شاخص یاب

بازارهای کالایی

شاخص های اقتصادی
انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 65.0861 0.08 0.12% -1.53% -8.78% 47.25% 2018-06-18
Brent 74.5540 0.98 1.33% -2.49% -5.61% 58.93% 2018-06-18
گاز طبیعی 2.9808 0.04 -1.29% 1.08% 6.08% 3.00% 2018-06-18
بنزین 2.0347 0.02 0.76% -3.34% -9.83% 40.26% 2018-06-18
سوخت گرمایشی 2.1176 0.03 1.33% -2.00% -6.72% 50.06% 2018-06-18
اتانول 1.4023 0.02 -1.06% -1.66% -5.82% -9.53% 2018-06-18
Naphtha 625.71 11.27 -1.77% -2.61% -5.71% 56.43% 2018-06-15
Propane 0.87 0.01 -1.65% -1.90% -4.34% 46.44% 2018-06-15
Uranium 23.1500 0.00 0.00% -2.53% 6.19% 15.46% 2018-06-15

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,276.39 0.05 0.00% -1.80% -1.23% 2.71% 2018-06-18
نقره 16.4579 0.02 -0.14% -2.54% -0.13% 0.04% 2018-06-18
پلاتین 884.40 3.00 -0.34% -2.16% -1.29% -4.13% 2018-06-18
پالادیوم 991.78 5.28 0.54% -2.96% 0.23% 15.32% 2018-06-18
Manganese 39.50 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 21.54% 2018-06-15
Neodymium 422,500.00 0.00 0.00% 2.42% 2.42% 13.42% 2018-06-15
Rhodium 2,250.00 0.00 0.00% 0.00% 7.14% 131.96% 2018-06-15

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 907.5142 3.75 0.41% -4.85% -11.48% -3.22% 2018-06-18
گندم 492.0984 6.25 -1.25% -4.35% -2.99% 5.37% 2018-06-18
پنبه 88.22 2.50 -2.76% -6.89% -0.23% 23.57% 2018-06-18
برنج 12.7570 0.39 3.16% 9.60% 4.31% 11.61% 2018-06-18
Cheese 1.6270 0.00 -0.25% -0.79% -0.79% 0.68% 2018-06-18
Palm Oil 2,309.00 10.00 -0.43% -2.12% -5.10% -12.54% 2018-06-18
Milk 15.31 0.06 -0.39% -1.03% 0.39% -6.19% 2018-06-18
لاستیک 160.60 5.90 -3.54% -6.19% -12.48% -22.08% 2018-06-18
پشم 2,021.00 0.00 0.00% 0.50% 6.87% 34.20% 2018-06-15
Tea 2.61 0.03 -1.14% -0.76% -1.51% -23.01% 2018-06-15
كاكائو 2,449.00 103.00 -4.04% 3.25% -6.35% 29.03% 2018-06-18
کلزا 521.00 1.00 0.19% 0.83% -2.20% 0.72% 2018-06-18
شکر 11.96 0.06 -0.50% -3.16% -1.16% -11.14% 2018-06-18
آب پرتقال 161.00 1.10 0.69% 2.55% -3.85% 15.83% 2018-06-18
چوب 546.00 12.20 -2.19% -5.80% -10.34% 48.29% 2018-06-18
قهوه 115.00 0.20 -0.17% -1.79% -4.33% -7.41% 2018-06-18
جو دو سر 233.0795 0.50 -0.21% -3.88% -4.96% -13.11% 2018-06-18
ذرت 358.0713 3.50 -0.97% -2.50% -11.09% -4.58% 2018-06-18

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 108.4974 0.15 -0.14% -0.14% 3.40% -9.59% 2018-06-18
گوشت گاو 10.03 0.07 -0.69% -3.74% 3.94% 3.83% 2018-06-15
Poultry 4.66 0.04 -0.85% -1.89% 33.14% 29.81% 2018-06-15
خوک بدون چربی 83.0390 1.15 1.41% 3.60% 12.21% -1.03% 2018-06-18
فیدر گاو 148.7760 0.50 0.34% 1.94% 11.09% 2.60% 2018-06-18

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 3.1222 0.03 -0.80% -3.95% 2.38% 20.55% 2018-06-18
Bitumen 3,020.00 80.00 -2.58% -3.02% 4.28% 34.70% 2018-06-15
فولاد 4,219.00 33.00 0.79% 4.04% 3.41% 17.49% 2018-06-15
کبالت 79,750 1,500.00 -1.85% -2.74% -12.12% 38.10% 2018-06-15
Iron Ore 62% fe 65.39 0.17 -0.26% 0.34% -3.24% 19.32% 2018-06-15
زغال سنگ 110.82 0.31 -0.28% 1.16% 6.15% 38.21% 2018-06-15
سرب 2,391.00 47.75 -1.96% -5.17% 2.53% 14.35% 2018-06-15
آلومینیوم 2,204.00 52.00 -2.31% -4.67% -5.29% 18.05% 2018-06-15
قلع 20,800.00 80.00 -0.38% -2.46% -0.36% 5.91% 2018-06-15
روی 3,080.00 107.00 -3.36% -3.24% 0.59% 21.88% 2018-06-15
نیکل 15,107.50 103.00 -0.68% -2.25% 5.25% 70.08% 2018-06-15
مولیبدن 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 44.93% 2018-06-15
سنگ آهن 67.50 0.00 0.00% 0.75% -2.88% 19.47% 2018-06-15
Soda Ash 2,087.14 2.86 -0.14% -0.14% 1.46% 27.60% 2018-06-15
Lithium 129.87 0.99 -0.76% -1.45% -0.67% 19.49% 2018-06-15

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,445.00 12.00 0.84% 3.58% -1.57% 69.80% 2018-06-15
صفحه اول CRB 200.93 2.83 -1.39% -1.86% -3.54% 16.17% 2018-06-15
صفحه اول LME 3,470.60 0.00 0.00% -0.83% 4.23% 27.61% 2018-06-15
S&P GSCI 2,681.76 60.76 -2.22% -2.88% -4.79% 26.43% 2018-06-15