کلمبیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2017-06
نرخ بیکاری 9.1 2017-08
نرخ تورم 3.97 2017-09
نرخ بهره 5.25 2017-09
موازنه تجاری -1.12 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 2937 2017-10
بازار سهام 1465 امتیاز 2017-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.49 % 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 282 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 137102 COP - میلیارد 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 37175 COP - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 7526 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13124 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8498 COP - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10007 COP - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14855 COP - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 8266 COP - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9614 COP - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4596 COP - میلیارد 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.1 % 2017-08
افراد بیکار 2254 هزار 2017-08
جمعیت 48.75 میلیون 2016-12
افراد شاغل 22518 هزار 2017-08
نرخ اشتغال 58.61 % 2017-08
نرخ مشارکت نیروی کار 64.5 % 2017-08
هزینه زندگی خانواده 1388415 COP / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 1167808 COP / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2575100 COP / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 800000 COP / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.97 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.04 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده اصلی 141 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 4.87 % 2017-09
قیمت تولید 108 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 2.22 % 2017-09
CPI مسکن آب و برق 141 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 128 نقاط شاخص 2017-09
قیمت صادرات 100 نقاط شاخص 2017-09
قیمت واردات 113 نقاط شاخص 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 1.19 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.25 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی 5.27 % 2017-10
عرضه پول M0 49868 COP - میلیارد 2017-09
عرضه پول M1 93244 COP - میلیارد 2017-09
عرضه پول M3 453112 COP - میلیارد 2017-08
ترازنامه بانک 492048 COP - میلیارد 2014-12
ذخایر ارزی 47515 USD - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده 6.8 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 163247 COP - میلیارد 2017-08
عرضه پول M2 416699 COP - میلیارد 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1.12 USD - میلیارد 2017-08
صادرات 3.07 USD - میلیارد 2017-08
واردات 4.19 USD - میلیارد 2017-08
حساب جاری -2708 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 % 2016-12
بدهی خارجی 120741 COP - میلیارد 2017-06
گردش سرمایه -2588 USD - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2685 USD - میلیون 2017-06
حواله 482 USD - میلیون 2017-08
ذخایر طلا 5.76 تن 2017-06
تولید نفت خام 804 BBL/D/1K 2017-03
رابطه مبادله 126 نقاط شاخص 2017-08
شاخص تروریسم 5.95 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 % 2016-12
بودجه دولت -4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -1072 COP - میلیارد 2017-08
هزینه های دولت 24685 COP - میلیارد 2017-06
درآمدهای دولت 12174 COP - میلیارد 2017-08
هزینه های مالی 13247 COP - میلیارد 2017-08
ارزیابی اعتبار 52.04
مخارج نظامی 9930 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -1.9 2017-08
تولید صنعتی -3.1 % 2017-08
ثبت خودرو 20901 ماشین 2017-08
مجموع فروش خودرو 13350 ماشین 2017-08
شاخص اقتصادی مقدم 3 % 2017-07
استفاده از ظرفیت 77.6 % 2017-08
تولید سیمان 1034804 تن 2017-08
شاخص رقابتی 4.29 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 66 2018-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 90 2016-12
آسانی کسب و کار 53 2016-12
تولید فولاد 110 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.3 % 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.7 % 2017-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.2 % 2017-08
هزینه های مصرف کننده 88383 COP - میلیارد 2017-06
اعتبار بخش خصوصی 227109 COP - میلیون 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 120283 COP - میلیارد 2017-08
قیمت گازوئیل 0.79 USD / لیتر 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 119 نقاط شاخص 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2017-01
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2017-01
نرخ تامین اجتماعی 48.2 % 2015-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 40.2 % 2015-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2016-12