بازارهای کالایی

شاخص های اقتصادی
انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 46.3964 0.29 -0.62% -0.31% 8.55% 4.99% 2017-07-21
Brent 48.8533 0.40 -0.81% -0.12% 8.03% 6.92% 2017-07-21
گاز طبیعی 3.0223 0.02 -0.76% 1.42% 4.43% 8.83% 2017-07-21
بنزین 1.6010 0.01 -0.51% 2.60% 11.61% 17.59% 2017-07-21
سوخت گرمایشی 1.5445 0.00 0.06% 3.54% 13.17% 12.68% 2017-07-21
اتانول 1.5165 0.02 -1.56% -1.40% 1.23% 3.58% 2017-07-21
Naphtha 419.66 0.32 -0.08% 2.19% 6.18% 9.14% 2017-07-20
Propane 0.64 0.00 -0.19% 2.00% 8.70% 31.98% 2017-07-20

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,247.0198 3.86 0.31% 1.50% -0.26% -5.67% 2017-07-21
نقره 16.4497 0.14 0.83% 3.13% -0.47% -16.09% 2017-07-21
پلاتین 926.40 0.10 0.01% 2.76% 0.31% -15.59% 2017-07-21
پالادیوم 848.80 6.30 0.75% -0.35% -4.41% 24.37% 2017-07-21

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 1,011.9638 3.50 -0.35% 2.71% 11.94% 0.54% 2017-07-21
گندم 506.7447 0.00 0.00% 2.42% 9.86% 19.16% 2017-07-21
پنبه 68.82 0.73 -1.05% 3.43% -2.92% -5.28% 2017-07-21
برنج 11.9762 0.02 -0.17% 1.88% 4.50% 12.88% 2017-07-21
Cheese 1.5480 0.00 -0.13% -0.39% -4.21% -5.78% 2017-07-20
Palm Oil 2,612.00 9.00 -0.34% -0.31% 0.58% 10.58% 2017-07-21
Milk 15.50 0.01 -0.06% -0.58% -5.08% 1.51% 2017-07-21
لاستیک 211.70 2.00 -0.94% 4.91% 9.69% 33.31% 2017-07-21
پشم 1,522.00 0.00 0.00% 1.13% 3.53% 15.45% 2017-07-20
Tea 3.36 0.03 0.88% 11.33% 16.22% 40.41% 2017-07-20
آب پرتقال 125.65 0.15 -0.12% -2.56% -4.38% -30.46% 2017-07-20
چوب 388.60 0.00 0.00% -0.87% 7.91% 17.79% 2017-07-20
شکر 14.49 0.08 0.56% 2.48% 10.95% -25.92% 2017-07-21
قهوه 135.00 0.00 0.00% 4.37% 13.11% -8.07% 2017-07-21
کلزا 510.00 0.40 -0.08% -8.63% 0.99% 12.96% 2017-07-21
جو دو سر 294.8945 0.75 -0.25% -1.04% 14.63% 42.12% 2017-07-21
كاكائو 1,951.00 5.00 -0.26% 5.86% 7.61% -32.77% 2017-07-21
ذرت 384.7182 5.50 -1.41% 5.39% 6.06% 14.84% 2017-07-21

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 116.2051 0.13 0.11% -1.04% -2.76% 8.07% 2017-07-21
Poultry 3.4100 0.09 -2.57% -4.48% -6.32% -17.63% 2017-07-19
گوشت گاو 9.01 0.00 0.00% -8.00% -3.02% -5.19% 2017-07-20
خوک بدون چربی 81.6212 0.38 0.46% -12.00% -5.17% 9.63% 2017-07-21
فیدر گاو 151.5253 1.03 -0.67% -0.98% 4.75% 12.74% 2017-07-21

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.7334 0.02 0.90% 1.84% 5.21% 22.35% 2017-07-21
کبالت 57,500.00 0.00 0.00% -1.69% 3.56% 135.35% 2017-07-20
سرب 2,184.50 23.75 1.04% -0.57% 13.40% 26.95% 2017-07-20
آلومینیوم 1,892.25 33.00 -1.71% -1.61% 0.42% 14.80% 2017-07-20
قلع 20,225.00 315.00 1.61% -0.35% 2.47% 10.97% 2017-07-20
روی 2,717.50 12.50 -0.45% -0.45% 12.43% 30.14% 2017-07-20
نیکل 9,445.00 81.75 0.92% -4.11% 2.59% -10.43% 2017-07-20
مولیبدن 15,750.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 2017-07-20
فولاد 312.50 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2017-07-20
سنگ آهن 69.00 0.50 0.79% 0.79% 14.29% 9.40% 2017-07-20
Iron Ore 62% fe 65.4900 0.50 -0.76% 2.07% 19.84% 16.68% 2017-07-20
زغال سنگ 86.85 0.85 0.99% 3.64% 9.31% 37.90% 2017-07-20
Lithium 112.8100 0.38 -0.34% 1.92% 4.03% 23.61% 2017-07-19

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 964.00 16.00 1.69% 8.56% 14.22% 32.78% 2017-07-20
صفحه اول CRB 180.31 0.26 -0.14% 2.34% 6.64% -2.28% 2017-07-20
صفحه اول LME 2,848.80 0.00 0.00% 3.90% 2.18% 27.36% 2017-07-20
S&P GSCI 2,203.1470 9.37 0.44% -2.80% -0.36% -5.55% 2017-07-20