 477.57
ریال: 60,627,512
پروپان
0.52 66,014 0 0.54%
دلار: 0.51
ریال: 64,745
دلار: 0.5
ریال: 63,475
دلار: 0.48
ریال: 60,936
دلار: 0.46
ریال: 58,397
اورانیوم
25.7500 3,268,963 0.1 -0.39%
دلار: 25.7346
ریال: 3,267,007
دلار: 25.5218
ریال: 3,239,993
دلار: 25.309
ریال: 3,212,978
دلار: 25.0988
ریال: 3,186,293
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
طلا
1,476.20 187,403,590 10.04 0.68%
دلار: 1,451.76
ریال: 184,300,932
دلار: 1,438.13
ریال: 182,570,604
دلار: 1,424.64
ریال: 180,858,048
دلار: 1,411.16
ریال: 179,146,762
نقره
16.9312 2,149,416 0.01 -0.06%
دلار: 16.7651
ریال: 2,128,329
دلار: 16.5063
ریال: 2,095,475
دلار: 16.2526
ریال: 2,063,268
دلار: 16.0023
ریال: 2,031,492
پلاتین
927.88 117,794,366 16 -1.69%
دلار: 884.63
ریال: 112,303,779
دلار: 869.51
ریال: 110,384,295
دلار: 854.66
ریال: 108,499,087
دلار: 839.99
ریال: 106,636,731
پالادیوم
1,930.49 245,075,706 9.67 -0.50%
دلار: 1,800.87
ریال: 228,620,447
دلار: 1,761.47
ریال: 223,618,617
دلار: 1,722.81
ریال: 218,710,730
دلار: 1,685.06
ریال: 213,918,367
منگنز
31.50 3,998,925 0 0.00%
دلار: 31.25
ریال: 3,967,188
دلار: 31
ریال: 3,935,450
دلار: 30.75
ریال: 3,903,713
دلار: 30.5
ریال: 3,871,975
نئودیمیم
366,500.00 46,527,175,000 2,000.00 0.55%
دلار: 353,520.00
ریال: 44,879,364,000
دلار: 347,148.00
ریال: 44,070,438,600
دلار: 340,920.00
ریال: 43,279,794,000
دلار: 334,764.00
ریال: 42,498,289,800
رودیوم
6,050.00 768,047,500 0 0.00%
دلار: 5,811.24
ریال: 737,736,918
دلار: 5,699.85
ریال: 723,595,958
دلار: 5,590.24
ریال: 709,680,968
دلار: 5,483.00
ریال: 696,066,850
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
سویا
906.3319 115,058,835 5.77 0.64%
دلار: 865.5606
ریال: 109,882,918
دلار: 854.3355
ریال: 108,457,892
دلار: 843.1981
ریال: 107,043,999
دلار: 832.2361
ریال: 105,652,373
گندم
528.0368 67,034,272 13.62 -2.52%
دلار: 535.4649
ریال: 67,977,269
دلار: 523.1334
ریال: 66,411,785
دلار: 511.1306
ریال: 64,888,030
دلار: 499.3471
ریال: 63,392,114
پنبه
66.80 8,480,260 0.37 -0.55%
دلار: 63.18
ریال: 8,020,701
دلار: 61.99
ریال: 7,869,631
دلار: 60.82
ریال: 7,721,099
دلار: 59.67
ریال: 7,575,107
برنج
12.5000 1,586,875 0.07 0.56%
دلار: 12.3091
ریال: 1,562,640
دلار: 12.1508
ریال: 1,542,544
دلار: 11.9936
ریال: 1,522,588
دلار: 11.839
ریال: 1,502,961
روغن نخل
2,606.00 330,831,700 10 -0.38%
دلار: 2,535.65
ریال: 321,900,768
دلار: 2,471.12
ریال: 313,708,684
دلار: 2,407.89
ریال: 305,681,636
دلار: 2,346.48
ریال: 297,885,636
پنیر
2.0530 260,628 0 -0.19%
دلار: 2.1319
ریال: 270,645
دلار: 2.0992
ریال: 266,493
دلار: 2.0671
ریال: 262,418
دلار: 2.0355
ریال: 258,407
شیر
19.40 2,462,830 0.03 -0.15%
دلار: 20.08
ریال: 2,549,156
دلار: 19.81
ریال: 2,514,880
دلار: 19.54
ریال: 2,480,603
دلار: 19.27
ریال: 2,446,327
لاستیک
176.40 22,393,980 0.4 0.23%
دلار: 163.35
ریال: 20,737,283
دلار: 158.83
ریال: 20,163,469
دلار: 154.43
ریال: 19,604,889
دلار: 150.14
ریال: 19,060,273
قهوه
129.45 16,433,678 6.45 -4.75%
دلار: 115.44
ریال: 14,655,108
دلار: 112.42
ریال: 14,271,719
دلار: 109.47
ریال: 13,897,217
دلار: 106.6
ریال: 13,532,870
جو دو سر
280.2555 35,578,436 6.43 -2.24%
دلار: 308.1396
ریال: 39,118,322
دلار: 299.9732
ریال: 38,081,598
دلار: 292.0283
ریال: 37,072,993
دلار: 284.2734
ریال: 36,088,508
آب پرتقال
97.35 12,358,583 0.1 -0.10%
دلار: 95.96
ریال: 12,182,122
دلار: 93.38
ریال: 11,854,591
دلار: 90.88
ریال: 11,537,216
دلار: 88.44
ریال: 11,227,458
چوب
404.50 51,351,275 6.7 1.68%
دلار: 403.31
ریال: 51,200,205
دلار: 390.44
ریال: 49,566,358
دلار: 377.98
ریال: 47,984,561
دلار: 365.94
ریال: 46,456,083
پشم
1,503.00 190,805,850 3 0.20%
دلار: 1,505.83
ریال: 191,165,119
دلار: 1,481.96
ریال: 188,134,822
دلار: 1,458.55
ریال: 185,162,923
دلار: 1,435.60
ریال: 182,249,420
چای
2.88 365,616 0 0.00%
دلار: 2.99
ریال: 379,581
دلار: 2.86
ریال: 363,077
دلار: 2.74
ریال: 347,843
دلار: 2.62
ریال: 332,609
كاكائو
2,660.00 337,687,000 51 1.95%
دلار: 2,560.73
ریال: 325,084,674
دلار: 2,505.78
ریال: 318,108,771
دلار: 2,451.87
ریال: 311,264,897
دلار: 2,399.00
ریال: 304,553,050
کلزا
461.00 58,523,950 1.9 0.41%
دلار: 452.67
ریال: 57,466,457
دلار: 448.79
ریال: 56,973,891
دلار: 444.91
ریال: 56,481,325
دلار: 441.08
ریال: 55,995,106
شکر
13.50 1,713,825 0.02 -0.15%
دلار: 12.67
ریال: 1,608,457
دلار: 12.41
ریال: 1,575,450
دلار: 12.16
ریال: 1,543,712
دلار: 11.91
ریال: 1,511,975
ذرت
365.7289 46,429,284 0.56 0.15%
دلار: 363.5033
ریال: 46,146,744
دلار: 356.1197
ریال: 45,209,396
دلار: 348.8845
ریال: 44,290,887
دلار: 341.7977
ریال: 43,391,218
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
گاو زنده
122.2057 15,514,014 1.93 1.60%
دلار: 119.4335
ریال: 15,162,083
دلار: 117.5032
ریال: 14,917,031
دلار: 115.5972
ریال: 14,675,065
دلار: 113.7277
ریال: 14,437,732
مرغ
5.46 693,147 0 0.00%
دلار: 5.18
ریال: 657,601
دلار: 5.12
ریال: 649,984
دلار: 5.06
ریال: 642,367
دلار: 5.01
ریال: 636,020
گوشت گاو
14.49 1,839,506 0.43 -2.88%
دلار: 15.77
ریال: 2,002,002
دلار: 15.62
ریال: 1,982,959
دلار: 15.47
ریال: 1,963,917
دلار: 15.32
ریال: 1,944,874
فیدر گاو
146.3343 18,577,139 4.04 2.84%
دلار: 140.0942
ریال: 17,784,959
دلار: 137.8445
ریال: 17,499,359
دلار: 135.6233
ریال: 17,217,378
دلار: 133.4305
ریال: 16,939,002
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
مس
2.7796 352,870 0.03 -1.01%
دلار: 2.6029
ریال: 330,438
دلار: 2.5651
ریال: 325,639
دلار: 2.5279
ریال: 320,917
دلار: 2.4911
ریال: 316,245
قیر طبیعی
2,900.00 368,155,000 192 -6.21%
دلار: 2,933.32
ریال: 372,384,974
دلار: 2,811.83
ریال: 356,961,819
دلار: 2,695.55
ریال: 342,200,073
دلار: 2,583.86
ریال: 328,021,027
فولاد
3,726.00 473,015,700 514 -12.12%
دلار: 3,880.90
ریال: 492,680,255
دلار: 3,784.18
ریال: 480,401,651
دلار: 3,689.86
ریال: 468,427,727
دلار: 3,598.32
ریال: 456,806,724
زغال سنگ
68.33 8,674,494 0.44 -0.64%
دلار: 70.78
ریال: 8,985,521
دلار: 69.59
ریال: 8,834,451
دلار: 68.41
ریال: 8,684,650
دلار: 67.26
ریال: 8,538,657
کبالت
34,750 4,411,512,500 0 0.00%
دلار: 34,595
ریال: 4,391,835,250
دلار: 33,476
ریال: 4,249,778,200
دلار: 32,397
ریال: 4,112,799,150
دلار: 31,349
ریال: 3,979,755,550
سرب
1,925.25 244,410,488 1.5 0.08%
دلار: 1,883.72
ریال: 239,138,254
دلار: 1,845.46
ریال: 234,281,147
دلار: 1,807.96
ریال: 229,520,522
دلار: 1,771.24
ریال: 224,858,918
آلومینیوم
1,775.00 225,336,250 15 0.85%
دلار: 1,749.47
ریال: 222,095,217
دلار: 1,729.11
ریال: 219,510,515
دلار: 1,709.11
ریال: 216,971,515
دلار: 1,689.29
ریال: 214,455,366
قلع
17,250.00 2,189,887,500 40 -0.23%
دلار: 16,239.33
ریال: 2,061,582,944
دلار: 15,986.95
ریال: 2,029,543,303
دلار: 15,739.53
ریال: 1,998,133,334
دلار: 15,495.40
ریال: 1,967,141,030
روی
2,263.00 287,287,850 41 1.85%
دلار: 2,232.80
ریال: 283,453,960
دلار: 2,192.79
ریال: 278,374,691
دلار: 2,153.69
ریال: 273,410,946
دلار: 2,115.04
ریال: 268,504,328
نیکل
14,041.50 1,782,568,425 256 1.86%
دلار: 13,330.66
ریال: 1,692,327,287
دلار: 13,048.77
ریال: 1,656,541,352
دلار: 12,773.68
ریال: 1,621,618,676
دلار: 12,504.05
ریال: 1,587,389,148
مولیبدن
21.85 2,773,858 0 0.00%
دلار: 20.36
ریال: 2,584,702
دلار: 19.89
ریال: 2,525,036
دلار: 19.43
ریال: 2,466,639
دلار: 18.97
ریال: 2,408,242
سنگ آهن
92.50 11,742,875 0 0.00%
دلار: 84.99
ریال: 10,789,481
دلار: 83.02
ریال: 10,539,389
دلار: 81.11
ریال: 10,296,915
دلار: 79.24
ریال: 10,059,518
سودا خاکستر
1,560.00 198,042,000 0 0.00%
دلار: 1,611.87
ریال: 204,626,897
دلار: 1,597.23
ریال: 202,768,349
دلار: 1,582.59
ریال: 200,909,801
دلار: 1,568.27
ریال: 199,091,877
آهن 62٪ آهن
92.0400 11,684,478 0.01 -0.01%
دلار: 82.6816
ریال: 10,496,429
دلار: 80.7339
ریال: 10,249,169
دلار: 78.8286
ریال: 10,007,291
دلار: 76.9657
ریال: 9,770,796
لیتیم
105.15 13,348,793 1.74 1.68%
دلار: 99.53
ریال: 12,635,334
دلار: 98.03
ریال: 12,444,909
دلار: 96.55
ریال: 12,257,023
دلار: 95.1
ریال: 12,072,945
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
خشک بالتیک
1,388.00 176,206,600 72 -4.93%
دلار: 1,471.77
ریال: 186,841,202
دلار: 1,417.68
ریال: 179,974,476
دلار: 1,365.42
ریال: 173,340,069
دلار: 1,315.15
ریال: 166,958,293
صفحه اول CRB
194.39 24,677,811 0.95 0.49%
دلار: 184.57
ریال: 23,431,162
دلار: 182.44
ریال: 23,160,758
دلار: 180.35
ریال: 22,895,433
دلار: 178.27
ریال: 22,631,377
صفحه اول LME
2,829.20 359,166,940 16.6 0.59%
دلار: 2,727.63
ریال: 346,272,629
دلار: 2,700.63
ریال: 342,844,979
دلار: 2,673.91
ریال: 339,452,875
دلار: 2,647.46
ریال: 336,095,047
S & P GSCI
2,515.09 319,290,676 21.17 0.85%
دلار: 2,382.60
ریال: 302,471,070
دلار: 2,343.35
ریال: 297,488,283
دلار: 2,304.59
ریال: 292,567,701
دلار: 2,266.56
ریال: 287,739,792