شاخص یاب

کلمبیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-06
نرخ بیکاری 9.7 2018-07
نرخ تورم 3.1 2018-08
نرخ بهره 4.25 2018-08
موازنه تجاری -0.7 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 2993 2018-09
بازار سهام 1496 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.93 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 309 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 209545 COP - میلیارد 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 46630 COP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 7601 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13255 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12946 COP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13047 COP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25217 COP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 10709 COP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10258 COP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6210 COP - میلیارد 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.7 % 2018-07
افراد بیکار 2404 هزار 2018-07
جمعیت 49.29 میلیون 2017-12
افراد شاغل 22331 هزار 2018-07
نرخ اشتغال 57.44 % 2018-07
نرخ مشارکت نیروی کار 63.6 % 2018-07
هزینه زندگی خانواده 1098000 COP / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 776200 COP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2499200 COP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 830100 COP / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.1 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.12 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 142 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 146 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 3.54 % 2018-08
قیمت تولید 113 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 1.3 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 146 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 133 نقاط شاخص 2018-08
قیمت صادرات 109 نقاط شاخص 2018-08
قیمت واردات 115 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 5.16 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.25 % 2018-08
نرخ بهره بین بانکی 4.26 % 2018-09
عرضه پول M0 52813 COP - میلیارد 2018-08
عرضه پول M1 101350 COP - میلیارد 2018-08
عرضه پول M3 479532 COP - میلیارد 2018-08
ذخایر ارزی 47537 USD - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده 6 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 174648 COP - میلیارد 2018-07
عرضه پول M2 439512 COP - میلیارد 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -0.7 USD - میلیارد 2018-07
صادرات 3.6 USD - میلیارد 2018-07
واردات 4.35 USD - میلیارد 2018-07
حساب جاری -3215 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.3 % 2017-12
بدهی خارجی 126249 USD - میلیون 2018-06
گردش سرمایه -3032 USD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3662 USD - میلیون 2018-06
حواله 494 USD - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 12.8 تن 2018-06
تولید نفت خام 866 BBL/D/1K 2018-05
رابطه مبادله 137 نقاط شاخص 2018-08
شاخص تروریسم 5.6 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.5 % 2017-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -7955 COP - میلیارد 2018-07
هزینه های دولت 33019 COP - میلیارد 2018-06
درآمدهای دولت 13779 COP - میلیارد 2018-07
هزینه های مالی 21733 COP - میلیارد 2018-07
ارزیابی اعتبار 52.04
مخارج نظامی 8976 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 5 نقاط شاخص 2018-07
تولید صنعتی 3.5 % 2018-07
ثبت خودرو 19315 2018-07
مجموع فروش خودرو 11076 ماشین 2018-07
شاخص اقتصادی مقدم 1.9 % 2018-07
سرعت اینترنت 5523 KBps 2017-03
آدرس های IP 5185338 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 81.24 % 2018-07
تولید سیمان 1217290 تن 2018-07
شاخص رقابتی 4.29 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 66 2018-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 59 2017-12
شاخص PMI تولید 53.3 2018-08
تولید فولاد 95 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.7 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.5 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.2 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 145240 COP - میلیارد 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 240785 COP - میلیون 2018-07
تسهیلات اعتباری خریدار 129201 COP - میلیارد 2018-07
قیمت گازوئیل 0.83 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 25.68 % of GDP 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 128 نقاط شاخص 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 30.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 96.3 mm 2015-12
درجه حرارت 25.45 celsius 2015-12