شاخص یاب

بازارهای کالایی

شاخص های اقتصادی
انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 51.2930 0.23 0.45% -3.68% -14.41% -10.23% 2018-12-11
Brent 60.1851 0.20 0.33% -3.05% -14.17% -4.98% 2018-12-11
گاز طبیعی 4.5075 0.03 -0.66% 1.13% 19.00% 68.32% 2018-12-11
بنزین 1.4293 0.01 0.58% -0.98% -12.67% -15.80% 2018-12-11
سوخت گرمایشی 1.8557 0.01 0.44% -2.38% -13.91% -4.03% 2018-12-11
اتانول 1.2250 0.00 0.33% -0.81% -2.70% -5.41% 2018-12-11
Naphtha 468.02 10.98 -2.29% -3.29% -12.46% -18.04% 2018-12-10
Propane 0.71 0.02 -3.20% -0.95% -6.33% -26.66% 2018-12-10
Uranium 28.8500 0.10 -0.35% -0.52% -0.86% 15.40% 2018-12-10

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,251.48 4.49 0.36% 1.08% 4.24% 0.65% 2018-12-11
نقره 14.6202 0.09 0.60% 0.72% 4.73% -7.01% 2018-12-11
پلاتین 778.49 6.71 -0.85% -3.11% -7.40% -11.18% 2018-12-11
پالادیوم 1,237.00 19.50 1.60% 0.31% 12.92% 22.18% 2018-12-11
Manganese 42.00 0.00 0.00% 0.00% -2.33% 20.00% 2018-12-10
Neodymium 402,500.00 0.00 0.00% 0.00% 1.26% -0.62% 2018-12-10
Rhodium 2,600.00 0.00 0.00% 0.39% 6.56% 68.83% 2018-12-10

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 911.2615 0.25 -0.03% -0.05% 4.53% -6.61% 2018-12-11
گندم 514.2101 0.50 -0.10% -0.97% -1.07% 32.79% 2018-12-11
پنبه 80.30 0.42 0.53% 1.94% 5.13% 10.14% 2018-12-11
برنج 10.6550 0.01 -0.09% -2.92% 0.09% -12.85% 2018-12-11
Cheese 1.3650 0.01 -0.87% -5.60% -5.93% -17.52% 2018-12-10
Palm Oil 1,804.00 31.00 -1.69% 0.22% -3.27% -23.72% 2018-12-11
Milk 13.70 0.05 0.37% -5.32% -5.58% -12.18% 2018-12-11
لاستیک 144.10 3.70 2.64% 2.27% 4.80% -25.87% 2018-12-11
جو دو سر 271.0440 11.46 -4.06% -4.39% -4.90% 19.27% 2018-12-11
کلزا 487.10 0.50 -0.10% 0.97% 2.83% -2.60% 2018-12-11
شکر 12.73 0.01 0.08% -0.16% -1.62% -7.55% 2018-12-11
قهوه 100.45 1.65 1.67% -2.95% -8.81% -14.18% 2018-12-10
چوب 317.10 14.80 -4.46% -5.29% -3.21% -25.12% 2018-12-10
پشم 1,849.00 0.00 0.00% -0.59% 4.11% 7.94% 2018-12-10
Tea 2.91 0.00 0.00% -3.96% -11.01% -10.46% 2018-12-10
آب پرتقال 139.00 0.40 -0.29% -3.00% 2.62% -7.30% 2018-12-10
كاكائو 2,098.00 58.00 -2.69% -0.33% -5.02% 12.07% 2018-12-11
ذرت 374.0616 0.19 -0.05% -0.05% 0.76% 11.41% 2018-12-11

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 117.5750 0.33 -0.28% 0.60% 2.31% 1.23% 2018-12-10
خوک بدون چربی 54.7250 0.48 0.88% -5.69% -3.23% -14.16% 2018-12-10
Poultry 4.58 0.00 0.00% -2.55% 4.57% 23.12% 2018-12-10
گوشت گاو 10.54 0.04 -0.38% 3.03% 3.64% 4.25% 2018-12-10
فیدر گاو 145.0250 0.65 0.45% 0.36% -2.26% -1.41% 2018-12-10

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.7310 0.01 0.46% -0.64% 1.98% -8.95% 2018-12-11
فولاد 3,670.00 50.00 1.38% -1.34% -12.01% -17.71% 2018-12-11
Bitumen 2,634.00 82.00 -3.02% -9.48% -17.07% 12.47% 2018-12-11
زغال سنگ 101.70 0.32 -0.31% -0.39% -4.55% 2.21% 2018-12-11
قلع 19,240.00 160.00 -0.82% % -0.13% 0.39% 2018-11-21
روی 2,568.00 17.00 0.67% % 2.86% -18.66% 2018-11-21
آلومینیوم 1,940.00 8.00 0.41% % -0.10% -3.77% 2018-11-29
کبالت 55,000 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -24.40% 2018-12-10
سرب 1,982.75 0.00 0.00% 1.13% -0.13% -21.33% 2018-12-10
نیکل 10,845.50 0.00 0.00% -2.60% -7.38% -1.49% 2018-12-10
مولیبدن 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 58.73% 2018-12-10
سنگ آهن 67.00 0.00 0.00% 3.08% -10.67% -4.96% 2018-12-10
Iron Ore 62% fe 66.5100 0.25 -0.37% 1.43% -11.64% -3.57% 2018-12-10
Lithium 115.34 1.40 -1.20% -4.69% -6.85% -18.88% 2018-12-10

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,385.00 13.00 0.95% 15.13% 23.11% -19.80% 2018-12-10
صفحه اول CRB 187.97 2.55 -1.34% 0.02% -4.05% 0.94% 2018-12-10
صفحه اول LME 2,898.30 0.00 0.00% -0.40% -0.88% -7.60% 2018-12-10
S&P GSCI 2,446.55 0.00 0.00% 2.42% -6.30% 1.25% 2018-12-10