بازارهای کالایی

شاخص های اقتصادی
انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 67.9557 0.12 -0.18% -0.62% 5.55% 37.76% 2018-04-27
Brent 74.6141 0.06 -0.08% 0.75% 7.31% 44.24% 2018-04-27
گاز طبیعی 2.8163 0.01 0.27% 2.82% 4.39% -14.03% 2018-04-27
بنزین 2.1110 0.00 0.10% 0.72% 4.94% 36.37% 2018-04-27
سوخت گرمایشی 2.1573 0.00 -0.15% 1.61% 7.07% 43.43% 2018-04-27
اتانول 1.4330 0.00 0.15% -4.97% 0.56% -8.02% 2018-04-27
Naphtha 606.43 0.85 0.14% 0.68% 6.06% 29.59% 2018-04-26
Propane 0.82 0.01 0.61% 1.81% 3.46% 25.45% 2018-04-26
Uranium 20.7500 0.25 -1.19% 1.22% -2.35% -8.79% 2018-04-26

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,318.84 0.95 -0.07% -1.19% -0.44% 4.04% 2018-04-27
نقره 16.5478 0.00 0.03% -3.29% 1.77% -3.74% 2018-04-27
پلاتین 908.60 2.60 0.29% -1.51% -2.46% -3.71% 2018-04-27
پالادیوم 987.15 2.65 0.27% -4.16% 2.19% 19.87% 2018-04-27
Rhodium 2,060.00 30.00 -1.44% -1.90% 3.26% 102.96% 2018-04-26
Neodymium 425,000.00 0.00 0.00% -2.86% -5.56% 18.06% 2018-04-26
Manganese 41.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 36.67% 2018-04-26

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 1,027.9599 4.28 0.42% -0.08% 0.98% 8.75% 2018-04-27
گندم 483.6608 4.42 0.92% 4.41% 8.57% 15.57% 2018-04-27
پنبه 84.99 0.23 0.27% 2.43% 3.62% 5.64% 2018-04-26
برنج 12.7293 0.37 -2.85% -2.10% 2.34% 35.13% 2018-04-27
Palm Oil 2,386.00 5.00 -0.21% -0.08% -0.58% -11.43% 2018-04-26
Cheese 1.5770 0.00 0.00% 0.00% 1.48% 5.70% 2018-04-26
Milk 14.51 0.02 -0.14% 0.00% 2.04% -4.35% 2018-04-26
کلزا 532.30 0.10 0.02% -0.39% 1.80% 3.94% 2018-04-27
Tea 3.08 0.00 0.00% 0.00% -4.64% -0.32% 2018-04-26
كاكائو 2,822.00 34.00 -1.19% -0.32% 10.49% 53.04% 2018-04-26
لاستیک 187.40 7.40 4.11% 3.94% 9.08% -28.77% 2018-04-27
آب پرتقال 153.30 1.15 0.76% 7.09% 11.33% -3.04% 2018-04-26
قهوه 117.60 0.75 0.64% 2.93% -1.13% -12.07% 2018-04-26
پشم 1,846.00 1.00 -0.05% 2.27% 3.82% 22.98% 2018-04-26
شکر 10.97 0.11 1.01% -6.64% -12.52% -31.65% 2018-04-26
چوب 563.90 7.70 1.38% 2.12% 11.22% 48.47% 2018-04-26
جو دو سر 222.0000 6.61 3.07% -4.52% 0.11% -6.53% 2018-04-27
ذرت 385.5048 0.25 -0.06% 2.39% 3.21% 7.68% 2018-04-27

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 122.4500 0.53 0.43% 3.95% 6.09% -11.27% 2018-04-26
خوک بدون چربی 67.3250 1.23 -1.79% -4.03% 16.58% 0.52% 2018-04-26
گوشت گاو 9.56 0.04 0.42% -0.52% 1.27% -4.88% 2018-04-26
فیدر گاو 140.1750 0.33 0.23% 2.15% 3.51% -6.27% 2018-04-26
Poultry 3.06 0.01 -0.33% 3.38% -2.55% -16.62% 2018-04-26

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 3.1255 0.01 -0.21% -0.08% 4.48% 20.37% 2018-04-26
فولاد 3,922.00 25.00 0.64% 3.78% 14.18% 15.05% 2018-04-26
Bitumen 2,736.00 20.00 0.74% -2.91% -2.63% 9.27% 2018-04-26
کبالت 88,750 0.00 0.00% -2.74% -5.33% 61.36% 2018-04-26
مولیبدن 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 8.70% 66.67% 2018-04-26
سرب 2,302.00 0.00 0.00% -1.21% -4.44% 0.81% 2018-04-26
آلومینیوم 2,270.00 52.00 -2.05% 0.00% 21.52% 30.00% 2018-04-26
قلع 21,305.00 25.00 -0.12% 0.00% 2.75% 7.79% 2018-04-26
روی 3,135.00 42.00 -1.29% 0.00% -1.59% 22.87% 2018-04-26
نیکل 14,085.50 0.00 0.00% -7.48% 9.16% 49.78% 2018-04-26
زغال سنگ 94.57 0.74 0.79% 1.20% 5.11% 19.11% 2018-04-26
Iron Ore 62% fe 65.29 0.07 0.11% -0.31% -7.19% -6.69% 2018-04-26
سنگ آهن 67.00 0.50 -0.74% -2.19% 2.29% -0.74% 2018-04-26
Soda Ash 1,952.86 7.15 0.37% 2.24% 11.87% 19.91% 2018-04-24
Lithium 126.53 0.58 0.46% -2.57% -1.85% 18.58% 2018-04-26

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,375.00 1.00 -0.07% 14.49% 23.10% 23.99% 2018-04-26
S&P GSCI 2,721.79 0.00 0.00% -0.55% 4.08% 21.14% 2018-04-26
صفحه اول CRB 205.50 0.55 0.27% -0.28% 3.04% 12.13% 2018-04-26
صفحه اول LME 3,352.30 0.00 0.00% -3.07% 4.88% 20.48% 2018-04-26