شاخص یاب

بازارهای کالایی

شاخص های اقتصادی
انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 64.9023 2.00 -2.98% -3.04% -4.64% 38.74% 2018-08-15
Brent 70.8789 1.45 -2.00% -1.94% -1.34% 41.00% 2018-08-15
گاز طبیعی 2.9451 0.02 -0.54% -0.13% 6.75% 1.91% 2018-08-15
بنزین 2.0011 0.03 -1.65% -0.91% -0.06% 27.96% 2018-08-15
سوخت گرمایشی 2.0910 0.04 -1.70% -1.17% 1.79% 32.82% 2018-08-15
اتانول 1.3690 0.00 0.00% -3.66% -2.28% -10.58% 2018-08-15
Naphtha 635.15 0.04 -0.01% -1.12% 0.76% 40.56% 2018-08-14
Propane 0.95 0.00 -0.30% -1.21% 4.70% 27.99% 2018-08-14
Uranium 26.1500 0.05 0.19% 0.58% 11.99% 26.02% 2018-08-14

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,176.67 15.86 -1.33% -3.01% -5.11% -8.27% 2018-08-15
نقره 14.4995 0.49 -3.24% -5.75% -7.88% -15.11% 2018-08-15
پلاتین 765.30 32.44 -4.07% -7.40% -6.90% -21.63% 2018-08-15
پالادیوم 851.70 45.30 -5.05% -5.37% -7.17% -6.82% 2018-08-15
Manganese 38.50 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 30.51% 2018-08-14
Neodymium 407,500.00 0.00 0.00% 0.00% -1.81% -30.93% 2018-08-14
Rhodium 2,345.00 0.00 0.00% 0.43% 3.30% 125.48% 2018-08-14

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 858.5700 4.75 -0.55% -3.94% 3.50% -6.85% 2018-08-15
گندم 531.8849 9.00 -1.66% -6.69% 8.88% 26.87% 2018-08-15
پنبه 81.33 2.08 -2.49% -6.93% -8.49% 20.40% 2018-08-15
برنج 10.3611 0.15 1.42% -2.71% -13.98% -14.97% 2018-08-15
Cheese 1.5660 0.00 0.06% 0.84% 4.12% -5.78% 2018-08-14
Palm Oil 2,178.00 0.00 0.00% -1.89% 1.63% -16.93% 2018-08-15
Milk 15.02 0.00 0.00% 1.08% 5.33% -8.80% 2018-08-15
لاستیک 161.60 1.60 -0.98% -1.88% -1.40% -20.86% 2018-08-15
قهوه 103.05 2.00 -1.90% -4.45% -4.09% -21.31% 2018-08-15
پشم 1,990.00 0.00 0.00% 0.45% 0.45% 24.69% 2018-08-14
Tea 2.94 0.00 0.00% -5.47% 2.44% -11.45% 2018-08-14
چوب 442.80 2.10 -0.47% 7.63% -14.78% 19.58% 2018-08-15
آب پرتقال 155.30 0.45 -0.29% -5.42% -9.00% 9.64% 2018-08-15
کلزا 505.10 2.50 -0.49% -1.10% 3.63% 2.52% 2018-08-15
شکر 10.23 0.11 -1.06% -5.37% -8.17% -20.94% 2018-08-15
كاكائو 2,088.00 20.00 -0.95% -1.09% -13.36% 13.23% 2018-08-15
جو دو سر 251.8960 8.50 -3.27% -4.49% 8.81% -3.12% 2018-08-15
ذرت 362.7016 0.25 -0.07% -2.30% 6.13% 2.89% 2018-08-15

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 108.6828 0.53 0.49% -1.04% 1.64% -0.72% 2018-08-15
خوک بدون چربی 52.2043 0.25 0.48% -4.74% -24.56% -24.09% 2018-08-15
گوشت گاو 9.63 0.08 -0.82% -1.13% 0.31% 2.45% 2018-08-14
Poultry 3.92 0.00 0.00% 2.62% 1.82% 10.73% 2018-08-14
فیدر گاو 149.9035 0.70 0.47% -0.50% -1.62% 5.38% 2018-08-15

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.5625 0.11 -4.28% -6.49% -7.05% -13.27% 2018-08-15
Bitumen 3,254.00 2.00 -0.06% -0.79% 2.71% 30.37% 2018-08-15
فولاد 4,413.00 13.00 0.30% 5.07% 8.67% 10.46% 2018-08-15
کبالت 64,250 0.00 0.00% 8.07% -5.17% 13.22% 2018-08-14
زغال سنگ 108.30 0.75 0.70% 1.55% -5.84% 21.41% 2018-08-14
سرب 2,050.50 60.00 -2.84% -2.52% -4.90% -17.90% 2018-08-14
آلومینیوم 2,070.00 12.00 -0.58% 1.57% 0.73% -1.15% 2018-08-14
قلع 19,020.00 375.00 -1.93% -2.59% -2.46% -5.02% 2018-08-14
روی 2,454.00 29.00 -1.17% -4.48% -0.81% -21.32% 2018-08-14
نیکل 13,328.00 127.00 -0.94% -1.96% -1.79% 24.49% 2018-08-14
مولیبدن 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 58.73% 2018-08-14
سنگ آهن 68.50 1.00 -1.44% -1.44% 3.01% -5.52% 2018-08-14
Soda Ash 1,842.86 0.00 0.00% -1.22% -6.86% 11.40% 2018-08-14
Lithium 122.21 0.92 0.76% -1.45% -2.18% 2.61% 2018-08-14

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,725.00 16.00 0.94% -2.71% 1.77% 47.56% 2018-08-14
صفحه اول LME 2,980.00 0.00 0.00% -0.11% -0.04% -4.88% 2018-08-14
S&P GSCI 2,668.77 0.00 0.00% -1.92% 1.19% 22.29% 2018-08-14
صفحه اول CRB 194.46 1.17 -0.60% -2.64% -0.82% 9.63% 2018-08-15