شاخص یاب

کلمبیا

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 3146 2019-01
بازار سهام 1400 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.82 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2018-09
نرخ بیکاری 8.8 2018-11
نرخ تورم 3.18 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2018-12
نرخ بهره 4.25 2018-12
موازنه تجاری -1.1 2018-11
حساب جاری -3109 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.5 2017-12
بودجه دولت -3 2017-12
اطمینان کسب و کار -1.1 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.3 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 11.5 2018-11
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2018-09
تولید ناخالص داخلی 309 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 213274 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 48816 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 7601 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13255 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13130 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15099 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26335 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 11119 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10517 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6536 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.8 2018-11
افراد بیکار 2156 2018-11
جمعیت 49.29 2017-12
افراد شاغل 22462 2018-11
نرخ اشتغال 57.53 2018-11
نرخ مشارکت نیروی کار 63.1 2018-11
هزینه زندگی خانواده 1095100 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 782100 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2598000 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 899500 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.18 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 143 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 148 2018-12
اندازه اصل تورم 3.23 2018-12
قیمت تولید 114 2018-12
تورم مواد غذایی 2.43 2018-12
CPI مسکن آب و برق 148 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 134 2018-12
قیمت صادرات 108 2018-12
قیمت واردات 119 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 2.31 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.25 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 4.26 2019-01
عرضه پول M0 64378 2018-12
عرضه پول M1 116396 2018-12
عرضه پول M3 504404 2018-12
ذخایر ارزی 47773 2018-12
نرخ بهره سپرده 6 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 177419 2018-09
عرضه پول M2 450344 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1.1 2018-11
حساب جاری -3109 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.3 2017-12
صادرات 3.35 2018-11
واردات 4.48 2018-11
بدهی خارجی 129206 2018-10
گردش سرمایه -3366 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2528 2018-09
حواله 529 2018-09
ذخایر طلا 12.8 2018-12
تولید نفت خام 852 2018-08
رابطه مبادله 130 2018-12
شاخص تروریسم 5.6 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.5 2017-12
بودجه دولت -3 2017-12
ارزش بودجه دولت -2928 2018-11
هزینه های دولت 33224 2018-09
درآمدهای دولت 12732 2018-11
هزینه های مالی 15660 2018-11
ارزیابی اعتبار 52.04
مخارج نظامی 8976 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 30.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -1.1 2018-12
تولید صنعتی 4.7 2018-11
ثبت خودرو 21502 2018-10
مجموع فروش خودرو 16417 2018-11
شاخص اقتصادی مقدم 2.24 2018-11
سرعت اینترنت 5523 2017-03
آدرس های IP 5185338 2017-03
استفاده از ظرفیت 80.23 2018-09
تولید سیمان 1064520 2018-11
شاخص رقابتی 61.63 2018-12
رتبه رقابتی 60 2018-12
شاخص فساد مالی 37 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 65 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.5 2018-11
شاخص PMI تولید 51.5 2018-12
تولید فولاد 119 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.3 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 11.5 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.8 2018-11
هزینه های مصرف کننده 147245 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 187225 2018-11
تسهیلات اعتباری خریدار 133001 2018-10
قیمت گازوئیل 0.78 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 26.47 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 131 2018-09