شاخص یاب

بازارهای کالایی

شاخص های اقتصادی
انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 65.9200 0.46 0.70% -2.53% -4.13% 35.89% 2018-08-17
Brent 71.8492 0.30 0.42% -1.32% -1.44% 36.28% 2018-08-17
گاز طبیعی 2.9440 0.04 1.24% 0.00% 8.20% 1.76% 2018-08-17
بنزین 1.9784 0.01 -0.45% -2.98% -3.23% 21.82% 2018-08-17
سوخت گرمایشی 2.0976 0.00 0.06% -1.97% 0.35% 29.45% 2018-08-17
اتانول 1.3670 0.00 0.00% -0.22% -3.26% -9.29% 2018-08-17
Naphtha 629.75 0.18 0.03% -0.17% -0.11% 37.14% 2018-08-17
Propane 0.95 0.00 0.33% -0.97% 3.98% 25.43% 2018-08-17
Uranium 26.2500 0.00 0.00% 0.57% 11.70% 25.90% 2018-08-17

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,177.03 4.29 0.37% -2.79% -4.03% -8.34% 2018-08-17
نقره 14.7700 0.13 0.89% -3.29% -4.89% -12.77% 2018-08-17
پلاتین 781.75 4.50 0.58% -5.53% -3.90% -19.82% 2018-08-17
پالادیوم 910.50 21.00 2.36% 0.05% 0.44% -1.41% 2018-08-17
Rhodium 2,360.00 10.00 0.43% 1.07% 3.96% 124.76% 2018-08-17
Manganese 41.00 0.00 0.00% 6.49% 6.49% 38.98% 2018-08-17
Neodymium 407,500.00 0.00 0.00% 0.00% -1.21% -30.93% 2018-08-17

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 886.5000 1.00 0.11% 4.79% 5.25% -5.44% 2018-08-17
گندم 560.2500 18.00 3.32% 2.47% 13.30% 34.68% 2018-08-17
پنبه 81.75 0.38 -0.46% -4.79% -7.97% 18.98% 2018-08-17
برنج 10.3950 0.07 -0.62% -1.47% -12.09% -14.41% 2018-08-17
Cheese 1.5640 0.00 0.13% -0.19% 3.99% -5.95% 2018-08-17
Palm Oil 2,204.00 13.00 0.59% -0.09% 0.18% -17.61% 2018-08-17
Milk 15.01 0.02 0.13% -0.20% 5.33% -9.09% 2018-08-17
لاستیک 160.00 1.10 0.69% -2.02% -2.91% -23.81% 2018-08-17
قهوه 101.20 0.50 -0.49% -5.42% -3.25% -19.94% 2018-08-17
چوب 472.50 15.00 3.28% 13.88% -5.48% 29.35% 2018-08-17
پشم 2,089.00 0.00 0.00% 4.97% 5.45% 29.43% 2018-08-17
شکر 10.18 0.12 -1.17% -3.42% -8.12% -24.09% 2018-08-17
Tea 3.24 0.00 0.00% 4.18% 12.89% -1.82% 2018-08-17
كاكائو 2,115.00 11.00 0.52% 1.39% -9.50% 10.04% 2018-08-17
آب پرتقال 157.30 1.95 1.26% -2.78% -7.25% 16.17% 2018-08-17
کلزا 510.50 0.40 -0.08% 1.11% 3.78% 1.09% 2018-08-17
جو دو سر 258.4432 4.50 1.77% 0.66% 10.45% 1.45% 2018-08-17
ذرت 364.5000 0.75 -0.21% 1.89% 4.97% 3.55% 2018-08-17

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 109.5750 1.25 1.15% 1.22% 0.57% 3.01% 2018-08-17
خوک بدون چربی 58.7000 3.23 5.81% 7.12% -12.65% -11.23% 2018-08-17
گوشت گاو 9.62 0.03 -0.31% -2.34% 0.31% 2.34% 2018-08-17
Poultry 3.89 0.00 0.00% 1.30% -0.26% 10.51% 2018-08-17
فیدر گاو 150.7750 0.50 0.33% 0.58% -2.38% 7.31% 2018-08-17

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.6588 0.05 1.73% -2.70% -3.39% -9.58% 2018-08-17
فولاد 4,530.00 140.00 3.19% 5.35% 11.30% 9.90% 2018-08-17
Bitumen 3,154.00 18.00 -0.57% -2.59% 0.25% 23.30% 2018-08-17
زغال سنگ 107.85 0.20 0.19% 1.08% -8.19% 15.91% 2018-08-17
کبالت 64,250 0.00 0.00% 3.63% -7.89% 6.64% 2018-08-17
سرب 2,014.00 0.00 0.00% -3.68% -6.19% -13.76% 2018-08-17
آلومینیوم 2,030.00 18.00 -0.88% -2.31% -0.10% -1.55% 2018-08-17
قلع 18,705.00 90.00 0.48% -4.42% -4.15% -7.58% 2018-08-17
روی 2,389.50 2.50 -0.10% -8.61% -4.88% -23.51% 2018-08-17
نیکل 13,230.00 0.00 0.00% -4.16% -1.22% 21.06% 2018-08-17
مولیبدن 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 58.73% 2018-08-17
سنگ آهن 67.50 0.00 0.00% -2.88% 1.50% -10.60% 2018-08-17
Soda Ash 1,828.57 0.00 0.00% -0.78% -7.58% 9.82% 2018-08-17
Lithium 121.14 0.02 0.02% -4.40% -3.74% 2.41% 2018-08-17

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,723.00 3.00 0.17% 1.71% 0.12% 36.75% 2018-08-17
صفحه اول CRB 193.92 0.38 0.20% -1.50% -1.26% 8.57% 2018-08-17
صفحه اول LME 2,887.60 0.00 0.00% -4.29% -2.62% -7.06% 2018-08-17
S&P GSCI 2,635.70 0.00 0.00% -1.64% -0.25% 18.74% 2018-08-17