بازارهای کالایی

شاخص های اقتصادی
انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 62.5585 0.84 1.36% 5.51% -1.59% 11.35% 2018-02-19
Brent 65.1196 0.14 0.22% 4.04% -5.25% 15.91% 2018-02-19
گاز طبیعی 2.5628 0.00 0.12% 0.42% -20.51% -7.45% 2018-02-19
بنزین 1.7818 0.03 1.67% 6.15% -5.23% 18.58% 2018-02-19
سوخت گرمایشی 1.9104 0.02 0.99% 2.98% -7.67% 16.25% 2018-02-16
اتانول 1.4840 0.00 -0.13% 5.77% 9.20% -0.93% 2018-02-16
Naphtha 549.66 1.16 0.21% 1.76% -7.54% 10.31% 2018-02-16
Propane 0.82 0.00 -0.30% 0.84% -12.55% 5.13% 2018-02-16

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,344.11 1.07 -0.08% 1.61% 0.78% 8.57% 2018-02-19
نقره 16.6365 0.03 -0.19% 0.55% -2.20% -7.63% 2018-02-19
پلاتین 1,002.50 0.00 0.00% 3.31% 0.75% 0.20% 2018-02-19
پالادیوم 1,033.00 11.50 -1.10% 4.93% -5.94% 33.81% 2018-02-19

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 1,020.0277 1.50 -0.15% 1.82% 3.64% -1.16% 2018-02-19
گندم 457.0930 0.66 -0.14% -1.49% 7.36% 4.84% 2018-02-19
پنبه 75.72 0.31 0.41% -1.25% -7.82% 2.99% 2018-02-16
برنج 12.0179 0.00 -0.02% -2.79% -1.11% 29.22% 2018-02-19
Palm Oil 2,530.00 25.00 1.00% -0.78% 2.64% -17.67% 2018-02-19
Cheese 1.4790 0.00 0.00% -0.14% -1.60% -12.23% 2018-02-16
Milk 13.49 0.03 0.22% 0.15% -2.53% -20.04% 2018-02-16
لاستیک 183.40 12.40 7.25% 1.16% -10.27% -43.76% 2018-02-19
آب پرتقال 151.20 2.25 1.51% 2.44% 8.00% -13.82% 2018-02-16
جو دو سر 266.4963 1.25 -0.47% -3.09% 0.56% 5.54% 2018-02-19
کلزا 503.10 1.90 0.38% 1.04% 2.74% -2.63% 2018-02-16
Tea 3.17 0.07 -2.16% -2.16% -2.76% -3.65% 2018-02-16
چوب 507.80 7.10 1.42% 5.13% 6.59% 40.55% 2018-02-16
قهوه 117.95 3.80 -3.12% -3.20% -4.18% -21.55% 2018-02-16
كاكائو 2,138.00 1.00 0.05% 5.27% 7.71% 5.32% 2018-02-16
پشم 1,812.00 0.00 0.00% -0.33% -0.28% 25.83% 2018-02-16
شکر 13.38 0.24 -1.76% -2.12% -0.30% -35.67% 2018-02-16
ذرت 367.3270 0.25 -0.07% 0.09% 4.35% -0.52% 2018-02-19

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 130.3250 0.23 0.17% 2.52% 6.87% 9.42% 2018-02-17
فیدر گاو 149.7250 0.10 -0.07% 2.41% 1.25% 20.21% 2018-02-16
خوک بدون چربی 68.1500 1.58 -2.26% -6.87% -6.29% -3.13% 2018-02-16
گوشت گاو 10.01 0.00 0.00% 0.60% -1.48% -0.40% 2018-02-16
Poultry 3.34 0.01 -0.30% -0.60% -9.49% -9.49% 2018-02-16

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.9002 0.34 -10.52% -5.73% -8.73% 9.03% 2018-02-19
Bitumen 2,664.00 8.00 -0.30% 12.98% 3.26% -2.06% 2018-02-14
فولاد 3,945.00 14.00 0.36% 0.64% -16.05% 7.46% 2018-02-14
سرب 2,615.50 14.25 -0.54% 3.13% 2.93% 13.64% 2018-02-16
آلومینیوم 2,208.00 43.00 1.99% 4.00% 0.73% 16.21% 2018-02-16
قلع 21,750.00 180.00 0.83% 3.45% 6.12% 9.30% 2018-02-16
روی 3,575.00 5.00 0.14% 5.61% 6.16% 23.96% 2018-02-16
نیکل 13,870.50 236.50 -1.68% 7.25% 12.30% 25.02% 2018-02-16
زغال سنگ 99.70 2.10 2.15% 6.57% -6.39% 24.47% 2018-02-19
کبالت 81,500 0.00 0.00% 0.31% 5.50% 70.68% 2018-02-16
مولیبدن 15,750.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 2018-02-16
سنگ آهن 78.00 0.00 0.00% 0.00% 3.31% -16.13% 2018-02-16
Lithium 137.74 1.26 -0.91% 3.78% -9.54% 39.30% 2018-02-16

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
صفحه اول LME 3,438.80 0.00 0.00% 5.14% 2.65% 17.65% 2018-02-16
خشک بالتیک 1,087.00 3.00 0.28% -3.21% -3.72% 43.59% 2018-02-19
S&P GSCI 2,555.67 11.98 0.47% 3.28% -2.48% 6.79% 2018-02-16
صفحه اول CRB 197.05 0.13 0.07% 2.72% -1.32% 1.85% 2018-02-16