کلمبیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2017-09
نرخ بیکاری 8.4 2017-11
نرخ تورم 4.09 2017-12
نرخ بهره 4.75 2017-12
موازنه تجاری -0.81 2017-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 2864 2018-01
بازار سهام 1539 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.43 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 282 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 138021 COP - میلیارد 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 36966 COP - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 7526 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13124 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8762 COP - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10004 COP - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14974 COP - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 8434 COP - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9644 COP - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4667 COP - میلیارد 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.4 % 2017-11
افراد بیکار 2090 هزار 2017-11
جمعیت 48.75 میلیون 2016-12
افراد شاغل 22873 هزار 2017-11
نرخ اشتغال 59.3 % 2017-11
نرخ مشارکت نیروی کار 64.8 % 2017-11
هزینه زندگی خانواده 1098000 COP / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 776200 COP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2499200 COP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 830100 COP / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.09 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.38 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 143 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 4.87 % 2017-12
قیمت تولید 111 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 1.92 % 2017-12
CPI مسکن آب و برق 142 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129 نقاط شاخص 2017-12
قیمت صادرات 107 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 115 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 3.27 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.75 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی 4.74 % 2018-01
عرضه پول M0 59363 COP - میلیارد 2017-12
عرضه پول M1 108437 COP - میلیارد 2017-12
عرضه پول M3 466984 COP - میلیارد 2017-11
ذخایر ارزی 47401 USD - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده 6.8 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 166396 COP - میلیارد 2017-11
عرضه پول M2 428395 COP - میلیارد 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -0.81 USD - میلیارد 2017-10
صادرات 3.01 USD - میلیارد 2017-11
واردات 3.94 USD - میلیارد 2017-10
حساب جاری -2589 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 % 2016-12
بدهی خارجی 124218 COP - میلیارد 2017-09
گردش سرمایه -2342 USD - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4868 USD - میلیون 2017-09
حواله 522 USD - میلیون 2017-11
ذخایر طلا 6.69 تن 2017-12
تولید نفت خام 804 BBL/D/1K 2017-03
رابطه مبادله 130 نقاط شاخص 2017-10
شاخص تروریسم 5.6 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 % 2016-12
بودجه دولت -4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -4724 COP - میلیارد 2017-10
هزینه های دولت 24536 COP - میلیارد 2017-09
درآمدهای دولت 8188 COP - میلیارد 2017-10
هزینه های مالی 12912 COP - میلیارد 2017-10
ارزیابی اعتبار 52.04
مخارج نظامی 9930 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -10.1 نقاط شاخص 2017-11
تولید صنعتی -0.3 % 2017-10
ثبت خودرو 19297 ماشین 2017-09
مجموع فروش خودرو 12265 ماشین 2017-10
شاخص اقتصادی مقدم 1.4 % 2017-10
سرعت اینترنت 5523 KBps 2017-03
آدرس های IP 5185338 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 78.03 % 2017-10
تولید سیمان 1028836 تن 2017-11
شاخص رقابتی 4.29 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 66 2018-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 90 2016-12
آسانی کسب و کار 59 2017-12
تولید فولاد 105 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -10 نقاط شاخص 2017-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.4 % 2017-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.6 % 2017-10
هزینه های مصرف کننده 88993 COP - میلیارد 2017-09
اعتبار بخش خصوصی 192133 COP - میلیون 2017-11
تسهیلات اعتباری خریدار 122339 COP - میلیارد 2017-10
قیمت گازوئیل 0.79 USD / لیتر 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 122 نقاط شاخص 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2017-01
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2017-01
نرخ تامین اجتماعی 48.2 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 40.2 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 96.3 mm 2015-12
درجه حرارت 25.45 celsius 2015-12