بازارهای کالایی

شاخص های اقتصادی
انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 48.8694 0.21 0.44% 4.44% 9.23% 18.79% 2017-07-27
Brent 51.2284 0.37 0.74% 3.91% 8.28% 19.97% 2017-07-27
گاز طبیعی 2.9689 0.06 2.10% -2.43% -3.20% 3.34% 2017-07-27
بنزین 1.6364 0.03 1.66% 1.88% 10.32% 25.28% 2017-07-27
سوخت گرمایشی 1.5715 0.00 0.19% 1.30% 11.16% 21.35% 2017-07-26
اتانول 1.5321 0.02 1.36% -0.38% 4.09% 7.07% 2017-07-27
Naphtha 422.60 1.50 0.36% 0.62% 5.76% 11.00% 2017-07-26
Propane 0.65 0.01 0.77% 2.61% 10.39% 35.41% 2017-07-26

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,255.8436 1.65 -0.13% 0.93% 0.56% -5.96% 2017-07-27
نقره 16.6681 0.10 0.60% 2.32% -0.61% -17.26% 2017-07-27
پلاتین 927.99 1.01 -0.11% 1.09% 1.25% -18.09% 2017-07-27
پالادیوم 881.50 16.00 1.85% 2.98% 2.80% 25.57% 2017-07-27

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 1,003.0350 6.08 0.61% -1.01% 9.74% -0.05% 2017-07-27
گندم 483.7696 5.44 1.14% -4.35% 5.80% 17.92% 2017-07-27
پنبه 71.17 2.15 3.12% 2.33% -4.35% -2.53% 2017-07-27
برنج 12.3104 0.03 0.24% 3.75% 6.22% 25.36% 2017-07-27
Cheese 1.5510 0.00 0.06% -0.19% -4.20% -5.71% 2017-07-25
Palm Oil 2,692.00 40.00 1.51% 2.71% 4.14% 15.39% 2017-07-27
Milk 15.48 0.02 -0.13% -0.51% -5.32% 1.38% 2017-07-27
پشم 1,522.00 0.00 0.00% 1.13% 3.53% 15.45% 2017-07-26
Tea 3.42 0.03 0.88% 11.33% 16.22% 40.41% 2017-07-26
لاستیک 213.00 0.20 0.09% -0.33% 6.50% 39.58% 2017-07-27
آب پرتقال 134.85 0.80 0.60% 7.19% -3.09% -25.00% 2017-07-27
قهوه 135.75 0.95 0.70% 0.56% 10.59% -4.50% 2017-07-27
چوب 380.90 3.40 0.90% -2.03% 7.72% 16.02% 2017-07-27
کلزا 502.40 4.90 0.98% -1.57% -3.29% 11.35% 2017-07-27
شکر 14.61 0.38 2.67% 1.39% 16.41% -22.29% 2017-07-27
كاكائو 1,998.00 86.00 4.50% 2.15% 2.97% -29.89% 2017-07-27
جو دو سر 290.0831 7.25 2.56% -1.92% 8.85% 46.32% 2017-07-27
ذرت 376.8063 3.75 1.01% -3.63% 5.62% 13.75% 2017-07-27

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 114.6429 0.20 0.17% -1.06% -4.66% 1.16% 2017-07-27
خوک بدون چربی 81.5925 0.02 0.03% 0.61% -7.20% 18.51% 2017-07-27
Poultry 3.37 0.03 -0.88% -5.34% -7.42% -18.60% 2017-07-21
گوشت گاو 8.87 0.02 -0.22% -11.25% -6.45% -8.55% 2017-07-26
فیدر گاو 146.4505 0.52 -0.35% -3.83% 0.03% 4.25% 2017-07-27

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.8903 0.01 0.51% 6.71% 8.95% 31.02% 2017-07-27
کبالت 56,250.00 0.00 0.00% -1.69% 3.56% 135.35% 2017-07-26
سرب 2,290.00 23.75 1.04% -0.57% 13.40% 26.95% 2017-07-26
آلومینیوم 1,920.75 2.00 -0.10% -0.67% 1.38% 15.89% 2017-07-26
قلع 20,500.00 315.00 1.61% -0.35% 2.47% 10.97% 2017-07-26
روی 2,803.75 26.50 0.97% -1.41% 11.34% 28.88% 2017-07-26
نیکل 9,994.50 81.75 0.92% -4.11% 2.59% -10.43% 2017-07-26
مولیبدن 15,750.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 2017-07-26
فولاد 312.50 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2017-07-26
سنگ آهن 70.00 1.50 2.22% 2.22% 17.95% 17.95% 2017-07-26
Iron Ore 62% fe 65.54 0.05 -0.08% -0.68% 18.62% 16.33% 2017-07-26
زغال سنگ 85.30 0.35 -0.41% -0.81% 8.80% 31.27% 2017-07-26
Lithium 112.81 0.38 -0.34% 1.92% 4.03% 23.61% 2017-07-19

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 968.00 12.00 -1.22% 2.11% 7.20% 42.56% 2017-07-26
صفحه اول LME 2,973.70 0.00 0.00% 3.90% 2.18% 27.36% 2017-07-26
S&P GSCI 2,229.4580 9.37 0.44% -2.80% -0.36% -5.55% 2017-07-26
صفحه اول CRB 182.90 1.49 0.82% 1.29% 6.51% 1.35% 2017-07-27