کالا

شاخص های اقتصادی
انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 49.1900 0.22 0.45% -0.87% -0.65% 7.12% 2017-04-28
Brent 51.7100 0.27 0.52% -0.48% -1.35% 7.44% 2017-04-28
گاز طبیعی 3.2520 0.01 0.40% 4.87% 2.43% 49.31% 2017-04-28
بنزین 1.5415 0.01 -0.55% -6.26% -7.81% -2.73% 2017-04-28
سوخت گرمایشی 1.5029 0.00 -0.29% -3.24% -2.57% 9.07% 2017-04-28
اتانول 1.56 0.03 -2.01% -3.94% -0.38% 0.97% 2017-04-28
Naphtha 467.82 1.14 -0.24% -0.81% 2.15% 23.35% 2017-04-27
Propane 0.65 0.00 0.02% -1.09% 5.97% 43.50% 2017-04-27

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,266.80 3.10 0.25% -1.34% 1.19% -2.05% 2017-04-28
نقره 17.19 0.03 -0.17% -3.85% -5.54% -3.53% 2017-04-28
پلاتین 942.50 2.50 0.27% -2.89% -0.95% -12.28% 2017-04-28
پالادیوم 823.50 8.50 1.04% 4.04% 4.24% 31.87% 2017-04-28

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ذرت 357.75 4.25 -1.17% 0.21% -0.21% -8.33% 2017-04-28
سویا 944.25 1.50 -0.16% -0.71% -2.55% -7.52% 2017-04-28
گندم 418.50 5.00 1.21% 3.33% -1.65% -12.45% 2017-04-28
پنبه 79.32 1.37 -1.70% -0.94% 3.17% 24.54% 2017-04-27
برنج 9.42 0.01 -0.11% -3.58% -4.51% -12.86% 2017-04-28
Cheese 1.4920 0.00 0.00% 0.07% -4.24% -0.80% 2017-04-27
Palm Oil 2,694.00 34.00 1.28% 0.94% -6.26% 4.74% 2017-04-28
Milk 15.17 0.01 -0.07% -0.20% -4.17% 11.38% 2017-04-28
لاستیک 216.80 1.30 0.60% 1.36% -11.83% 15.50% 2017-04-28
آب پرتقال 158.75 2.55 1.63% -0.78% -5.93% 27.46% 2017-04-28
قهوه 133.75 4.25 3.28% 3.00% -3.98% 10.67% 2017-04-28
چوب 386.10 8.40 2.22% -3.11% 4.58% 30.62% 2017-04-28
جو دو سر 239.00 18.00 8.14% 9.89% 3.35% 23.51% 2017-04-28
پشم 1,504.00 0.00 0.00% 0.00% -2.51% 24.24% 2017-04-27
كاكائو 1,844.00 32.00 -1.71% 1.04% -11.60% -41.98% 2017-04-28
کلزا 513.10 16.20 -3.06% -2.43% 3.91% 2.39% 2017-04-28
شکر 16.05 0.87 5.73% -2.19% -6.25% -0.68% 2017-04-28

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 138.00 2.40 1.77% 6.32% 13.72% 12.10% 2017-04-28
خوک بدون چربی 66.93 0.03 0.04% 6.19% 2.49% -14.09% 2017-04-28
گوشت گاو 10.04 0.02 0.20% -2.20% -4.67% -2.39% 2017-04-27
فیدر گاو 149.55 8.70 6.18% 7.94% 12.19% 5.75% 2017-04-28

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.60 0.02 0.64% 2.37% -2.75% 13.93% 2017-04-28
کبالت 55,250.00 0.00 0.00% -0.45% 2.33% 139.13% 2017-04-27
سرب 2,218.00 6.00 0.28% 3.36% -5.07% 29.43% 2017-04-27
آلومینیوم 1,914.75 43.00 2.26% 2.26% -0.31% 18.30% 2017-04-27
قلع 19,910.00 150.00 -0.76% -0.76% -2.00% 13.22% 2017-04-27
روی 2,590.75 56.00 2.20% 2.20% -3.84% 37.31% 2017-04-27
نیکل 9,288.00 64.00 0.70% 0.16% -4.46% 4.91% 2017-04-27
مولیبدن 15,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.33% 2017-04-27
فولاد 312.50 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 247.22% 2017-04-27
سنگ آهن 67.50 0.50 0.75% 4.65% -17.18% 8.00% 2017-04-28
Iron Ore 62% fe 70.1000 0.16 -0.23% -1.11% -20.00% 18.21% 2017-04-27
زغال سنگ 84.80 0.00 0.00% 0.71% 5.02% 66.77% 2017-04-28
Lithium 106.7000 0.41 -0.38% 1.31% 5.52% 29.60% 2017-04-28

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,134.00 16.00 -1.37% -10.82% -9.98% 63.92% 2017-04-27
صفحه اول CRB 183.27 1.25 0.69% -0.06% -1.82% -1.12% 2017-04-28
صفحه اول LME 2,788.10 19.90 0.72% 2.67% -1.26% 17.24% 2017-04-27
S&P GSCI 2,232.78 10.38 -0.46% -4.51% 0.48% 0.22% 2017-04-27