شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازارهای کالایی

  • داده های زنده
  • پیش بینی
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
نفت خام
57.0278 6,556,486 0.12 -0.21% -0.21% 7.99% 1.01% Nov 14 -
برنت
62.4031 7,174,484 0.07 0.11% 0.18% 6.24% -6.33% Nov 14 -
گاز طبیعی
2.6528 304,992 0.06 2.15% -4.30% 13.41% -34.31% Nov 14 -
بنزین
1.6180 186,021 0.02 -1.11% -1.07% 0.22% 3.95% Nov 14 -
سوخت گرمایشی
1.9250 221,317 0.01 0.49% 0.25% 0.79% -7.19% Nov 14 -
اتانول
1.4243 163,752 0.01 0.92% 1.37% -0.47% 12.77% Nov 14 -
نفتا
516.20 59,347,514 5.85 1.15% -0.61% 5.84% -0.47% Nov 13 -
پروپان
0.52 59,784 0 0.40% 3.41% 13.72% -30.19% Nov 13 -
اورانیوم
24.8500 2,857,005 0.2 0.81% 2.26% -0.40% -14.75% Nov 13 -
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
طلا
1,474.69 169,545,109 9.96 0.68% 0.47% -0.42% 21.58% Nov 14 -
نقره
17.0190 1,956,674 0.1 0.58% -0.52% -2.02% 19.13% Nov 14 -
پلاتین
882.41 101,450,678 8.58 0.98% -2.87% -0.69% 4.91% Nov 14 -
پالادیوم
1,740.01 200,048,950 30 1.75% -3.42% 0.40% 50.43% Nov 14 -
منگنز
32.50 3,736,525 0 0.00% -2.99% -10.34% -24.42% Nov 13 -
نئودیمیم
360,500.00 41,446,685,000 0 0.00% -0.83% -9.31% -9.31% Nov 13 -
رودیوم
5,550.00 638,083,500 0 0.00% 3.26% 4.72% 120.68% Nov 13 -
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
سویا
898.3913 103,288,048 2.75 -0.30% -2.88% -3.81% 1.08% Nov 14 -
گندم
507.6685 58,366,647 1.75 -0.34% -0.94% 0.13% 0.43% Nov 14 -
پنبه
64.27 7,389,122 0.05 0.08% -0.12% 1.16% -15.71% Nov 14 -
برنج
11.6950 1,344,574 0.05 -0.38% -0.13% -2.46% 8.89% Nov 13 -
روغن نخل
2,557.00 293,978,290 10 0.39% 1.67% 7.21% 45.37% Nov 14 -
پنیر
2.1430 246,381 0.01 -0.28% 1.13% 9.39% 47.39% Nov 14 -
شیر
20.13 2,314,346 0.06 -0.30% 0.90% 8.23% 38.26% Nov 14 -
لاستیک
162.90 18,728,613 0 0.00% 2.45% 8.17% 22.94% Nov 14 -
قهوه
107.70 12,382,269 0.25 -0.23% -1.28% 14.03% -2.14% Nov 14 -
جو دو سر
307.0528 35,301,860 1.5 0.49% 0.59% 3.56% 5.07% Nov 14 -
آب پرتقال
99.85 11,479,755 0.25 -0.25% 3.96% -0.30% -24.98% Nov 14 -
چوب
370.50 42,596,385 2.1 -0.56% -4.02% -0.59% 12.61% Nov 14 -
پشم
1,580.00 181,652,600 25 1.61% 0.64% 2.40% -10.63% Nov 13 -
چای
3.36 386,299 0.05 -1.47% -1.47% 7.01% 7.01% Nov 13 -
كاكائو
2,761.00 317,432,170 86 3.22% 13.16% 9.48% 27.47% Nov 14 -
کلزا
455.80 52,403,326 0.3 -0.07% 0.66% -1.21% -4.68% Nov 13 -
شکر
12.79 1,470,466 0.06 -0.47% 3.23% 1.59% 1.11% Nov 14 -
ذرت
376.4394 43,279,238 1 0.27% 0.32% -4.27% 2.43% Nov 14 -
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
گاو زنده
118.5934 13,634,683 0.7 0.59% -0.34% 6.84% 2.99% Nov 14 -
0
مرغ
4.76 547,257 0.02 0.42% 0.63% 2.15% 5.54% Nov 13 -
گوشت گاو
12.79 1,470,466 0.14 1.11% 4.66% 14.20% 24.42% Nov 13 -
فیدر گاو
146.6349 16,858,614 0.78 0.53% -0.10% 1.13% -1.34% Nov 14 -
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
مس
2.6104 300,118 0.02 -0.80% -4.17% 0.25% -5.04% Nov 14 -
قیر طبیعی
2,908.00 334,332,760 12 0.41% -2.55% -4.34% -8.44% Nov 14 -
فولاد
3,599.00 413,777,030 55 1.55% -0.03% -1.26% -13.71% Nov 14 -
زغال سنگ
70.60 8,116,882 0.57 0.81% 1.41% 3.64% -30.17% Nov 14 -
کبالت
36,000 4,138,920,000 0 0.00% 0.00% 0.00% -34.55% Nov 13 -
سرب
2,034.00 233,848,980 24 -1.17% -4.05% -4.29% 6.37% Nov 13 -
آلومینیوم
1,765.00 202,922,050 13 -0.73% -2.49% 2.62% -8.50% Nov 13 -
قلع
16,000.00 1,839,520,000 340 -2.08% -3.41% -3.15% -17.48% Nov 13 -
روی
2,422.00 278,457,340 50 -2.02% -2.14% 0.08% -5.98% Nov 13 -
نیکل
15,384.00 1,768,698,480 282 -1.80% -5.53% -7.80% 37.57% Nov 13 -
مولیبدن
27.27 3,135,232 0 0.00% 0.00% 0.00% -6.29% Nov 13 -
سنگ آهن
79.00 9,082,630 1.5 1.94% -3.07% -13.66% 5.33% Nov 13 -
سودا خاکستر
1,730.00 198,898,100 0 0.00% -2.08% -1.14% -12.88% Nov 14 -
آهن 62٪ آهن
81.2600 9,342,462 0.1 -0.12% -2.07% -11.89% 8.62% Nov 13 -
لیتیم
100.94 11,605,072 1.36 -1.33% -2.53% 4.81% -17.19% Nov 13 -
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک
1,365.00 156,934,050 11 0.81% -10.96% -28.76% 33.82% Nov 13 -
صفحه اول CRB
191.49 22,015,605 1.04 0.55% 0.20% 3.88% -0.10% Nov 14 -
صفحه اول LME
2,786.70 320,386,899 27.5 -0.98% -2.35% -0.36% -3.89% Nov 13 -
S & P GSCI
2,473.18 284,341,505 1.18 0.05% -0.26% 2.72% -2.01% Nov 13 -
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
نفت خام
57.0278 6,556,486 0.12 -0.21%
دلار: 52.6307
ریال: 6,050,952
دلار: 51.1245
ریال: 5,877,784
دلار: 49.6616
ریال: 5,709,594
دلار: 48.2421
ریال: 5,546,394
برنت
62.4031 7,174,484 0.07 0.11%
دلار: 57.7904
ریال: 6,644,162
دلار: 56.1916
ریال: 6,460,348
دلار: 54.6343
ریال: 6,281,305
دلار: 53.1187
ریال: 6,107,057
گاز طبیعی
2.6528 304,992 0.06 2.15%
دلار: 2.5208
ریال: 289,816
دلار: 2.4076
ریال: 276,802
دلار: 2.2996
ریال: 264,385
دلار: 2.1962
ریال: 252,497
بنزین
1.6180 186,021 0.02 -1.11%
دلار: 1.5422
ریال: 177,307
دلار: 1.4938
ریال: 171,742
دلار: 1.4468
ریال: 166,339
دلار: 1.4015
ریال: 161,130
سوخت گرمایشی
1.9250 221,317 0.01 0.49%
دلار: 1.8302
ریال: 210,418
دلار: 1.7882
ریال: 205,589
دلار: 1.7474
ریال: 200,899
دلار: 1.7073
ریال: 196,288
اتانول
1.4243 163,752 0.01 0.92%
دلار: 1.296
ریال: 149,001
دلار: 1.2717
ریال: 146,207
دلار: 1.2479
ریال: 143,471
دلار: 1.2247
ریال: 140,804
نفتا
516.20 59,347,514 5.85 1.15%
دلار: 477.01
ریال: 54,841,840
دلار: 463.41
ریال: 53,278,248
دلار: 450.2
ریال: 51,759,494
دلار: 437.38
ریال: 50,285,579
پروپان
0.52 59,784 0 0.40%
دلار: 0.45
ریال: 51,737
دلار: 0.43
ریال: 49,437
دلار: 0.42
ریال: 48,287
دلار: 0.41
ریال: 47,138
اورانیوم
24.8500 2,857,005 0.2 0.81%
دلار: 23.6592
ریال: 2,720,098
دلار: 23.4708
ریال: 2,698,438
دلار: 23.2824
ریال: 2,676,778
دلار: 23.0963
ریال: 2,655,382
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
طلا
1,474.69 169,545,109 9.96 0.68%
دلار: 1,499.61
ریال: 172,410,162
دلار: 1,485.69
ریال: 170,809,779
دلار: 1,471.91
ریال: 169,225,493
دلار: 1,458.14
ریال: 167,642,356
نقره
17.0190 1,956,674 0.1 0.58%
دلار: 17.8398
ریال: 2,051,042
دلار: 17.5644
ریال: 2,019,379
دلار: 17.2944
ریال: 1,988,337
دلار: 17.0281
ریال: 1,957,721
پلاتین
882.41 101,450,678 8.58 0.98%
دلار: 916.6
ریال: 105,381,502
دلار: 901.22
ریال: 103,613,263
دلار: 886.02
ریال: 101,865,719
دلار: 871.2
ریال: 100,161,864
پالادیوم
1,740.01 200,048,950 30 1.75%
دلار: 1,756.20
ریال: 201,910,314
دلار: 1,717.59
ریال: 197,471,322
دلار: 1,679.70
ریال: 193,115,109
دلار: 1,642.89
ریال: 188,883,063
منگنز
32.50 3,736,525 0 0.00%
دلار: 35.77
ریال: 4,112,477
دلار: 35.53
ریال: 4,084,884
دلار: 35.3
ریال: 4,058,441
دلار: 35.07
ریال: 4,031,998
نئودیمیم
360,500.00 41,446,685,000 0 0.00%
دلار: 363,831.00
ریال: 41,829,650,070
دلار: 357,273.15
ریال: 41,075,694,056
دلار: 350,863.50
ریال: 40,338,776,595
دلار: 344,527.95
ریال: 39,610,378,412
رودیوم
5,550.00 638,083,500 0 0.00%
دلار: 5,307.75
ریال: 610,232,018
دلار: 5,207.67
ریال: 598,725,820
دلار: 5,109.20
ریال: 587,404,724
دلار: 5,012.37
ریال: 576,272,179
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
سویا
898.3913 103,288,048 2.75 -0.30%
دلار: 902.4422
ریال: 103,753,780
دلار: 890.3681
ریال: 102,365,620
دلار: 878.3856
ریال: 100,987,992
دلار: 866.6774
ریال: 99,641,901
گندم
507.6685 58,366,647 1.75 -0.34%
دلار: 497.3557
ریال: 57,180,985
دلار: 485.7976
ریال: 55,852,150
دلار: 474.545
ریال: 54,558,439
دلار: 463.5469
ریال: 53,293,987
پنبه
64.27 7,389,122 0.05 0.08%
دلار: 63.2
ریال: 7,266,104
دلار: 61.98
ریال: 7,125,841
دلار: 60.78
ریال: 6,987,877
دلار: 59.61
ریال: 6,853,362
برنج
11.6950 1,344,574 0.05 -0.38%
دلار: 11.5491
ریال: 1,327,800
دلار: 11.4005
ریال: 1,310,715
دلار: 11.2531
ریال: 1,293,769
دلار: 11.108
ریال: 1,277,087
روغن نخل
2,557.00 293,978,290 10 0.39%
دلار: 2,442.76
ریال: 280,844,117
دلار: 2,378.28
ریال: 273,430,852
دلار: 2,315.56
ریال: 266,219,933
دلار: 2,254.34
ریال: 259,181,470
پنیر
2.1430 246,381 0.01 -0.28%
دلار: 2.1037
ریال: 241,862
دلار: 2.0738
ریال: 238,425
دلار: 2.0444
ریال: 235,045
دلار: 2.0154
ریال: 231,711
شیر
20.13 2,314,346 0.06 -0.30%
دلار: 19.85
ریال: 2,282,155
دلار: 19.6
ریال: 2,253,412
دلار: 19.35
ریال: 2,224,670
دلار: 19.1
ریال: 2,195,927
لاستیک
162.90 18,728,613 0 0.00%
دلار: 151.14
ریال: 17,376,566
دلار: 147.01
ریال: 16,901,740
دلار: 142.97
ریال: 16,437,261
دلار: 139.05
ریال: 15,986,579
قهوه
107.70 12,382,269 0.25 -0.23%
دلار: 99.31
ریال: 11,417,671
دلار: 96.74
ریال: 11,122,198
دلار: 94.23
ریال: 10,833,623
دلار: 91.8
ریال: 10,554,246
جو دو سر
307.0528 35,301,860 1.5 0.49%
دلار: 289.532
ریال: 33,287,494
دلار: 281.8282
ریال: 32,401,788
دلار: 274.3326
ریال: 31,540,019
دلار: 267.0453
ریال: 30,702,198
آب پرتقال
99.85 11,479,755 0.25 -0.25%
دلار: 93.3
ریال: 10,726,701
دلار: 90.82
ریال: 10,441,575
دلار: 88.4
ریال: 10,163,348
دلار: 86.05
ریال: 9,893,169
چوب
370.50 42,596,385 2.1 -0.56%
دلار: 383.36
ریال: 44,074,899
دلار: 370.92
ریال: 42,644,672
دلار: 358.92
ریال: 41,265,032
دلار: 347.31
ریال: 39,930,231
پشم
1,580.00 181,652,600 25 1.61%
دلار: 1,568.18
ریال: 180,293,655
دلار: 1,542.83
ریال: 177,379,165
دلار: 1,517.81
ریال: 174,502,616
دلار: 1,493.26
ریال: 171,680,102
چای
3.36 386,299 0.05 -1.47%
دلار: 3.1
ریال: 356,407
دلار: 2.96
ریال: 340,311
دلار: 2.83
ریال: 325,365
دلار: 2.71
ریال: 311,569
كاكائو
2,761.00 317,432,170 86 3.22%
دلار: 2,351.10
ریال: 270,305,967
دلار: 2,300.39
ریال: 264,475,838
دلار: 2,250.65
ریال: 258,757,231
دلار: 2,202.11
ریال: 253,176,587
کلزا
455.80 52,403,326 0.3 -0.07%
دلار: 442.47
ریال: 50,870,776
دلار: 438.59
ریال: 50,424,692
دلار: 434.7
ریال: 49,977,459
دلار: 430.91
ریال: 49,541,723
شکر
12.79 1,470,466 0.06 -0.47%
دلار: 12.17
ریال: 1,399,185
دلار: 11.92
ریال: 1,370,442
دلار: 11.67
ریال: 1,341,700
دلار: 11.42
ریال: 1,312,957
ذرت
376.4394 43,279,238 1 0.27%
دلار: 380.6844
ریال: 43,767,285
دلار: 372.9518
ریال: 42,878,268
دلار: 365.3746
ریال: 42,007,118
دلار: 357.9529
ریال: 41,153,845
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
گاو زنده
118.5934 13,634,683 0.7 0.59%
دلار: 109.5194
ریال: 12,591,445
دلار: 107.8399
ریال: 12,398,353
دلار: 106.1939
ریال: 12,209,113
دلار: 104.57
ریال: 12,022,413
مرغ
4.76 547,257 0.02 0.42%
دلار: 4.56
ریال: 524,263
دلار: 4.51
ریال: 518,515
دلار: 4.46
ریال: 512,766
دلار: 4.41
ریال: 507,018
گوشت گاو
12.79 1,470,466 0.14 1.11%
دلار: 11.59
ریال: 1,332,502
دلار: 11.53
ریال: 1,325,604
دلار: 11.47
ریال: 1,318,706
دلار: 11.41
ریال: 1,311,808
فیدر گاو
146.6349 16,858,614 0.78 0.53%
دلار: 143.7945
ریال: 16,532,054
دلار: 141.5153
ریال: 16,270,014
دلار: 139.2799
ریال: 16,013,010
دلار: 137.0884
ریال: 15,761,053
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
مس
2.6104 300,118 0.02 -0.80%
دلار: 2.5985
ریال: 298,750
دلار: 2.5594
ریال: 294,254
دلار: 2.5212
ریال: 289,862
دلار: 2.4832
ریال: 285,494
قیر طبیعی
2,908.00 334,332,760 12 0.41%
دلار: 2,893.55
ریال: 332,671,444
دلار: 2,775.93
ریال: 319,148,672
دلار: 2,663.43
ریال: 306,214,547
دلار: 2,555.16
ریال: 293,766,745
فولاد
3,599.00 413,777,030 55 1.55%
دلار: 3,345.00
ریال: 384,574,650
دلار: 3,257.41
ریال: 374,504,428
دلار: 3,171.88
ریال: 364,671,044
دلار: 3,088.75
ریال: 355,113,588
زغال سنگ
70.60 8,116,882 0.57 0.81%
دلار: 68.43
ریال: 7,867,397
دلار: 67.26
ریال: 7,732,882
دلار: 66.11
ریال: 7,600,667
دلار: 64.98
ریال: 7,470,751
کبالت
36,000 4,138,920,000 0 0.00%
دلار: 34,762
ریال: 3,996,587,140
دلار: 33,566
ریال: 3,859,083,020
دلار: 32,411
ریال: 3,726,292,670
دلار: 31,295
ریال: 3,597,986,150
سرب
2,034.00 233,848,980 24 -1.17%
دلار: 2,179.70
ریال: 250,600,109
دلار: 2,134.29
ریال: 245,379,321
دلار: 2,089.99
ریال: 240,286,150
دلار: 2,046.58
ریال: 235,295,303
آلومینیوم
1,765.00 202,922,050 13 -0.73%
دلار: 1,739.58
ریال: 199,999,513
دلار: 1,719.34
ریال: 197,672,520
دلار: 1,699.46
ریال: 195,386,916
دلار: 1,679.74
ریال: 193,119,708
قلع
16,000.00 1,839,520,000 340 -2.08%
دلار: 16,542.96
ریال: 1,901,944,111
دلار: 16,289.28
ریال: 1,872,778,522
دلار: 16,040.64
ریال: 1,844,192,381
دلار: 15,795.36
ریال: 1,815,992,539
روی
2,422.00 278,457,340 50 -2.02%
دلار: 2,482.21
ریال: 285,379,684
دلار: 2,436.19
ریال: 280,088,764
دلار: 2,391.17
ریال: 274,912,815
دلار: 2,346.91
ریال: 269,824,243
نیکل
15,384.00 1,768,698,480 282 -1.80%
دلار: 16,468.46
ریال: 1,893,378,846
دلار: 16,123.65
ریال: 1,853,736,041
دلار: 15,787.25
ریال: 1,815,060,133
دلار: 15,457.58
ریال: 1,777,157,973
مولیبدن
27.27 3,135,232 0 0.00%
دلار: 27.06
ریال: 3,111,088
دلار: 26.85
ریال: 3,086,945
دلار: 26.65
ریال: 3,063,951
دلار: 26.44
ریال: 3,039,807
سنگ آهن
79.00 9,082,630 1.5 1.94%
دلار: 80.93
ریال: 9,304,522
دلار: 78.9
ریال: 9,071,133
دلار: 76.93
ریال: 8,844,642
دلار: 75.01
ریال: 8,623,900
سودا خاکستر
1,730.00 198,898,100 0 0.00%
دلار: 1,760.68
ریال: 202,425,380
دلار: 1,744.87
ریال: 200,607,704
دلار: 1,729.06
ریال: 198,790,028
دلار: 1,713.60
ریال: 197,012,592
آهن 62٪ آهن
81.2600 9,342,462 0.1 -0.12%
دلار: 87.5083
ریال: 10,060,829
دلار: 85.5113
ریال: 9,831,234
دلار: 83.5591
ریال: 9,606,790
دلار: 81.6606
ریال: 9,388,519
لیتیم
100.94 11,605,072 1.36 -1.33%
دلار: 97.9
ریال: 11,255,563
دلار: 96.4
ریال: 11,083,108
دلار: 94.93
ریال: 10,914,102
دلار: 93.47
ریال: 10,746,246
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
خشک بالتیک
1,365.00 156,934,050 11 0.81%
دلار: 1,713.04
ریال: 196,948,209
دلار: 1,646.75
ریال: 189,326,848
دلار: 1,582.95
ریال: 181,991,762
دلار: 1,521.83
ریال: 174,964,795
صفحه اول CRB
191.49 22,015,605 1.04 0.55%
دلار: 184.49
ریال: 21,210,815
دلار: 182.27
ریال: 20,955,582
دلار: 180.08
ریال: 20,703,798
دلار: 177.94
ریال: 20,457,762
صفحه اول LME
2,786.70 320,386,899 27.5 -0.98%
دلار: 2,839.53
ریال: 326,460,764
دلار: 2,810.84
ریال: 323,162,275
دلار: 2,782.45
ریال: 319,898,277
دلار: 2,754.33
ریال: 316,665,320
S & P GSCI
2,473.18 284,341,505 1.18 0.05%
دلار: 2,405.49
ریال: 276,559,185
دلار: 2,363.88
ریال: 271,775,284
دلار: 2,323.00
ریال: 267,075,310
دلار: 2,282.86
ریال: 262,460,414