بازارهای کالایی

شاخص های اقتصادی
انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 62.2500 0.09 -0.14% 0.21% 0.86% 28.01% 2018-03-17
Brent 66.2100 1.09 1.67% 1.10% 2.08% 28.09% 2018-03-16
گاز طبیعی 2.6880 0.01 0.26% -1.61% 3.02% -11.61% 2018-03-16
بنزین 1.9459 0.02 1.10% 2.18% 9.28% 20.77% 2018-03-16
سوخت گرمایشی 1.9105 0.00 -0.07% 1.30% -0.89% 26.18% 2018-03-17
اتانول 1.4930 0.02 -1.39% -1.13% 1.22% -2.35% 2018-03-16
Naphtha 563.17 3.31 0.59% 0.41% 2.16% 22.64% 2018-03-16
Propane 0.79 0.01 -0.86% 3.83% -4.12% 27.30% 2018-03-16

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,313.00 2.86 -0.22% -0.80% -2.58% 6.48% 2018-03-16
نقره 16.3000 0.07 -0.43% -1.78% -2.14% -6.38% 2018-03-16
پلاتین 943.00 11.30 -1.18% -2.24% -5.94% -2.53% 2018-03-16
پالادیوم 994.50 8.00 0.81% -0.12% -3.73% 27.58% 2018-03-16
Neodymium 457,500.00 0.00 0.00% -2.66% 2.81% 30.71% 2018-03-16

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 1,049.5000 8.75 0.84% 1.97% 2.76% 5.00% 2018-03-16
گندم 467.7500 11.00 -2.30% -4.35% 2.33% 8.72% 2018-03-16
پنبه 82.85 0.68 -0.81% -1.98% 6.89% 7.14% 2018-03-16
برنج 12.4500 0.01 0.09% 3.33% 3.60% 26.33% 2018-03-17
Palm Oil 2,438.00 4.00 0.16% 1.67% -3.64% -17.05% 2018-03-16
Cheese 1.5570 0.00 -0.06% 0.78% 5.27% 0.00% 2018-03-16
Milk 14.28 0.02 -0.14% 0.63% 5.93% -9.16% 2018-03-16
پشم 1,751.00 0.00 0.00% -1.52% -3.37% 13.26% 2018-03-16
کلزا 523.10 1.10 0.21% 2.67% 3.52% 3.50% 2018-03-16
لاستیک 182.60 3.20 -1.72% -0.87% 6.04% -32.24% 2018-03-16
آب پرتقال 138.30 0.50 -0.36% -1.11% -5.53% -24.36% 2018-03-16
جو دو سر 242.2500 8.75 -3.49% -6.65% -9.10% -3.39% 2018-03-16
چوب 489.10 40.90 -7.72% -3.15% -5.36% 31.83% 2018-03-16
قهوه 116.95 0.70 -0.60% -1.60% -1.06% -18.78% 2018-03-16
Tea 3.28 0.12 3.80% 3.80% 3.47% 9.70% 2018-03-16
كاكائو 2,522.00 14.00 -0.55% 1.78% 17.52% 19.19% 2018-03-16
شکر 12.65 0.09 -0.71% -1.48% -5.31% -28.53% 2018-03-16
ذرت 382.7500 4.00 -1.03% -0.07% 4.24% 5.30% 2018-03-16

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 121.2500 0.60 -0.49% -1.52% -6.96% 1.98% 2018-03-16
فیدر گاو 139.9750 0.65 -0.46% -1.79% -6.56% 6.47% 2018-03-16
گوشت گاو 9.57 0.04 -0.42% -1.54% -4.30% -3.43% 2018-03-16
Poultry 3.22 0.01 0.31% 0.63% -6.94% -11.54% 2018-03-16
خوک بدون چربی 65.4500 0.28 -0.42% -3.54% -5.42% -4.66% 2018-03-16

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 3.0960 0.00 0.10% -0.67% 6.75% 16.59% 2018-03-17
فولاد 3,844.00 140.00 -3.51% 0.13% -6.49% 2.34% 2018-03-16
Bitumen 2,692.00 26.00 0.98% 1.05% 1.36% 4.10% 2018-03-16
کبالت 89,000 1,250.00 1.42% 5.64% 9.54% 68.72% 2018-03-16
مولیبدن 20,000.00 500.00 2.56% 14.29% 26.98% 33.33% 2018-03-16
زغال سنگ 92.35 0.38 -0.41% -1.62% -12.30% 14.15% 2018-03-16
سرب 2,383.75 30.50 -1.26% 0.38% -7.75% 5.22% 2018-03-16
آلومینیوم 2,085.00 0.00 0.00% -1.65% -5.83% 8.48% 2018-03-16
قلع 21,000.00 25.00 -0.12% -1.87% -2.55% 3.19% 2018-03-16
روی 3,260.00 25.00 0.77% -0.52% -8.30% 13.83% 2018-03-16
نیکل 13,569.00 7.00 -0.05% -1.77% 0.19% 34.29% 2018-03-16
سنگ آهن 73.00 0.00 0.00% 0.00% -6.41% -17.05% 2018-03-16
Lithium 136.08 0.21 -0.15% 0.90% -1.84% 34.24% 2018-03-16

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
صفحه اول LME 3,282.70 0.00 0.00% -0.85% -4.24% 14.54% 2018-03-16
خشک بالتیک 1,143.00 7.00 -0.61% -4.83% 5.15% -5.15% 2018-03-16
S&P GSCI 2,563.07 19.21 0.76% 0.05% 0.29% 13.47% 2018-03-16
صفحه اول CRB 198.19 0.59 0.30% -0.32% 0.58% 6.45% 2018-03-16