شاخص یاب

بازارهای کالایی

شاخص های اقتصادی
انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 68.3215 0.91 -1.31% -4.82% -4.64% 31.64% 2018-10-22
Brent 79.2010 0.75 -0.94% -1.95% -0.87% 38.05% 2018-10-22
گاز طبیعی 3.1724 0.08 -2.58% -2.15% 4.43% 6.07% 2018-10-22
بنزین 1.8828 0.03 -1.77% -3.17% -8.37% 12.18% 2018-10-22
سوخت گرمایشی 2.3027 0.01 -0.45% -0.99% 0.73% 28.80% 2018-10-22
اتانول 1.2631 0.00 0.32% -3.43% 0.97% -10.99% 2018-10-22
Naphtha 672.36 2.07 0.31% -0.52% 0.20% 30.70% 2018-10-19
Propane 0.99 0.01 -0.59% -0.89% -6.46% 6.96% 2018-10-19
Uranium 27.6000 0.10 -0.36% 0.36% 0.55% 36.97% 2018-10-19

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,222.94 5.01 -0.41% -0.29% 2.04% -4.58% 2018-10-22
نقره 14.5304 0.06 -0.41% -0.80% 2.15% -14.75% 2018-10-22
پلاتین 822.00 8.00 -0.96% -2.00% -0.24% -10.75% 2018-10-22
پالادیوم 1,105.72 25.22 2.33% 2.05% 4.41% 15.30% 2018-10-22
Manganese 41.50 0.00 0.00% 3.75% 1.22% 40.68% 2018-10-19
Neodymium 407,500.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -23.11% 2018-10-19
Rhodium 2,490.00 0.00 0.00% -2.92% 2.05% 63.28% 2018-10-19

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 860.9635 3.50 0.41% -3.43% 2.37% -12.21% 2018-10-22
گندم 511.7568 4.00 -0.78% -2.52% -2.89% 17.17% 2018-10-22
پنبه 79.20 1.28 1.64% 0.61% 0.60% 13.60% 2018-10-22
برنج 10.9459 0.09 -0.77% 1.82% 11.35% -10.86% 2018-10-22
Cheese 1.5750 0.00 0.06% -0.25% -4.72% -8.43% 2018-10-22
Palm Oil 2,145.00 20.00 0.94% -0.14% 0.37% -22.48% 2018-10-22
Milk 15.55 0.00 0.00% -0.38% -3.66% -6.38% 2018-10-22
لاستیک 148.40 1.00 0.68% -3.70% 0.95% -22.22% 2018-10-22
پشم 1,970.00 0.00 0.00% -2.62% -5.33% 25.64% 2018-10-19
Tea 3.36 0.07 2.13% -3.17% -5.62% -2.33% 2018-10-19
کلزا 502.50 7.80 1.58% 0.92% 2.70% 0.06% 2018-10-22
آب پرتقال 138.50 1.00 -0.72% -4.38% -5.43% -9.33% 2018-10-22
چوب 321.50 4.40 -1.35% -1.14% -5.33% -26.19% 2018-10-22
شکر 13.82 0.07 -0.50% 2.90% 33.14% -0.43% 2018-10-22
كاكائو 2,190.00 28.00 1.30% 2.29% -2.01% 3.11% 2018-10-22
قهوه 120.95 1.15 -0.94% 1.34% 22.79% -2.73% 2018-10-22
جو دو سر 296.3852 1.00 0.34% -1.29% 14.32% 8.37% 2018-10-22
ذرت 369.6962 2.50 0.68% -2.26% 2.55% 5.25% 2018-10-22

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 112.9860 0.65 0.58% 0.59% 0.48% 1.31% 2018-10-22
خوک بدون چربی 53.0773 1.40 2.71% -3.50% -13.34% -16.45% 2018-10-22
گوشت گاو 10.16 0.06 -0.59% -0.49% 0.20% 6.28% 2018-10-19
Poultry 4.40 0.00 0.00% 1.38% 1.62% 17.65% 2018-10-19
فیدر گاو 155.6977 0.65 0.42% 0.39% -0.80% 1.35% 2018-10-22

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.7865 0.01 0.34% 0.22% -1.05% -12.21% 2018-10-22
Bitumen 3,726.00 12.00 -0.32% 5.55% 6.28% 52.83% 2018-10-16
فولاد 4,511.00 189.00 -4.02% -3.11% 0.42% 19.40% 2018-10-16
کبالت 60,000 750.00 -1.23% -2.83% 0.00% 0.42% 2018-10-19
زغال سنگ 111.17 0.52 0.47% 3.37% -0.70% 14.55% 2018-10-19
سرب 1,975.00 6.00 -0.30% -4.52% -0.83% -20.71% 2018-10-19
آلومینیوم 2,003.00 10.00 -0.50% -0.84% -1.14% -6.23% 2018-10-19
قلع 19,170.00 145.00 0.76% -0.54% 1.59% -2.07% 2018-10-19
روی 2,626.00 57.50 -2.14% 0.77% 7.89% -15.26% 2018-10-19
نیکل 12,372.00 96.00 0.78% -1.65% -1.35% 4.89% 2018-10-19
مولیبدن 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 58.73% 2018-10-19
سنگ آهن 73.50 1.00 1.38% 5.00% 5.76% 23.53% 2018-10-19
Soda Ash 1,922.86 0.00 0.00% 2.91% 4.91% -15.48% 2018-10-19
Iron Ore 62% fe 71.4000 0.00 0.00% 1.29% 3.98% 17.65% 2018-10-19
Lithium 115.94 0.20 -0.17% 1.14% -8.22% -20.78% 2018-10-19

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,576.00 11.00 0.70% 4.03% 14.79% -0.13% 2018-10-19
صفحه اول LME 2,979.20 0.00 0.00% 0.05% 2.15% -8.53% 2018-10-19
S&P GSCI 2,798.80 11.50 0.41% -1.19% 1.04% 19.42% 2018-10-19
صفحه اول CRB 203.44 0.09 0.04% -0.30% 2.54% 8.67% 2018-10-22