کلمبیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2017-12
نرخ بیکاری 11.8 2018-01
نرخ تورم 3.37 2018-02
نرخ بهره 4.5 2018-03
موازنه تجاری -0.7 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 2853 2018-03
بازار سهام 1486 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.49 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 282 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 138972 COP - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 37239 COP - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7526 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13124 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8647 COP - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9993 COP - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15022 COP - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 8414 COP - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9671 COP - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4673 COP - میلیارد 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.8 % 2018-01
افراد بیکار 2878 هزار 2018-01
جمعیت 48.75 میلیون 2016-12
افراد شاغل 22873 هزار 2017-11
نرخ اشتغال 55.8 % 2018-01
نرخ مشارکت نیروی کار 64.8 % 2017-11
هزینه زندگی خانواده 1098000 COP / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 776200 COP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2499200 COP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 830100 COP / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.37 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.71 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 145 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 4.27 % 2018-02
قیمت تولید 111 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 0.94 % 2018-02
CPI مسکن آب و برق 143 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131 نقاط شاخص 2018-02
قیمت صادرات 105 نقاط شاخص 2018-02
قیمت واردات 113 نقاط شاخص 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده 3.6 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2018-03
نرخ بهره بین بانکی 4.48 % 2018-03
عرضه پول M0 54688 COP - میلیارد 2018-02
عرضه پول M1 100676 COP - میلیارد 2018-02
عرضه پول M3 466996 COP - میلیارد 2018-01
ذخایر ارزی 47641 USD - میلیون 2018-02
نرخ بهره سپرده 6.8 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 161095 COP - میلیارد 2017-12
عرضه پول M2 428365 COP - میلیارد 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -0.7 USD - میلیارد 2018-01
صادرات 3.19 USD - میلیارد 2018-01
واردات 3.9 USD - میلیارد 2018-01
حساب جاری -1901 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 % 2016-12
بدهی خارجی 124386 COP - میلیارد 2017-12
گردش سرمایه -1716 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3848 USD - میلیون 2017-12
حواله 522 USD - میلیون 2017-11
ذخایر طلا 6.69 تن 2017-12
تولید نفت خام 829 BBL/D/1K 2017-12
رابطه مبادله 134 نقاط شاخص 2018-02
شاخص تروریسم 5.6 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 % 2016-12
بودجه دولت -4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -7234 COP - میلیارد 2017-12
هزینه های دولت 24536 COP - میلیارد 2017-09
درآمدهای دولت 10363 COP - میلیارد 2017-12
هزینه های مالی 17597 COP - میلیارد 2017-12
ارزیابی اعتبار 52.04
مخارج نظامی 9930 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 0 نقاط شاخص 2018-01
تولید صنعتی 1 % 2018-01
ثبت خودرو 17215 2018-01
مجموع فروش خودرو 9136 ماشین 2018-01
شاخص اقتصادی مقدم 1.3 % 2017-12
سرعت اینترنت 5523 KBps 2017-03
آدرس های IP 5185338 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 77.42 % 2017-12
تولید سیمان 906016 تن 2018-01
شاخص رقابتی 4.29 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 66 2018-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 59 2017-12
تولید فولاد 105 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.8 نقاط شاخص 2018-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -26.1 % 2018-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.2 % 2018-01
هزینه های مصرف کننده 89102 COP - میلیارد 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 224315 COP - میلیون 2018-01
تسهیلات اعتباری خریدار 124363 COP - میلیارد 2017-12
قیمت گازوئیل 0.83 USD / لیتر 2018-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 26.34 در صد 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 122 نقاط شاخص 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 30.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 96.3 mm 2015-12
درجه حرارت 25.45 celsius 2015-12