کالایاب
شاخص یاب

بازارهای کالایی

  • داده های زنده
  • پیش بینی
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
نفت خام
64.0000 8,669,440 0.24 0.38% 0.66% 8.42% -6.41% Apr 18 -
برنت
71.9700 9,749,056 0.35 0.49% 1.61% 6.45% -2.82% Apr 18 -
گاز طبیعی
2.4900 337,295 0.03 -1.07% -6.53% -13.36% -9.09% Apr 18 -
بنزین
2.0722 280,700 0.03 1.49% 2.03% 9.46% -1.13% Apr 18 -
سوخت گرمایشی
2.0709 280,524 0 0.08% 0.18% 4.04% -2.45% Apr 18 -
اتانول
1.3330 180,568 0 0.00% 0.23% -5.33% -10.54% Apr 19 -
نفتا
558.28 75,624,609 1.32 0.24% -0.60% 4.43% -7.31% Apr 18 -
پروپان
0.63 85,340 0 -0.16% -4.33% -7.52% -21.40% Apr 18 -
اورانیوم
25.9000 3,508,414 0.05 -0.19% 0.19% -4.25% 26.34% Apr 18 -
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
طلا
1,272.95 172,433,807 2.06 -0.16% -1.32% -2.99% -3.86% Apr 19 -
نقره
14.9300 2,022,418 0.06 -0.40% -0.17% -2.74% -12.74% Apr 19 -
پلاتین
900.50 121,981,730 0 0.00% 1.46% 6.44% -2.38% Apr 19 -
پالادیوم
1,422.00 192,624,120 0 0.00% 4.14% -10.93% 38.06% Apr 19 -
منگنز
38.00 5,147,480 0 0.00% -3.80% -3.80% -7.32% Apr 19 -
نئودیمیم
337,500.00 45,717,750,000 0 0.00% -4.26% -10.00% -22.41% Apr 19 -
رودیوم
2,930.00 396,897,800 0 0.00% -2.82% -8.86% 38.53% Apr 19 -
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
سویا
880.5000 119,272,530 1.5 0.17% -1.65% -2.81% -13.74% Apr 18 -
گندم
444.2500 60,178,105 2.75 -0.62% -4.36% -4.41% -3.74% Apr 18 -
پنبه
77.31 10,472,413 0.8 -1.02% 0.43% 2.19% -6.82% Apr 18 -
برنج
10.4250 1,412,171 0.06 -0.52% -0.33% -4.71% -20.18% Apr 18 -
روغن نخل
2,108.00 285,549,680 1 0.05% 3.43% 0.62% -12.53% Apr 19 -
پنیر
1.6420 222,425 0 -0.06% 0.00% 6.90% 4.12% Apr 18 -
شیر
15.92 2,156,523 0 0.00% 0.06% 6.63% 9.72% Apr 18 -
لاستیک
184.00 24,924,640 1.1 0.60% -1.29% 4.13% 2.05% Apr 19 -
قهوه
90.20 12,218,492 3.15 3.62% -0.06% -3.48% -21.05% Apr 18 -
جو دو سر
290.0000 39,283,400 7.75 -2.59% 4.29% 6.96% 28.78% Apr 19 -
آب پرتقال
107.25 14,528,085 2.4 -2.19% 0.09% -17.02% -25.13% Apr 18 -
چوب
335.70 45,473,922 3.2 -0.94% -1.35% -12.92% -39.21% Apr 18 -
پشم
1,943.00 263,198,780 0 0.00% 0.36% -1.82% 6.47% Apr 19 -
چای
2.54 344,068 0 0.00% 0.40% -1.55% -17.53% Apr 19 -
كاكائو
2,380.00 322,394,800 40 -1.65% -0.34% 8.08% -13.42% Apr 18 -
کلزا
449.10 60,835,086 2.1 -0.47% -1.56% -3.32% -16.02% Apr 18 -
شکر
12.76 1,728,470 0.41 3.32% 0.79% -0.16% 8.60% Apr 18 -
ذرت
358.5000 48,562,410 0.25 0.07% -0.42% -3.43% -4.78% Apr 18 -
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
گاو زنده
128.5250 17,409,997 1.6 1.26% 1.56% -0.81% 5.59% Apr 18 -
0
مرغ
4.67 632,598 0 0.00% 0.21% 3.09% 57.77% Apr 19 -
گوشت گاو
10.91 1,477,869 0 0.00% 0.65% 1.21% 14.24% Apr 19 -
فیدر گاو
145.6750 19,733,136 5.85 -3.86% 0.17% 2.41% 4.78% Apr 19 -
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
مس
2.9275 396,559 0.05 -1.61% 1.44% 0.27% -6.51% Apr 18 -
قیر طبیعی
3,588.00 486,030,480 86 2.46% 1.99% 6.22% 28.23% Apr 19 -
فولاد
4,134.00 559,991,640 32 0.78% 0.66% 8.96% 10.80% Apr 19 -
زغال سنگ
87.13 11,802,630 0.75 -0.85% 2.36% -4.54% -6.76% Apr 18 -
کبالت
35,000 4,741,100,000 0 0.00% 1.45% 12.90% -61.64% Apr 19 -
سرب
1,920.50 260,150,930 0 0.00% 0.69% -5.10% -16.86% Apr 19 -
آلومینیوم
1,867.00 252,903,820 17 0.92% 0.38% -4.06% -24.38% Apr 18 -
قلع
20,265.00 2,745,096,900 140 -0.69% -1.51% -4.75% -6.72% Apr 18 -
روی
2,767.00 374,817,820 52.5 -1.86% -3.42% -1.81% -14.40% Apr 18 -
نیکل
12,588.00 1,705,170,480 0 0.00% -2.73% -4.06% -11.40% Apr 19 -
مولیبدن
25,000.00 3,386,500,000 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Apr 19 -
سنگ آهن
93.50 12,665,510 0 0.00% -2.09% 7.47% 35.51% Apr 19 -
سودا خاکستر
1,973.33 267,307,282 0 0.00% 1.72% 1.20% 2.93% Apr 19 -
آهن 62٪ آهن
92.9100 12,585,589 0.05 -0.05% 0.33% 7.68% 41.87% Apr 18 -
لیتیم
114.38 15,493,915 0.01 -0.01% -0.28% 2.60% -11.13% Apr 19 -
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک
790.00 107,013,400 23 3.00% 8.52% 10.96% -34.22% Apr 18 -
صفحه اول CRB
195.32 26,458,047 0 0.00% -0.62% 1.02% -4.70% Apr 19 -
صفحه اول LME
3,001.40 406,569,644 0 0.00% 0.11% -1.61% -13.18% Apr 19 -
S & P GSCI
2,628.96 356,118,922 0 0.00% 0.27% 3.55% -3.75% Apr 19 -
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
نفت خام
64.0000 8,669,440 0.24 0.38%
دلار: 59.032
ریال: 7,996,475
دلار: 57.6043
ریال: 7,803,078
دلار: 56.2069
ریال: 7,613,787
دلار: 54.8517
ریال: 7,430,211
برنت
71.9700 9,749,056 0.35 0.49%
دلار: 66.7828
ریال: 9,046,398
دلار: 65.2167
ریال: 8,834,254
دلار: 63.6779
ریال: 8,625,808
دلار: 62.187
ریال: 8,423,851
گاز طبیعی
2.4900 337,295 0.03 -1.07%
دلار: 2.5589
ریال: 346,629
دلار: 2.4493
ریال: 331,782
دلار: 2.3445
ریال: 317,586
دلار: 2.2443
ریال: 304,013
بنزین
2.0722 280,700 0.03 1.49%
دلار: 1.8387
ریال: 249,070
دلار: 1.7903
ریال: 242,514
دلار: 1.7433
ریال: 236,147
دلار: 1.6974
ریال: 229,930
سوخت گرمایشی
2.0709 280,524 0 0.08%
دلار: 1.9383
ریال: 262,562
دلار: 1.9004
ریال: 257,428
دلار: 1.863
ریال: 252,362
دلار: 1.8266
ریال: 247,431
اتانول
1.3330 180,568 0 0.00%
دلار: 1.3216
ریال: 179,024
دلار: 1.3046
ریال: 176,721
دلار: 1.2877
ریال: 174,432
دلار: 1.2711
ریال: 172,183
نفتا
558.28 75,624,609 1.32 0.24%
دلار: 521.91
ریال: 70,697,929
دلار: 510.87
ریال: 69,202,450
دلار: 500.1
ریال: 67,743,546
دلار: 489.54
ریال: 66,313,088
پروپان
0.63 85,340 0 -0.16%
دلار: 0.65
ریال: 88,049
دلار: 0.63
ریال: 85,340
دلار: 0.62
ریال: 83,985
دلار: 0.6
ریال: 81,276
اورانیوم
25.9000 3,508,414 0.05 -0.19%
دلار: 24.713
ریال: 3,347,623
دلار: 24.4784
ریال: 3,315,844
دلار: 24.2464
ریال: 3,284,417
دلار: 24.0144
ریال: 3,252,991
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
طلا
1,272.95 172,433,807 2.06 -0.16%
دلار: 1,284.12
ریال: 173,946,895
دلار: 1,274.29
ریال: 172,615,323
دلار: 1,264.45
ریال: 171,282,397
دلار: 1,254.75
ریال: 169,968,435
نقره
14.9300 2,022,418 0.06 -0.40%
دلار: 14.9402
ریال: 2,023,799
دلار: 14.7434
ریال: 1,997,141
دلار: 14.5481
ریال: 1,970,686
دلار: 14.3558
ریال: 1,944,637
پلاتین
900.50 121,981,730 0 0.00%
دلار: 832.82
ریال: 112,813,797
دلار: 820.3
ریال: 111,117,838
دلار: 808.04
ریال: 109,457,098
دلار: 795.87
ریال: 107,808,550
پالادیوم
1,422.00 192,624,120 0 0.00%
دلار: 1,354.17
ریال: 183,435,868
دلار: 1,325.39
ریال: 179,537,329
دلار: 1,297.31
ریال: 175,733,613
دلار: 1,269.91
ریال: 172,022,009
منگنز
38.00 5,147,480 0 0.00%
دلار: 39.14
ریال: 5,301,904
دلار: 38.78
ریال: 5,253,139
دلار: 38.42
ریال: 5,204,373
دلار: 38.07
ریال: 5,156,962
نئودیمیم
337,500.00 45,717,750,000 0 0.00%
دلار: 373,087.50
ریال: 50,538,432,750
دلار: 371,175.00
ریال: 50,279,365,500
دلار: 369,300.00
ریال: 50,025,378,000
دلار: 367,425.00
ریال: 49,771,390,500
رودیوم
2,930.00 396,897,800 0 0.00%
دلار: 3,253.43
ریال: 440,709,628
دلار: 3,227.19
ریال: 437,155,157
دلار: 3,200.95
ریال: 433,600,687
دلار: 3,175.04
ریال: 430,090,918
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
سویا
880.5000 119,272,530 1.5 0.17%
دلار: 870.6758
ریال: 117,941,744
دلار: 857.4141
ریال: 116,145,314
دلار: 844.4176
ریال: 114,384,808
دلار: 831.5979
ریال: 112,648,252
گندم
444.2500 60,178,105 2.75 -0.62%
دلار: 447.8595
ریال: 60,667,048
دلار: 436.6986
ریال: 59,155,192
دلار: 425.8133
ریال: 57,680,670
دلار: 415.2495
ریال: 56,249,697
پنبه
77.31 10,472,413 0.8 -1.02%
دلار: 76.15
ریال: 10,315,279
دلار: 74.72
ریال: 10,121,571
دلار: 73.32
ریال: 9,931,927
دلار: 71.94
ریال: 9,744,992
برنج
10.4250 1,412,171 0.06 -0.52%
دلار: 10.6239
ریال: 1,439,113
دلار: 10.4269
ریال: 1,412,428
دلار: 10.2343
ریال: 1,386,338
دلار: 10.0448
ریال: 1,360,669
روغن نخل
2,108.00 285,549,680 1 0.05%
دلار: 1,963.98
ریال: 266,040,731
دلار: 1,927.56
ریال: 261,107,278
دلار: 1,891.95
ریال: 256,283,547
دلار: 1,856.93
ریال: 251,539,738
پنیر
1.6420 222,425 0 -0.06%
دلار: 1.5161
ریال: 205,371
دلار: 1.4926
ریال: 202,188
دلار: 1.4695
ریال: 199,058
دلار: 1.4467
ریال: 195,970
شیر
15.92 2,156,523 0 0.00%
دلار: 14.82
ریال: 2,007,517
دلار: 14.59
ریال: 1,976,361
دلار: 14.36
ریال: 1,945,206
دلار: 14.14
ریال: 1,915,404
لاستیک
184.00 24,924,640 1.1 0.60%
دلار: 168.5
ریال: 22,825,010
دلار: 164.01
ریال: 22,216,795
دلار: 159.65
ریال: 21,626,189
دلار: 155.41
ریال: 21,051,839
قهوه
90.20 12,218,492 3.15 3.62%
دلار: 92.25
ریال: 12,496,185
دلار: 90.06
ریال: 12,199,528
دلار: 87.91
ریال: 11,908,289
دلار: 85.82
ریال: 11,625,177
جو دو سر
290.0000 39,283,400 7.75 -2.59%
دلار: 266.7041
ریال: 36,127,737
دلار: 259.8326
ریال: 35,196,924
دلار: 253.1253
ریال: 34,288,353
دلار: 246.5822
ریال: 33,402,025
آب پرتقال
107.25 14,528,085 2.4 -2.19%
دلار: 117.51
ریال: 15,917,905
دلار: 115.18
ریال: 15,602,283
دلار: 112.89
ریال: 15,292,079
دلار: 110.63
ریال: 14,985,940
چوب
335.70 45,473,922 3.2 -0.94%
دلار: 348.24
ریال: 47,172,590
دلار: 336.68
ریال: 45,606,673
دلار: 325.51
ریال: 44,093,585
دلار: 314.71
ریال: 42,630,617
پشم
1,943.00 263,198,780 0 0.00%
دلار: 1,927.14
ریال: 261,050,384
دلار: 1,907.48
ریال: 258,387,241
دلار: 1,888.01
ریال: 255,749,835
دلار: 1,868.73
ریال: 253,138,166
چای
2.54 344,068 0 0.00%
دلار: 2.47
ریال: 334,586
دلار: 2.4
ریال: 325,104
دلار: 2.33
ریال: 315,622
دلار: 2.26
ریال: 306,140
كاكائو
2,380.00 322,394,800 40 -1.65%
دلار: 2,217.30
ریال: 300,355,458
دلار: 2,156.42
ریال: 292,108,653
دلار: 2,096.92
ریال: 284,048,783
دلار: 2,039.46
ریال: 276,265,252
کلزا
449.10 60,835,086 2.1 -0.47%
دلار: 450.88
ریال: 61,076,205
دلار: 446.51
ریال: 60,484,245
دلار: 442.19
ریال: 59,899,057
دلار: 437.91
ریال: 59,319,289
شکر
12.76 1,728,470 0.41 3.32%
دلار: 12.23
ریال: 1,656,676
دلار: 11.93
ریال: 1,616,038
دلار: 11.64
ریال: 1,576,754
دلار: 11.36
ریال: 1,538,826
ذرت
358.5000 48,562,410 0.25 0.07%
دلار: 352.0324
ریال: 47,686,309
دلار: 346.3793
ریال: 46,920,540
دلار: 340.7977
ریال: 46,164,456
دلار: 335.2877
ریال: 45,418,072
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
گاو زنده
128.5250 17,409,997 1.6 1.26%
دلار: 123.45
ریال: 16,722,537
دلار: 121.2377
ریال: 16,422,859
دلار: 119.0756
ریال: 16,129,981
دلار: 116.9387
ریال: 15,840,516
مرغ
4.67 632,598 0 0.00%
دلار: 4.43
ریال: 600,088
دلار: 4.27
ریال: 578,414
دلار: 4.12
ریال: 558,095
دلار: 3.97
ریال: 537,776
گوشت گاو
10.91 1,477,869 0 0.00%
دلار: 10.41
ریال: 1,410,139
دلار: 10.33
ریال: 1,399,302
دلار: 10.24
ریال: 1,387,110
دلار: 10.16
ریال: 1,376,274
فیدر گاو
145.6750 19,733,136 5.85 -3.86%
دلار: 143.4634
ریال: 19,433,552
دلار: 141.7059
ریال: 19,195,481
دلار: 139.9629
ریال: 18,959,374
دلار: 138.2344
ریال: 18,725,232
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
مس
2.9275 396,559 0.05 -1.61%
دلار: 2.8887
ریال: 391,303
دلار: 2.8423
ریال: 385,018
دلار: 2.7965
ریال: 378,814
دلار: 2.7513
ریال: 372,691
قیر طبیعی
3,588.00 486,030,480 86 2.46%
دلار: 3,287.79
ریال: 445,364,033
دلار: 3,153.42
ریال: 427,162,273
دلار: 3,024.52
ریال: 409,701,479
دلار: 2,900.77
ریال: 392,938,304
فولاد
4,134.00 559,991,640 32 0.78%
دلار: 3,696.64
ریال: 500,746,854
دلار: 3,595.94
ریال: 487,106,032
دلار: 3,498.28
ریال: 473,877,009
دلار: 3,403.28
ریال: 461,008,309
زغال سنگ
87.13 11,802,630 0.75 -0.85%
دلار: 83.37
ریال: 11,293,300
دلار: 82.12
ریال: 11,123,975
دلار: 80.91
ریال: 10,960,069
دلار: 79.7
ریال: 10,796,162
کبالت
35,000 4,741,100,000 0 0.00%
دلار: 28,851
ریال: 3,908,156,460
دلار: 27,747
ریال: 3,758,608,620
دلار: 26,682
ریال: 3,614,343,720
دلار: 25,662
ریال: 3,476,174,520
سرب
1,920.50 260,150,930 0 0.00%
دلار: 1,959.27
ریال: 265,402,714
دلار: 1,917.84
ریال: 259,790,606
دلار: 1,877.41
ریال: 254,313,959
دلار: 1,837.78
ریال: 248,945,679
آلومینیوم
1,867.00 252,903,820 17 0.92%
دلار: 1,877.01
ریال: 254,259,775
دلار: 1,842.59
ریال: 249,597,241
دلار: 1,808.94
ریال: 245,039,012
دلار: 1,775.87
ریال: 240,559,350
قلع
20,265.00 2,745,096,900 140 -0.69%
دلار: 21,156.04
ریال: 2,865,797,178
دلار: 20,914.22
ریال: 2,833,040,241
دلار: 20,676.68
ریال: 2,800,863,073
دلار: 20,441.28
ریال: 2,768,975,789
روی
2,767.00 374,817,820 52.5 -1.86%
دلار: 2,862.49
ریال: 387,752,895
دلار: 2,803.16
ریال: 379,716,054
دلار: 2,745.28
ریال: 371,875,629
دلار: 2,688.28
ریال: 364,154,409
نیکل
12,588.00 1,705,170,480 0 0.00%
دلار: 12,625.67
ریال: 1,710,273,258
دلار: 12,360.01
ریال: 1,674,286,955
دلار: 12,100.79
ریال: 1,639,173,013
دلار: 11,846.72
ریال: 1,604,756,691
مولیبدن
25,000.00 3,386,500,000 0 0.00%
دلار: 25,000.00
ریال: 3,386,500,000
دلار: 25,000.00
ریال: 3,386,500,000
دلار: 25,000.00
ریال: 3,386,500,000
دلار: 25,000.00
ریال: 3,386,500,000
سنگ آهن
93.50 12,665,510 0 0.00%
دلار: 84.83
ریال: 11,491,072
دلار: 83.2
ریال: 11,270,272
دلار: 81.59
ریال: 11,052,181
دلار: 80.01
ریال: 10,838,155
سودا خاکستر
1,973.33 267,307,282 0 0.00%
دلار: 1,950.74
ریال: 264,247,240
دلار: 1,935.01
ریال: 262,116,455
دلار: 1,919.27
ریال: 259,984,314
دلار: 1,903.74
ریال: 257,880,620
آهن 62٪ آهن
92.9100 12,585,589 0.05 -0.05%
دلار: 84.2088
ریال: 11,406,924
دلار: 82.7434
ریال: 11,208,421
دلار: 81.3036
ریال: 11,013,386
دلار: 79.8895
ریال: 10,821,832
لیتیم
114.38 15,493,915 0.01 -0.01%
دلار: 109.98
ریال: 14,897,891
دلار: 108.39
ریال: 14,682,509
دلار: 106.81
ریال: 14,468,483
دلار: 105.26
ریال: 14,258,520
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
خشک بالتیک
790.00 107,013,400 23 3.00%
دلار: 663.23
ریال: 89,841,136
دلار: 638.43
ریال: 86,481,728
دلار: 614.52
ریال: 83,242,879
دلار: 591.58
ریال: 80,135,427
صفحه اول CRB
195.32 26,458,047 0 0.00%
دلار: 189.49
ریال: 25,668,315
دلار: 187.46
ریال: 25,393,332
دلار: 185.45
ریال: 25,121,057
دلار: 183.47
ریال: 24,852,846
صفحه اول LME
3,001.40 406,569,644 0 0.00%
دلار: 2,977.60
ریال: 403,345,696
دلار: 2,940.21
ریال: 398,280,847
دلار: 2,903.12
ریال: 393,256,635
دلار: 2,866.33
ریال: 388,273,062
S & P GSCI
2,628.96 356,118,922 0 0.00%
دلار: 2,495.23
ریال: 338,003,856
دلار: 2,457.74
ریال: 332,925,460
دلار: 2,421.01
ریال: 327,950,015
دلار: 2,384.53
ریال: 323,008,434