کلمبیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-03
نرخ بیکاری 9.4 2018-03
نرخ تورم 3.13 2018-04
نرخ بهره 4.25 2018-04
موازنه تجاری -0.56 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 2873 2018-05
بازار سهام 1523 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.64 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 282 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 199579 COP - میلیارد 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 37239 COP - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7526 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13124 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13252 COP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12157 COP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 23842 COP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 10333 COP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9671 COP - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6048 COP - میلیارد 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.4 % 2018-03
افراد بیکار 2299 هزار 2018-03
جمعیت 49.29 میلیون 2017-12
افراد شاغل 22062 هزار 2018-03
نرخ اشتغال 56.99 % 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 63.3 % 2018-02
هزینه زندگی خانواده 1098000 COP / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 776200 COP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2499200 COP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 830100 COP / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.13 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.46 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 142 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 145 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 3.8 % 2018-04
قیمت تولید 111 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 1.52 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 145 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 132 نقاط شاخص 2018-04
قیمت صادرات 104 نقاط شاخص 2018-04
قیمت واردات 112 نقاط شاخص 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 4.25 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.25 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی 4.24 % 2018-05
عرضه پول M0 51922 COP - میلیارد 2018-04
عرضه پول M1 98209 COP - میلیارد 2018-04
عرضه پول M3 471682 COP - میلیارد 2018-04
ذخایر ارزی 47503 USD - میلیون 2018-04
نرخ بهره سپرده 6.8 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 161095 COP - میلیارد 2017-12
عرضه پول M2 435891 COP - میلیارد 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -0.56 USD - میلیارد 2018-03
صادرات 3.34 USD - میلیارد 2018-03
واردات 3.91 USD - میلیارد 2018-03
حساب جاری -1901 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.3 % 2017-12
بدهی خارجی 124375 COP - میلیارد 2018-01
گردش سرمایه -1716 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3848 USD - میلیون 2017-12
حواله 453 USD - میلیون 2018-02
ذخایر طلا 11.7 تن 2018-03
تولید نفت خام 854 BBL/D/1K 2018-01
رابطه مبادله 134 نقاط شاخص 2018-04
شاخص تروریسم 5.6 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.5 % 2017-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -4812 COP - میلیارد 2018-03
هزینه های دولت 24972 COP - میلیارد 2017-12
درآمدهای دولت 10476 COP - میلیارد 2018-03
هزینه های مالی 15288 COP - میلیارد 2018-03
ارزیابی اعتبار 52.04
مخارج نظامی 8976 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 2 نقاط شاخص 2018-04
تولید صنعتی -1.4 % 2018-03
ثبت خودرو 18293 2018-02
مجموع فروش خودرو 13457 ماشین 2018-03
شاخص اقتصادی مقدم 0.6 % 2018-03
سرعت اینترنت 5523 KBps 2017-03
آدرس های IP 5185338 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 75.82 % 2018-02
تولید سیمان 1061713 تن 2018-03
شاخص رقابتی 4.29 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 66 2018-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 59 2017-12
تولید فولاد 125 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.5 نقاط شاخص 2018-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 11.3 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.5 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 89102 COP - میلیارد 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 200035 COP - میلیون 2018-04
تسهیلات اعتباری خریدار 125066 COP - میلیارد 2018-02
قیمت گازوئیل 0.85 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 26.34 در صد 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 123 نقاط شاخص 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 30.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 96.3 mm 2015-12
درجه حرارت 25.45 celsius 2015-12