بازارهای کالایی

شاخص های اقتصادی
انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 48.7300 0.00 0.00% -0.18% 3.42% 0.43% 2017-08-18
Brent 52.7200 1.69 3.31% 1.19% 6.08% 3.62% 2017-08-18
گاز طبیعی 2.8850 0.00 0.00% -3.29% -5.90% 11.65% 2017-08-18
بنزین 1.6206 0.04 2.26% 0.47% 0.23% 7.12% 2017-08-18
سوخت گرمایشی 1.6242 0.00 0.00% -0.64% 4.69% 6.88% 2017-08-18
اتانول 1.5268 0.02 1.06% -3.06% -0.86% 3.02% 2017-08-18
Naphtha 459.21 6.01 1.33% 0.53% 9.34% 23.31% 2017-08-18
Propane 0.76 0.01 1.36% -0.59% 17.74% 69.55% 2017-08-18

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,278.7756 6.81 -0.53% -0.78% 3.10% -4.66% 2017-08-18
نقره 16.9330 0.06 -0.35% -0.76% 4.27% -12.22% 2017-08-18
پلاتین 975.00 2.50 0.26% -0.48% 5.92% -12.20% 2017-08-18
پالادیوم 923.50 2.50 -0.27% 3.47% 7.89% 30.44% 2017-08-18

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 937.5000 0.00 0.00% 0.21% -6.23% -8.71% 2017-08-18
گندم 417.5000 0.00 0.00% -4.95% -17.00% -2.22% 2017-08-18
پنبه 67.79 0.50 0.74% -2.09% 2.37% 0.33% 2017-08-18
برنج 12.1450 0.03 0.21% -2.80% 2.36% 18.49% 2017-08-18
Cheese 1.6630 0.00 0.00% 0.18% 7.29% -8.43% 2017-08-18
Palm Oil 2,675.00 26.00 0.98% -0.30% 3.68% -6.21% 2017-08-18
Milk 16.51 0.01 0.06% 0.24% 6.11% -2.60% 2017-08-18
آب پرتقال 140.30 3.80 -2.64% 3.09% 11.79% -22.01% 2017-08-18
قهوه 128.05 0.40 -0.31% -8.73% -5.74% -7.75% 2017-08-18
چوب 366.30 5.00 -1.35% 0.25% -5.79% 13.65% 2017-08-18
جو دو سر 254.7500 3.50 -1.36% -3.50% -13.05% 50.07% 2017-08-18
پشم 1,614.00 0.00 0.00% 4.13% 6.04% 24.44% 2017-08-18
لاستیک 213.40 0.00 0.00% 3.14% 6.97% 35.58% 2017-08-11
كاكائو 1,922.00 18.00 0.95% -3.42% -1.13% -37.90% 2017-08-18
کلزا 506.70 6.70 1.34% -0.04% -0.16% 7.99% 2017-08-18
شکر 13.41 0.12 0.90% 1.59% -7.52% -32.17% 2017-08-18
Tea 3.32 0.00 0.00% 0.00% -1.78% 15.28% 2017-08-18
ذرت 351.2500 0.00 0.00% -2.63% -8.17% 5.09% 2017-08-18

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 106.6250 0.00 0.00% -2.83% -9.08% -6.10% 2017-08-18
خوک بدون چربی 65.9500 0.00 0.00% -22.09% -20.13% 6.50% 2017-08-18
گوشت گاو 9.40 0.00 0.00% 5.26% 2.73% -0.74% 2017-08-18
فیدر گاو 140.5000 0.03 0.02% -0.90% -9.06% -3.82% 2017-08-18
Poultry 3.54 0.00 0.00% 0.28% 1.14% -20.63% 2017-08-18

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.9375 0.00 0.00% 0.81% 8.68% 35.59% 2017-08-18
کبالت 56,750.00 0.00 0.00% 0.89% -1.30% 114.15% 2017-08-18
سرب 2,389.75 0.00 0.00% 1.91% 6.44% 26.86% 2017-08-18
آلومینیوم 2,062.00 14.00 -0.67% 1.23% 6.78% 22.52% 2017-08-18
قلع 20,240.00 40.00 0.20% -0.42% 1.20% 10.06% 2017-08-18
روی 3,124.00 62.00 2.02% 6.33% 11.81% 36.09% 2017-08-18
نیکل 10,670.50 0.00 0.00% -2.45% 9.63% 3.59% 2017-08-18
مولیبدن 15,750.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2017-08-18
فولاد 312.50 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2017-08-18
سنگ آهن 75.50 1.50 2.03% -0.66% 15.27% 25.83% 2017-08-18
Iron Ore 62% fe 74.40 0.26 0.35% 0.87% 12.74% 22.79% 2017-08-18
زغال سنگ 98.05 0.00 0.00% 2.35% 14.21% 49.28% 2017-08-18
Lithium 118.29 0.13 -0.11% 1.05% 4.51% 31.43% 2017-08-18

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,260.00 13.00 1.04% 10.72% 32.91% 84.48% 2017-08-18
صفحه اول CRB 179.56 1.64 0.92% -1.15% -0.56% -5.35% 2017-08-18
صفحه اول LME 3,104.40 0.00 0.00% 2.95% 7.99% 29.00% 2017-08-18
S&P GSCI 2,186.0240 0.00 0.00% -1.87% 0.11% -6.44% 2017-08-18