شاخص یاب

بازارهای کالایی

شاخص های اقتصادی
انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 51.1161 0.08 -0.16% -2.33% -9.46% -10.97% 2018-12-15
Brent 60.2389 0.04 -0.07% -1.97% -9.77% -4.88% 2018-12-15
گاز طبیعی 3.8270 0.30 -7.20% -14.73% -5.23% 39.42% 2018-12-14
بنزین 1.4343 0.04 -2.97% -3.47% -7.86% -14.24% 2018-12-14
سوخت گرمایشی 1.8453 0.03 -1.66% -2.17% -11.03% -4.15% 2018-12-14
اتانول 1.2580 0.00 0.00% 1.62% -0.40% -0.87% 2018-12-15
Naphtha 474.23 3.29 -0.69% 0.92% -8.57% -16.49% 2018-12-14
Propane 0.70 0.00 -0.65% -2.43% -6.66% -24.87% 2018-12-14
Uranium 28.7000 0.05 -0.17% -0.86% -1.54% 17.62% 2018-12-14

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,238.12 3.94 -0.32% -0.77% 2.08% -1.84% 2018-12-14
نقره 14.5660 0.19 -1.31% -0.35% 1.96% -9.71% 2018-12-14
پلاتین 787.01 5.98 -0.75% -0.35% -6.43% -11.90% 2018-12-14
پالادیوم 1,237.60 22.64 -1.80% 1.11% 6.99% 20.98% 2018-12-14
Manganese 42.00 0.00 0.00% 0.00% -2.33% 16.67% 2018-12-14
Neodymium 402,500.00 0.00 0.00% 0.00% 1.26% -0.62% 2018-12-14
Rhodium 2,560.00 10.00 -0.39% -1.54% 2.40% 65.16% 2018-12-14

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 900.5000 6.50 -0.72% -1.77% 1.32% -6.34% 2018-12-14
گندم 527.7500 0.00 0.00% 1.59% 4.40% 25.51% 2018-12-14
پنبه 79.60 0.19 0.24% -0.79% 4.39% 4.85% 2018-12-14
برنج 10.6023 0.03 0.26% -1.49% -2.64% -9.46% 2018-12-15
Palm Oil 1,835.00 0.00 0.00% 2.34% 4.32% -21.78% 2018-12-14
Cheese 1.3770 0.00 0.07% 0.00% -5.30% -17.05% 2018-12-14
Milk 13.80 0.03 0.22% 0.29% -5.22% -10.97% 2018-12-14
لاستیک 152.00 7.60 -4.76% 7.88% 14.72% -22.01% 2018-12-14
آب پرتقال 139.15 0.50 0.36% -2.76% 4.55% -1.35% 2018-12-14
قهوه 96.95 1.85 -1.87% -1.87% -11.90% -18.22% 2018-12-14
چوب 321.60 1.60 -0.50% -3.10% -2.25% -25.54% 2018-12-14
جو دو سر 278.5000 3.50 -1.24% -1.07% -4.70% 10.74% 2018-12-14
پشم 1,862.00 0.00 0.00% 0.70% 5.32% 5.80% 2018-12-14
کلزا 477.80 5.10 -1.06% -1.59% -0.08% -2.73% 2018-12-14
كاكائو 2,237.00 37.00 1.68% 2.85% 3.28% 19.18% 2018-12-14
شکر 12.65 0.10 -0.78% -1.71% 0.00% -7.39% 2018-12-14
Tea 2.97 0.06 2.06% 2.06% -5.41% -6.01% 2018-12-14
ذرت 376.7500 1.25 0.33% 0.74% 2.52% 8.57% 2018-12-14

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 119.5750 0.13 0.10% 1.42% 3.84% -0.33% 2018-12-14
خوک بدون چربی 64.5000 9.70 17.70% 18.89% 13.01% -4.30% 2018-12-14
Poultry 4.56 0.02 0.44% -0.44% 1.11% 23.91% 2018-12-14
گوشت گاو 10.60 0.03 0.28% 0.66% 3.11% 4.23% 2018-12-14
فیدر گاو 147.5750 0.40 -0.27% 2.22% -0.71% -0.05% 2018-12-14

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.7520 0.01 -0.31% 1.23% -1.85% -11.85% 2018-12-15
Bitumen 2,680.00 30.00 1.13% -1.69% -15.62% 12.98% 2018-12-14
فولاد 3,740.00 19.00 0.51% 2.47% -10.33% -11.06% 2018-12-14
کبالت 55,000 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -23.88% 2018-12-14
سرب 1,941.25 1.25 -0.06% -2.09% 1.52% -24.89% 2018-12-14
نیکل 11,009.50 229.00 2.12% 1.51% -1.55% -6.52% 2018-12-14
مولیبدن 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 58.73% 2018-12-14
سنگ آهن 67.50 0.50 0.75% -0.74% -10.00% -4.93% 2018-12-14
زغال سنگ 102.80 0.32 0.31% 0.83% 1.68% 2.95% 2018-12-14
آلومینیوم 1,913.75 1.00 0.05% -1.77% -0.15% -6.51% 2018-12-13
قلع 19,434.00 160.00 -0.82% -0.34% 0.08% -0.57% 2018-12-13
روی 2,633.00 17.00 0.67% 2.64% -3.31% -19.65% 2018-12-13
Iron Ore 62% fe 67.8900 0.63 0.94% 2.86% -9.25% -1.74% 2018-12-14
Lithium 114.20 2.28 -1.96% -3.72% -4.85% -20.57% 2018-12-14

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,401.00 36.00 2.64% 2.11% 37.35% -13.47% 2018-12-14
صفحه اول CRB 186.64 2.80 -1.48% -0.49% -3.93% -0.39% 2018-12-14
صفحه اول LME 2,883.70 0.00 0.00% 0.32% 0.23% -10.63% 2018-12-14
S&P GSCI 2,387.69 39.97 -1.65% -2.41% -5.40% -1.84% 2018-12-14