شاخص یاب

کلمبیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-09
نرخ بیکاری 9.5 2018-09
نرخ تورم 3.33 2018-10
نرخ بهره 4.25 2018-10
موازنه تجاری -0.5 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3202 2018-11
بازار سهام 1423 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.09 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 309 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 213274 COP - میلیارد 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 46630 COP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 7601 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13255 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13130 COP - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15099 COP - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26335 COP - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 11119 COP - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10517 COP - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6536 COP - میلیارد 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.5 % 2018-09
افراد بیکار 2378 هزار 2018-09
جمعیت 49.29 میلیون 2017-12
افراد شاغل 22704 هزار 2018-09
نرخ اشتغال 58.28 % 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 64.1 % 2018-08
هزینه زندگی خانواده 1095100 COP / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 782100 COP / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2598000 COP / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 899500 COP / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.33 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.12 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 143 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 146 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 3.56 % 2018-09
قیمت تولید 118 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 2.3 % 2018-10
CPI مسکن آب و برق 147 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 133 نقاط شاخص 2018-10
قیمت صادرات 119 نقاط شاخص 2018-10
قیمت واردات 117 نقاط شاخص 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 7.78 % 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.25 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 4.25 % 2018-11
عرضه پول M0 53646 COP - میلیارد 2018-09
عرضه پول M1 100192 COP - میلیارد 2018-09
عرضه پول M3 477316 COP - میلیارد 2018-09
ذخایر ارزی 47518 USD - میلیون 2018-10
نرخ بهره سپرده 6 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 184042 COP - میلیارد 2018-08
عرضه پول M2 437095 COP - میلیارد 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -0.5 USD - میلیارد 2018-09
صادرات 3.5 USD - میلیارد 2018-09
واردات 4.05 USD - میلیارد 2018-09
حساب جاری -3215 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.3 % 2017-12
بدهی خارجی 126192 USD - میلیون 2018-08
گردش سرمایه -3032 USD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3662 USD - میلیون 2018-06
حواله 529 USD - میلیون 2018-09
ذخایر طلا 12.8 تن 2018-09
تولید نفت خام 860 BBL/D/1K 2018-07
رابطه مبادله 145 نقاط شاخص 2018-10
شاخص تروریسم 5.6 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.5 % 2017-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 506 COP - میلیارد 2018-09
هزینه های دولت 33019 COP - میلیارد 2018-06
درآمدهای دولت 14947 COP - میلیارد 2018-09
هزینه های مالی 14441 COP - میلیارد 2018-09
ارزیابی اعتبار 52.04
مخارج نظامی 8976 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 3.8 نقاط شاخص 2018-09
تولید صنعتی 2.9 % 2018-09
ثبت خودرو 19315 2018-07
مجموع فروش خودرو 13983 ماشین 2018-08
شاخص اقتصادی مقدم 2.33 % 2018-09
سرعت اینترنت 5523 KBps 2017-03
آدرس های IP 5185338 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 81.29 % 2018-08
تولید سیمان 1083220 تن 2018-09
شاخص رقابتی 61.63 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 60 2018-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 65 2018-12
شاخص PMI تولید 52 2018-10
تولید فولاد 90 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.7 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.9 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 145240 COP - میلیارد 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 210770 COP - میلیون 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 130477 COP - میلیارد 2018-08
قیمت گازوئیل 0.78 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 25.68 % of GDP 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 128 نقاط شاخص 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 30.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 96.3 mm 2015-12
درجه حرارت 25.45 celsius 2015-12