شاخص یاب

کلمبیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-03
نرخ بیکاری 9.7 2018-05
نرخ تورم 3.2 2018-06
نرخ بهره 4.25 2018-06
موازنه تجاری -0.83 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 2878 2018-07
بازار سهام 1547 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.67 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 309 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 199579 COP - میلیارد 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 37239 COP - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7601 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13255 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13252 COP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12157 COP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 23842 COP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 10333 COP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9671 COP - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6048 COP - میلیارد 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.7 % 2018-05
افراد بیکار 2420 هزار 2018-05
جمعیت 49.29 میلیون 2017-12
افراد شاغل 22451 هزار 2018-05
نرخ اشتغال 57.87 % 2018-05
نرخ مشارکت نیروی کار 63.3 % 2018-02
هزینه زندگی خانواده 1098000 COP / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 776200 COP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2499200 COP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 830100 COP / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.2 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.15 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 142 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 146 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 3.58 % 2018-06
قیمت تولید 114 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 1.7 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 146 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 133 نقاط شاخص 2018-06
قیمت صادرات 110 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 114 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 7.42 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.25 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی 4.25 % 2018-07
عرضه پول M0 53628 COP - میلیارد 2018-06
عرضه پول M1 98935 COP - میلیارد 2018-06
عرضه پول M3 471565 COP - میلیارد 2018-05
ذخایر ارزی 47491 USD - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 6 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 161095 COP - میلیارد 2017-12
عرضه پول M2 432300 COP - میلیارد 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -0.83 USD - میلیارد 2018-05
صادرات 3.68 USD - میلیارد 2018-05
واردات 4.51 USD - میلیارد 2018-05
حساب جاری -2831 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.3 % 2017-12
بدهی خارجی 127321 COP - میلیارد 2018-04
گردش سرمایه -2580 USD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2133 USD - میلیون 2018-03
حواله 453 USD - میلیون 2018-02
ذخایر طلا 12.8 تن 2018-06
تولید نفت خام 769 BBL/D/1K 2018-03
رابطه مبادله 139 نقاط شاخص 2018-06
شاخص تروریسم 5.6 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.5 % 2017-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -2486 COP - میلیارد 2018-05
هزینه های دولت 33269 COP - میلیارد 2018-03
درآمدهای دولت 14311 COP - میلیارد 2018-05
هزینه های مالی 16798 COP - میلیارد 2018-05
ارزیابی اعتبار 52.04
مخارج نظامی 8976 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 0.5 نقاط شاخص 2018-05
تولید صنعتی 2.9 % 2018-05
ثبت خودرو 18293 2018-02
مجموع فروش خودرو 12694 ماشین 2018-05
شاخص اقتصادی مقدم 3.5 % 2018-04
سرعت اینترنت 5523 KBps 2017-03
آدرس های IP 5185338 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 79.6 % 2018-04
تولید سیمان 1006914 تن 2018-05
شاخص رقابتی 4.29 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 66 2018-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 59 2017-12
تولید فولاد 95 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 15.5 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.9 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.9 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 144206 COP - میلیارد 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 252373 COP - میلیون 2018-05
تسهیلات اعتباری خریدار 126599 COP - میلیارد 2018-04
قیمت گازوئیل 0.83 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 26.32 در صد 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 125 نقاط شاخص 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 30.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 96.3 mm 2015-12
درجه حرارت 25.45 celsius 2015-12