بازارهای کالایی

شاخص های اقتصادی
انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 49.8828 0.06 -0.11% -1.67% 1.37% 1.59% 2017-05-29
Brent 52.0641 0.01 0.03% -3.35% 1.06% 4.63% 2017-05-29
گاز طبیعی 3.2173 0.02 -0.46% -3.39% 0.07% 48.26% 2017-05-29
بنزین 1.6475 0.01 0.52% -0.91% 7.88% 1.70% 2017-05-29
سوخت گرمایشی 1.5639 0.00 0.25% -2.39% 5.11% 3.57% 2017-05-29
اتانول 1.5124 0.01 -0.50% 2.88% -4.22% -7.21% 2017-05-29
Naphtha 435.96 0.70 0.16% -0.55% -6.81% 8.40% 2017-05-26
Propane 0.64 0.00 0.19% -0.30% -1.84% 24.22% 2017-05-26

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,268.2279 0.29 0.02% 0.65% 0.95% 5.23% 2017-05-29
نقره 17.4243 0.04 0.24% 1.78% 3.47% 9.11% 2017-05-29
پلاتین 960.20 4.70 0.49% 1.50% 3.81% -0.34% 2017-05-29
پالادیوم 797.55 7.55 0.96% 3.51% -2.08% 47.77% 2017-05-29

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ذرت 374.2500 5.00 1.35% -0.20% 1.35% -9.27% 2017-05-26
سویا 926.5000 13.00 -1.38% -3.14% -3.39% -14.69% 2017-05-26
گندم 438.2500 7.50 1.74% 0.92% -0.62% -8.94% 2017-05-26
پنبه 77.09 0.07 -0.09% -2.97% -2.81% 19.93% 2017-05-26
برنج 10.9222 0.07 -0.64% 0.85% 15.82% 1.51% 2017-05-29
Cheese 1.5420 0.00 0.00% -0.13% 3.35% 9.13% 2017-05-26
Palm Oil 2,787.00 53.00 -1.87% -3.90% 2.09% 6.33% 2017-05-29
Milk 15.61 0.00 0.00% 0.06% 2.83% 21.95% 2017-05-26
لاستیک 211.70 10.70 -4.81% -2.08% -1.76% 30.76% 2017-05-29
آب پرتقال 138.60 2.65 1.95% -0.82% -11.27% -5.39% 2017-05-26
قهوه 131.20 1.90 1.47% -0.68% 1.31% 8.16% 2017-05-26
چوب 354.20 1.20 0.34% -2.42% -6.22% 14.52% 2017-05-26
جو دو سر 244.2500 2.25 0.93% -1.01% 2.30% 26.55% 2017-05-26
پشم 1,495.00 0.00 0.00% -0.78% 0.66% 17.89% 2017-05-26
كاكائو 1,911.00 34.00 1.81% -5.77% 1.87% -36.41% 2017-05-26
کلزا 515.50 1.30 -0.25% -1.96% -2.11% 0.66% 2017-05-29
شکر 15.05 0.61 -3.90% -8.12% -0.86% -14.10% 2017-05-26
Tea 3.15 0.19 -5.69% 1.94% 6.42% 28.57% 2017-05-15

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 122.7000 1.23 -0.99% -0.61% -9.51% 2.51% 2017-05-26
خوک بدون چربی 81.8250 0.88 1.08% 2.92% 22.31% 1.61% 2017-05-26
Poultry 3.6300 0.94 34.94% -0.82% 2.83% -2.68% 2017-05-26
گوشت گاو 9.80 0.00 0.00% -0.89% 4.47% 2.14% 2017-05-26
فیدر گاو 146.9500 3.43 2.39% 2.51% 4.33% 0.17% 2017-05-26

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.5547 0.00 0.00% -1.32% -3.59% 21.65% 2017-05-29
کبالت 55,750.00 250.00 0.46% 0.46% -0.91% 134.41% 2017-05-26
سرب 2,104.75 5.50 -0.27% -2.69% -4.36% 23.45% 2017-05-26
آلومینیوم 1,948.75 15.00 0.78% 0.78% -0.41% 24.83% 2017-05-26
قلع 20,558.00 280.00 1.39% 2.79% 4.22% 27.60% 2017-05-26
روی 2,631.00 100.50 3.97% 3.44% 1.13% 43.67% 2017-05-26
نیکل 9,040.00 26.50 0.28% 1.90% 1.58% 5.83% 2017-05-26
مولیبدن 17,250.00 0.00 0.00% 0.00% 15.00% 14.62% 2017-05-26
فولاد 312.50 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 247.22% 2017-05-26
سنگ آهن 59.00 1.50 -2.44% % -9.09% 13.21% 2017-05-26
Iron Ore 62% fe 61.2500 0.15 -0.24% -1.07% -12.62% 11.49% 2017-05-26
زغال سنگ 73.40 0.13 -0.18% -1.14% -9.96% 38.44% 2017-05-26
Lithium 110.8300 1.35 1.23% 4.07% 3.47% 29.10% 2017-05-25

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 912.00 6.00 -0.65% -4.60% -19.58% 50.50% 2017-05-26
صفحه اول CRB 183.68 0.86 0.47% -1.64% 0.91% -1.73% 2017-05-26
صفحه اول LME 2,769.80 0.00 0.00% 0.40% -1.27% 23.06% 2017-05-26
S&P GSCI 2,256.8250 15.57 0.68% 2.90% 2.98% -1.68% 2017-05-26