کالا

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 47.4794 0.59 -1.23% -1.54% -12.09% 20.54% 2017-03-27
Brent 50.3798 0.49 -0.96% -2.40% -9.37% 25.11% 2017-03-27
گاز طبیعی 3.1142 0.04 1.30% 2.41% 12.26% 68.52% 2017-03-27
بنزین 1.5947 0.01 -0.84% -0.66% -4.97% 8.63% 2017-03-27
سوخت گرمایشی 1.4944 0.01 -0.87% -1.30% -7.80% 26.64% 2017-03-27
اتانول 1.55 0.02 1.56% 2.09% 2.36% 8.93% 2017-03-27
Naphtha 455.39 0.96 -0.21% -0.75% -8.66% 29.84% 2017-03-23
Propane 0.62 0.00 -0.47% -1.55% -19.77% 35.99% 2017-03-23

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,257.85 18.15 1.46% 1.05% 0.65% 2.88% 2017-03-27
نقره 17.93 0.23 1.29% 2.99% -2.05% 17.97% 2017-03-27
پلاتین 959.50 1.00 0.10% 0.16% -6.44% 1.37% 2017-03-24
پالادیوم 806.22 7.72 0.97% 4.37% 3.23% 40.46% 2017-03-24

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ذرت 357.25 1.50 0.42% -1.72% -2.59% -3.58% 2017-03-27
سویا 973.56 1.00 -0.10% -2.60% -5.02% 7.19% 2017-03-27
گندم 423.86 1.75 -0.41% -1.49% -0.21% -10.01% 2017-03-27
پنبه 77.21 0.06 -0.08% -1.47% 2.99% 33.58% 2017-03-24
برنج 9.73 0.05 -0.51% -1.83% 1.08% -4.38% 2017-03-27
Cheese 1.5570 0.00 0.00% 0.32% -7.60% 2.64% 2017-03-23
Palm Oil 2,895.00 38.00 -1.30% -2.39% -0.86% 8.83% 2017-03-24
Milk 15.82 0.02 0.13% 0.57% -6.22% 14.89% 2017-03-24
لاستیک 239.00 7.60 -3.08% -11.19% -14.49% 33.82% 2017-03-27
آب پرتقال 180.70 4.45 -2.40% -0.14% 11.51% 33.75% 2017-03-24
قهوه 137.70 2.80 -1.99% -2.89% -2.31% 7.12% 2017-03-24
چوب 376.60 0.10 -0.03% 4.09% 0.83% 21.88% 2017-03-24
جو دو سر 246.25 0.50 0.20% -1.79% -4.55% 30.64% 2017-03-27
پشم 1,551.00 0.00 0.00% 1.91% 7.71% 26.41% 2017-03-24
كاكائو 2,133.00 43.00 -1.98% 5.96% 5.86% -28.18% 2017-03-24
کلزا 482.90 0.90 0.19% -4.45% -6.88% 1.73% 2017-03-27
شکر 17.80 0.02 0.11% -2.04% -6.76% 11.81% 2017-03-27

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 122.10 0.33 0.27% 2.33% -2.61% -9.62% 2017-03-24
خوک بدون چربی 67.40 1.95 -2.81% -2.39% -1.06% -3.58% 2017-03-24
گوشت گاو 9.80 0.08 -0.81% -2.20% -4.67% -2.39% 2017-03-24
فیدر گاو 133.38 0.33 -0.24% 1.56% 7.69% -13.95% 2017-03-24

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.58 0.04 -1.54% -2.82% -4.57% 15.12% 2017-03-27
کبالت 53,750.00 1,000.00 1.90% 2.87% 12.57% 131.68% 2017-03-24
سرب 2,342.50 72.75 3.21% 3.43% 3.86% 39.79% 2017-03-24
آلومینیوم 1,922.75 35.00 1.85% 1.85% 2.45% 27.07% 2017-03-23
قلع 20,292.00 475.00 2.39% 2.39% 5.03% 20.59% 2017-03-23
روی 2,794.50 56.00 1.99% 1.99% 6.27% 53.65% 2017-03-23
نیکل 9,807.50 289.50 -2.87% -3.03% -9.18% 10.99% 2017-03-24
مولیبدن 15,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.33% 2017-03-24
فولاد 312.50 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 247.22% 2017-03-24
سنگ آهن 84.50 8.00 -8.65% -7.14% -9.14% 51.98% 2017-03-24
زغال سنگ 80.95 0.00 0.00% -0.43% -3.05% 54.48% 2017-03-24
Lithium 100.4600 0.14 -0.14% 0.62% 2.58% 31.85% 2017-03-24

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,196.00 5.00 -0.41% 7.91% 48.88% 201.51% 2017-03-23
صفحه اول CRB 184.88 0.18 -0.09% -0.53% -3.33% 6.98% 2017-03-24
صفحه اول LME 2,854.10 1.40 0.05% -0.64% 0.34% 29.39% 2017-03-24
S&P GSCI 2,235.17 4.12 0.18% -0.51% -6.95% 1.62% 2017-03-24