بازارهای کالایی

شاخص های اقتصادی
انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 68.2600 0.03 -0.04% 1.29% 4.74% 37.57% 2018-04-20
Brent 73.4917 0.17 -0.23% 1.26% 5.79% 41.44% 2018-04-20
گاز طبیعی 2.7436 0.08 3.16% 0.31% 4.00% -11.53% 2018-04-20
بنزین 2.0872 0.01 0.33% 1.05% 3.73% 26.92% 2018-04-20
سوخت گرمایشی 2.1120 0.01 0.30% 0.56% 5.41% 35.97% 2018-04-20
اتانول 1.4995 0.01 -0.66% 0.77% 1.94% -7.67% 2018-04-20
Naphtha 603.86 1.53 0.25% 0.35% 5.81% 28.64% 2018-04-20
Propane 0.80 0.00 -0.02% -0.52% 1.68% 23.15% 2018-04-20
Uranium 20.5000 0.00 0.00% -0.73% -7.87% -9.89% 2018-04-20

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,332.36 15.48 -1.15% -0.94% 0.04% 3.77% 2018-04-20
نقره 17.0632 0.17 -0.96% 2.68% 3.26% -4.57% 2018-04-20
پلاتین 922.50 10.00 -1.07% -0.54% -3.30% -3.81% 2018-04-20
پالادیوم 1,030.00 4.50 0.44% 4.36% 4.04% 29.56% 2018-04-20
Rhodium 2,100.00 5.00 0.24% 1.45% 7.97% 104.88% 2018-04-19
Manganese 41.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 36.67% 2018-04-19
Neodymium 435,000.00 2,500.00 -0.57% -1.69% -3.33% 22.54% 2018-04-19

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 1,030.1357 9.00 -0.87% -2.29% 0.04% 8.32% 2018-04-20
گندم 464.2292 13.25 -2.78% -1.75% 2.37% 14.62% 2018-04-20
پنبه 85.47 2.50 3.01% 2.47% 3.49% 5.92% 2018-04-20
برنج 13.0029 0.07 -0.51% -0.86% 5.40% 33.09% 2018-04-20
Palm Oil 2,410.00 22.00 0.92% 0.75% -1.99% -8.50% 2018-04-20
Cheese 1.5770 0.00 0.00% 0.83% 1.22% 5.70% 2018-04-20
Milk 14.52 0.01 0.07% 0.76% 1.68% -4.47% 2018-04-20
جو دو سر 232.4375 2.50 -1.07% -0.77% 0.41% 6.87% 2018-04-20
لاستیک 180.30 0.80 0.45% 3.09% 1.58% -33.10% 2018-04-20
آب پرتقال 143.25 0.10 0.07% 1.56% 4.45% -8.99% 2018-04-20
Tea 3.08 0.00 0.00% -1.60% -6.10% 0.65% 2018-04-19
قهوه 115.75 1.50 1.31% -1.32% -2.61% -10.62% 2018-04-20
پشم 1,805.00 29.00 1.63% 1.63% 3.08% 19.38% 2018-04-19
كاكائو 2,749.00 82.00 -2.90% 7.22% 8.91% 50.63% 2018-04-20
شکر 11.64 0.11 -0.94% -3.64% -8.13% -28.33% 2018-04-20
کلزا 534.80 0.40 0.07% 2.12% 2.65% 0.81% 2018-04-20
چوب 548.60 3.60 -0.65% 4.14% 13.63% 38.85% 2018-04-20
ذرت 376.5232 5.00 -1.31% -2.52% 0.41% 5.47% 2018-04-20

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 119.1550 1.20 1.02% 2.24% 1.24% -8.20% 2018-04-20
فیدر گاو 138.4735 1.10 0.80% -0.65% 1.24% -0.06% 2018-04-20
Poultry 2.96 0.02 -0.67% -2.63% -7.50% -19.13% 2018-04-19
گوشت گاو 9.57 0.04 -0.42% -1.34% 0.63% -5.53% 2018-04-19
خوک بدون چربی 70.0416 0.08 -0.11% 0.49% 11.93% 11.13% 2018-04-20

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 3.1323 0.00 0.14% 2.11% 2.75% 23.49% 2018-04-20
Bitumen 2,798.00 20.00 -0.71% 0.58% 4.95% 15.14% 2018-04-20
فولاد 3,731.00 48.00 -1.27% 0.43% 0.76% 18.33% 2018-04-20
سرب 2,373.75 0.00 0.00% 1.88% 0.92% 10.79% 2018-04-19
آلومینیوم 2,489.00 4.00 0.16% 7.05% 19.89% 28.73% 2018-04-20
قلع 21,660.00 210.00 0.98% 3.64% 4.76% 9.67% 2018-04-20
روی 3,240.50 17.50 0.54% 4.74% 1.17% 25.41% 2018-04-20
نیکل 15,224.00 0.00 0.00% 11.36% 13.54% 63.79% 2018-04-19
کبالت 91,250 0.00 0.00% -0.82% 1.11% 66.67% 2018-04-19
زغال سنگ 93.45 0.00 0.00% 1.22% 2.10% 11.38% 2018-04-20
مولیبدن 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 19.05% 66.67% 2018-04-19
Iron Ore 62% fe 65.05 0.44 -0.67% 0.67% -9.08% -7.95% 2018-04-20
سنگ آهن 68.50 3.00 4.58% 5.38% 0.74% 3.01% 2018-04-19
Soda Ash 1,910.00 0.00 0.00% 2.85% 12.16% 17.28% 2018-04-18
Lithium 130.70 0.83 0.64% 2.63% -1.61% 24.10% 2018-04-19

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
صفحه اول CRB 206.08 1.13 -0.54% 1.32% 4.12% 12.95% 2018-04-19
صفحه اول LME 3,493.70 0.00 0.00% 5.04% 8.27% 27.13% 2018-04-19
S&P GSCI 2,736.87 0.00 0.00% 1.72% 6.40% 21.74% 2018-04-19
خشک بالتیک 1,281.00 80.00 6.66% 26.33% 14.68% 9.49% 2018-04-20