شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازارهای کالایی

  • داده های زنده
  • پیش بینی
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
نفت خام
53.1911 6,038,254 1.4 -2.56% 0.84% -12.98% -25.90% Oct 14 -
برنت
58.9579 6,692,901 1.45 -2.40% 1.04% -13.51% -27.01% Oct 14 -
گاز طبیعی
2.2913 260,108 0.07 3.34% -0.51% -14.54% -29.33% Oct 14 -
بنزین
1.6051 182,211 0.03 -1.90% 2.27% -8.41% -17.45% Oct 14 -
سوخت گرمایشی
1.9235 218,356 0.04 -1.92% 1.06% -7.69% -17.29% Oct 14 -
اتانول
1.4973 169,973 0.01 -0.66% 7.26% 7.10% 14.47% Oct 14 -
نفتا
493.91 56,068,663 9.78 2.02% 5.47% 8.63% -26.92% Oct 11 -
پروپان
0.47 53,354 0 -0.91% 3.43% 9.29% -53.01% Oct 11 -
اورانیوم
24.9000 2,826,648 0 0.00% -1.39% 0.00% -9.45% Oct 11 -
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
طلا
1,491.26 169,287,835 1.31 0.09% -0.14% -0.44% 21.58% Oct 14 -
نقره
17.5814 1,995,841 0.01 0.06% 0.84% -1.51% 20.03% Oct 14 -
پلاتین
898.03 101,944,366 8.53 0.96% 2.46% -4.14% 7.07% Oct 14 -
پالادیوم
1,691.00 191,962,320 8.01 -0.47% 1.87% 5.39% 56.07% Oct 14 -
منگنز
36.25 4,115,100 0 0.00% -2.03% -2.03% -9.38% Oct 11 -
نئودیمیم
405,500.00 46,032,360,000 0 0.00% -0.49% -1.93% -0.49% Oct 11 -
رودیوم
5,275.00 598,818,000 125 2.43% 1.44% 11.64% 109.74% Oct 11 -
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
سویا
933.7653 106,001,037 4 -0.43% 2.02% 3.75% 4.74% Oct 14 -
گندم
508.5000 57,724,920 0.5 0.10% 3.93% 4.04% -3.14% Oct 14 -
پنبه
63.77 7,239,170 0.11 -0.17% 4.97% 3.54% -18.99% Oct 14 -
برنج
12.0450 1,367,348 0.02 -0.12% 3.30% 0.92% 12.05% Oct 14 -
روغن نخل
2,389.00 271,199,280 11 -0.46% -0.13% -2.41% 11.22% Oct 14 -
پنیر
1.9660 223,180 0 0.20% 2.61% 3.15% 24.43% Oct 11 -
شیر
18.63 2,114,878 0.01 -0.05% 0.81% 1.58% 19.42% Oct 14 -
لاستیک
151.00 17,141,520 0.7 0.47% 1.34% -8.93% -2.01% Oct 11 -
قهوه
94.70 10,750,344 1 1.07% -2.37% -6.05% -20.65% Oct 14 -
جو دو سر
291.0698 33,042,244 2.75 0.95% 3.40% 3.58% -3.06% Oct 14 -
آب پرتقال
98.30 11,159,016 0.9 0.92% -4.98% -3.67% -32.14% Oct 14 -
چوب
369.40 41,934,288 6.4 1.76% 1.01% -2.79% 13.59% Oct 11 -
پشم
1,543.00 175,161,360 0 0.00% 2.12% 0.52% -23.73% Oct 11 -
چای
3.14 356,453 0 0.00% 1.62% -1.26% -4.56% Oct 11 -
كاكائو
2,470.00 280,394,400 36 -1.44% 1.98% 3.65% 15.37% Oct 14 -
کلزا
459.90 52,207,848 0.4 0.09% -0.17% 2.86% -7.63% Oct 11 -
شکر
12.56 1,425,811 0.15 1.21% 0.32% 13.26% -6.48% Oct 14 -
ذرت
396.7687 45,041,183 1.5 -0.38% 2.52% 6.09% 4.90% Oct 14 -
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
گاو زنده
109.2802 12,405,488 0.18 -0.16% 1.80% 10.69% -3.61% Oct 14 -
0
مرغ
4.63 525,598 0 0.00% 1.09% 0.87% 6.68% Oct 11 -
گوشت گاو
11.12 1,262,342 0.05 0.45% 1.28% 3.54% 7.86% Oct 11 -
فیدر گاو
143.6021 16,301,710 0.5 -0.35% 1.15% 4.93% -7.41% Oct 14 -
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
مس
2.5995 295,095 0.02 -0.90% 1.07% -0.82% -6.51% Oct 14 -
قیر طبیعی
3,062.00 347,598,240 20 -0.65% -3.10% -12.71% -18.08% Oct 14 -
فولاد
3,645.00 413,780,400 42 1.17% -0.11% -4.58% -22.45% Oct 14 -
زغال سنگ
68.05 7,725,036 0.38 -0.56% -1.42% -5.35% -37.03% Oct 14 -
کبالت
36,000 4,086,720,000 0 0.00% 4.35% -1.37% -41.70% Oct 11 -
سرب
2,177.25 247,161,420 19 0.88% 0.68% 5.18% 4.03% Oct 11 -
آلومینیوم
1,722.00 195,481,440 31 -1.77% 0.17% -4.49% -15.05% Oct 11 -
قلع
16,525.00 1,875,918,000 75 0.46% 0.30% -3.50% -13.69% Oct 11 -
روی
2,419.00 274,604,880 31 1.30% 5.17% 3.07% -6.93% Oct 11 -
نیکل
17,736.50 2,013,447,480 74.5 -0.42% -0.95% -2.29% 41.50% Oct 11 -
مولیبدن
27.27 3,095,690 0 0.00% -1.55% -1.55% -6.93% Oct 11 -
سنگ آهن
90.50 10,273,560 0 0.00% -2.69% -3.72% 29.29% Oct 11 -
سودا خاکستر
1,750.00 198,660,000 10 0.57% 0.57% 0.57% -8.31% Oct 14 -
آهن 62٪ آهن
92.8600 10,541,467 0.15 -0.16% 0.74% -1.36% 31.74% Oct 11 -
لیتیم
96.40 10,943,328 2.09 2.22% 1.92% -2.72% -17.68% Oct 11 -
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک
1,924.00 218,412,480 5 -0.26% 8.89% -17.46% 21.46% Oct 11 -
صفحه اول CRB
184.71 20,968,279 0.95 -0.51% 1.20% -4.26% -10.31% Oct 14 -
صفحه اول LME
2,811.10 319,116,072 2.4 -0.09% 1.86% -1.02% -6.20% Oct 11 -
S & P GSCI
2,432.01 276,081,775 43.31 1.81% 2.66% 1.68% -14.74% Oct 11 -
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
نفت خام
53.1911 6,038,254 1.4 -2.56%
دلار: 52.6086
ریال: 5,972,128
دلار: 51.0975
ریال: 5,800,588
دلار: 49.6297
ریال: 5,633,964
دلار: 48.2052
ریال: 5,472,254
برنت
58.9579 6,692,901 1.45 -2.40%
دلار: 57.7671
ریال: 6,557,721
دلار: 56.1567
ریال: 6,374,909
دلار: 54.5878
ریال: 6,196,807
دلار: 53.0666
ریال: 6,024,120
گاز طبیعی
2.2913 260,108 0.07 3.34%
دلار: 2.2212
ریال: 252,151
دلار: 2.1215
ریال: 240,833
دلار: 2.0263
ریال: 230,026
دلار: 1.9352
ریال: 219,684
بنزین
1.6051 182,211 0.03 -1.90%
دلار: 1.5222
ریال: 172,800
دلار: 1.4741
ریال: 167,340
دلار: 1.4276
ریال: 162,061
دلار: 1.3825
ریال: 156,941
سوخت گرمایشی
1.9235 218,356 0.04 -1.92%
دلار: 1.8584
ریال: 210,966
دلار: 1.8156
ریال: 206,107
دلار: 1.7739
ریال: 201,373
دلار: 1.733
ریال: 196,730
اتانول
1.4973 169,973 0.01 -0.66%
دلار: 1.5253
ریال: 173,152
دلار: 1.5003
ریال: 170,314
دلار: 1.4757
ریال: 167,521
دلار: 1.4515
ریال: 164,774
نفتا
493.91 56,068,663 9.78 2.02%
دلار: 465.8
ریال: 52,877,616
دلار: 452.52
ریال: 51,370,070
دلار: 439.62
ریال: 49,905,662
دلار: 427.11
ریال: 48,485,527
پروپان
0.47 53,354 0 -0.91%
دلار: 0.43
ریال: 48,814
دلار: 0.42
ریال: 47,678
دلار: 0.4
ریال: 45,408
دلار: 0.39
ریال: 44,273
اورانیوم
24.9000 2,826,648 0 0.00%
دلار: 25.4474
ریال: 2,888,789
دلار: 25.2473
ریال: 2,866,073
دلار: 25.0472
ریال: 2,843,358
دلار: 24.8497
ریال: 2,820,938
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
طلا
1,491.26 169,287,835 1.31 0.09%
دلار: 1,461.37
ریال: 165,894,722
دلار: 1,447.80
ریال: 164,354,256
دلار: 1,434.38
ریال: 162,830,818
دلار: 1,420.96
ریال: 161,307,379
نقره
17.5814 1,995,841 0.01 0.06%
دلار: 16.7934
ریال: 1,906,387
دلار: 16.5394
ریال: 1,877,553
دلار: 16.2904
ریال: 1,849,286
دلار: 16.0449
ریال: 1,821,417
پلاتین
898.03 101,944,366 8.53 0.96%
دلار: 867.8
ریال: 98,512,656
دلار: 853.86
ریال: 96,930,187
دلار: 840.11
ریال: 95,369,287
دلار: 826.52
ریال: 93,826,550
پالادیوم
1,691.00 191,962,320 8.01 -0.47%
دلار: 1,637.27
ریال: 185,862,890
دلار: 1,600.94
ریال: 181,738,709
دلار: 1,565.44
ریال: 177,708,749
دلار: 1,530.61
ریال: 173,754,847
منگنز
36.25 4,115,100 0 0.00%
دلار: 36.71
ریال: 4,167,319
دلار: 36.42
ریال: 4,134,398
دلار: 36.13
ریال: 4,101,478
دلار: 35.85
ریال: 4,069,692
نئودیمیم
405,500.00 46,032,360,000 0 0.00%
دلار: 400,246.50
ریال: 45,435,982,680
دلار: 393,115.25
ریال: 44,626,443,180
دلار: 386,106.25
ریال: 43,830,781,500
دلار: 379,260.25
ریال: 43,053,623,580
رودیوم
5,275.00 598,818,000 125 2.43%
دلار: 5,235.24
ریال: 594,304,445
دلار: 5,137.07
ریال: 583,160,186
دلار: 5,041.04
ریال: 572,258,861
دلار: 4,947.15
ریال: 561,600,468
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
سویا
933.7653 106,001,037 4 -0.43%
دلار: 892.4858
ریال: 101,314,988
دلار: 880.2698
ریال: 99,928,228
دلار: 868.2349
ریال: 98,562,026
دلار: 856.2905
ریال: 97,206,098
گندم
508.5000 57,724,920 0.5 0.10%
دلار: 473.3565
ریال: 53,735,430
دلار: 462.4553
ریال: 52,497,926
دلار: 451.8447
ریال: 51,293,410
دلار: 441.428
ریال: 50,110,907
پنبه
63.77 7,239,170 0.11 -0.17%
دلار: 58.6
ریال: 6,652,272
دلار: 57.48
ریال: 6,525,130
دلار: 56.37
ریال: 6,399,122
دلار: 55.29
ریال: 6,276,521
برنج
12.0450 1,367,348 0.02 -0.12%
دلار: 11.8491
ریال: 1,345,110
دلار: 11.6905
ریال: 1,327,106
دلار: 11.5332
ریال: 1,309,249
دلار: 11.3795
ریال: 1,291,801
روغن نخل
2,389.00 271,199,280 11 -0.46%
دلار: 2,306.48
ریال: 261,831,610
دلار: 2,244.63
ریال: 254,810,398
دلار: 2,184.43
ریال: 247,976,494
دلار: 2,125.89
ریال: 241,331,033
پنیر
1.9660 223,180 0 0.20%
دلار: 1.8764
ریال: 213,009
دلار: 1.8492
ریال: 209,921
دلار: 1.8223
ریال: 206,867
دلار: 1.7959
ریال: 203,871
شیر
18.63 2,114,878 0.01 -0.05%
دلار: 18.05
ریال: 2,049,036
دلار: 17.82
ریال: 2,022,926
دلار: 17.59
ریال: 1,996,817
دلار: 17.36
ریال: 1,970,707
لاستیک
151.00 17,141,520 0.7 0.47%
دلار: 152.06
ریال: 17,261,851
دلار: 147.74
ریال: 16,771,445
دلار: 143.54
ریال: 16,294,661
دلار: 139.46
ریال: 15,831,499
قهوه
94.70 10,750,344 1 1.07%
دلار: 98.43
ریال: 11,173,774
دلار: 95.78
ریال: 10,872,946
دلار: 93.21
ریال: 10,581,199
دلار: 90.7
ریال: 10,296,264
جو دو سر
291.0698 33,042,244 2.75 0.95%
دلار: 268.5126
ریال: 30,481,550
دلار: 261.2831
ریال: 29,660,858
دلار: 254.2743
ریال: 28,865,219
دلار: 247.4311
ریال: 28,088,378
آب پرتقال
98.30 11,159,016 0.9 0.92%
دلار: 97.11
ریال: 11,023,927
دلار: 94.53
ریال: 10,731,046
دلار: 92.03
ریال: 10,447,246
دلار: 89.59
ریال: 10,170,257
چوب
369.40 41,934,288 6.4 1.76%
دلار: 353.89
ریال: 40,173,593
دلار: 342.17
ریال: 38,843,138
دلار: 330.86
ریال: 37,559,227
دلار: 319.88
ریال: 36,312,778
پشم
1,543.00 175,161,360 0 0.00%
دلار: 1,582.77
ریال: 179,676,050
دلار: 1,557.03
ریال: 176,754,046
دلار: 1,531.61
ریال: 173,868,367
دلار: 1,506.67
ریال: 171,037,178
چای
3.14 356,453 0 0.00%
دلار: 3.01
ریال: 341,695
دلار: 2.88
ریال: 326,938
دلار: 2.75
ریال: 312,180
دلار: 2.63
ریال: 298,558
كاكائو
2,470.00 280,394,400 36 -1.44%
دلار: 2,386.57
ریال: 270,923,426
دلار: 2,332.35
ریال: 264,768,372
دلار: 2,279.36
ریال: 258,752,947
دلار: 2,227.59
ریال: 252,876,017
کلزا
459.90 52,207,848 0.4 0.09%
دلار: 447.28
ریال: 50,775,226
دلار: 443.31
ریال: 50,324,551
دلار: 439.34
ریال: 49,873,877
دلار: 435.46
ریال: 49,433,419
شکر
12.56 1,425,811 0.15 1.21%
دلار: 11.68
ریال: 1,325,914
دلار: 11.44
ریال: 1,298,669
دلار: 11.2
ریال: 1,271,424
دلار: 10.97
ریال: 1,245,314
ذرت
396.7687 45,041,183 1.5 -0.38%
دلار: 378.687
ریال: 42,988,548
دلار: 371.3102
ریال: 42,151,134
دلار: 364.0493
ریال: 41,326,877
دلار: 356.9815
ریال: 40,524,540
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
گاو زنده
109.2802 12,405,488 0.18 -0.16%
دلار: 103.037
ریال: 11,696,760
دلار: 101.4782
ریال: 11,519,805
دلار: 99.9508
ریال: 11,346,415
دلار: 98.4443
ریال: 11,175,397
مرغ
4.63 525,598 0 0.00%
دلار: 4.44
ریال: 504,029
دلار: 4.39
ریال: 498,353
دلار: 4.34
ریال: 492,677
دلار: 4.29
ریال: 487,001
گوشت گاو
11.12 1,262,342 0.05 0.45%
دلار: 10.85
ریال: 1,231,692
دلار: 10.79
ریال: 1,224,881
دلار: 10.73
ریال: 1,218,070
دلار: 10.68
ریال: 1,212,394
فیدر گاو
143.6021 16,301,710 0.5 -0.35%
دلار: 140.4596
ریال: 15,944,974
دلار: 138.2478
ریال: 15,693,890
دلار: 136.0787
ریال: 15,447,654
دلار: 133.9525
ریال: 15,206,288
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
مس
2.5995 295,095 0.02 -0.90%
دلار: 2.5225
ریال: 286,354
دلار: 2.4846
ریال: 282,052
دلار: 2.4474
ریال: 277,829
دلار: 2.4106
ریال: 273,651
قیر طبیعی
3,062.00 347,598,240 20 -0.65%
دلار: 3,057.30
ریال: 347,064,696
دلار: 2,928.34
ریال: 332,425,157
دلار: 2,804.81
ریال: 318,402,031
دلار: 2,686.39
ریال: 304,958,993
فولاد
3,645.00 413,780,400 42 1.17%
دلار: 3,557.66
ریال: 403,865,563
دلار: 3,464.87
ریال: 393,332,042
دلار: 3,374.28
ریال: 383,048,266
دلار: 3,286.24
ریال: 373,053,965
زغال سنگ
68.05 7,725,036 0.38 -0.56%
دلار: 70.49
ریال: 8,002,025
دلار: 69.32
ریال: 7,869,206
دلار: 68.17
ریال: 7,738,658
دلار: 67.04
ریال: 7,610,381
کبالت
36,000 4,086,720,000 0 0.00%
دلار: 35,550
ریال: 4,035,636,000
دلار: 34,155
ریال: 3,877,275,600
دلار: 32,815
ریال: 3,725,158,800
دلار: 31,531
ریال: 3,579,399,120
سرب
2,177.25 247,161,420 19 0.88%
دلار: 2,016.44
ریال: 228,906,269
دلار: 1,976.95
ریال: 224,423,364
دلار: 1,938.08
ریال: 220,010,842
دلار: 1,900.23
ریال: 215,714,110
آلومینیوم
1,722.00 195,481,440 31 -1.77%
دلار: 1,713.66
ریال: 194,534,683
دلار: 1,692.67
ریال: 192,151,898
دلار: 1,671.85
ریال: 189,788,412
دلار: 1,651.20
ریال: 187,444,224
قلع
16,525.00 1,875,918,000 75 0.46%
دلار: 15,889.66
ریال: 1,803,794,203
دلار: 15,652.55
ریال: 1,776,877,476
دلار: 15,420.28
ریال: 1,750,510,186
دلار: 15,189.62
ریال: 1,724,325,662
روی
2,419.00 274,604,880 31 1.30%
دلار: 2,261.58
ریال: 256,734,562
دلار: 2,220.34
ریال: 252,052,997
دلار: 2,180.03
ریال: 247,477,006
دلار: 2,140.41
ریال: 242,979,343
نیکل
17,736.50 2,013,447,480 74.5 -0.42%
دلار: 16,986.53
ریال: 1,928,310,886
دلار: 16,641.49
ریال: 1,889,141,945
دلار: 16,303.39
ریال: 1,850,760,833
دلار: 15,972.23
ریال: 1,813,167,550
مولیبدن
27.27 3,095,690 0 0.00%
دلار: 27.49
ریال: 3,120,665
دلار: 27.28
ریال: 3,096,826
دلار: 27.07
ریال: 3,072,986
دلار: 26.87
ریال: 3,050,282
سنگ آهن
90.50 10,273,560 0 0.00%
دلار: 90.7
ریال: 10,296,264
دلار: 88.46
ریال: 10,041,979
دلار: 86.28
ریال: 9,794,506
دلار: 84.15
ریال: 9,552,708
سودا خاکستر
1,750.00 198,660,000 10 0.57%
دلار: 1,724.34
ریال: 195,747,077
دلار: 1,708.85
ریال: 193,988,652
دلار: 1,693.37
ریال: 192,231,362
دلار: 1,678.23
ریال: 190,512,670
آهن 62٪ آهن
92.8600 10,541,467 0.15 -0.16%
دلار: 90.8102
ریال: 10,308,774
دلار: 88.7569
ریال: 10,075,683
دلار: 86.7501
ریال: 9,847,871
دلار: 84.7897
ریال: 9,625,327
لیتیم
96.40 10,943,328 2.09 2.22%
دلار: 95.31
ریال: 10,819,591
دلار: 93.8
ریال: 10,648,176
دلار: 92.32
ریال: 10,480,166
دلار: 90.86
ریال: 10,314,427
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
خشک بالتیک
1,924.00 218,412,480 5 -0.26%
دلار: 1,785.32
ریال: 202,669,526
دلار: 1,716.43
ریال: 194,849,134
دلار: 1,650.13
ریال: 187,322,758
دلار: 1,586.44
ریال: 180,092,669
صفحه اول CRB
184.71 20,968,279 0.95 -0.51%
دلار: 181.58
ریال: 20,612,962
دلار: 179.35
ریال: 20,359,812
دلار: 177.17
ریال: 20,112,338
دلار: 175.02
ریال: 19,868,270
صفحه اول LME
2,811.10 319,116,072 2.4 -0.09%
دلار: 2,750.87
ریال: 312,278,762
دلار: 2,722.52
ریال: 309,060,470
دلار: 2,694.45
ریال: 305,873,964
دلار: 2,666.65
ریال: 302,718,108
S & P GSCI
2,432.01 276,081,775 43.31 1.81%
دلار: 2,385.95
ریال: 270,853,044
دلار: 2,344.43
ریال: 266,139,694
دلار: 2,303.64
ریال: 261,509,213
دلار: 2,263.57
ریال: 256,960,466