بازارهای کالایی

شاخص های اقتصادی
انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 49.8000 0.90 1.84% -1.05% 1.69% 0.95% 2017-05-26
Brent 52.1500 0.69 1.34% -2.72% 1.38% 5.74% 2017-05-26
گاز طبیعی 3.2360 0.05 1.63% -0.61% -0.09% 49.19% 2017-05-26
بنزین 1.6426 0.03 2.07% -0.59% 5.97% 0.66% 2017-05-26
سوخت گرمایشی 1.5633 0.01 0.80% -1.23% 3.72% 4.64% 2017-05-26
اتانول 1.5200 0.02 1.47% 2.49% -4.52% -8.27% 2017-05-26
Naphtha 435.96 0.70 0.16% -0.55% -6.81% 8.40% 2017-05-26
Propane 0.64 0.00 0.19% -0.30% -1.84% 24.22% 2017-05-26

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,266.6600 11.30 0.90% 0.93% 0.23% 4.50% 2017-05-26
نقره 17.3500 0.23 1.34% 3.15% 0.75% 6.97% 2017-05-26
پلاتین 955.50 9.10 0.96% 1.81% 1.65% -1.70% 2017-05-26
پالادیوم 790.00 19.00 2.46% 4.02% -3.07% 47.24% 2017-05-26

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ذرت 374.2500 5.00 1.35% 0.47% 3.38% -9.33% 2017-05-26
سویا 926.5000 13.00 -1.38% -2.78% -2.04% -14.73% 2017-05-26
گندم 438.2500 7.50 1.74% 0.69% 5.99% -8.98% 2017-05-26
پنبه 77.09 0.07 -0.09% -2.97% -2.81% 19.93% 2017-05-26
برنج 10.9750 0.05 0.41% 1.34% 16.38% 2.00% 2017-05-26
Cheese 1.5420 0.00 0.00% -0.13% 3.35% 9.13% 2017-05-26
Palm Oil 2,840.00 36.00 -1.25% -1.56% 6.77% 9.78% 2017-05-26
Milk 15.61 0.00 0.00% 0.06% 2.83% 21.95% 2017-05-26
لاستیک 215.00 7.40 -3.33% -0.56% -0.23% 32.80% 2017-05-26
آب پرتقال 138.60 2.65 1.95% -0.82% -11.27% -5.39% 2017-05-26
قهوه 131.20 1.90 1.47% -0.68% 1.31% 8.16% 2017-05-26
چوب 354.20 1.20 0.34% -2.42% -6.22% 14.52% 2017-05-26
جو دو سر 244.2500 2.25 0.93% 1.03% 10.52% 26.55% 2017-05-26
پشم 1,512.00 0.00 0.00% -0.78% 0.66% 17.89% 2017-05-25
كاكائو 1,911.00 34.00 1.81% -5.77% 1.87% -36.41% 2017-05-26
کلزا 516.80 3.60 -0.69% -1.22% -2.36% 0.78% 2017-05-26
شکر 15.05 0.61 -3.90% -8.12% -0.86% -14.10% 2017-05-26
Tea 3.15 0.19 -5.69% 1.94% 6.42% 28.57% 2017-05-15

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 122.7000 1.23 -0.99% -0.61% -9.51% 2.51% 2017-05-26
خوک بدون چربی 81.8250 0.88 1.08% 2.92% 22.31% 1.61% 2017-05-26
Poultry 3.6300 0.94 34.94% -0.82% 2.83% -2.68% 2017-05-26
گوشت گاو 9.80 0.00 0.00% -0.89% 4.47% 2.14% 2017-05-25
فیدر گاو 146.9500 3.43 2.39% 2.51% 4.33% 0.17% 2017-05-26

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.5595 0.03 -1.25% -0.56% -0.79% 21.07% 2017-05-26
کبالت 55,250.00 250.00 0.46% 0.46% -0.91% 134.41% 2017-05-25
سرب 2,065.25 5.50 -0.27% -2.69% -4.36% 23.45% 2017-05-25
آلومینیوم 1,958.25 15.00 0.78% 0.78% -0.41% 24.83% 2017-05-25
قلع 20,530.00 280.00 1.39% 2.79% 4.22% 27.60% 2017-05-25
روی 2,624.50 100.50 3.97% 3.44% 1.13% 43.67% 2017-05-25
نیکل 9,000.50 26.50 0.28% 1.90% 1.58% 5.83% 2017-05-25
مولیبدن 17,250.00 0.00 0.00% 0.00% 15.00% 14.62% 2017-05-25
فولاد 312.50 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 247.22% 2017-05-25
سنگ آهن 60.50 1.50 -2.44% % -9.09% 13.21% 2017-05-25
Iron Ore 62% fe 61.2500 0.15 -0.24% -1.07% -12.62% 11.49% 2017-05-26
زغال سنگ 73.40 0.13 -0.18% -1.14% -9.96% 38.44% 2017-05-26
Lithium 110.8300 1.35 1.23% 4.07% 3.47% 29.10% 2017-05-25

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 912.00 6.00 -0.65% -4.60% -19.58% 50.50% 2017-05-26
صفحه اول CRB 183.68 0.86 0.47% -1.64% 0.91% -1.73% 2017-05-26
صفحه اول LME 2,785.50 0.00 0.00% 0.40% -1.27% 23.06% 2017-05-25
S&P GSCI 2,242.7380 15.57 0.68% 2.90% 2.98% -1.68% 2017-05-25